E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Pakiet Metodus na 1HA

 • -9,00 zł
 • W magazynie
pakiet-metodus-na-1-ha-izosafner-zestaw.jpg
search
98318

  info_outline

Ten czas dotyczy zamówień:
 • z formą płatności za pobraniem, szybka płatność TPAY (Blik, karta itp.)
 • zapłaconych przelewem tradycyjnym (czas liczony od momentu zaksięgowania środków na naszym koncie)
 • kompletnych, czyli takich, w których wszystkie produkty podczas składania zamówienia mają informację "w magazynie"
 • obecnie w ciągu 24H wysyłamy aż 99% złożonych zamówień

szt.
Darmowa dostawa dla zakupów powyżej 1000zł info_outline
157,00 zł Cena Brutto
166,00 zł Brutto

157,00 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni

W magazynie

Lub zamów telefonicznie: 607-256-222

Warianty tego produktu:
NA 1HA NA 5HA
Kupowane często razem z tym produktem:

Sprawdź ofertę dalszej odsprzedaży

Informacje podstawowe

Pakiet Metodus na 1HA:
 • herbicyd selektywny o działaniu układowym
 • pakiet zwalcza chwasty przed wschodami kukurydzy
 • silne działanie kilku substancji aktywnych
 • szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno i dwuliściennych
 • dawka: Metodus 650 WG 0,8 kg/ha + Izosafner 0,16 l/ha

Opis

PAKIET METODUS NA 1HA

OPAKOWANIE: METODUS 650 WG 0,5KG + IZOSAFNER 0,1L

PAKIET SPRAWDZONY W DZIAŁANIU JAKO ROZWIĄZANIE NA 1HA

PAKIET CHWASTOBÓJCZY, PRZEDWSCHODOWY ZWALCZAJĄCY CHWASTY JEDNO I DWULIŚCIENNE W UPRAWIE KUKURYDZYW skład pakietu wchodzi: Metodus 650 WG 0,5kg + Izosafner 0,1l

Pakiet Metodus to pakiet składający się z herbicydu selektywnego oraz sejfnera do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin w uprawie kukurydzy.

Rekomendowana dawka Pakietu: Metodus 650 WG 0,8 kg/ha + Izosafner 0,16 l/ha

Metodus 650 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancje czynne mezotrion i izoksaflutol zaliczane są do grupy F2.

Izosafner to środek zwiększający tolerancję upraw kukurydzy na herbicydy zawierające substancję czynną izoksaflutol, nie ograniczając ich skuteczności w zwalczaniu chwastów. Cyprosulfamid, aktywizuje procesy metaboliczne, dzięki czemu rośliny łatwiej znoszą warunki stresowe, na przykład te związane z niekorzystnym przebiegiem warunków atmosferycznych.

Zawartość substancji czynnych środka ochrony roślin Metodus 650 WG:

 • izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10%),
 • mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15%),
 • terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40%).

Zawartość substancji czynnych preparatu Izosafner:

 • cyprosulfamid – 500 g/l,
 • inne substancje: 1,2-benzizotiazolin-3-on oraz 2-metyloizotiazol-3(2H)-on.

Korzyści stosowania Pakietu Metodus 650 WG + Izosafner:

 • silne działanie kilku substancji aktywnych,
 • szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno i dwuliściennych,
 • zwalcza chwasty przed wschodami kukurydzy,
 • Metodus wykazuje działanie doglebowe,
 • ograniczone ryzyko powstania odporności.

Metodus 650 WG - na jakie chwasty działa? Działanie na chwasty:

Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty. Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści. Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów. Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach. Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu. Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.

Dawkowanie herbicydu Metodus 650 WG - jak stosować?

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza
Termin stosowania: Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Następstwo roślin i okres karencji środka Metodus 650 WG:

Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji i która została odchwaszczona za pomocą środka Metodus 650 WG oraz wykonano głęboką orkę, oraz inne zalecane prace przedwschodowe, można uprawiać różne rośliny rolnicze takie jak: pszenica ozima, pszenica jara, pszenica durum (ozima i jara), jęczmień ozimy, jęczmień jary, fasola, groch, rośliny włókniste, słonecznik, buraki cukrowe, ziemniaki, soja, kukurydza (na ziarno i na kiszonkę) oraz sorgo.

Jeśli chodzi o uprawę roślin wrażliwych, takich jak burak, bobowate, rzepak ozimy, słonecznik, warzywa oraz wcześnie siane zboża ozime, występuje ryzyko uszkodzenia rośliny uprawnej w warunkach niekorzystnych dla rozkładu środka, takie warunki to: łatwo przesuszające się gleby, pH poniżej 6, gleby o wysokiej zawartości substancji organicznych powyżej 4%, niska aktywność biologiczna gleby, wyjątkowo niskie temperatury zimą, wysoka wilgotność gleby latem, jesienią lub zimą, oraz nakładanie się opryskanej powierzchni. Jeśli konieczne jest wcześniejsze zaoranie pola, na którym zastosowano środek Metodus 650 WG (np. z powodu gradobicia, chorób, szkodników lub przymrozków), możliwe jest uprawianie tylko kukurydzy na tym samym polu po orce na głębokość 20 cm.

Okres karencji: nie dotyczy

UWAGA WAŻNE:

1. Na stanowiskach, na których historycznie występowały biotypy odporne chwastów na środki zawierające substancje czynne z grupy triazyn wykonać test potwierdzający ich obecność poprzez aplikację środka zawierającego wyłącznie terbutylazynę. Wyniki testu wpisać do Rejestru Zabiegów Ochrony Roślin przed wykonaniem zabiegu środkiem Metodus 650 WG.
2. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego chwastów.
3. W niekorzystnych warunkach pogodowych (np. susza, skrajnie niskie lub wysokie temperatury, duże wahania temperatur pomiędzy nocą a dniem) na niektórych odmianach kukurydzy środek może powodować przemijające objawy fitotoksyczności, niemające wpływu na plon.
4. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych oraz w kukurydzy cukrowej bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
5. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
- dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
- stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
- stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środka nie stosować:
- w stanowisku, kiedy po zastosowaniu środka zawierającego wyłącznie substancję czynną terbutylazynę uzyskano niską skuteczność chwastobójczą wskazującą na występowanie odporności,
- na chwasty z tolerancją na substancje czynne z grupy triazyn.
- w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Dawkowanie sejfnera Izosafner - jak stosować?

Zalecana dawka preparatu dla jednorazowego zastosowania z herbicydem Metodus 650 WG:
Zalecana dawka: Metodus 650 WG w dawce 0,8 kg/ha + Izosafner 0,16 l/ha
Oznacza to Izosafner w dawce 0,1l na każde 50 g substancji czynnej izoksaflutol zawartej w herbicydzie.

Okres karencji i prewencji środka Izosafner:

Okres karencji: nie dotyczy.
Okres prewencji dla pszczół, ludzi i zwierząt: nie dotyczy.

UWAGA WAŻNE:

1. Przed użyciem środka Izosafner należy wstrząsnąć opakowaniem.
2. Preparat Izosafner dodawać zawsze jako ostatni składnik mieszaniny, przy zbiorniku wypełnionym w 90% potrzebnej objętości.
3. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą przy włączonym mieszadle.

Szczegóły produktu

Opis

Doglebowe
Tak
Działanie
systemiczne (układowe)
Herbicyd przedwschodowy
Tak
Herbicyd wiosenny
Tak
Na chwasty dwuliścienne
Tak
Na chwasty jednoliścienne
tak
Nalistne
tak
Rodzaj środka
Chwastobójczy
Kukurydza
Tak

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

Wpisy na blogu powiązane z tym produktem

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie