Jak zwalczyć szkodniki w łubinie? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Jak zwalczyć szkodniki w łubinie?

Jak zwalczyć szkodniki w łubinie?

Skuteczne zwalczania szkodników w łubinie powinno opierać się na prawidłowym prowadzeniu zabiegów agrotechnicznych, a także na uważnej obserwacji upraw, która pozwoli szybko zaobserwować objawy żerowania szkodników. Po stwierdzeniu obecności szkodnika w ilości przekraczającej próg szkodliwości, należy jak najszybciej przystąpić do przeprowadzenia oprysku insektycydem, zawierającym acetamipryd lub cypermetrynę. Opryski te pozwolą zlikwidować szkodniki, a także ograniczyć straty przez nie powodowane.

Jak zwalczyć mszyce w łubinie?

Inwazje mszyc w uprawach łubinu najskuteczniej zwalcza się przy pomocy insektycydów. Opryski te zawierają substancje wykazujące działanie bójcze w stosunku do owadów. Zazwyczaj stosuje się preparaty zawierające acetamipryd lub cypermetrynę, które działają na owady kontaktowo i żołądkowo. Oznacza to, że szkodniki giną po kontakcie z preparatem, lub po spożyciu opryskanej rośliny.

Mospilan 20 SP to insektycyd o szerokim spektrum działania, w celu zwalczenia mszyc w uprawach łubinu stosuje go w dawce 0,2 kg/ha. Przeprowadzić należy 2 zabiegi, w odstępie co najmniej 10 dni.

Optymalnym terminem stosowania Mospilan 20 SP są fazy od rozwoju pędu, aż do końca fazy kwitnienia, kiedy przekwitną wszystkie kwiaty.

Preparatem zawierającym cypermetrynę jest Cyperkill MAX 500 EC. Zwalczając inwazję mszyc w uprawach łubinu stosuje się dawkę 0,05 l/ha. W sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie 2 zabiegi w odstępie co najmniej 10 dni. Zabiegi z użyciem Cyperkill MAX 500 EC należy wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, począwszy od fazy 9 liści, do fazy, kiedy widoczne są pierwsze, chociaż wciąż zamknięte, pąki kwiatowe.

Jakie szkody mogą wywołać mszyce w łubinie? Jak wyglądają mszyce?

Mszyce to stosunkowo często występujący szkodnik w uprawach łubinu. Ich niekorzystne działanie jest dwojakie:

- bezpośrednie – poprzez wysysanie z rośliny soków, co osłabia roślin, zwiększa podatność na choroby i prowadzi do obniżenia plonów, a nawet obumarcia pędów;

- pośrednie – mszyce przenoszą wirusy. Do zainfekowania rośliny dochodzi gry owady rozpoczną żerowanie.

Najczęściej mszyce zasiedlają młode rośliny, najczęściej liście, kwiaty i młode strąki. Skutkiem ich żerowania jest zahamowany wzrost, deformacje zasiedlonych fragmentów roślin, spadek plonowania, a także wtórne infekcje uszkodzonych tkanek.

Łubin masowo zasiedlają głównie mszyce burakowe i lucernowo-grochodrzewowe. Dorosłe mszyce to bezskrzydłe owady o długości około 2-3 mm o barwie od zielonej, przez brunatną, do czarnej. Na głowie posiadają aparat gębowy typu kłująco-ssącego, przystosowany do wysysania soków z roślin. Ich jaja są stosunkowo niewielkie, osiągają bowiem około 0,4mm. Mszyce charakteryzują się krótkim cyklem rozwojowym – podczas sezonu wegetacyjnego mszyce mogą wydać na świat do kilkunastu pokoleń.

>>>Może zainteresuje Cię również - jak zwalczyć chwasty w łubinie? KLIKNIJ TUTAJ<<<

Jak zwalczyć zmieniki w łubinie?

Żerujące zmieniki wyrządzają największe szkody w okresie pąkowania i kwitnienia łubinu, dlatego po zauważeniu objawów ich żerowania należy przeprowadzić oprysk insektycydem. Cypermetryna zawarta w preparacie Cyperkill MAX 500 EC działa na owady kontaktowo i żołądkowo, prowadząc do rozwoju paraliżu, a w konsekwencji śmierci owada. Produkt ten jest bezpieczny, wykazuje wysoką skuteczność w małych dawkach, a także ulega łatwej biodegradacji, przez co nie zalega w środowisku.

W sezonie wegetacyjnym zaleca się wykonanie maksymalnie dwukrotnego oprysku, przy czym minimalny odstęp między zabiegami powinien wynosić co najmniej 10 dni. Zaleca się zastosowanie maksymalnie 0,05 l preparatu rozpuszczone w 200 – 400 l wody na hektar powierzchni. Zabieg należy wykonać po wystąpieniu szkodników, na roślinach znajdujących się w fazach od 9 liści, do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale wciąż zamknięte, pąki kwiatowe.

Stosując Cyperkill MAX 500 EC należy pamiętać, że zawarta w nim substancja czynna należy do grupy pyretroidów, będących nieselektywnymi insektycydami. Oznacza to, że wykazuje działanie wobec wszystkich owadów, także tych pożytecznych. Dlatego opryski należy wykonywać poza godzinami żerowania owadów zapylających, przy bezwietrznej pogodzie.

Zabiegi zwalczania zmienika lucernowca mogą być także przeprowadzone przy użyciu preparatu Mospilan 20 SP, który stosuje się w dawce 0,2kg na hektar. Wykonuje się 2 zabiegi, a odstęp między nimi powinien wynosić minimum 10 dni.

Jakie szkody mogą wywołać zmieniki w łubinie? Jak wyglądają zmieniki?

Zmieniki wykazują największą aktywność w lipcu, kiedy rozwija się pierwsze pokolenie tego szkodnika. Podobnie jak mszyce, wykazują na łubin szkodliwość pośrednią i bezpośrednią. Szkodliwość pośrednia związana jest z przenoszeniem chorób wirusowych i bakteryjnych roślin, które ma miejsce podczas żerowania zmieników na roślinach. Z kolei szkodliwość bezpośrednia polega na wysysaniu soków z pąków, liści, kwiatów i owoców roślin. W konsekwencji prowadzi to do pojawienia się dziur w liściach, zniekształcenia strąków, oraz do zamierania pąków kwiatowych. W wypadku intensywnych inwazji może dojść do znacznego spadku ilości i jakości plonu.

W uprawach łubinu najczęściej spotykany jest zmienik lucernowiec. Jest to pluskwiak osiągający od 4 do 8 mm, jego cechą charakterystyczną jest żółta, trójkątna plamka na górnej stronie skrzydeł. Forma dorosła jest zielonkawo – brunatna, larwy zaś są zielone, podobne są do postaci dorosłej, lecz nieco mniejsze. Owady te najłatwiej można zaobserwować na wierzchniej stronie liścia, jednak zagrożone, odlatują.

Jak zwalczyć oprzędziki w łubinie?

Oprzędziki należą do szkodników pojawiających się najwcześniej w uprawach łubinu – żerowanie rozpoczynają bowiem już wczesną wiosną. Owady te mogą powodować starty przez cały okres wegetacji roślin, dlatego konieczne jest wykonanie oprysku jak najszybciej po zaobserwowania śladów „żeru zatokowego” - charakterystycznego sposoby odżywiania się oprzędzików.

Zwalczanie inwazji oprzędzików opiera się przede wszystkim na zastosowaniu oprysku z użyciem produktu, który wykazuje wysoką skuteczność działania wobec tych chrząszczy. Takim produktem jest Mospilan 20 SP, który jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Zawarty w nim acetamipryd powoduje upośledzenie przewodnictwa w komórkach mięśni owada, co prowadzi do drgawek i śmierci.

Mospilan 20 SP należy stosować w dawce 0,2 kg/ha. Zabieg należy wykonać maksymalnie dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym zachowując co najmniej 10 dni odstępu pomiędzy zastosowaniami. Produkt może być stosowany w okresie pojawiania się szkodnika, począwszy od fazy wydłużania pędu, aż do końca fazy kwitnienia.

Jakie szkody mogą wywołać oprzędziki w łubinie? Jak wyglądają oprzędziki?

Oprzędziki to pierwsze szkodniki pojawiające się w uprawach łubinu, ponieważ dorosłe chrząszcze zimują w glebie i zaczynają żerować już na wschodzących roślinach, co daje charakterystyczne objawy. Wygryzanie przez chrząszcze ząbków w brzegach liści nazywane jest „żerem zatokowym”. Szkodliwe dla upraw są także larwy oprzędzików, które żerują na korzeniach i brodawkach utrudniając przyswajanie azotu. Szkody powodowane przez te owady polegają na zahamowaniu wzrostu roślin, słabszym kwitnieniu i spadku plonowania. Żerowanie form dorosłych i larwalnych prowadzi nie tylko do osłabienia roślin, ale także znacząco ogranicza powierzchnię asymilacyjną liści i korzeni, co ujemnie przekłada się na ilość azotu dostępnego innym roślinom.

Dorosła postać oprzędzika mierzy 5-9 mm, ma krótki gruby ryjek, a na pokrywach chrząszcza widoczne są podłużne, jasno – ciemne pasy. Ciało koloru szarobrunatnego. Samice w maju i czerwcu składają kuliste jaja, które na początku są żółtobiałe, a z czasem ciemnieją. Z jaj wylęgają się białe larwy, które osiągają długość do 6 mm. Ich ciało jest beznogie, pokryte brunatnymi włoskami i łukowato wygięte.

Jak zwalczyć wciornastki w łubinie?

Zarówno larwy, jak i formy dorosłe wciornastków mogą przyczynić się do powstawania szkód w uprawach łubinu. Duże nasilenie żerowania tych szkodników prowadzi do redukcji i zamierania organów wegetatywnych roślin. Wciornastki są bardzo pospolitymi owadami, dlatego ważne jest prawidłowe i systemowe prowadzenie zbiegów zwalczania tych szkodników.

Zawarta z preparacie Mospilan 20 SP substancja czynna wykazuje wybiórcze działanie na insekty, dzięki czemu jest bezpieczna dla owadów zapylających. Mospilan 20 SP to produkt w postaci proszku do sporządzania wodnego roztworu, przeznaczony do stosowania w formie oprysku. Zaleca się stosowanie maksymalnej jednorazowej dawki 0,2kg/ha. W sezonie wegetacyjnym dopuszczone jest dwukrotne zastosowanie oprysku, przy czym odstęp między zabiegami powinien wynosić co najmniej 10 dni.

Mospilan 20 SP należy stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 6 liścia, aż do chwili, gdy wszystkie kwiaty przekwitną (koniec fazy kwitnienia). Okres karencji dla tego produktu wynosi 14 dni.

Jakie szkody mogą wywołać wciornastki w łubinie? Jak wyglądają wciornastki?

Gatunek wciornastka, który najczęściej wywołuje szkody w uprawach łubinu to wciornastek grochowiec. Zazwyczaj pojawia się w maju i czerwcu. Za powstawanie szkód odpowiedzialne są zarówno formy larwalne jak i dorosłe owady, które żerując wysysają soki z roślin. Ich szkodliwość jest tym większa, im młodsze rośliny są zaatakowane, dlatego wciornastki stanowią większe zagrożenie w rejonach o chłodniejszym klimacie. Żerowanie tych szkodników prowadzi do skręcenia liści, zasychania kwiatów i karłowacenia strąków. Na liściach, w miejscach nakłuć widoczne są nekrotyczne plamki, a na strąkach pojawiają się charakterystyczne, srebrzyste plamki.

Wciornastki to drobne owady (średnio mierzą do 2,5 mm) o wydłużonym ciele i charakterystycznie segmentowanym, dużym odwłoku. Na głowie znajduje się aparat gębowy typu kłująco-ssącego, przystosowany do nakłuwania roślin i wysysania z nich soków. Dorosłe formy są brunatno-szare, składają jaja w tkankach roślinnych lub przyklejając je do roślin. Z jaj wylęgają się larwy podobne do owadów dorosłych, jednak nie posiadają one skrzydeł. Po dwóch stadiach larwalnych, następuje stadium poczwarki, z której powstaje forma dorosła.

Jak zwalczyć pachówkę strąkóweczkę w łubinie?

Szkodliwym stadium pachówki strąkóweczki są gąsienice, które, po wylęgnięciu się ze złożonych jaj, wdrążają się do strąków, gdzie żerują. W związku z tak skrytym trybem życia, zabieg powinien odbyć się od momentu wylęgu z jaj, do chwili wdrążenia się larw do strąków. Jest to stosunkowo krótki okres, ponieważ wędrówka ta trwa około 18 godzin. Dlatego też oprysk najlepiej wykonać tuż przed masowym wylęgiem gąsienic, który ma miejsce po 3-4 tygodniach od początku wylotu motyli.

Do zwalczania pachówki strąkóweczki w łubinie zarejestrowany jest preparat Mospilan 20 SC, który zawiera w swoim składzie acetamipryd. Preparat stosuje się w formie średniokroplistego oprysku, jednorazowo można zastosować maksymalnie 0,2kg produktu rozpuszczone w 200-300l wody na hektar. W sezonie możliwe jest wykonanie 2 oprysków, z zachowaniem przynajmniej 10 dni przerwy między zabiegami. Optymalnym terminem zwalczania pachówki strąkóweczki przy użyciu Mospilan 20 SC jest czas między pojawieniem się kwiatostanów, a początkiem fazy rozwoju owoców, kiedy pierwsze strąki są dłuższe niż 2 cm.

>>>Może zainteresuje Cię również - jak zwalczyć chwasty w łubinie? KLIKNIJ TUTAJ<<<

Jakie szkody mogą wywołać pachówka strąkóweczka w łubinie? Jak wyglądają pachówka strąkóweczka?

Szkody powodowane przez pachówkę strąkóweczkę związane są przede wszystkim z żerowaniem gąsienic, które wgryzają się do strąków, a następnie żerują na zewnętrznej warstwie nasion. W efekcie spada jakość nasion, które są nieregularnie wygryzione, a także otoczone przędzą i odchodami gąsienicy. Takie nasiona mają niską energię kiełkowania i wartość handlową. Czasami, zwłaszcza w przypadkach opóźnionego wysiewu, gąsienice mogą żerować w wierzchołkach pędu. W takim wypadku dochodzi do zahamowania wzrostu pędu, co może prowadzić do zahamowania zawiązywania strąków.

Dorosła pachówka strąkóweczka to brunatny motyl o długości 6-7mm i rozpiętości skrzydeł do 16mm. Przednie skrzydła są oliwkowobrunatne, z żółtymi lub szarymi łuskami, a tylne szarobrązowe. Dorosłe formy składają jaja owalne jaja (0,5 X 0,7mm) o barwie mlecznobiałej. Z nich wylęgają się około centymetrowe gąsienice, o barwie żółtawobiałej, z ciemnymi brodawkami. Z czasem gąsienice stają się żółte, a następnie przeobrażają w ciemnobrązowe poczwarki.Nasze rekomendacje:

Co na mszyce?


Mospilan 20 SP (acetamipryd) – dawkowanie 0,2 kg/ha
- Cyperkill Max 500 EC (cypermetyna) – dawkowanie 0,05 l/ha


Co na oprzędziki?


- Mospilan 20 SP (acetamipryd) – dawkowanie 0,2 kg/ha


Co na zmieniki?


- Cyperkill Max 500 EC (cypermetyna) – dawkowanie 0,05 l/ha


Co na zmienik lucernowiec?


- Mospilan 20 SP (acetamipryd) – dawkowanie 0,2 kg/ha


Co na wciornastki?


Mospilan 20 SP (acetamipryd) – dawkowanie 0,2 kg/ha


Co na pachówkę strąkóweczkę?


- Mospilan 20 SP (acetamipryd) – dawkowanie 0,2 kg/ha • 42,30 zł W magazynie

  Mospilan 20 SP to: preparat owadobójczy zwalczający szkodniki ssące i gryzące działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i lasach zawiera acetamipryd - 20% dawkowanie: 0,08-0,4 kg/ha

  42,30 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 64,50 zł W magazynie

  Mospilan 20 SP to: preparat owadobójczy zwalczający szkodniki ssące i gryzące działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i lasach zawiera acetamipryd - 20% dawkowanie: 0,08-0,4 kg/ha

  64,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 274,00 zł W magazynie

  Mospilan 20 SP to: preparat owadobójczy zwalczający szkodniki ssące i gryzące działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i lasach zawiera acetamipryd - 20% dawkowanie: 0,08-0,4 kg/ha

  274,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 91,20 zł Brak towaru

  Mospilan 20 SP to: preparat owadobójczy zwalczający szkodniki ssące i gryzące działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i lasach zawiera acetamipryd - 20% dawkowanie: 0,08-0,4 kg/ha

  91,20 zł
  Dodaj do koszyka
  Oczekujemy na dostawę.
  Przyjmujemy zamówienia.
  Tel. 607-256-222
 • 15,99 zł W magazynie

  Mospilan 20 SP to: preparat owadobójczy zwalczający szkodniki ssące i gryzące działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i lasach zawiera acetamipryd - 20% dawkowanie: 0,08-0,4 kg/ha

  15,99 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 21,00 zł W magazynie

  Mospilan 20 SP to: preparat owadobójczy zwalczający szkodniki ssące i gryzące działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i lasach zawiera acetamipryd - 20% dawkowanie: 0,08-0,4 kg/ha

  21,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 35,00 zł W magazynie

  Mospilan 20 SP to: preparat owadobójczy zwalczający szkodniki ssące i gryzące działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i lasach zawiera acetamipryd - 20% dawkowanie: 0,08-0,4 kg/ha

  35,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 174,80 zł W magazynie

  Cyperkill Max 500 EC to: insektycyd działający na roślinie powierzchniowo stosowany w uprawie m.in w pszenicy, ziemniaka, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pora skład: cypermetryne 500 g/l dawka: 0,05 - 0,06 l/ha

  174,80 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 52,80 zł W magazynie

  Cyperkill Max 500 EC to: insektycyd działający na roślinie powierzchniowo stosowany w uprawie m.in w pszenicy, ziemniaka, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pora skład: cypermetryne 500 g/l dawka: 0,05 - 0,06 l/ha

  52,80 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 24,00 zł W magazynie

  Cyperkill Max 500 EC to: insektycyd działający na roślinie powierzchniowo stosowany w uprawie m.in w pszenicy, ziemniaka, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pora skład: cypermetryne 500 g/l dawka: 0,05 - 0,06 l/ha

  24,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 94,00 zł W magazynie

  Cyperkill Max 500 EC to: insektycyd działający na roślinie powierzchniowo stosowany w uprawie m.in w pszenicy, ziemniaka, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pora skład: cypermetryne 500 g/l dawka: 0,05 - 0,06 l/ha

  94,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 23,50 zł W magazynie

  Cyperkill Max 500 EC to: insektycyd działający na roślinie powierzchniowo stosowany w uprawie m.in w pszenicy, ziemniaka, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pora skład: cypermetryne 500 g/l dawka: 0,05 - 0,06 l/ha

  23,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 775,00 zł W magazynie

  Cyperkill Max 500 EC to: insektycyd działający na roślinie powierzchniowo stosowany w uprawie m.in w pszenicy, ziemniaka, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pora skład: cypermetryne 500 g/l dawka: 0,05 - 0,06 l/ha

  775,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-06-22

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie