E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Co na kiełkowanie ziemniaków w przechowalni?

W Polsce zbiera się rocznie około 7 mln t ziemniaków, które są spożywane równomiernie w ciągu roku. Około 90% zbiorów trafia do przechowalni. Sadzeniaki są przechowywane 6-7 miesięcy, ziemniaki jadalne muszą przetrwać w dobrym stanie do 9 miesięcy, a ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa nawet 10 miesięcy. Co zrobić, żeby przechowywane ziemniaki nie kiełkowały? Jak się uchronić przed stratami spowodowanymi kiełkowaniem ziemniaków w przechowalni?

Podczas przechowywania ziemniaków dochodzi do strat. Za straty ilościowe i jakościowe przechowywanych ziemniaków mogą odpowiadać niewłaściwe zabiegi agrotechniczne, uszkodzenia bulw podczas zbiorów oraz warunki pogodowe podczas zbiorów. Najważniejsze są jednak odpowiednie warunki przechowywania, a przede wszystkim odpowiednia temperatura. Ziemniaki zaczynają kiełkować pod wpływem ciepła, światła i wilgoci. Zapobiec temu mogą inhibitory, czyli substancje spowalniające przebieg naturalnych procesów biologicznych.

Jakie straty wywołuje kiełkowanie ziemniaków?

Ziemniaki podczas przechowywania są narażone na straty. Niektóre z nich są nieuchronne, np. ubytki naturalne wynikające z procesów fizjologicznych (utrata masy i wilgoci wskutek oddychania i transpiracji). Ziemniaki mogą być też narażone na porażenia przez patogeny chorobotwórcze. Zaraza ziemniaka, gangrena (fomoza) ziemniaka, sucha zgnilizna bulw ziemniaka, mokra zgnilizna bulw ziemniaka (porażenie czarną nóżką) i parch zwykły to najczęstsze choroby powodujące straty w przechowalniach ziemniaków.

Przedwczesne uaktywnienie procesów kiełkowania może spowodować bardzo duże straty, sięgające od 5% do 30% zebranych plonów. Niewłaściwe przechowywanie ziemniaków może doprowadzić do utraty nawet ponad połowy zebranych bulw. Pewien wpływ na wysokość strat w wyniku kiełkowania mają genetyczne cechy poszczególnych odmian ziemniaków, stosowane nawozy i środki ochrony roślin, właściwy termin i pogoda podczas zbiorów, ale o uśpieniu bulw ziemniaka decyduje niska temperatura.

W ziemniakach występują naturalne glikoalkaloidy, α-solanina i α-chakonina, które chronią roślinę przed owadami, bakteriami i grzybami. Glikoalkaloidy te są w całej roślinie (również w skórce bulw), ale największe stężenie występuje w liściach, łodygach, kwiatach i kiełkach. Kiełkowanie ziemniaków może sprawić, że nie będą się nadawały do spożycia ze względu na zbyt wysokie stężenie glikoalkaloidów. Obieranie i obróbka termiczna zmniejszają zawartość tych toksycznych związków, ale ich nadmiar może spowodować problemy trawienne, wymioty, biegunkę i inne reakcje.

Jak działa 1,4 sight na zapobieganie kiełkowania bulw?

Substancją czynną w preparacie 1,4 SIGHT jest 1,4-dimetylonaftalen. Ten wytwarzany w sposób naturalny przez ziemniaki związek został wykryty w latach 70. XX wieku i zastosowany w 1,4 SIGHT w USA w 1996 r. Dimetylonaftaleny występują również w innych roślinach i produktach spożywczych.

1,4 SIGHT zastosowany po zbiorach, zanim pojawią się pierwsze oznaki wzrostu kiełków, skutecznie przeciwdziała kiełkowaniu ziemniaków, korzystnie wpływa na wygląd ziemniaków i stan skórki bulw ziemniaka, a także zapobiega utracie wagi i kurczeniu się bulw oraz wstrzymuje rozwój chorób grzybowych. 1,4 SIGHT stymuluje naturalne zdolności ziemniaka do sterowania genami odpowiedzialnymi za produkcję białek związanych z kiełkowaniem, utratą masy i odpornością na patogeny chorobotwórcze. Umiejętne dopasowanie częstotliwości stosowania preparatu i wielkości dawek do warunków, w jakich ziemniaki były uprawiane, zbierane i przechowywane, pozwala w pełni skutecznie zahamować proces kiełkowania. 1,4 SIGHT stosowany leczniczo przerywa rozpoczęty proces kiełkowania i przywraca stan uśpienia bulw. Wkrótce po zabiegu istniejące kiełki czernieją i zamierają.

Jak używać 1,4 sight, by zapobiec kiełkowaniu bulw?

1,4 SIHTG stosuje się metodą aerozolowania preparatu na zimno lub na gorąco przy pomocy urządzeń do zamgławiania. Przed zabiegiem należy zapewnić szczelność pomieszczenia. Zamgławianie odbywa się przy zamkniętych zewnętrznych otworach wentylacyjnych i delikatnej, wymuszonej wentylatorami cyrkulacji powietrza. Ruch powietrza powinien być na tyle łagodny, żeby nie gasił zapalonej zapałki umieszczonej ponad warstwą ziemniaków. Aplikator służący do zamgławiania musi być dokładnie wyczyszczony. Podczas zamgławiania na zimno trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie doszło do powstawania mokrej mgły. Kondensacja par lub kapanie z zamgławiacza wprost na bulwy może spowodować uszkodzenie skórki ziemniaków. Dysze maszyny powinny być wyregulowane tak, aby zapewnić rozpylanie cząstek o średnicy mniejszej niż 2 mikrony. Dla równomiernego rozprowadzenia środka zaleca się odwrócić kierunek przepływu powietrza podczas aplikacji ostatnich 10% dawki preparatu. Obieg powietrza można wyłączyć po całkowitym zniknięciu mgły w przechowalni i pozostawić pomieszczenie zamknięte przez 24-48 godzin. Dopiero potem można rozpocząć normalne wietrzenie przechowalni.

Kiedy użyć 1,4 sight na hamowanie kiełkowania bulw?

1,4 SIGHT można zastosować na hamowanie kiełkowania bulw w przechowalni bezpośrednio po zbiorach i umieszczeniu w przechowalni pod warunkiem, że bulwy są suche, a poziom napełnienia przechowalni zgodny z jej nominalną pojemnością. Nadmiar powietrza w pomieszczeniu osłabi skuteczność zabiegu. Jeśli przechowalnia jest zapełniana etapami lepiej poczekać, aż wszystkie ziemniaki osiągną jednakową temperaturę. Nierównomierne wychłodzenie bulw spowoduje kondensację par aerozolu na najchłodniejszych powierzchniach. W przypadku przechowywania ziemniaków kilku odmian konieczne jest monitorowanie bulw i rozpoczęcie zabiegów od odmiany najwcześniej kiełkującej. Wczesne zastosowanie środka 1,4 SIGHT nie utrudnia gojenia ran powstałych podczas wykopywania ziemniaków, natomiast spowalnia oddychanie bulw, zmniejsza utratę wagi i utrzymuje jędrność bulw. Otwierające się, jaśniejsze oczka i małe zerkanie kiełków to pierwsze oznaki wybudzania się bulw. Okres karencji środka 1,4 SIGHT wynosi 30 dni. Oznacza to, że pomiędzy zakończeniem zabiegu zamgławiania a wyekspediowaniem z przechowalni partii ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji przez ludzi lub do spasania zwierząt musi minąć co najmniej miesiąc. 1,4 SIGHT nie można stosować na sadzeniaki.

Co zrobić żeby ziemniaki nie kiełkowały? Jak często i w jakiej dawce stosować 1,4 sight?

Decydujący wpływ na uśpienie bulw ziemniaków ma właściwa temperatura przechowywania. Odmiany ziemniaków jadalnych, pastewnych oraz sadzeniaków trzyma się w temperaturze 2-4°C. Taka temperatura powoduje powstawanie w bulwach cukrów redukujących, które źle wpływają na kolor wysmażonych chipsów i frytek, dlatego ziemniaki przeznaczone dla przetwórstwa spożywczego przechowuje się w wyższej temperaturze (6-8°C). Przyspiesza to jednak procesy oddychania i kiełkowanie ziemniaków. W celu powstrzymania tego procesu stosuje się 1,4 SIGHT. Środek ten można stosować w sezonie maksymalnie sześciokrotnie w dawkach nieprzekraczających 20 ml/t bulw (łączna maksymalna dawka wynosi 120 ml/t). Pomiędzy kolejnymi aplikacjami muszą minąć co najmniej 4 tygodnie. W korzystnych warunkach dawka może być zmniejszona do 10-15 ml/t, a odstęp między zabiegami wydłużony nawet do 3 miesięcy. Wszystko zależy od:

 • przechowywanej odmiany ziemniaków,
 • warunków uprawy,
 • stopnia dojrzałości i zdrowotności ziemniaków w czasie zbiorów,
 • czasu przechowywania,
 • konstrukcji przechowalni i jej systemu wentylacji,
 • stopnia zapełnienia przechowalni,
 • temperatury w przechowalni,
 • aktualnego stanu bulw.Wskazówki jak najskuteczniej użyć 1,4 sight

Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności zaleca się:

 • optymalne wypełnienie kubatury przechowalni przed zabiegiem;
 • zarządzanie wentylacją i szczelnością przechowalni w trakcie zabiegu;
 • odpowiednie ustawienie urządzenia do zamgławiania i skalibrowanie dysz w celu uzyskania efektu suchej mgły („dry fog”);
 • wyrównanie temperatur wszystkich elementów przechowalni i urządzenia w celu uniknięcia kondensacji preparatu;
 • sterowanie zamgławianiem i cyrkulacją powietrza w celu równomiernego rozprowadzenia środka;
 • jak najszybsze wykonanie pierwszego zabiegu i zastosowanie pełnej dawki (20 ml/t) dla ziemniaków zbieranych w wysokich temperaturach, u których jeszcze przed zbiorem mogło się zacząć kiełkowanie w polu;
 • stosowanie mniejszych odstępów czasu między zabiegami dla ziemniaków przechowywanych dla przetwórstwa (w wyższych temperaturach).Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

  TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

  Kategorie