E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Jakie opryski na chwasty w ziemniakach? Opryski przedwschodowe i środki powschodowe na chwasty w ziemniakach

Ziemniaki uprawiane są w szerokiej rozstawie rzędów, co sprzyja rozwojowi chwastów. Mechaniczne odchwaszczanie wymaga sporego nakładu pracy i często nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dlatego konieczne jest zastosowanie ochrony herbicydowej. Opryski na chwasty w uprawach ziemniaków stosuje się zarówno przedwschodowo jak i powschodowo. W zależności od występujących na polu gatunków chwastów i terminu zabiegu należy dobrać odpowiedni środek.

Jaki oprysk na chwasty w ziemniakach przedwschodowo?

Przedwschodowe opryski herbicydami umożliwiają wczesne zahamowanie rozwoju chwastów, a także zlikwidowanie konkurencji o przestrzeń, światło, składniki pokarmowe i wodę, dzięki czemu możliwe jest stworzenie idealnych warunków do wzrostu ziemniaków. Zabiegi te można przeprowadzać już po zakończeniu uprawy mechanicznej redlin. Jeśli na polu nie ma jeszcze siewek chwastów, można w tym czasie zastosować herbicydy doglebowe. Do zwalczania chwastów przed wschodami ziemniaka zarejestrowanych jest kilka substancji czynnych.

1. Chlormazon – może być stosowany już po zakończeniu upraw mechanicznych do około 7 dni przed wschodami ziemniaków. Substancja ta działa jako inhibitor powstawania karotenoidów i jest pobierana przez korzenie kiełkujących chwastów, a także, w mniejszym stopniu, przez ich pędy. Chlormazon działa na takie chwasty jak: przytulia czepna, chwastnica jednostronna i psianka czarna.

2. Prosulfokarb – bardzo szybko wnika przez liście i korzenie i kierowany jest do stożków wzrostu, zakłócając wzrost pędów i korzeni. Może być stosowany zarówno doglebowo jak i dolistnie, kiedy pojawią się już pierwsze chwasty. Polisulfokarb zwalcza: przytulię czepną, komosę białą, żółtnicę, gwiazdnicę, przetaczniki, jasnoty, rdesty oraz wiechlinę roczną.

3. Metrybuzyna – mechanizm jej działania polega na zakłócaniu procesu fotosyntezy. Do chwastów wnika przez system korzeniowy oraz, w mniejszym stopniu, liście. Może być stosowana doglebowo lub dolistnie. Metrybuzyna zwalcza takie chwasty jak: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica, jasnoty, komosa biała, pokrzywa, przetaczniki i tobołki.

4. Glifosat – jeżeli na polu widoczne są liczne siewki chwastów, to ten totalny herbicyd może być zastosowany 3-5 dni przed wschodami ziemniaków.

Jaki oprysk na chwasty w ziemiakach powschodowo?

Zwalczanie chwastów po wschodach ziemniaków zakłada wykonywanie oprysków w momencie, w którym widać jakie chwasty występują na polu i jednocześnie zwalczać te, które wschodzą później. Dzięki temu możliwy jest wybór środka o spektrum działania odpowiadającemu występującym w uprawie chwastom. Ziemniaki, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju, są roślinami bardzo wrażliwymi na opryski herbicydami, dlatego na tym etapie można stosować tylko pojedyncze substancje czynne, ściśle przestrzegając zaleceń producentów.

1. Metrybuzyna – działa poprzez zakłócanie procesów odżywiania chwastów, może być stosowana doglebowo oraz dolistnie. W przypadku powschodowego zastosowania metrybuzyny, na liściach gatunków wrażliwych pojawiają się chlorozy, a następnie nekrozy prowadzące do obumierania chwastów. Planując oprysk tą substancję, należy zwrócić uwagę na wrażliwość odmianową uprawianej odmiany ziemniaków na metrybuzynę, ponieważ może ona spowodować uszkodzenia niektórych odmian ziemniaka. W takim wypadku na roślinach widoczne są objawy fitotoksyczności, które zazwyczaj są przejściowe i nie wpływają na plon bulw. Jednak w wypadku niektórych odmian oprysk z wykorzystaniem tej substancji może prowadzić do powstania silnych uszkodzeń, zmniejszenia plonowania, a nawet całkowitego zniszczenia roślin.

2. Rimsulfuron – blokuje działanie enzymów uczestniczących w syntezie aminokwasów, czego następstwem jest zakłócanie procesu biosyntezy białek. Początkowo rozwój chwastów jest zahamowany, następnie pojawiają się chlorozy i nekrozy, które prowadzą do zamierania roślin. Substancja ta działa zarówno na chwasty jedno- jak i dwuliścienne. Ponadto, rimsulfuron stosowany w wyższych dawkach zwalcza także perz.

Kiedy najlepiej pryskać ziemniaki na chwasty?

Wybierając termin stosowania oprysków herbicydami w uprawach ziemniaków należy brać pod uwagę czas przeprowadzania zabiegów, a także warunki pogodowe, które mają wpływ na jego skuteczność. Pryskanie na chwasty przed wschodami ziemniaków umożliwia likwidację konkurencji o przestrzeń, światło, wodę i składniki pokarmowe od początku wschodów, co stwarza idealne warunki do kiełkowania i wzrostu roślin. Ponadto, w tym okresie można stosować znacznie więcej środków jednocześnie ograniczając ryzyko wystąpienia fitotoksyczności. Z kolei powschodowe opryski herbicydami umożliwiają zniszczenie także gatunków ciepłolubnych. Dodatkowo, przeprowadzenie zabiegu w tym terminie pozwala na celowane zwalczanie chwastów, ponieważ znane są gatunki występujące w uprawie. Dzięki temu możliwe jest wybranie najmniejszej skutecznej dawki preparatu, co ogranicza fitotoksyczność. Do powschodowego zwalczania chwastów przeznaczone są tylko nieliczne substancje, ponieważ ziemniaki są bardzo wrażliwe na herbicydy.

Kolejnym aspektem, który ma wpływ na skuteczność oprysku są warunki pogodowe. Herbicydy przeznaczone do oprysku ziemniaków muszą być stosowane na wilgotną glebę, co umożliwia rozpuszczenie i przemieszczanie się w glebie substancji czynnej, a następnie jej absorpcję przez chwasty. Kolejnym istotnym czynnikiem jest temperatura – zbyt niska (poniżej 10ºC) i zbyt wysoka (powyżej 20ºC) wpływają na rozkład i parowanie cieczy roboczej oraz utlenianie substancji czynnych. Oprysków nie należy także wykonywać w dni słoneczne, ponieważ w takich warunkach parowanie jest przyspieszone, a także zwiększa się ryzyko fitotoksyczności. Pryskać nie należy także w dni wietrzne, ponieważ istnieje ryzyko zniesienia herbicydów na sąsiednie tereny, a tym samym na pole nie trafi wymagana dawka środka. Tego typu zabiegi należy zatem wykonywać w dni z małą ilością bezpośredniego nasłonecznienia, rano lub wieczorem, gdy gleba jest wilgotna, a prędkość wiatru nie przekracza 4m/s. Podczas przeprowadzania oprysku można również użyć rękawa, który ogranicza rozpraszanie cieczy roboczej w powietrzu.

Jak zwalczyć chwasty w ziemniaku doglebowo, przedwschodowo?

Opryski na chwasty w ziemniakach przed wschodami

Zabieg na chwasty w ziemniakach najlepiej przeprowadzić jest do 5 dni przed wschodami ziemniaka.
Do doglebowego, przedwschodowego zwalczania rekomendujemy sprawdzone przez rolników następujące zabiegi:
Mieszaniny środków z herbicydem Proman 500 SC:PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SC / LUPTIC 500 SC BOXER 800 ECROXY 800 EC  

(metobromuron 500g/l + prosulfokarb 800 g/l)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Boxer 800 EC: 3 l/ha,

Stosować aż do wschodów ziemniaków, wymaga odpowiedniej wilgotności gleby, skutecznie działa na psiankę czarną.

PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SCLUPTIC 500 SC + COMMAND 480 EC 

(metobromuron 500g/l + chlomazon 480 g/l)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Command 480 EC: 0,15 l/ha,

Pomaga skuteczniej zwalczać przytulię czepną w ziemniaku.

PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SCLUPTIC 500 SC RACER 250 EC

(metobromuron 500g/l + flurochloridon 250 g/l)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Racer 250 EC: 1 l/ha,

Zalecany przy problemach z samosiewami rzepaku, nie należy siać w następstwie roślin kapustnych.

PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SCLUPTIC 500 SC + COMMAND 480 ECMISTRAL 70 WG

(metobromuron 500g/l + chlomazon 480 g/l + metrybuzyna 700 g/kg)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Command 480 EC: 0,15 l/ha + 0,4 kg/ha,

Stosować w odmianach ziemniaków niewrażliwych na metrybuzynę, rekomendowane w suchych warunkach.

PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SCLUPTIC 500 SC + STOMP AQUA 455 CS / PENDIGAN STRONG 400 SCACTIVUS 400 SCRACER 250 EC

(metobromuron 500g/l + pendimetalina 400 g/l + flurochloridon 250 g/l)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Stomp Aqua 455 CS: 2 l/ha + Racer 250 EC: 0,4 kg/ha.

PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SCLUPTIC 500 SC + STOMP AQUA 455 CS / PENDIGAN STRONG 400 SCACTIVUS 400 SCCOMMAND 480 EC

(metobromuron 500 g/l + pendimetalina 400 g/l + chlomazon 480 g/l)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Stomp Aqua 455 CS:  2 l/ha + Command 480 EC: 0,1 l/ha,

Zabieg wykonywać najlepiej przy wilgotnej glebie, długo działa.>>>Może zainteresuje Cię również: Jak zwalczać nicienie w ziemniakach?<<<
PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SCLUPTIC 500 SC + BANDUR 600 SC 

(metobromuron 500 g/l + aklonifen 600 g/l)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Bandur 600 SC: 1,5 l/ha,

Najskuteczniejsza mieszanka w zwalczaniu chwastu komosy.

PROMAN 500 SC / METOBROM 500 SCLUPTIC 500 SC + ARCADE 880 EC 

(metobromuron 500 g/l + prosulfokarb 800 g/l, metrybuzyna 80 g/l)

Dawkowanie Proman 500 SC: 2-2,5 l/ha + Arcade 880 EC: 2-2,5 l/ha,

Najskuteczniejsza mieszanka w zwalczaniu chwastu komosy.

 

Mieszaniny z herbicydem Bandur 600 SC:


BANDUR 600 SC + MISTRAL 70 WG

(aklonifen 600 g/l + metrybuzyna 700 g/kg)

Dawkowanie Bandur 600 SC: 2-2,5 l/ha + Mistral 70 WG: 0,3 kg/ha

BANDUR 600 SC + COMMAND 480 EC

(aklonifen 600 g/l + chlomazon 480 g/l)

Dawkowanie Bandur 600 SC: 2-2,5 l/ha + Command 480 EC: 0,15 l/ha

BANDUR 600 SC + PROMAN 500 SC

(aklonifen 600 g/l + metobromuron 500 g/l)

Dawkowanie Bandur 600 SC: 2 l/ha + Proman 500 SC: 2 l/ha>>>Może zainteresuje Cię również: Co na stonkę ziemniaczaną?<<<BANDUR 600 SC + RACER 250 EC

(aklonifen 600 g/l + flurochloridon 250 g/l)

Dawkowanie Bandur 600 SC: 2 l/ha + Racer 250 EC: 1 l/ha.

  

Kolejne propozycje herbicydów na ziemniaki  na chwasty doglebowo:ARCADE 880 EC

(prosulfokarb 800 g/l + metrybuzyna 80 g/l)

Dawkowanie Arcade 880 EC: 4-5 l/ha. 

PLATEEN 41,5 WG

(metrybuzyna 175 g/l + flufenacet 240 g/l)

Dawkowanie Plateen 41,5 WG: 2 kg/ha.

ARCADE 880 EC + STOMP AQUA 455 CS / PENDIGAN STRONG 400 SCACTIVUS 400 SC 

(prosulfokarb 800 g/l, metrybuzyna 80 g/l + pendimetalina 400 g/l)

Dawkowanie Arcade 880 EC: 2-2,5 l/ha + Stomp Aqua 455 CS: 2,5 l/ha.

BANDUR 600 SC + STOMP AQUA 455 CS / PENDIGAN STRONG 400 SCACTIVUS 400 SC 

(chlomazon 480 g/l + pendimetalina 400 g/l)

Dawkowanie Bandur 600 SC: 2 l/ha + Stomp Aqua 455 CS: 2,5 l/ha.

Do każdego zabiegu doglebowego chwastobójczego zalecamy dodanie adiuwantu ATPOLAN SOLI MAXX w dawce 0,5L/HA . Zapewni on wyższą skuteczność chwastobójczą, głównie wtedy gdy warunki są mniej korzystne, lepiej aktywuje herbicydy doglebowe za pomocą zwiększenia rozpuszczalności substancji aktywnej.

 

Linuron do zwalczania chwastów w ziemniakach wycofany

 

10 lutego 2017 roku Komisja Europejska podjęła decyzję, aby nie odnawiać zatwierdzenia substancji czynnej o nazwie linuron.
Zapasy herbicydów bazujących na tej substancji mogły być wykorzystywane przez rolników tylko do 3 czerwca 2018 roku - wynika tak z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.
Okres na zużycie zapasów tego środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji minął natomiast 3 grudnia 2017 roku.
 

Wymienić można kilka powodów wycofania linuronu.
Wskazywano przede wszystkim na fakt narażenia ludzi wskutek przekroczenia toksykologicznych wartości, jak i operatora stosującego rozpylacz, mimo stosowania środków ochrony indywidualnej.
Substancję tę zaklasyfikowano jako działającą toksycznie na rozrodczość oraz rakotwórczą.
Stwierdzono również wysokie ryzyko negatywnego oddziaływania linuronu na ptaki, dzikie ssaki, makroorganizmy glebowe i stawonogi.
Dowiedziono także, że substancja ta zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego.

 

 

>>>Może zainteresuje Cię również: Co zarazę i alternariozę ziemniaka?<<<
Bandur 600 SC lub Proman 500SC Luptic 500 SC 

zamiast wycofanego linuronu

 

Ceniony w wielu europejskich krajach Bandur 600 SC od niedawna dostępny jest również w Polsce. Herbicyd z nową substancją czynną o nazwie aklonifen z powodzeniem stosować można w odchwaszczaniu ziemniaka. Aklonifen hamuje enzymy, które biorą udział w syntezie chlorofilu i syntezie karetonoidów. To jedyna substancja czynna, która uczestniczy w dwóch procesach biochemicznych jednocześnie. Co ważne - nie zatrzymuje ona kiełkowania, lecz kontroluje wzrost chwastów.

 

Bandur 600 SC - sposób działania

 

Bandur 600 SC tworzy na powierzchni gleby równomierną powłokę ochronną.
Najskuteczniej działa podczas kiełkowania i wschodów chwastów - wtedy, kiedy znajdują się w fazie liścieni.
Preparat ten jest aktywny jeszcze przez 2-3 miesiące od momentu wykonania zabiegu.
Można go stosować po posadzeniu ziemniaków, zaraz po siewie.
Zabiegi przedwschodowe warto poprzedzić systematycznym śledzeniem prognoz pogodowych - herbicyd ten najlepiej aplikować bowiem na wilgotną glebę.
Stosowany jest w dawce 2,5-3 l/ha jako zabieg przedwschodowy lub w dawkach dzielonych - w przypadku zabiegów dokonywanych przed i po wschodach.

 

Po wycofaniu linuronu plantatorzy mieli zdecydowanie mniej możliwości odchwaszczania przedwschodowego upraw ziemniaków, co rodziło ogromne obawy.
Na szczęście na rynku pojawił się nowy preparat z substancją czynną o nazwie aklonifen.
Bandur to obecnie bardzo dobra alternatywa dla ochrony upraw, w przypadku których stosowano do tej pory herbicydy oparte na linuronie.
Preparat ten został sprawdzony na milionach hektarów różnego rodzaju upraw, nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach.
Herbicyd ten można stosować zarówno do ochrony ziemniaka, jak i marchwi, grochu, pasternaku, czosnku, słonecznika, pietruszki korzeniowej, cebuli z siewu czy kminku zwyczajnego.

Opryski na chwasty w ziemniakach po wschodach:
RIMEL 25SG/ RIM 25WG / RINCON 25SG

(rimsulfuron)

Dawkowanie Rimel/Rim/Rincon: 60g/ha

RIMEL 25SG/ RIM 25WG / RINCON 25SG + MISTRAL 70WG

(rimsulfuron + metrybuzyna)

Dawkowanie Rimel/Rim/Rincon60g/ha + Mistral: 150-250 g/ha

AGIL S 100 EC + MISTRAL 70WG

(propachizafop + metrybuzyna)

Dakowanie Agil S: 0,8 l/ha + Mistral: 150-250 g/ha

FUSILADE FORTE 150EC + MISTRAL 70WG

(fluazyfop-P-butylowy + metrybuzyna)

Dawkowanie Fusilade: 0,8 l/ha + Mistral: 150-250 g/ha

ZETROLA 100EC + MISTRAL 70WG

(propachizafop + metrybuzyna)

Dawkowanie Zetrola0,8 l/ha + Mistral: 150-250 g/ha

 

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie