E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Roundup PowerMax 720 10KG glifosat w granulacie

 • Brak na stanie
rounduppower10kg.jpg
search
1337
szt
Darmowa dostawa dla zakupów powyżej 1000zł info_outline
Rabat 2% za zakupy powyżej 3000zł info_outline
657,80 zł Cena Brutto

657,80 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni

Produkt tymczasowo niedostępny

Kupowane często razem z tym produktem:

Sprawdź ofertę dalszej odsprzedaży

Informacje podstawowe

Roundup PowerMax 720:
 • środek chwastobójczy nieselektywny o działaniu układowym
 • niszczy chwasty jedno i dwuliścienne
 • działanie środka również w trudnych warunkach pogodowych
 • szerokie spektrum zwalczanych chwastów
 • skład: glifosat – 720 g/kg
 • dawka: 1 - 3 kg/ha
 • Opis

  ROUNDUP POWERMAX 720

  OPAKOWANIE: 10 KG

  HERBICYD TOTALNY O DZIAŁANIU UKŁADOWYM, STOSOWANY NALISTNIE, PRZEZNACZONY DO ZWALCZANIA CHWASTÓW JEDNO I DWULIŚCIENNYCH


  Roundup PowerMax 720 to herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do rozcieńczania wodą (SG). Środek pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). Jego bardzo szerokie spektrum działania niszczy perz i większość chwastów jedno i dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

  Zawartość substancji czynnych środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720:

 • glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli amonowej – 720 g/kg (72%)

  Korzyści stosowania oprysku Roundup PowerMax 720:

 • środek chwastobójczy niszczący chwasty jedno i dwuliścienne,
 • bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie,
 • działanie środka również w trudnych warunkach pogodowych,
 • szybkie działanie i przemieszczanie w roślinie,
 • duża dawka substancji czynnej,
 • szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

  Roundup PowerMax 720 - na jakie chwasty działa? Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Nie pozostawia widocznych śladów na stosowanych powierzchniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Dawka 1,0 kg/ha
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, komosa biała, mak polny, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.
  Chwasty średniowrażliwe: mietlica rozłogowa.
  Chwasty odporne: mniszek lekarski.

  Dawka 1,5 kg/ha
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.
  Chwasty średniowrażliwe: perz właściwy, wyczyniec polny.
  Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku.
  Chwasty odporne: mniszek lekarski.

  Dawka 2,5 kg/ha
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny.
  Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski.

  Dawka 3,0 kg/ha
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny.
  Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski.

  Dawkowanie herbicydu Roundup PowerMax 720 - jak stosować?

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego) oraz mazacza ręcznego lub polowego. Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

  Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGI:
  1. Nie wykonywać żadnych uprawek przed opryskiwaniem pola uprawnego.
  2. W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich przed wykonaniem zabiegu, pozwolić na wiosnę przez minimum 21 dni na wzrost chwastów.
  3. W przypadku zwalczania chwastów rocznych zabiegi uprawowe lub siew/sadzenie rośliny uprawnej można wykonać po 48 godzinach od terminu wykonania zabiegu.
  4. Drzewa i krzewy owocowe można sadzić 7 dni po wykonaniu zabiegu.

  Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska)
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGA: Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.

  Szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,0 kg/ha.
  Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów jednorocznych, a wyższe dawki w przypadku zwalczania chwastów zdrewniałych.
  Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
  Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGI:
  1. Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek.
  2. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak, aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.
  3. Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka (i wytworzeniu pąka szczytowego) środek można stosować na całej powierzchni (bez osłon), stosując najniższą dawkę.

  Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,5 kg/ha.
  Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i ich fazy rozwoju.
  Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
  Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGA: Roślinność krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w etykiecie. Nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości w uprawach małoobszarowych zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

  Pola uprawne przed zbiorem łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie gdy wilgotność nasion jest poniżej 30% (BBCH 89).
  Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGA: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości roślin bobowatych do zbioru.

  Winorośl – plantacje co najmniej 4 letnie
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
  Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).
  Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
  Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGA: Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach.

  Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, borówka wysoka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
  Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).
  Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGA: Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach.

  Drzewka bożonarodzeniowe
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
  Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).
  Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  UWAGA: Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:

  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

  W opryskiwaczach wyposażonych w rozwadniacz agrochemikaliów (mieszalnik wstępny) przed przystąpieniem do rozpuszczania środka całkowicie zamknąć zawór doprowadzający powietrze. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 2,5 bar. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Nie przechowywać, nie mieszać oraz nie aplikować środka w pojemnikach lub opryskiwaczach wykonanych z elementów galwanizowanej stali.

  Stosowanie opryskiwaczy plecakowych – podczas opryskiwania powierzchni 1 m szerokości z prędkością chodu 1m/s, większość opryskiwaczy plecakowych ma wydajność 200 l/cieczy użytkowej na hektar lub 10 l/500 m2. Przy zalecanej dawce środka 2,0 kg/ha należy użyć 100 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej. Przy użyciu opryskiwacza plecakowego wyposażonego w dysze drobnokropliste, wydajność cieczy użytkowej przy dawce 2,0 kg/ha będzie wynosiła 100 l/ha lub 10 l/1000 m2. W tym przypadku użyć 200 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej.Wyższą ilość wody stosować przy silnym zagęszczeniu uprawy.

  Następstwo roślin i okres karencji:

  Na polu, gdzie stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 2 dniach, gdy zwalczane są chwasty jednoroczne i po 5 dniach, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.

  Okres karencji:
  Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, ścierniska po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków, tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe), drzewka bożonarodzeniowe – nie wymagany.
  Łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, peluszka, groch uprawiany na suche nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – 10 dni.
  Winorośl – 35 dni
  Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, borówka wysoka – 42 dni.

  UWAGA WAŻNE:
  1. Środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.
  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
  3. Środka nie stosować:
  – przed wschodami chwastów,
  – na rośliny mokre,
  – przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.


  Okres ważności: 2 lata od daty produkcji.


 • Szczegóły produktu

  Opis

  Działanie
  systemiczne (układowe)
  Nalistne
  tak
  Rodzaj środka
  Chwastobójczy
  Borówka
  Tak
  Porzeczka czarna
  Tak

  Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

  Wpisy na blogu powiązane z tym produktem

  TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

  Kategorie