E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Środki ochrony roślin, które sprawdzą się w każdym ogrodzie

Chwasty, choroby i szkodniki to problemy, które pojawić się mogą zarówno w wielkoobszarowych uprawach, jak i w przydomowym ogródku. Skutecznym narzędziem w walce z powyższymi są środki ochrony roślin. Mogą to być produkty przygotowywane przez przez ogrodnika, jak gnojówka z pokrzywy, ale znacznie częściej stosuje się gotowe receptury. Wśród środków ochrony roślin, które sprawdzą się w każdym ogrodzie, należy wymienić:

- insektycydy – zwalczają insekty,

- herbicydy – zwalczają chwasty,

- fungicydy – zwalczają chorobotwórcze grzyby,

- stymulatory wzrostu.

Środki ochrony roślin do walki ze szkodnikami

Preparaty do zwalczania insektów, określa się mianem insektycydów. Ta grupa produktów dzieli się, w zależności od sposobu działania na insektycydy:

- gazowe – działają na narządy oddechowe,

- kontaktowe – wchłaniane przez powierzchnię ciała,

- żołądkowe – dostają się do organizmu szkodnika z tkanką roślinną,

- łączone.

Stosując insektycydy, elementem dobrej praktyki jest wymienne stosowanie różnych substancji czynnych, co pozwala zmniejszyć ryzyko uodpornienia się owadów na produkt. Ponadto, konieczne jest dobranie produktu do rodzaju uprawy i zwalczanego szkodnika. Zwalczanie insektów należy rozpocząć w momencie zaobserwowania objawów inwazji w uprawach, używając zarejestrowanych produktów o potwierdzonej skuteczności działania.

Wiele dostępnych na rynku insektycydów to środki działające wybiórczo – takie produkty będą działały tylko na określone grupy patogenów. Jednak na rynku dostępne są także insektycydy totalne, które, stosowane nieumiejętnie, mogą stanowić zagrożenie dla owadów zapylających. Dlatego konieczne jest stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami producenta,a opryski najlepiej wykonywać w bezwietrzną pogodę, poza porami aktywności owadów zapylających.

Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SP to wybiórczy insektycyd o uniwersalnym przeznaczeniu, dedykowany użytkownikom profesjonalnym oraz amatorom. Produkt ten ma formę proszku, przeznaczonego do sporządzania wodnego roztworu roboczego, służącego do opryskiwania. Substancja czynna zawarta w preparacie to acetamipryd, który wykazuje działanie bójcze na najczęściej występujące szkodniki. Acetamipryd wnika do organizmu owada przez naskórek, a także przez przewód pokarmowy po spożyciu opryskanych roślin. Produkt przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących, jednocześnie nie wykazuje toksycznego działania na owady zapylające, dla których jest w pełni bezpieczny. Mospilan 20 SP przeznaczony jest do stosowania w uprawach roślin warzywniczych i sadowniczych w formie oprysku. Może być również stosowany w szkółkach drzew iglastych i liściastych, a także w uprawach roślin ozdobnych.

NeemAzal

NeemAzal to insektycyd o szerokim spektrum działania, dedykowany użytkownikom profesjonalnym i amatorom. Produkt ten ma formę koncentratu do sporządzania roztworu roboczego, stosowanego w formie oprysku lub do podlewania podłoża. Substancja czynna zawarta w preparacie NeemAzal to azadyrachtyna A, jest to związek z grupy limnoidów, która wykazuje działanie wgłębne na rośliny i żołądkowe na szkodniki. Efekty działania preparatu widoczne są już kilka godzin po aplikacji – widocznie zmniejszają się objawy żerowania szkodników, które umierają po kilku dniach. Produkt przeznaczony jest do zwalczania insektów gryzących i ssących, takich jak: ziemiórki, chrząszcze, mączliki, mszyce i gąsienice. NeemAzal charakteryzuje szeroki zakres stosowania: może być on używany do oprysków roślin ozdobnych w ogrodach, pod osłonami, a nawet w doniczkach oraz ziół, warzyw i drzew owocowych.

Środki ochrony roślin do walki z chorobami grzybowymi

Środki ochrony roślin służące do walki z chorobami roślin powodowanymi przez patogenne grzyby to fungicydy. Na rynku dostępnych jest szereg preparatów zawierających różne substancje czynne, o różnej formulacji. Środki te wykorzystywane są także do zaprawiania nasion, które ma na celu podnieść odporność młodych roślin na choroby.

W zależności od sposobu działania substancji czynnej, fungicydy dzieli się na trzy kategorie:

- kontaktowe (powierzchniowe) – działają na powierzchni, wykazują efekt bójczy tylko w miejscu zetknięcia z patogenem, uniemożliwiają kiełkowanie zarodników grzyba;

- wgłębne – produkty z tej grupy przenikają do tkanek roślin, ale nie przemieszczają się, działają w miejscu wniknięcia;

- systemiczne (układowe) – wnikają do tkanek roślin i zatrzymują procesy chorobowe wywołane przez grzyby. Przemieszczają się w roślinie, zapewniając ochronę w miejscach, na które nie naniesiono preparatu.

Ze względu na sposób działania fungicydów, wyróżnia się:

- zapobiegawcze – fungicyd zapobiega przeniknięcie grzyba do rośliny poprzez tworzenie bariery ochronnej,

- interwencyjne – działanie polega na hamowaniu rozwoju grzyba,

- wyniszczające – doszczętnie niszczy struktury patogennych grzybów.

Amistar 250 SC

Amistar 250 SC to grzybobójczy środek w postaci zawiesiny do sporządzania roztworu. Zawarta w nim substancja czynna – azoksystrobina – wykazuje działanie wgłębne i systemowe. Zakłóca ona przemiany energii grzybów poprzez zaburzenia w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego grzyba. Preparat ten jest stosowany w formie oprysku zapobiegawczego lub interwencyjnego. Amistar 250 SC to produkt bezpieczny, wykazujący się pewnym i skutecznym działaniem. Ponadto, produkt ten nie tylko wpływa na zahamowanie sporulacji zarodników grzybów, ale także wykazuje działanie plonotwórcze. Dzięki systemicznemu działaniu azoksystrobiny, każda część rośliny jest chroniona przed chorobą. Preparat przeznaczony jest do stosowania w wielu rodzajach upraw, takich jak:

- zboża,

- warzywa (zarówno uprawy polowe, jak i pod osłonami),

- rzepak,

- ziemniaki.

Polyversum WP

Polyversum WP to środek przeznaczony do ochrony przed grzybami korzeni oraz części nadziemnych roślin. Produkt ten zawiera zarodniki niepatogennego szczepu grzyba Pythium oligandrum. Organizm ten pasożytuje na grzybach powodujących choroby roślin, prowadząc do enzymatycznego rozkładu strzępek patogenów. Jednocześnie, do roślin dostarczane są cenne substancje odżywcze oraz makro – i mikroelementy, co stymuluje odporność chronionych roślin.

Produkt ten jest przeznaczony do sporządzania roztworu, którym wykonuje się oprysk chronionych roślin. Dzięki zawartości naturalnego żywego organizmu jako substancji czynnej, jest to produkt bezpieczny i ekologiczny. Ponadto charakteryzuje się szerokim spektrum działania i może być on stosowany w wielu typach upraw.

Polyversum WP można stosować w uprawach:

- owoców,

- warzyw (polowych i pod osłonami),

- sadowniczych,

- roślin ozdobnych,

- szkółkach leśnych.

Decis Mega 50 EW

Decis Mega 50 EW to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zawarta w nim substancja czynna – deltametryna - wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. Dzięki wybiórczemu działaniu, wykazują wysoką skuteczność wobec szkodników, a jednocześnie są bezpieczne dla ludzi i zwierząt wyższych. Produkt na roślinie działa powierzchniowo – nie jest absorbowany przez tkanki roślinne. Preparat ten przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i kłująco – ssących (np. mszyca, stonka, śmietka) w wielu różnych typach upraw:

- sady,

- warzywa,

- owoce,

- rośliny okopowe,

- zboża,

- rzepak,

- rośliny ozdobne. Stosując insektycydy, należy przestrzegać środków ostrożności podanych przez producenta, a przede wszystkim:

- nie przeprowadzać zabiegów w czasie aktywności pszczół,

- unikać stosowania oprysków w dni wietrzne.

Switch 62,5 WG

Switch 62,5 WG to fungicyd w postaci koncentratu (granul) do sporządzania roztworu, przeznaczonym do stosowania w formie oprysku. Produkt ten charakteryzuje się działaniem wgłębnym i powierzchniowym. Preparat ten stosuje się interwencyjnie i zapobiegawczo w zwalczaniu chorób grzybowych. Zawartość 2 substancji czynnych – cyprodynilu i fludioksonilu sprawia, że Switch 62,5 WG charakteryzuje się wysoką skutecznością, nawet w niskich dawkach, a także wyjątkowo szerokim spektrum działania. Substancje te nie tylko hamują rozwój grzyba i kiełkowanie zarodników, ale także uniemożliwiają mu penetrację tkanek roślin. Dodatkowo, krótki okres karencji sprawia, że może być on stosowany nie tylko w ochronie upraw, ale także w zwalczaniu chorób przechowalniczych.

Switch 62,5 WG może być stosowany w wielu rodzajach upraw:

- warzywa,

- owoce,

- zioła,

- okopowe,

- sady,

- szkółki leśne,

- rośliny ozdobne.

Score 250 EC

Score 250 EC to środek ochrony roślin dedykowany walce z grzybami w formie koncentratu do sporządzania roztworu roboczego. Zawarta w nim substancja czynna – difenokonazol może być stosowana jako oprysk zwalczający lub interwencyjnie. Ponadto, substancja ta cechuje się wyjątkowo szerokim spektrum działania, zwalcza także całą gamę sprawców chorób odnasiennych, co sprawia, że może być stosowana jako oprysk i zaprawa.

Score 250 EC jako jeden z nielicznych produktów na rynku, działa wyniszczająco na parcha jabłoni i gruszy. Preparat ten przeznaczony jest do stosowania w uprawach sadowniczych:

- jabłoni,

- gruszy,

- śliwy,

- czereśni.

Stosując środki ochrony roślin, konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta oraz dokładne przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania, gdyż stosowanie dawek podprogowych (niższych niż zalecane) prowadzi do powstania oporności na produkt.

Syllit 65 WP

Sylit 65 WP to fungicyd w formie proszku do sporządzania roztworu roboczego stosowanego przy użyciu opryskiwaczy. Produkt ten może być stosowany zapobiegawczo lub interwencyjnie, po stwierdzeniu objawów chorobowych na roślinach. Zawarta w nim substancja czynna – dodyna – wykazuje działanie kontaktowe na patogenne grzyby. Jej działanie polega na oddziaływaniu na powierzchnię komórek grzyba, co upośledza ich metabolizm i prowadzi do zniszczenia patogenu.

Sylit 65 WP to od dawna znany i ceniony fungicyd, który może być stosowany w następujących rodzajach upraw sadowniczych:

- jabłoń,

- grusza,

- wiśnia,

- brzoskwinia.

Środek ten nie może być stosowany w temperaturze poniżej 6ºC. Preparatu nie należy też stosować w dni wietrzne, ani gdy w pobliżu kwitną rośliny zielne lub 30 dni przed terminem ich kwitnienia.

Miedzian Extra 350 SC

Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzana wodnego roztworu stosowanego w oprysku. Produkt ten zawiera jako substancję czynną miedź w formie tlenochlorku miedzi. Substancja ta znana jest od wielu lat ze swych grzybobójczych właściwości, a ponadto, jako substancja naturalnego, jest bardzo bezpieczna. Tetrachlorek miedzi charakteryzuje się działaniem powierzchniowym. Dzięki wysokiej skuteczności zapewnia kompletną ochronę przeciwgrzybową, przed wieloma chorobami grzybowymi, takimi jak: parch, zaraza ogniowa czy mączniaki.

Szerokie spektrum działania i bezpieczeństwo stosowania, sprawiają, że preparat Miedzian Extra 350 SC może być stosowany w różnych rodzajach upraw:

- sady,

- pomidory (pod osłonami i w gruncie),

- ogórki,

- winorośl,

- orzechy,

- krzewy owocowe.

Siarkol 800 SC

Siarkol 800 SC to fungicyd w formie koncentratu zawiesiny do sporządzania wodnego roztworu. Produkt charakteryzuje się działaniem powierzchniowym i kontaktowym, jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego. Zawiera naturalną substancję czynną – siarkę, co czyni go bardzo bezpiecznym środkiem, jest zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Produkt dedykowany jest głównie uprawom małoobszarowym i amatorskim. Siarkol 800 SC nie tylko świetnie sprawdza się w zapobieganiu chorobom powodowanym przez mączniaki, stanowi również dla roślin doskonałe źródło łatwo przyswajalnej siarki. Jako produkt uniwersalny, może być stosowany również w sezonie wegetacyjnym, w wielu typach upraw, takich jak:

- sady,

- krzewy owocowe,

- rośliny ozdobne,

- warzywa okopowe,

- psiankowate,

- dyniowate.

Preparat nadaje się do zastosowania w uprawach polowych i pod osłonami.

Signum 33 WG

Signum 33 WG to środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny służącej do oprysku o szerokim spektrum działania. Może być stosowany zapobiegawczo oraz interwencyjnie, po zauważeniu objawów choroby. Preparat zawiera unikalne połączenie dwóch substancji czynnych: piraklostrobiny i boskalidu, które upośledzają mechanizmy życiowe grzyba, co prowadzi do zamarcia szkodnika. Preparat charakteryzuje się wielokierunkowym działaniem, zapewniającym zniszczenie patogennych grzybów w wielu typach upraw oraz przedłużonym działaniem, które pozwala na dłuższe przechowywanie plonów. Ponadto, Signum 33 WG posiada rejestrację do stosowania w szeregu różnych upraw, takich jak:

- rośliny strączkowe,

- rośliny okopowe,

- sady,

- krzewy owocowe,

- zioła,

- warzywa (uprawiane w gruncie i pod osłonami),

- rośliny ozdobne.Magnicur Previcur Energy 840 SL

Magnicur Energy (dawniej: Previcur Energy) 840 SL do środek grzybobójczy w formie koncentratu o działaniu układowym. Produkt przeznaczony jest do stosowania w formie wodnego roztworu jako oprysk lub do podlewania podłoża. Może być stosowany zapobiegawczo lub interwencyjnie, po zauważeniu objawów chorób. Zawiera 2 substancje czynne – fosetyl i propamokarb, które zapobiegają i zwalczają odglebowe choroby grzybowe. Produkt ten zapewnia długotrwałą i skuteczną ochronę przed chorobami następujących typów upraw:

- rośliny ozdobne (pod osłonami i w gruncie),

- psiankowate,

- kapustne. Preparat ten nie tylko zwalcza chorobotwórcze grzyby, ale także stymuluje wzrost roślin. Dzięki zawartości dwóch substancji czynnych, ryzyko powstawania oporności jest znacznie ograniczone.

Dodatkowo, produkt ten może być stosowany także do odkażania podłoża przed posadzeniem i wysiewem.

Scorpion 325 SC

Scorpion 325 SC to produkt w formie koncentratu, przeznaczony do zwalczania chorób powodowanych przez grzyby. Stosuje się go jako oprysk interwencyjny, w celu zwalczania choroby, po zaobserwowaniu jej objawów. Preparat ten stanowi unikalne połączenie dwóch substancji czynnych – azoksystrobiny i difenokonazolu, które działają wgłębnie i kontaktowo, co oznacza, że substancje czynne przemieszczają się w tkankach roślin zapewniając ochronę wszystkim ich częściom.

Scorpion 325 SC przeznaczony jest do stosowania profesjonalnego oraz amatorskiego, w uprawach małoobszarowych. Produkt ten zarejestrowany jest do użycia w następujących gatunkach upraw:

- truskawki,

- cebula,

- strączkowe,

- kapustne,

- psiankowate,

- dyniowate,

- okopowe.

Scorpion 325 SC wykazuje wysoką skuteczność wobec najczęściej występujących chorób, takich jak mączniaki, szara pleśń czy zgnilizna twardzikowa, etc. Ponadto, charakteryzuje się krótkim okresem karencji, który w połączeniu z szerokim zakresem stosowania stanowi doskonały wybór dla użytkowników profesjonalnych i amatorów.

Orvego 525 SC

Orvego 525 SC to grzybobójczy środek w postaci zawiesiny do rozcieńczenia wodą, przeznaczony do stosowania jako oprysk zapobiegawczy i interwencyjny. Preparat dedykowany jest użytkownikom profesjonalnym, do stosowania w uprawach polowych. Unikalna kombinacja 2 substancji czynnych – ametoktradyny i dimetomorfu zapewnia ochronę upraw przed najczęściej występującymi chorobami grzybowymi, takimi jak mączniaki czy zaraza ziemniaka. Orvego 525 SC działa wgłębnie i powierzchniowo, zapewniając roślinom kompleksową ochronę. Wzajemnie uzupełniające się substancje czynne tworzą barierę ochronną na powierzchniach roślin, a działanie wgłębne sprawia, że chronione są również nowe przyrosty.

Orvego 525 SC przeznaczony jest do stosowania w następujących uprawach:

- pomidory,

- ogórki,

- ziemniaki.

Produkt ten jest środkiem bardzo bezpiecznym, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo krótkim okresem karencji – tylko 1 dzień.

Może zainteresuje Cię również:

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie