E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Jakie środki na zabieg przeciwgrzybowy T2 i T3 w pszenicy ozimej?

Aktywność fotosyntezy w liściach zbóż ozimych wpływa w głównej mierze na  wysokość plonu. Jak najdłuższe utrzymanie wysokiej zdrowotności liścia podflagowego i flagowego będzie decydowało o właściwej asymilacji roślin do budowania plonu. Zabieg ochronny T2  daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawnej i  ma na celu ochronę górnych liści , mają aż 50- 65% udziału w plonie . To bardzo ważne, tym bardziej, że obecnie zmiany klimatu powodują większą presję chorób. Poniżej wyjaśniamy jak wybrać optymalny moment na zabieg T2 i jak go przeprowadzić.

Co to jest zabieg T2?

Zabieg T2 stosowany jest zapobiegawczo lub interwencyjnie, w celu ochrony górnych liści przed grzybami. Powinien być wykonywany w fazie BBCH 37-39, niemniej czas jego przeprowadzenia jest silnie uzależniony od warunków pogodowych i strategii ochrony zbóż. Stąd też należy stale i wnikliwe lustrować plantację. Głównym zadaniem tych fungicydów jest ochrona liścia flagowego i podflagowego, których choroby przyczyniają do dużego obniżenia plonów. 

Kiedy jest najlepszy czas na wykonanie zabiegu na T2?

Zabieg T2 ma na celu zapewnienie ciągłej ochrony zbóż przed chorobotwórczymi grzybami, dlatego planując go należy wziąć pod uwagę fazę rozwojową uprawy, a także czas działania środków użytych do zabiegu T1. Optymalny termin zabiegu T2 przypada na czas między początkiem rozwoju liścia flagowego (BBCH 37) do końca fazy liścia flagowego, w wypadku prowadzenia trzech zabiegów fungicydowych. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w niekorzystnych warunkach pogodowych, gdy w okresie kłoszenia występują opady oraz duża wilgotność powietrza sprzyjająca rozwojowi chorób. Niektórzy rolnicy, w ramach oszczędności, decydują się jedynie na dwa zabiegi. W takim wypadku T2 może być przesunięty na nieco późniejszą fazę, to jest na początek kłoszenia, gdy kłosy wychodzą z pochewek liściowych. Ma to uzasadnienie w warunkach dobrej pogody, która nie sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, a także na gorszych stanowiskach, gdzie zboża dają niższe plony. Bez względu na wybrany system ochrony, do zabiegu T2 należy przystąpić przed upływem działania środków użytych w zabiegu T1, co zazwyczaj ma miejsce po około 3 tygodniach. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ciągłej ochrony upraw. Jednocześnie nie tworzy się okno, umożliwiające rozwój chorobotwórczych grzybów.

Kiedy przystąpić do zabiegu T2?

Górne liście stanowią najwydajniejszą w budowaniu plonu część rośliny, ale jedynie zielone i zdrowe liście mogą przekazywać powstałe w wyniku procesu fotosyntezy produkty składniki, które trafiają do kłosów i budują ziarno. Ważne jest zatem, by w tej właśnie fazie utrzymać jak najwyższą zdrowotność rośliny. W momencie więc, kiedy liść flagowy jest rozwinięty, powinno się wykonać zabieg T2. Zabieg ten jest absolutnie niezbędny w uprawach, gdzie nie stosowano ochrony w terminie T1, a przy dużej presji chorób powinien być wykonany wcześniej, nawet w fazie BBCH 34. Na plantacjach zaś, poddanych uprzednio zabiegowi w terminie T1, decyzję o aplikacji fungicydów w zabiegu T2 można podjąć po przeprowadzeniu lustracji roślin i określeniu progu szkodliwości chorób. Dobrą praktyką jest stosowanie T2 trzy tygodnie po T1. Jest to uzasadnione okresem działania substancji aktywnych, które po tym czasie nie mogą już zapewnić roślinom właściwej ochrony. 

>>>SPRAWDŹ KIEDY PRZYSTĄPIĆ DO ZABIEGU T1-> KLIKNIJ TUTAJ <<<

Zabieg T2 w pszenicy – co zwalczamy?

 • Brunatna plamistość liści - niezwalczona w porę brunatna plamistość liści może spowodować utratę nawet 50% plonów pszenicy. Nowe zasiewy zainfekowane zostają przez zarodniki krążące w powietrzu jak i te przetrwałe w resztkach pożniwowych. Choroba atakuje najszybciej w temperaturze 10–18°C i wilgotności na poziomie około 80%. Progiem szkodliwości choroby w fazie krzewienia pszenicy jest 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia. Natomiast w fazie strzelania w źdźbło i w fazie kłoszenia jest to 5% porażonych liści.
 • Rdza brunatna pszenicy - do zakażenia tą choroba najłatwiej dochodzi w temperaturze 15–18°C i przy 100% wilgotności względnej powietrza. Skupienia zarodników rozwijają się pod skórka liścia i początkowo są lekko wzniesione, przypominające okrągłe, jasnobrązowe poduszeczki. Za próg szkodliwości w fazie krzewienia pszenicy uważa się 10–15% roślin z pierwszymi objawami rdzy. W fazie strzelania w źdźbło jest to natomiast 10% porażonych źdźbeł, a w fazie kłoszenia, gdy pierwsze objawy porażenia widoczne są na liściu podflagowym lub flagowym.
 • Rdza żółta - zarodniki tej choroby atakują w temperaturze 10°C. W sprzyjających rdzy żółtej warunkach poraża ona całą roślinę powodując straty nawet do 70% plonów, a w latach epidemicznego wystąpienia patogenu — do 100 %. Oznaki obecności rdzy żółtej odnajdziemy na wszystkich naziemnych częściach roślin. Na liściach występują wydłużone, jasne pasy, a na nich osadzone skupiska zarodników. Za próg szkodliwości tej choroby w fazie krzewienia pszenicy należy uznać 30% roślin z pierwszymi oznakami porażenia, a w fazie strzelania w źdźbło — 10%. Natomiast w fazie kłoszenia progiem są pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym.
 • Septorioza paskowana liści - źródłem infekcji zarodnikami septoriozy dla nowych zasiewów są resztki pożniwne, samosiewy i oziminy, na których grzyb zimuje. Pierwsze szkody patogen wyrządza już jesienią, by wiosną dokonać dalszych spustoszeń w uprawie. Do wywołania wiosennej infekcji septorioza paskowana liści potrzebuje wysokiej wilgotności i sprzyjającej temperatury — od 0 do 10 st. C nocą, a w dzień od 10 do 16 st. C. Już jesienią i wczesną wiosną można zaobserwować pierwsze objawy porażenia patogenem w formie szarozielonych, szybko żółknących plam wzdłuż nerwów liści. Za próg szkodliwości w fazie krzewienia uznaje się 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia, 10–20% w fazie strzelania w źdźbło i 5–10% porażonej powierzchni liścia flagowego w fazie kłoszenia.Co na zabieg T2 w pszenicy?

By zabieg T2 przyniósł oczekiwane korzyści istotne jest wybór właściwego fungicydu. Najlepsze efekty uzyskamy stosując preparat wieloskładnikowy, zawierający substancje aktywne o odmiennym sposobie działania. W ten sposób zyskujemy pewność, że zwalczane jest całe spektrum patogenów grzybowych i nie wykształca się ich odporność na konkretny środek. Polecane na T2 są substancje czynne z grupy triazoli, strobiluryn, karboksyamidów, ketoamin, morfolin, ftalanów, fenyloacetamidów lub ortofenyloamidów.

  

Zabieg na T2 a rodzaj uprawy:

Zabieg T2 ma na celu ochronę liścia flagowego wraz liśćmi podflagowymi, które odpowiadają za niemal 60% wytworzonego plonu zbóż. Są to główne organy fotosyntetyzujące, od których zależy wysokość plonowania oraz zysk z uprawy. Zatem we wszystkich uprawach zbóż zabieg T2 przeprowadza się w tej samej fazie wzrostu.

Ze względu na rodzaj uprawy, fungicydy w fazie liścia flagowego stosuje się w celu ochrony przed różnymi patogenami. Dlatego ważny jest dobór preparatu, którego spektrum działania obejmuje poniżej wymienione choroby.

1. Zabieg T2 w jęczmieniu

Jego głównym celem jest ochrona upraw przed:

- plamistością siatkową,

- rdzą jęczmienia,

- rynchosporiozą zbóż,

- ramularia.

Choroby te stanowią największe zagrożenie dla rozwoju jęczmienia w uprawach pozbawionych ochrony fungicydowej. W jęczmieniu inne groźne patogeny, takie jak mączniak prawdziwy, zwalcza się preparatami używanymi do zabiegu T1, najpóźniej pod koniec krzewienia. Do zabiegu T2 najczęściej wykorzystuje się produkty zawierające, między innymi azoksystrobinę, boskalid, difekonazol, metokonazol, prochloraz czy tebukonazol.

2. Zabieg T2 w pszenicy

Stosowanie fungicydów w uprawie pszenicy w fazie liścia flagowego ma na celu ochronę uprawy przed:

- septoriozą paskowaną liści,

- rdzą,

- brunatną plamistością liści zbóż.

W uprawach pozbawionych ochrony przed chorobami grzybowymi powyższe patogeny zazwyczaj występują łącznie, a ich kumulacja prowadzi do pogłębienia strat związanych z chorobą. Środki do zabiegu T2 w pszenicy powinny charakteryzować się elastycznym terminem stosowania, aby możliwe było dostosowanie terminu zabiegu do warunków w uprawie. Najczęściej wykorzystuje się preparaty zawierające więcej niż jedną substancję czynną, które wzajemnie się uzupełniają, co zapewnia szerokie spektrum ochrony pszenicy, a także zapobiega powstawaniu odporności.

3. Zabieg T2 w pszenżycie

Liście flagowe i podflagowe pszenżyta należy chronić przed:

- rdzą,

- brunatną plamistością liści zbóż.

Pszenżyto charakteryzuje się dobrą odpornością na septoriozę paskowaną liści, co eliminuje konieczność prowadzenia oprysków przeciwko temu patogenowi.

Największe zagrożenie dla zbóż będących w fazie liścia flagowego stwarzają:

Zboża w fazie liścia flagowego są bardzo podatne na rozwój chorób powodowanych przez grzyby, takie jak:

1. Brunatna plamistość liści

To choroba nazywana również DTR, atakuje głównie pszenicę i pszenżyto, rzadziej jęczmień. Może atakować zboża już od wschodów, jednak jej główny atak przypada na okres strzelania w źdźbło i formowania liścia flagowego. Początkowo na roślinach widoczne są drobne, owalne brunatne plamy otoczone obwódką chlorotyczną. W miarę rozwoju choroby plamy powiększają się, często łącząc się ze sobą, powodując żółknięcie i zamieranie liści. Choroba może też atakować wykształcone kłosy.

2. Plamistość siatkowa

Grzyb powodujący to schorzenie atakuje zboża od wschodów aż do końca fazy kłoszenia. Infekowane są najczęściej liście, chociaż zmiany chorobowe mogą obejmować także źdźbła i kłosy. Początkowo na liściach pojawiają się małe, brunatne plamki, które składają się z tworzących siatkowy wzór podłużnych i poprzecznych nekroz. Zmiany mogą pojawiać się jednocześnie w kilku miejscach na blaszce liściowej. Z czasem tkanki roślin odbarwiają się, żółkną i zamierają.

3. Ramularia

Pierwsze objawy tej choroby najczęściej można zaobserwować na górnych liściach zaraz po kwitnieniu, rzadziej na młodych i zielonych liściach. Początkowo pojawiają się na nich małe, brunatne zmiany o kształcie prostokątnym, otoczone żółtą obwódką. Z czasem uszkodzenia zamieniają się w ciemne plamy, a liście szybciej się starzeją.

4. Rdza

W zbożach najczęściej występuje rdza żółta i brunatna, których objawy znacząco się różnią, Rdza żółta manifestuje się w postaci żółtych pasm, pasiastych plam na liściach roślin. Czasami zmiany mogą obejmować także kłosy, plewy, ości i ziarna. Z czasem plamy ciemnieją.

Z kolei rdza brunatna początkowo manifestuje się jako chlorotyczne plamy na liściach lub źdźbłach, które z czasem przekształcają się w rdzawobrunatne, owalne brodawki. Następnie zmiany ciemnieją i pękają. Choroba prowadzi do przedwczesnego zamierania liści i ich zasychania.

5. Rynchosporioza zbóż

Jej objawem są owalne lub soczewkowate plamy na powierzchni liści. Mają one barwę stalowozieloną, białoszarą, żółtawą lub brązową. Następnie środek plam staje się słomkowy, białoszary lub jasnobrązowy. Rozwój choroby prowadzi do obumarcia blaszki liściowej.

6. Septorioza paskowana liści

Początkowo na liściach, między nerwami, widoczne są małe, nekrotyczne, soczewkowate lub wydłużone plamy, koloru jasnego lub brunatnego, często z obwódką chlorozy. Z czasem zmiany rosną i zlewają się ze sobą, prowadząc do obumierania całych liści.

Jakie starty może wywołać brak zabiegu na T2 w pszenicy?

Zabieg T2 ma na celu ochronę górnych liści zbóż, będących najbardziej wydajną w budowaniu plonu częścią rośliny. Aktywność fotosyntetyczna liścia flagowego, podflagowego i kłosa przypada na najdłuższy dzień i sprzyjające wegetacji warunki pogodowe. Górne części roślin odpowiadają za dostarczenie blisko 90% asymilatów wykorzystywanych do budowy ziarna, zatem ich zdrowie odgrywa kluczową rolę w budowaniu plonów. Jest to również termin wykonywania zabiegu T2, który zabezpiecza uprawy przed chorobami w krytycznym okresie decydującym o wydajności plonowania.

Pozbawione ochrony fungicydowej zboża stają się podatne na choroby, które atakują liście, kwiaty i kłosy, a nawet ziarna. Ponadto, w ostatnich latach, w związku ze mianami klimatu, obserwuje się coraz większą presję patogennych grzybów, a masowe ataki rdzy mogą powodować straty plonu rzędu od 30 do nawet 100%. Choroby powodowane przez grzyby są szczególnie niebezpieczne dla pszenicy, która należy do roślin o wysokich wymaganiach i potrzebach pokarmowych, ponieważ strzępki grzybni przerastają tkanki rośliny czerpiąc z nich substancje odżywcze. Jednocześnie dochodzi do powstawania zmian związanych z rozwojem martwicy i usychaniem zarówno części wegetatywnych jak i generatywnych.

Na blaszkach liściowych pszenicy pozbawionej ochrony fungicydowej na blaszkach liściowych może występować jednocześnie kilka chorobotwórczych grzybów, co utrudnia prawidłową identyfikację choroby, a także może prowadzić do rozległych uszkodzeń powierzchni asymilacyjnej liści, a nawet zamierania całych roślin. Prowadzi to powstania nieodwracalnych uszkodzeń, których skutkiem jest zahamowanie wzrostu oraz pogorszenie plonowania. W uprawach zaatakowanych przez grzyby uzyskuje się znacznie niższe plony. Ponadto, jeżeli proces chorobowy obejmuje również ziarniaki, uzyskane plony nie mogą być przeznaczone do spożycia, ponieważ stanowią one zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Zabieg T3 w pszenicy – co zwalczamy?

 • Fuzarioza kłosów - to zbiorcza nazwa chorób zbóż wywołanych przez gatunki grzybów z rodziny gruzełkowatych określanych mianem fuzariów. Należy wiedzieć, że choroby grzybowe kłosa powodują nie tylko obniżenie jakości plonu, ale także kumulację groźnych mikotoksyn w ziarniakach. Fuzarioza atakuje najczęściej w sezonach o dużej ilości opadów w czerwcu i lipcu. Gwałtowny rozwój choroby następuje przy utrzymujących się temperaturach od 12 do 24°C w dzień i od 5 do 12°C w nocy. Rozwojowi choroby sprzyjają również łagodna jesień i zima, monokultura zbożowa i zbyt gęsty siew. Zarodniki grzybów przenoszone są przez zakażone lub zanieczyszczone ziarno siewne, resztki pożniwne, glebę oraz chwasty, a następnie z kroplami deszczu przedostają się do górnych części roślin. Innymi czynnikami ryzyka porażenia fuzariozą są także: częsta uprawa zbóż na tym samym polu i niezbilansowane nawożenie azotem.
 • Czernienie zbóż - porażeniu czernią zbóż najczęściej ulegają rośliny, które wcześniej zainfekowane zostały innymi patogenami. Obawy choroby pojawiają się na liściach, źdźbłach i kłosach w postaci czarnego, przypominającego sadzę, nalotu. Nalot ogranicza dostęp światła, co prowadzi do osłabienia roślin. W warunkach wysokiej wilgotności infekcja rozprzestrzenia się bardzo szybko. Resztki pożniwne roślin i porażony materiał siewny to główne źródła zakażeń na plantacji. Mimo, że straty z powodu występowania czerni zbóż mogą wydawać się niewielkie, bo sięgają około 5 % plonów, to trzeba mieć świadomość, że zainfekowane ziarno ma o wiele niższą jakość technologiczną, trudniej się przechowuje, a wykorzystane do kolejnego zasiewu zakaża nowe uprawy.
 • Septorioza plew - na infekcję septoriozą plew szczególnie narażone są odmiany pszenicy o krótkiej słomie. Pierwotnym źródłem choroby są resztki pożniwne porażone przez grzyb, z których zarodniki dostają się na liście rosnącej pszenicy już jesienną, a następnie wiosną. Objawy septoriozy na liściach przyjmują formę brązowobrunatnych plam, które z czasem łączą się ze sobą i przyjmują nieregularny kształt. Na powierzchni plam widoczne są zarodniki grzyba, które przemieszczają się wraz z kroplami deszczu i porażają także plewy na kłosie. W czasie omłotów zarodniki z plew trafiają na ziarno, które może stanowić następnie materiał siewny. Septorioza powoduje także nekrozę osadki kłosków. W porażonym kłosie ziarna nie wykształcają się w pełni i są drobne. Straty powodowane infekcją Septorioza plew mogą sięgać 60% plonu.

Kiedy przystąpić do zabiegu T3?

O ile zabieg T2 wpływa znacząco na wysokość plonu, o tyle zabieg T3, zwany zabiegiem na kłos, decyduje o jakości ziarna. Dlatego należy go wykonać w optymalnym terminie. By określić najlepszy termin wykonania oprysku możemy posłużyć się jednym z kilku sposobów. Wyznaczając czas zabiegu T3 możemy kierować się progiem szkodliwości dla patogenu grzybowego porażającego kłos. Drugi sposób oparty jest na modelach rozwoju chorób grzybowych pszenicy. Wówczas musimy oszacować zagrożenie infekcją w oparciu o dane, jak temperatura, wilgotność czy opady. Trzecia metoda wymaga wykonania testów na obecność grzybów na kłosie. Do testu pobieramy kilkadziesiąt kłosów z różnych części plantacji. Kłosy owijamy wilgotną ligniną i owijamy folią. Tak przygotowaną próbkę oznaczamy etykietą zawierającą takie informacje jak data pobrania kłosów, nr pola, z którego pochodzą próbki, odmiana itp. Po około pięciu dniach inkubacji, za pomocą lupy dokładnie lustrujemy kłosy. Jeżeli stwierdzimy obecność grzyba, jak najszybciej wykonujemy zabieg fungicydem. W przypadku braku obecności patogenów grzybowych w kłosie, testy powtarzamy kilkakrotnie, prowokując grzyby do ujawnienia się. Inną metodą wyznaczenia optymalnego terminu T3 jest kierowanie się fazą rozwoju roślin. Wówczas zabieg na kłos przeprowadza się, gdy zostaną wyrzucone pylniki, czyli gdy kłos kwitnie. Należy jednak wiedzieć, że sposób ten jest zawodny, bo gdy nie ma porażenia to środek grzybobójczy pozostaje w sokach komórek rośliny, nie spełniając swojego zadania.

Co na zabieg T3 w pszenicy?

Zabiegi T3 mają za zadanie zapobiegać infekcjom charakterystycznym dla fazy kwitnienia kłosa, ale też chronić roślinę przed chorobami, które bardzo często występują już we wcześniejszych etapach jej rozwoju. Dlatego, zastosowany w T3 fungicyd powinien być co najmniej dwuskładnikowy. Do oprysku T3 zaleca się substancje jak metkonazol, tebukonazol, prochloraz oraz protiokonazol które nie tylko zwalczają choroby kłosa, ale mają również wysoką skuteczność przeciw pozostałym chorobom pszenicy. Niekorzystne jest natomiast zastosowanie strobiluryn. Strobiluryny bowiem mocno wydłużają efekt zieloności rośliny, a tym samym przedłużają wegetację. Aplikacja tej substancji w zabiegu T3 może więc znacząco opóźnić zbiory.>>>SPRAWDŹ JAKIE ŚRODKI ZASTOSOWAĆ W ZABIEGU T1 -> KLIKNIJ TUTAJ <<<

Jakie starty może wywołać brak zabiegu na T3 w zbożu?

Zabieg T3 ma na celu ochronę zbóż przed rozwojem chorób grzybowych podczas dojrzewania ziarniaków, zatem ma on bezpośredni wpływ na jakość ziarna. Przeprowadzenie zabiegu na kłos może uratować dużą ilość plonu przed stratami spowodowanymi rozwojem chorób. W skrajnych wypadkach, w uprawach pozbawionych ochrony zabiegu T3 straty plonu ziarna mogą sięgać 100%. Stosowanie fungicydów w okresie kłoszenia ma głównie charakter prewencyjny, ponieważ rozwój grzybów w kłosach jest początkowo trudny do zauważenia. Jeżeli w zbożach widoczne są objawy chorobowe, oznacza to, że schorzenie jest bardzo zaawansowane.

Podczas kłoszenia zapobiega się rozwojowi chorób atakujących ziarniaki, takich jak septorioza, fuzarioza i czerń zbóż. Strzępki grzybni chorobotwórczych patogenów przerastając kłosy i ziarniaki sprawiają, że rośliny wykształcają mniejsze kłosy, które są gorzej wypełnione, a same ziarniaki są skarlałe i nieprawidłowe. Sprawia to, że uzyskane plony są znacznie mniejsze – z upraw pozbawionych zabiegu T3 uzyskuje się 30% niższe plony, a skrajnych przypadkach może dojść do ich całkowitego zniszczenia.

Patogeny zwalczane w tym zabiegu wpływają także na jakość plonu. Zainfekowane kłosy wykształcają nie tylko mniej ziarniaków. Są one również skarlałe i zawierają strzępki grzyba, co wpływa na obniżenie ich wartości ekonomicznej. Ponadto, niektóre grzyby produkują mykotoksyny – są to metabolity grzybów o właściwościach toksycznych, a także karcinogennych. Niewielka ilość tych metabolitów radykalnie pogarsza jakość zebranego plonu. Ziarno skażone przez mykotoksyny nie nadaje się na cele spożywcze, paszowe, a w przypadku jęczmienia na słód pogarsza jego przydatność w technologii produkcji piwa.

Ochrona kłosa, szczególnie w wilgotnym okresie wegetacji jest wysoce istotna, nie tylko ze względu na wielkość uzyskiwanych plonów, ale również na ich jakość i wartość ekonomiczną. Brak zabiegu T3 prowadzi do zmniejszenia ilości uzyskiwanego ziarna, którego wartość także ulega pogorszeniu. Ponadto, rozwój chorób grzybowych prowadzi do nagromadzenia w plonach mykotoksyn, które działają toksycznie. Takie zboże nie może być przeznaczone do celów spożywczych ani paszowych.

Środki jednoskładnikowe na zabieg T2:Środek grzybobójczy AMISTAR 250 SCTAZER 250 SC / AZOKSAR 250 SC / GLOBAZTAR AZT / PROMESA

azoksystrobina 250n g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

dawkowanie: 0,8 -1 l/ha


Środek grzybobójczy ORIUS EXTRA 250 EW / TEBUSHA 250 EW / TEBUCUR 250 EW

tebukonazol 250 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1 l/ha

Środek grzybobójczy BUKAT 500 SC / AMBROSSIO 500 SC

tebukonazol 500g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

dawkowanie: 0,5 l/ha

Środek grzybobójczy SPEKFREE 430 SC

tebukonazol 430 g/l

działanie: ączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 0,6 l/ha

Środek grzybobójczy SIRENA 60 EC / PLEXEO 60 EC

metkonazol 60 g/l

działanie: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1,2 – 1,5 l/ha

Środek grzybobójczy X-MET 100 SL

metkonazol 100 g/l

działanierdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)

dawkowanie: 0,6 l/ha

Środek grzybobójczy PABI 300 EC / PROMINO 300 EC/ PROTENDO 300 EC

protiokonazol 300g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzorioza kłosów

dawkowanie: 0,65 l/ha

Środek grzybobójczy EUSKATEL 250 EC / SORATEL 250 EC

protiokonazol 250 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 0,8 l/haŚrodki wieloskładnikowe na T2 - kompletne rozwiązania:Środek grzybobójczy PIOLI PRO PAK (Pioli + Poleposition)

fluksapyroksad – 62,5 g/l, protiokonazol - 300 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)

dawkowaniePioli 0,8-1l/ha i Poleposition 300EC 0,4-0,5 l/ha

Środek grzybobójczy REVYSKY

fluksapyroksad – 66,7 g/l, mefentriflukonazol – 66,7 g/l

działanie: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw

dawkowanie: pakiety na 5 ha i na 10 ha

Środek grzybobójczy PRIAXOR

piraklostrobina 150 g/l; fluksapyroksad 75 g/l

działanie: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy

dawkowanie: 0,75 – 1,5 l/ha

Środek grzybobójczy DJEMBE 274 EC

bromukonazol 167 g/l; tebukonazol 107 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

dawkowanie: 1,2 l/ha

Środek grzybobójczy PANORAMA

protiokonazol - 250 g/l, metkonazol - 90 g/l

działanie: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta

dawkowanie: 0,5- 0,6 l/ha

Środek grzybobójczy ELATUS ERA

benzowindyflupyr 75 g/l, protiokonazol 150 g/l

działanie: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści

dawkowanie: 1 l/ha

Środek grzybobójczy DELARO FORTE

protiokonazol 175 g/l, trifloksystrobina 150 g/l

działanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1,5 l/ha

Środek grzybobójczy INPUT TRIPLE

proquinazyd (związek z grupy chinazolin) - 40 g/l, protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 160 g/l, spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 200 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy

dawkowanie: 1-1,2 l/ha

Środek grzybobójczy BUSHIDO PAK (BUSHI + KENDO 50 EW)

cyflufenamid –związek z grupy fenyloacetamidów -50 g/l, piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) -200 g/l

działanie: mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rdza żółta, rdza żółta zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

dawkowanie: Bushido 0,625 l/ha + Kendo 0,125 l/ha

Środek grzybobójczy SOLIGOR 425 EC

protiokonazol 53 g/l, spiroksamina 224 g/l, tebukonazol 148 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1 l/ha

Środek grzybobójczy BOOGIE XPRO 400 EC

protiokonazol 100 g/l, biksafen 50 g/l, spiroksamina 250 g/l

działanie: łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści i septorioza plew

dawkowanie: 1,2 – 1,5 l/ha

Środek grzybobójczy KIER 450 SC

azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l

działanie: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)

dawkowanie: 1 l/ha


Środek grzybobójczy ASCRA XPRO

biksafen 65 g/l, fluopyram 65 g/l, protiokonazol 130 g/l)

działanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1,2-1,5 l/haŚrodek grzybobójczy QUEEN PAK na 12HA

Questar: fenpikoksamid - INATREQ - 50 g/l, Pabi 300 EC: protiokonazol - 300 g/l

działanie: septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Środek grzybobójczy WIRTUOZ PRO

protiokonazol – 200 g/l, proquinazid – 50 g/l

działanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy

dawkowanie: 1 l/ha

Środek grzybobójczy AMISTAR GOLD MAX

azoksystrobina 125g/l i difenokonazol 125g/l

działanie: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw

dawkowanie: 1 l/ha

Środek grzybobójczy GAVIAL 375 SC

protiokonazol – 175 g/l, azoksystrobina – 200 g/l

działanie: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa)

dawkowanie: 1 l/ha

Środek grzybobójczy DAXUR

mefentriflukonazol – 100 g/l, krezoksym metylowy – 150 g/l

działanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy

dawkowanie: 1 l/haJakie środki stosować na trzeci zabieg przeciwgrzybowy T3 ?Środki jednoskładnikowe na T3:Środek grzybobójczy 
SIRENA 60 EC / PLEXEO 60 EC

metkonazol 60 g/l

działanie: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1,2 – 1,5 l/haŚrodek grzybobójczy 
ORIUS EXTRA 250 EW / TEBUSHA 250 EW

tebukonazol 250 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1 l/haŚrodki wieloskładnikowe na T3. Kompletne rozwiązania:

Środek grzybobójczy 
REVYTOP

mefentriflukonazol (związekz grupytriazoli) –100 g/l, metkonazol (związek z grupy triazoli) –60 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, fuzarioza kłosów

dawkowanie: Sulky 0,5 l/ha + Simveris 1 l/haŚrodek grzybobójczy 
FANDANGO 200 EC

protiokonazol 100 g/l; fluoksastrobina 100 g/l

działanie: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 1 l/haŚrodek grzybobójczy 
PRIAXOR

fluksapyroksad 75 g/l; piraklostrobina 150 g/l

działanie: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy

dawkowanie: 0,75-1,5 l/haŚrodek grzybobójczy 
SOLIGOR 425 SC

protiokonazol 53 g/l; spiroksamina 224 g/l; tebukonazol 148 g/l

działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów

dawkowanie: 0,8-1 l/ha

Stosowanie w mieszaninach:

Plexeo / Sirena 60 EC 0,5 l/ha + Djembe 274 EC 0,8 l/ha

Globaztar AZT 0,4 l/ha + Pabi 300 EC 0,4 l/ha

Globaztar AZT 0,4 l/ha + Sirena 60 EC 0,8 l/ha

Globaztar AZT 0,4 l/ha + Tebusha 250 EW 0,6 l/ha

Biologiczne rozwiązanie na T2 w zbożu:Korzyści wykorzystania biologicznych rozwiązań w zabiegu T2:

 • działa niezależnie od temperatury
 • szerokie spektrum agrofagów
 • dopusczczone są w uprawie ekologicznej

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

  TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

  Kategorie