E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Aminokwasy zwierzęce - jaki nawóz wybrać?

Dostarczanie roślinom „gotowych” aminokwasów zmniejsza nakład energetyczny niezbędny do przyswojenia przez rośliny azotu, a także wpływa korzystnie na wzrost i plon. Wybierając produkt zawierający aminokwasy, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka parametrów:

- zawartość azotu

- zawartość węgla organicznego

- zawartość aminokwasów

- pH – optymalna wartość to 5-6, ponieważ umożliwia łatwe mieszanie z wodą lub innymi środkami ochrony roślin

- zasolenie – powinno być poniżej 2,0 dS/m, im niższa wartość tego parametru, tym niższa fitotoksyczność

Dlaczego warto wybrać aminokwasy zwierzęce?

Zastosowanie aminokwasów zwierzęcych w uprawach niesie wiele korzyści. Wśród zalet o największym znaczeniu należy wymienić:

1) Dostarczanie azotu. Rośliny syntetyzują aminokwasy z pierwiastków pobieranych z wody i gleby. Proces ten wymaga sporych nakładów energetycznych. Stosowanie aminokwasów zmniejsza ilość energii potrzebą do przyswojenia azotu, co z kolei sprzyja zwiększaniu plonu.

2) Poprawa tempa wzrostu. Aminokwasy są prekursorami licznych hormonów roślinnych, które odpowiedzialne są, między innymi, za regulowanie wzrostu roślin. Tryptofan jest prekursorem akusyn, które są odpowiedzialne za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni, a także za otwieranie pąków liściowych. Z kolei arginina, treonina i fenyloalanina stymulują wzrost systemu korzeniowego, a lizyna, metionina i kwas glutaminowy pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują wzrost łagiewki pyłkowej.

3) Wzrost metabolizmu roślin. Glicyna i kwas glutaminowy są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu, dzięki nim wzrasta wydajność fotosyntezy. Ponadto, glicyna chelatuje substancje, dzięki czemu wzrasta przyswajalność składników pokarmowych. Z kolei kwas glutaminowy stanowi również pulę rezerwową azotu organicznego, który jest niezbędny do syntezy innych aminokwasów i białek, a arginina jest niezbędna do rozpoczęcia podziałów komórkowych.

4) Zwiększenie odporności na stres i stymulacja odporności. Zastosowanie aminokwasów w okresie, gdy roślina jest narażona na stres (np. niskie temperatury) ogranicza jego niekorzystne oddziaływanie na roślinę. Alanina stymuluje mechanizmy odporności przeciwko infekcjom wirusowym i, razem z argininą, uczestniczy w odporności na niskie temperatury. Kolejnym aminokwasem, który działa korzystnie w sytuacjach stresowych jest betaina, będąca składnikiem białek usuwających metale ciężkie z komórek roślinnych.

5) Regulacja gospodarki wodnej w roślinie. Aminokwasy mają kluczowe znaczenie w regulacji gospodarki wodnej w roślinie. Wpływają na regulację potencjału osmotycznego komórki, co pozwala zachować roślinie odpowiedni turgor. Kluczowe znaczenie dla stabilnej gospodarki wodnej mają prolina i seryna, a także betaina. Betaina, zgromadzona w wakuolach, chroni komórki roślinne przed skutkami odwodnienia poprzez umożliwienie regulacji potencjału osmotycznego. Aminokwasy te mają kluczowe znaczenie w regulacji przepuszczalności błon komórkowych dla wody, poprzez zmiany ciśnienia osmotycznego wewnątrz komórek.

Jak pozyskuje się aminokwasy zwierzęce?

Aminokwasy to związki należące do najważniejszych substancji organicznych, ponieważ stanowią składnik białek, hormonów i enzymów. W komórkach aminokwasy pełnią funkcje budulcowe, regulatorowe oraz transportowe. Proces pozyskiwania aminokwasów, które wykorzystywane są do produkcji środków ochrony roślin, jest bardzo złożony i skomplikowany. Istotą szeregu etapów w procesie wytwórczym jest uzyskanie stabilnych, aktywnych biologicznie form aminokwasów. Tylko taki produkt gwarantuje dostępność składników pokarmowych roślinie.

Aminokwasy zwierzęce wykorzystywane w nawozach pozyskiwane są z białek zwierzęcych. Preparaty te wytwarzane są z przetworzonych ubocznych produktów powstających podczas obróbki mięsa, takich jak skóry, pióra, kazeina. Surowiec ten poddaje się szeregowi przemian biochemicznych, które zachodzą w procesie hydrolizy enzymatycznej lub chemicznej.

Hydroliza enzymatyczna jest procesem kosztownym, podczas którego rozpad białek zachodzi pod wpływem enzymów. Metoda ta prowadzi do uzyskania pełnowartościowych, biologicznie aktywnych wolnych aminokwasów. Produkty takiego rozpadu mogą być przez rośliny wykorzystywane jako gotowe elementy budulcowe. Z kolei hydroliza chemiczna jest procesem znacznie tańszym, toteż produkty uzyskane w jej wyniku mają znacznie niższą cenę. Rozpad białka na aminokwasy zachodzi tu pod wpływem działania kwasów lub zasad. Jednakże hydroliza chemiczna prowadzi do uszkodzenia części aminokwasów i utraty ich biologicznej aktywności, przez co nie będą one wykorzystywane przez rośliny.

Aminokwasy, jako cząsteczki obojętne, często pełnią rolę nośnika substancji czynnej w nawozach. Dlatego kolejnym etapem tworzenia gotowego produktu jest proces chelatyzacji cząsteczek aminokwasu. Wskutek tego procesu, otrzymuje się gotowy produkt w postaci substancji czynnej chelatowanej aminokwasami. Takie rozwiązanie pozwala na szybki transport substancji w roślinie, a także zapewnia jej większą przyswajalność.

Nawóz z aminokwasami zwierzęcymi

Aminosol

Aminosol to azotowy nawóz dolistny, zawierający 21 aminokwasów pochodzących z rozkładu białek zwierzęcych. Swoim działaniem wspomaga rośliny w warunkach stresowych, takich jak przesadzanie, uszkodzenia spowodowane przez działanie niskich temperatur lub patogenów, a także okresowy niedobór wody. Zastosowanie Aminosol wpływa korzystnie na wielkość i jakość plonów, a także wywiera korzystny efekt na rozwój systemu korzeniowego. Produkt przeznaczony jest do stosowania na wszystkich roślinach użytkowych, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin. Jakie korzyści płyną z zastosowania Aminosol?

1) Poprawa wchłaniania i zwiększenie stopnia wykorzystania składników pokarmowych i substancji czynnych ze środków ochrony roślin.

2) Zmniejszenie uszkodzenia tkanek roślin.

3) Odżywienie roślin, wzrost ilości i wielkości ich komórek.

4) Wspomaganie regeneracji roślin.

5) Ograniczenie opadania zawiązków.

6) Buforowanie pH. Preparat Aminosol charakteryzuje się wysoką zawartością azotu ogólnego (9,4%), substancji organicznych oraz aminokwasów (56-58%), jednocześnie ma też niską zawartość soli (1,28% sodu), co gwarantuje bezpieczeństwo stosowania.

Nawóz z aminokwasami zwierzęcymi

Agro-Sorb Folium

Agro-Sorb Folium to dolistny biostymulator w formie płynnej. Preparat zawiera aminokwasy pozyskane w procesie hydrolizy enzymatycznej, co gwarantuje wysoką jakość oraz bioaktywność produktu, dodatkowo wzmocnione zastosowaniem nowoczesnej i opatentowanej bioaktywnej nanotechnologii ekstrakcji złożonej (biotransformacji) - L-AMINO+®- organic nanotechnology. Ponadto, produkt ten zawiera szereg substancji kluczowych w rozwoju roślin, takich jak sterole i związki lipidowe. Skład Agro-Sorb Folium wzbogacony jest o szereg mikroelementów, takich jak bor, mangan i cynk. Preparat wywiera korzystny regenerację roślin, a także ich wzrost, kwitnienie i plonowanie. Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. Jakie korzyści płyną z zastosowania Agro-Sorb Folium?

1) Zwiększone plonowanie.

2) Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego.

3) Wspomaganie regeneracji roślin po okresach stresu.

4) Lepsze wchłanianie i wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów.

5) Poprawa wigoru i szybszy wzrost.

6) Stymulacja kwitnienia roślin oraz zawiązywania owoców.

Preparat Agro-Sorb Folium zawiera 18 aminokwasów o wysokiej bioaktywności, wzbogaconych substancjami i mikroelementami wykazującymi korzystny wpływ na rośliny. Dzięki zastosowaniu unikalnych metod produkcji, preparat wywiera korzystny wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie wszystkich roślin użytkowych – od traw, przez zboża i ziemniaki, aż do drzew owocowych.

Nawóz z aminokwasami zwierzęcymi

NaturalCrop SL

NaturalCrop SL to koncentrat zawierający kompozycję wysoko bioaktywnych aminokwasów, otrzymywanych w procesie hydrolizy kolagenu. Preparat przeznaczony jest do stosowania dolistnego ze wszystkimi typami roślin. Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej w procesie produkcji gwarantuje stały i powtarzalny skład aminokwasowy produktu. Stosowany systematycznie, znacząco zwiększa produktywność roślin. Jakie korzyści płyną z zastosowania NaturalCrop SL? 1) Zwiększa przyswajanie mikroelementów przez rośliny, także w niekorzystnym pH. 2) Już w 6 godzin od aplikacji poprawia stan odżywienia roślin. 3) Zwiększa efektywność zabiegów ochronnych. 4) Poprawia skuteczność i wchłanianie środków ochrony roślin i nawozów. 5) Zapobiega wystąpieniu fitotoksyczności na roślinach. 6) Stymuluje regenerację i wzrost roślin. Preparat NaturalCrop SL gwarantuje powtarzalny skład aminokwasowy, a zastosowanie ydrolizy enzymatycznej w procesie produkcji sprawia, że gotowy produkt charakteryzuje się wysoką efektywnością. Optymalne pH (5-6) i niskie zasolenie (0,6-0,8 dS/m) sprzyja ograniczaniu fitotoksyczności, a w połączeniu z wysoką zawartością aminokwasów ( >50%), gwarantuje wysoką skuteczność.

Nawóz z aminokwasami zwierzęcymi

Aminoprim

Aminoprim to organiczny stymulator wzrostu roślin, zawierający hydrolizat białka zwierzęcego charakteryzujący się wysoką zawartością aminokwasów. Preparat przeznaczony jest do stosowanie dolistnego ze wszystkimi typami roślin. Aminoprim zaleca się stosować w uprawach w celu zwiększenia odporności na stres oraz w celu szybszej regeneracji po zadziałaniu bodźców stresowych. Jakie korzyści płyną z zastosowania Aminoprim?

1) Stymulacja syntezy chlorofilu.

2) Przyspieszenie procesu regeneracji i odbudowy tkanek.

3) Zwiększenie odporności roślin na stres.

4) Stymulacja wzrostu i odporności roślin.

5) Zwiększenie ilości i jakości plonu.

6) Wzrost skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych środków ochrony roślin i nawozów.

Preparat Aminoprim posiada w swoim składzie wysoką zawartość aminokwasów (50%), dzięki czemu charakteryzuje się silnym działaniem biostymulującym i ochronnym. Ponadto, produkt może być stosowany z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Aminoprim jest produktem wszechstronnym – można go stosować we wszystkich typach upraw, zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie.

Nawóz z aminokwasami zwierzęcymi

Terra-Sorb Complex

Terra-Sorb Complex do dolistny stymulator wzrostu o uniwersalnej formule, który wspomaga rozwój roślin na każdym etapie. Oprócz wysokiej zawartości aminokwasów (ponad 20% wolnych aminokwasów), preparat wzbogacony jest o niezbędne roślinom mikroelementy, takie jak magnez, bor, żelazo, mangan, cynk i molibden. Terra-Sorb Complex charakteryzuje się szybkim działaniem, przez co idealnie sprawdza się jako środek zapobiegający i niwelujący negatywne skutki stresu. Jakie korzyści płyną z zastosowania Terra-Sorb Complex?

1) Przyspieszenie metabolizmu roślin.

2) Zwiększenie jakości i ilości plonu.

3) Wzrost odporności roślin na stres.

4) Źródło azotu i niezbędnych mikroelementów.

5) Wzrost skuteczności stosowanych środków ochrony roślin.

6) Szybkie działanie preparatu daje natychmiastowe efekty.

Biostymulator Terra-Sorb Complex charakteryzuje się wysoką zawartością wolnych aminokwasów, która gwarantuje szybkie działanie produktu. Ponadto, preparat ten przeznaczony jest do stosowania w każdych rodzajach upraw i na każdym etapie wzrostu i wegetacji. Dzięki tym cechom oraz dodatkowi mikroelementów, Terra-Sorb Complex świetnie przygotowuje rośliny do stresu oraz usuwa jego efekty, a także wywiera korzystny wpływ na wzrost i plonowanie upraw.

Nawóz z aminokwasami zwierzęcymi

Quantis

Quantis to pierwszy aminokwasowy biostymulator wzrostu roślin od firmy Sygenta, wzbogacony dodatkiem potasu i wapnia. Dzięki unikalnemu składowi, produkt ten poprawia wydajność roślin i zwiększa plony z nich otrzymywane. Działanie to występuje także w warunkach działającego na rośliny stresu. Produkt ten wyraźnie stymuluje metabolizm roślin, a także wspomaga regenerację. Jakie korzyści płyną z zastosowania Quantis?

1) Poprawa wydajności roślin i zwiększenie plonów.

2) Stymulacja fotosyntezy.

3) Zmniejszenie negatywnego wpływu stresu na rośliny.

4) Wspomaganie regeneracji roślin.

5) Wzrost odporności roślin na stres.

6) Wspomaganie funkcjonowania aparatów szparkowych i usprawnienie transpiracji.

Preparat Quantis, dzięki unikalnemu składowi, charakteryzuje się pozytywnym działaniem w wielu rodzajach upraw. Ponadto, może być stosowany na różnych etapach wzrostu i plonowania – w uprawach truskawek może być stosowany do końca owocowania. Jednocześnie, możliwe jest stosowanie produktu razem z zabiegiem fungicydowym. Dodatkowo, Quantis, poprzez regulację pracy aparatów szparkowych, sprzyja utrzymaniu wody w roślinach i zwiększa ich odporność na stres.

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie