Co na wyczyńca w uprawie zbóż? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Co na wyczyńca w uprawie zbóż?

Co na wyczyńca w uprawie zbóż?

Co na wyczyńca w uprawie zbóż?

Wyczyniec polny stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej uciążliwych chwastów jednoliściennych na polskich polach. Genetyczne podobieństwo do zbóż oraz szybkie nabywanie odporności na popularne herbicydy utrudniają jego zwalczanie. Nie ustają wysiłki w dążeniu do znalezienia skutecznych środków usunięcia problemu zachwaszczenia pół wyczyńcem polnym. Rozwiązaniem może być stosowanie herbicydów, na które wyczyniec jest szczególnie wrażliwy w połączeniu z właściwą agrotechniką.

 

Co na wyczyńca w uprawie zbóż?

Wyczyniec jest bardzo żywotny, jego nasiona potrafią przetrwać w glebie nawet 10 lat i kiełkować z głębokości do 8 cm. Młode siewki wyczyńca są bardzo podobne do popularnej miotły zbożowej. Wyczyniec stanowi groźną konkurencję szczególnie dla zbóż ozimych. Wcześniej wschodzi i dojrzewa, a jego długie kłosy wytwarzają nawet do 400 nasion, które osypują się przed żniwami zbóż ozimych. To dodatkowo utrudnia zwalczanie tej ekspansywnej rośliny. Walka z tym uciążliwym chwastem wymaga integracji działań.

 

O czym należy pamiętać wykonując zabieg zwalczania wyczyńca polnego?

Skoro wyczyniec jest tak trudny do wyplenienia, trzeba mu maksymalnie utrudnić życie. Około 80% wschodów wyczyńca przypada jesienią i jeśli wówczas nie zostanie pokonany, to jego wytępienie będzie trudne. Rozprzestrzenianiu się wyczyńca polnego sprzyjają:

 • uproszczenia w zmianowaniu i uprawa bez orki;
 • stosowanie wciąż tych samych herbicydów do zwalczania chwastów jednoliściennych (wyczyniec łatwo się uodparnia, zwłaszcza na herbicydy grupy A i B klasyfikacji HRAC);
 • tendencja do wcześniejszego wysiewania i rzadszego siewu (mniejsze normy wysiewu) pszenicy ozimej;
 • niedostosowanie upraw do cyklu rozwoju wyczyńca i skutków ocieplenia klimatu (wyczyniec wcześniej wschodzi i wcześniej osypuje nasiona niż zboża ozime, wśród których rośnie).

Zwalczanie wyczyńca musi być kompleksowe:

 1. Staranna uprawa z podorywką i orką siewną. Wyczyniec polny nie lubi uprawy płużnej i na zaoranych polach obserwuje się znaczący spadek liczebności tego gatunku.
 2. Opóźnienie siewu i zwiększenie norm wysiewu zbóż ozimych, a zwłaszcza pszenicy ozimej. Wyczyniec wschodzi niemal przez całą jesień, a przy mniejszej obsadzie szybko się rozkrzewia i konkuruje ze zbożem.
 3. Wysiewanie odmian zbóż ozimych szybko rosnących i intensywnie krzewiących się. Przy dużym zagęszczeniu konkurencja ze strony zbóż jest na tyle silna, że wyczyniec słabiej się krzewi i tworzy niemal dwa razy krótsze kłosy.
 4. Stosowanie herbicydów, na które wyczyniec polny jest szczególnie wrażliwy i rezygnacja z tych, na które się już uodpornił. Żeby zwiększyć skuteczność zabiegu herbicydowego, często stosuje się mieszanki złożone z kilku preparatów doglebowych. Dobre efekty nadal dają graminicydy, flunefacet, diflufenikan i pinoksaden. Wyczyniec uodpornił się już na inhibitory ACCazy i inhibitory ALS (pochodne sulfonylomocznika), które są najczęściej stosowane do zwalczania chwastów jednoliściennych. Z wyczyńcem trzeba uważać i dostosowywać środki do aktualnej sytuacji na polu walki.

 

Jakie straty może wywołać wyczyniec w uprawie zbóż?

Wyczyniec preferuje gleby ciężkie, żyzne i wilgotne. Bardzo szybko się rozprzestrzenia, czemu sprzyjają monokultury zbożowe, niewłaściwy płodozmian i agrotechnika. Uważa się, że poziomem szkodliwym jest 12-15 sztuk/m². Już taka ilość chwastów może spowodować zmniejszenie zbiorów zbóż o 5%. Wyczyniec pojawia się w uprawach warzyw i roślin okopowych, ale ze względu na pokrewieństwo genetyczne największe straty powoduje w zbożach, a zwłaszcza w pszenicy ozimej. Nasiona wyczyńca rozsiewają się licznie w polu przed żniwami i w kolejnych sezonach wschodzące chwasty zagłuszają i wypierają rośliny uprawne. Przy zagęszczeniu 500 sztuk/m² straty spowodowane zachwaszczeniem mogą sięgać połowy szacowanej wielkości zbiorów.

Co na wyczyńca jesienią?:

ARNOLD 

(diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200g/ l (16,2%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%)

Dawkowanie Arnold: 0,6 l/ha

AXIAL KOMPLETT PAK

(pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)

Dawkowanie Axial Komplett Pak: 0,75-1 l/ha

BOXER 800EC

(prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)

Dawkowanie Boxer: 3-4 l/ha

DICUREX FLO 500SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)

Dawkowanie Dicurex Flo: 2 l/ha

LENTIPUR FLO 500SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)

Dawkowanie Lentipur2-3 l/ha

PONTOS

(flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 240 g/l (20,98 %), pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (8,74%)

Dawkowanie Pontos: 1 l/ha
Co na wyczyńca wiosną?:ATLANTIS STAR

(mezosulfuron metylowy 45 g/kg, tienkarbazon metylu 22,5 g/kg, jodosulfuron metylosodowy 9 g/kg)

Dawkowanie Atlantis Star:  0,2-0,3 kg/ha

AXIAL KOMPLETT PAK

(pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)

Dawkowanie Axial Komplett Pak: 1-1,3 l/ha

PUMA UNIWERSAL 069EW

(fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)

Dawkowanie Puma Uniwersal: 1-1,2 l/ha

DICUREX FLO 500SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)

Dawkowanie Dicurex Flo2-3 l/ha

LENTIPUR FLO 500SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)

Dawkowanie Lentipur2-3 l/ha
 • 260,28 zł Brak towaru

  Arnold to: środek chwastobójczy w formie zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany doglebowo i nalistnie przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych skład: diflufenikan - 200g/ l, flufenacet - 400 g/l dawka: 0,6 l/ha

  260,28 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 1 281,96 zł Brak towaru

  Arnold to: środek chwastobójczy w formie zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany doglebowo i nalistnie przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych skład: diflufenikan - 200g/ l, flufenacet - 400 g/l dawka: 0,6 l/ha

  1 281,96 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 364,80 zł W magazynie

  Axial Komplett to: pakiet: Axial 50EC 2*1L + Winnetou 20WG 40G Axial Komplett to herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego, selektywnego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara skład: pinoksaden – 45 g/l,...

  364,80 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 909,00 zł Brak towaru

  Axial Komplett to: pakiet: Axial 50EC 1*5L + Winnetou 20WG 100G Axial Komplett to herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego, selektywnego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara skład: pinoksaden – 45 g/l,...

  909,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 222,80 zł W magazynie

  Boxer 800 EC to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie i doglebowo zwalcza selektywnie wybrane jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, warzywa, rośliny ozdobne i zielarskie skład: prosulfokarb - 800 g/l dawka: 3-5 l/ha

  222,80 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 849,90 zł W magazynie

  Boxer 800 EC to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie i doglebowo zwalcza selektywnie wybrane jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, warzywa, rośliny ozdobne i zielarskie skład: prosulfokarb - 800 g/l dawka: 3-5 l/ha

  849,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 48,00 zł W magazynie

  Lentipur Flo 500 SC to: chwastobójczy preparat, do nalistnego lub doglebowego stosowania zwalcza miotłę zbożową oraz jednoroczne chwasty dwuliścienne w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, jęczmienia ozimego skład: chlorotoluron - 500 g/l dawka: 2-3 l/ha

  48,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 010,88 zł W magazynie

  Pontos to preparat chwastobójczy, zwalczający uciążliwe jednoliścienne i dwuliścienne chwasty. Środek ten odznacza się bardzo dobrą elastycznością stosowania, zabezpiecza również przed wykształtowaniem się odporności chwastów. Dawkowanie: 0,5-1 l/ha.

  1 010,88 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 210,60 zł W magazynie

  Pontos to preparat chwastobójczy, zwalczający uciążliwe jednoliścienne i dwuliścienne chwasty. Środek ten odznacza się bardzo dobrą elastycznością stosowania, zabezpiecza również przed wykształtowaniem się odporności chwastów. Dawkowanie: 0,5-1 l/ha.

  210,60 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 423,64 zł Brak towaru

  Atlantis Star to: pakietu, w którego wchodzi herbicyd Atlantis oraz Biopower - preparat wspomagający poprawiający zdolność przyklejania się środków ochrony roślin na powierzchni liści środek chwastobójczy, do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie dawka: 0,20-0,33...

  423,64 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 253,14 zł Brak towaru

  Atlantis Star to: pakietu, w którego wchodzi herbicyd Atlantis oraz Biopower - preparat wspomagający poprawiający zdolność przyklejania się środków ochrony roślin na powierzchni liści środek chwastobójczy, do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie dawka: 0,20-0,33...

  253,14 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 423,64 zł Brak towaru

  Atlantis Star to: pakietu, w którego wchodzi herbicyd Atlantis oraz Biopower - preparat wspomagający poprawiający zdolność przyklejania się środków ochrony roślin na powierzchni liści środek chwastobójczy, do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie dawka: 0,20-0,33...

  423,64 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 89,90 zł W magazynie

  Puma Universal 069 EW to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do nalistnego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne głównie: miotła zbożowa i owies głuchy w uprawie: pszenica ozima, pszenica jara i jęczmień jary. Dawkowanie: 1,0-1,2 l/ha.

  89,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 157,00 zł W magazynie

  Puma Universal 069 EW to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do nalistnego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne głównie: miotła zbożowa i owies głuchy w uprawie: pszenica ozima, pszenica jara i jęczmień jary. Dawkowanie: 1,0-1,2 l/ha.

  157,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 761,51 zł Brak towaru

  Puma Universal 069 EW to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do nalistnego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne głównie: miotła zbożowa i owies głuchy w uprawie: pszenica ozima, pszenica jara i jęczmień jary. Dawkowanie: 1,0-1,2 l/ha.

  761,51 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-01-23

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Opinie

Co mówią nasi klienci:

Kategorie