Jakie korzyści przynosi dokarmianie dolistne truskawek? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Jakie korzyści przynosi dokarmianie dolistne truskawek?

Jakie korzyści przynosi dokarmianie dolistne truskawek?

Nawożenie dolistne jest bardzo dobrym uzupełnieniem nawożenia doglebowego, ponieważ umożliwia podanie minerałów, których wchłanianie z gleby jest osłabione lub utrudnione, np. przez zbyt wysokie pH gleby. Pozakorzeniowe dokarmianie truskawek pozwala także szybko uzupełnić brakujące makro- i mikroelementy, ponieważ ten sposób nawożenia charakteryzuje się szybką absorpcją składników przez rośliny. Ponadto, dolistne nawożenie pozwala znacząco ograniczyć ilość zużytych nawozów.

Co daje nawożenie dolistne truskawek?

Truskawki, w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi, nie mają wyjątkowo wysokich wymagań uprawnych. Jednak rośliny te są wyjątkowo wrażliwe na suszę, która uniemożliwia przyswajanie substancji odżywczych z gleby. Co więcej, w okresie formowania i dojrzewania owoców zapotrzebowanie truskawek na składniki pokarmowe drastycznie wzrasta. Jednocześnie okres ten, w ostatnich latach, często przypada na okres suszy, która nie tyko utrudnia odżywianie, ale jest silnym czynnikiem stresowym. Dolistne dokarmianie, w porównaniu do nawożenia doglebowego, nie uzależnia wchłaniania składników pokarmowych od wody, ponieważ stosuje się gotową mieszankę, którą rośliny pobierają bezpośrednio z liści. Taka metoda umożliwia podanie wysoko przyswajalnych składników pokarmowych także w warunkach osłabionego wychwytu korzeniowego.

Dolistne dokarmianie to doskonałe rozwiązanie umożliwiające dostarczenie truskawkom makro- i mikroelementów, które charakteryzują się wysoką przyswajalnością przez liście. Metoda ta umożliwia osiągnięcie korzystnych efektów, a także posiada wiele zalet, wśród których należy wymienić:

- szybkie działanie – dolistne stosownie substancji odżywczych działa znacznie szybciej, ponieważ w ciągu kilkunastu godzin wchłaniane jest nawet 90% zastosowanych substancji,

- połączenie nawożenia dolistnego z zabiegami przy użyciu środków ochrony roślin umożliwia nie tylko oszczędność czasu i środków, a także ogranicza ogranicza stres roślin i ilość przejazdów po polu.

Ponadto, niektóre nawozy stosowane dolistnie wykazują synergistyczne działanie z herbicydami i fungicydami, co umożliwia zmniejszenie dawki stosowanych środków ochrony roślin,

- stymulacja prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny, a także plonu – budowa plonu rozpoczyna się już w sierpniu,

- poprawa wzrostu systemu korzeniowego, co umożliwia lepszą asymilację składników pokarmowych, a także poprawia wychwyt korzeniowy i zdolność wiązania minerałów,

- poprawa odporności roślin na stres i choroby, którą osiąga się poprzez zaspokojenie potrzeb pokarmowych i wyrównanie niedoborów, które mogą nie manifestować objawów widocznych gołym okiem.

Kiedy stosować nawozy dolistne w truskawkach?

Budowanie plonu truskawek rozpoczyna się późnym latem. Stosowanie oprysków pod koniec lata nie tylko odżywia roślinę po okresie wegetacji, ale także pozwala truskawkom przygotować się na nadchodzącą zimę. Dlatego pierwszy zabieg dolistnego dokarmiania może być wykonany już po zbiorach, jednak powinno się unikać zastosowania w tym terminie nawozów bogatych w azot. Jesienne nawożenie powinno opierać się na podawaniu mikroelementów, oraz makroelementów innych niż azot. Bardzo ważne jest także dokarmianie truskawek w tym czasie potasem, który stymuluje wzrost korzeni roślin. Warto także po zakończonej wegetacji zastosować bogatsze nawożenie wapniowe, ponieważ pierwiastek ten jest trudno przyswajalny z gleby, a znaczne jego ilości przemieszczają się do owoców. W ten sposób rośliny będą przygotowane na nadejście zimy.

Kiedy wiosną gleby rozmarzną, a temperatury wzrosną powyżej 10-12ºC, można rozpocząć wiosenne dokarmianie. Wiosna to czas, kiedy truskawki potrzebują azotu. Nawożenie tym pierwiastkiem może być uzupełnione o oprysk wodnym roztworem mocznika. Taka forma azotu jest bardzo szybko i bardzo dobrze przyswajana przez rośliny, ponieważ już w ciągu 5 godzin 80% zastosowanego azotu jest asymilowane przez liście. Wiosenne zabiegi powinny także stanowić uzupełnienie mikroelementów, których przyswajanie z z gleby jest stosunkowo trudne. Oprysk ten warto powtórzyć także gdy rośliny wykształcają pąki kwiatowe, a także podczas dojrzewania owoców, co powoli ograniczyć opadanie truskawek.

Dokarmianie dolistne stosować można na dwa sposoby:

- profilaktycznie – w warunkach spodziewanego wystąpienia niedoborów lub większego zapotrzebowania na substancje odżywcze, jak np. kwitnienie lub zawiązywanie i dojrzewanie owoców.

Procedura ta prowadzona jest również gdy rośliny zagrożone są narażeniem na stres. Ponadto, wiele niedoborów w początkowych fazach rozwoju nie daje objawów widocznych gołym okiem, dlatego prewencyjne dokarmianie jest bardzo dobrym rozwiązaniem,

- interwencyjnie – polega na dolistnym dokarmianiu roślin składnikami odżywczymi gdy wystąpią objawy niedoborów. Doraźne uzupełnianie niedoborów przez dolistne dokarmianie umożliwia szybkie uzupełnienie braków w formie łatwej do przyswojenia przez truskawki.

Po jakim czasie działa nawóz dolistny w truskawkach?

Prawidłowo przeprowadzone nawożenie dolistne daje bardzo szybkie efekty. Zbadano, że w ciągu kilkunastu godzin rośliny asymilują 90% zastosowanego produktu. Najszybciej pobierany jest azot stosowany w postaci wodnego roztworu mocznika, ponieważ 80% zastosowanej dawki jest wchłaniane w ciągu 5 godzin od aplikacji. Na szybkość działania nawozu ogromny wpływ ma szybkość jego wchłaniania, która zależy od rodzaju substancji, a także od:

1. Sposobu wykonania oprysku – stosowanie zbyt dużej kropli sprawia, że nawóz spływa z roślin i opada na podłoże, a z kolei zastosowanie zbyt drobnej kropli sprawia, że nawóz zdąży wyparować zanim dotrze do powierzchni liścia. Najszybciej wchłaniana jest ta część oprysku, która trafia na spodnią stronę liścia, dlatego zaleca się stosowanie rękawa powietrznego.

2. Stan rośliny. Aby rośliny mogły szybko wchłaniać nawóz, powinny być zdrowe. Stosowanie dokarmiania dolistnego na rośliny słabe, z uszkodzeniami liści, z zaburzeniami turgoru sprawi, że na efekty działania będzie trzeba dłużej poczekać, ponieważ w takim stanie truskawki maja obniżoną zdolność wchłaniania.

3. Wiek rośliny. Wraz z wiekiem, na powierzchni liści rośnie grubość ochronnej warstwy wosku, która ogranicza parowanie, ale jednocześnie utrudnia wchłanianie przez liście. Z kolei na młodych liściach warstwa ochronnego wosku jest na tyle cienka, że nie wywiera niekorzystnego wpływu na wchłanianie. Cecha ta ma bezpośredni wpływ na większą szybkość wchłaniania substancji zawartych w oprysku przez rośliny młode.

4. Formuła nawozu. Nawozy do stosowania dolistnego muszą charakteryzować się doskonałą, całkowitą rozpuszczalnością w wodzie. Tlenki i sole metali często charakteryzują się niską rozpuszczalnością w wodzie. Z kolei cząstki schelatowane lub tworzące uwodnione kompleksy są transportowane szybko. Chelaty to związki, w których substancja czynna jest sprzęgnięta z pomocniczą, która pełni rolę nośnika i charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością, a jej budowa pozwala na łatwy transport przez błony komórkowe.

Kiedy warto dokarmiać dolistnie truskawki?

Dolistne dokarmianie truskawek najlepiej rozpocząć krótko po zakończonym sezonie wegetacyjnym, pod koniec lata. Optymalnym terminem wykonywania tych zabiegów jest druga połowa sierpnia. Nawożenie w tym czasie powinno skupiać się na zasilaniu i uzupełnianiu niedoborów, z jednocześnie ograniczoną podażą azotu. Z kolei wiosenne dolistne nawożenie powinno stanowić uzupełnienie nawożenia doglebowego i odpowiadać na aktualne potrzeby rośliny, zależne od ich faz rozwojowych i zasobności gleby w składniki pokarmowe. Prowadząc dolistne dokarmianie należy również pamiętać o prowadzeniu zabiegu w odpowiednich warunkach.

1. Temperatura

Przeprowadzenie dolistnego dokarmiania w zbyt niskich lub wysokich temperaturach nie przyniesie efektu, ponieważ rośliny nie będą w stanie przyswoić podanych substancji. Przyjmuje się, że zdolność asymilacji nawozu przez truskawki znacznie spada w temperaturach poniżej 10-12ºC. Z kolei wysokie temperatury, przekraczające 20ºC, mogą sprawić, że nawóz wyparuje zanim dotrze do powierzchni roślin.

2. Wiatr

Zabiegi, które polegają na rozpylaniu wodnych roztworów nawozów powinny odbywać się w bezwietrzne dni. Tylko taka pogoda gwarantuje równomierne rozprowadzenie dokładnej dawki nawozu na całej powierzchni uprawy. Stosowanie oprysków w wietrzne dni jest błędem w sztuce, ponieważ może dojść do sytuacji, w której oprysk zostanie rozpylony tylko nad częścią pola, a reszta zostanie zwiana na inne tereny.

3. Wilgotność powietrza

Optymalna wilgotność powietrze do przeprowadzenia zabiegów dolistnego dokarmiania to 60-80%, ale dopuszczalne jest stosowanie nawozów dolistnych przy wilgotności powyżej 40%. W zbyt suchym powietrzu krople cieczy roboczej parują, zanim dotrą na powierzchnię liści.

Jakie są korzyści dokarmiania dolistnie truskawek?

Dolistne dokarmianie truskawek jest uzupełnieniem nawożenia doglebowego i częścią racjonalnego planu zintegrowanego nawożenia upraw. Taki system dokarmiania roślin umożliwia ograniczenie ilości stosowanych nawozów, przy jednoczesnej maksymalizacji skuteczności ich działania. Dolistne stosowanie nawozów uzupełniających mikroelementy umożliwia pełne wyrównanie niedoborów.

Dodatkowo, szybkie wchłanianie substancji czynnych pozwala również na doraźne podawanie taką drogą innych kluczowych pierwiastków, kiedy wychwyt korzeniowy jest upośledzony, a także:

- stymulację prawidłowego wzrostu i rozwoju,

- poprawę zdolności pobierania wiązania substancji pokarmowych poprzez stymulację rozwoju systmu korzeniowego,

- zwiększenie odporności roślin na suszę, stres i choroby,

- umożliwia łączne przeprowadzenie dokarmiania dolistnego z zabiegami wykorzystującymi środki ochrony roślin, co pozwala ograniczyć stres roślin, a także koszty, czas i nakład pracy związany z prowadzeniem uprawy. Dodatkowo, niektóre nawozy dolistne wykazują synergistyczne działanie ze środkami ochrony roślin, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie lepszych efektów oprysków, przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki stosowanego preparatu,

- możliwość łatwego dopasowania składu i dawkowania mieszanki mineralnej, w zależności od potrzeb rośliny i składu gleby,

- równomierne rozmieszczenie nawozu jest możliwe dzięki zastosowaniu oprysku wodnym roztworem substancji czynnej. Takie rozprzestrzenienie nawozu poprawia wykorzystanie minerałów, a także sprzyja budowaniu wyrównanego i wysokiego plonu.

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-05-12

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie