Jak zwalczać chwasty w kukurydzy? Doglebowo i powschodowo. - | E-sklep dlaroslin.pl

Jak zwalczać chwasty w kukurydzy? Doglebowo i powschodowo.

Jak zwalczać chwasty w kukurydzy? Doglebowo i powschodowo.

Chwastnica jednostronna, komosa biała czy perz właściwy - to jedne z najczęściej występujących gatunków chwastów zagrażających uprawie kukurydzy.
Jak wiadomo ta odmiana rośliny nie toleruje zachwaszczenia, w związku z czym od powodzenia plonów zależy jego całkowite usunięcie.
W tym celu stosowana jest mechaniczna lub chemiczna ochrona kukurydzy przed chwastami.

 

Kiedy stosować ochronę kukurydzy przed zachwaszczeniem?

Uprawie kukurydzy zagraża około 60 gatunków chwastów, których wzrost w dużym stopniu zależy od wiosennych warunków pogodowych, a mianowcie zbyt niskich temperatur. Przymrozki nie zagrażają rozwojowi zachwaszczenia, z kolei opóźniają wschody rośliny rolniczej.
Ochrona kukurydzy przed chwastami ma więc za zadanie wyeliminować konkurencję chwastów, w okresie od wschodów rośliny, najpóźniej do fazy 6-8 liścia (te, które wykiełkują później nie zagrażają uprawie).
Rolnicy mają do dyspozycji dwa sposoby przeciwdziałania temu problemowi.
Pierwszy z nich to mechaniczna ochrona kukurydzy, której celem jest eliminowanie chwastów w międzyrzędziach oraz utrzymanie wzruszonej powierzchni gleby.
Takie rozwiązanie niesie ze sobą również inne korzyści m.in. wzrost wymiany gazowej, podtrzymanie wilgoci w głębokich warstwach gleby czy redukcja zaskorupienia.
Niestety, nie jest ona w pełni skuteczna, a przy tym wymaga dużych nakładów pracy oraz stwarza ryzyko naruszenia systemu korzeniowego rośliny.

Z tego powodu powszechnie stosowaną metodą jest chemiczna ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem, w której wykorzystywane są herbicydy.
Pomimo tego, że jest to droższe rozwiązanie, odznacza się jednak większą skutecznością oraz skalą działania.
Wybór dawki oraz terminu użycia herbicydu zależy od nasilenia chwastów w łanie oraz stopnia ich konkurencji.
Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje chemicznego zwalczania chwastów: przedwschodową i powschodową ochronę kukurydzy.

 

Przedwschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem - doglebowo

Podczas zabiegów przedwschodowych ochrony kukurydzy wykorzystywane są herbicydy doglebowe.
Z tego względu powinno się je wykonywać przy temperaturze około 8°C oraz na wilgotną glebę. W przeciwnym wypadku środki nie będą mogły przedostać się do systemu korzeniowego chwastów.
Nie powinno się ich także stosować w sytuacji nadmiernych deszczów, gdyż herbicydy mogą być wymywane zbyt głęboko, a tym samym uszkadzać korzenie rośliny rolniczej.

W przeciwieństwie do chwastów, kukurydza jest rośliną, która ma duże wymagania cieplne, a w początkowej fazie rośnie dość wolno. Z tego powodu konieczne jest wczesne wyeliminowanie problemu.
Przedwschodowa ochrona kukurydzy powinna być przeprowadzona bezpośrednio po siewie, a nawet po wschodach rośliny (maksymalnie do wytworzenia przez nią 3 liścia).ADENGO 315 SC

(tienkarbazon metylu 90 g/l; izoksaflutol 225 g/l; cyprosulfamid 150 g/l)

Dawkowanie Adengo 315 SC: 0,33-0,44 l/ha,

Na glebę nieprzesuszoną, od zasiewu do szpilkowania, bądź w fazie 2-3 liści kukurydzy. Zalecane użycie z adiuwantem doglebowym, np. Solittera 0,2l/ha.

LUMAX 537,5 SE

(terbutylazyna 187,5 g/l; mezotrion 37,5 g/l; s metolachlor 312,5 g/l)

Dawkowanie Lumax 537,5 SE: 3-4 l/ha,

Na glebę niewysuszoną od razu po siewie do fazy szpilkowania, bądź po wschodach w fazie 2-3 liści kukurydzy. Zalecane użycie z adiuwantem doglebowym, np. Solittera 0,2l/ha.

WING P 462,5 EC

(dimetenamid - P 212,5 g/l; pendimetalina 250 g /l)

Dawkowanie Wing P 462,5 EC: 4 l/ha,

Od razu po siewie kukurydzy do fazy kiełkowania kukurydzy.

WING P 462,5 EC + LUMAX 537,5 SE

(dimetenamid - P 212,5 g/l; pendimetalina 250 g /l + terbutylazyna 187,5 g/l; mezotrion 37,5 g/l; s-metolachlor 312,5 g/l)

Dawkowanie Wing P 462,5 EC: 2 l/ha + Lumax 537,5 SE: 2 l/ha,

Po siewie do wschodów kukurydzy.

METODUS 650 WG

(izoksaflutol– 100 g/kg, mezotrion – 150 g/kg, terbutylazyna – 400 g/kg)

Dawkowanie Metodus 650 WG: 0,8kg/ha,

Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy
Powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem - nalistnie 

Rolnicy, którzy przystępują do zabiegów powschodowych na plantacji kukurydzy mogą skuteczniej dopasować herbicyd do stopnia zachwaszczenia czy występujących gatunków chwastów.
Lista tych środków jest więc znacznie dłuższa w porównaniu z preparatami przewschodowymi.

Ochrona powschodowa kukurydzy może dotyczy sytuacji, kiedy ze względu na nieodpowiednią temperaturę czy wilgotność gleby, herbicydy doglebowe nie wykazały się wysoce skutecznym działaniem.
W rezultacie istnieje konieczność dokonania zabiegu korekty za pomocą herbicydów powschodowych.
W tym celu należy dokonać rozeznania składu gatunkowego chwastów (najczęściej chwastnica jednostronna lub komosa biała), a następnie dobrać preparat, który zwalcza te gatunki.

Najczęściej właściwy zabieg powschodowej ochrony kukurydzy odbywa się w fazie od 3 do 6 liścia rośliny.
Wówczas rolnicy znają pełen skład gatunkowy chwastów oraz mogą użyć herbicydów w najdogodniejszym ku temu warunkach pogodowych (z racji długiego okresu możliwości przeprowadzenia zabiegu).
Preparaty te odznaczają się działaniem nalistnym, dlatego warto dodawać do opryskiwacza adiuwant, który zwiększa przyswajanie środka przez chwasty.

 

CAPRENO 547SC 1L + MERO 842EC 2X4L

(tembotrion, tienkarbazon metylu)

Dawkowanie Capreno 547SC 0,29 l/ha + 2,0 l Mero 842 EC.

Od fazy 3 liści do fazy 5 liści .


SUCCESSOR TX 487,5 SE

(petoksamid 300 g/l; terbutylazyna 250 g/l)

Dawkowanie Successor TX 487,5 SE: 4 l/ha,

W momencie 2-4 liści.

SUCCESSOR TX 487,5 SE + INNOVATE 240 SC

(petoksamid 300 g/l; terbutylazyna 250 g/l + nikosulfuron 240 g/l)

Dawkowanie Successor TX 487,5 SE: 2-2,5 l/ha + Innovate 240 SC: 0,15-0,23 l/ha,

W momencie 2-4 liści, maksymalnie do 5 liści.

MOCARZ 75 WG + IKANOS 040 OD

(tritosulfuron 250 g/kg; dikamba 500 g/kg + nikosulfuron 40 g/l) 

Dawkowanie Mocarz 75 WG: 0,2kg/ha + Ikanos 040 OD 1l/ha,

W momencie 2-6 liści. W przypadku występowania znacznej ilości chwastów jednoliściennych - perzu, można zwiększyć dawkę Ikanosa do 1,5 l/ha.

MAISTER POWER 42,5 OD

(foramsulfuron 31,5 g/l; jodosulfuron metylosodowy 1 g/l; tienkarbazon metylu 10 g/l)
Dawkowanie Maister Power 42,5 OD: 1,25-1,5 l/ha,

W momencie 4-8 liści, dawka 1,5l w przypadku perzu.

PAKIET ONYX TRIO

(pirydat 600 g/l; mezotrion 100 g/l; nikosulfuron 60 g/l)

Dawkowanie Pakiet Onyx Trio: 0,5 l/ha + 0,5 l/ha + 0,5 l/ha,

W momencie 2-8 liści.

SULCOTREK 500 SC + IKANOS 040 OD 

(sulkotrion 173 g/l; terbutylazyna 327 g/l + nikosulfuron 40 g/l)

Dawkowanie Sulcotrek 500 SC: 1-1,5 l/ha + Ikanos 040 OD 1,2 l/ha,

W momencie 4-8 liści.

JUZAN 100 SC + NIKOSAR 060 OD 

(mezotrion 100 g/l + nikosulfuron 60 g/l)

Dawkowanie Juzan 100 SC: 1 l/ha + Nikosar 060 OD: 1 l/ha,

W momencie 2-6 liści. W przypadku perzu dawkę Nikosara należy zwiększyć do 1,2 l/ha.

JUZAN 100 SC + NIKOSAR 060 OD +  TEZOSAR 500 SC

(mezotrion 100 g/l + nikosulfuron 60 g/l + terbutyloazyna 500 g/l)

Dawkowanie Juzan 100 SC: 0,71-0,8 l/ha + Nikosar 060 OD: 0,71-0,8 l/ha + Tezosar 500 SC: 0,71-0,8 l/ha,

W momencie 2-6 liści, maksymalnie 8 liści. Górne dawki stosujemy przy dużym zachwaszczeniu.

HENIK/ NIXON 50 SG + METODUS 650 WG

(nikosulfuron– 500 g/kg + izoksaflutol– 100 g/kg, mezotrion – 150 g/kg, terbutylazyna – 400 g/kg )

Dawkowanie: 80 g/ha + 0,5 kg/ha

Działanie nalistne i doglebowe.

METODUS 650 WG + METOS 960 EC

(izoksaflutol– 100 g/kg, mezotrion – 150 g/kg, terbutylazyna – 400 g/kg + s-metolachlor – 960 g/l

Dawkowanie: 0,5 kg/ha + 0,5 kg/ha
Poniższe produkty są zamiennikami, mającymi to samo stężenie nikosulfuronu, tj. 40g/l:

Nikosar 040 SC

Ikanos 040 OD

Narval 040 OD • 169,60 zł W magazynie

  Maister Power 42,5 OD to chwastobójczy preparat do nalistnego stosowania, zwalcza powschodowo chwasty jednoliścienne i dwuliścienne (w tym perz właściwy) w uprawie: kukurydza. Dawkowanie: 1,25 – 1,5 l/ha.

  169,60 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 296,35 zł Brak towaru

  Successor T 550 SE to chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego, zwalcza przedwschodowo i powschodowo chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie: kukurydza. Dawkowanie: 4,0 l/ha.

  296,35 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 51,40 zł Brak towaru

  Innovate 240 SC to środek chwastobójczy o działaniu układowym. Zwalcza jednoliścienne, a także niektóre dwuliścienne chwasty w uprawach kukurydzy. Dawkowanie: 0,2 l/ha.

  51,40 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 68,00 zł W magazynie

  Mocarz 75 WG to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż ozimych i jarych a także w kukurydzy. Dawkowanie: 0,2 kg/ha. Opakowanie na 1 hektar.

  68,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 37,50 zł W magazynie

  Ikanos 040 OD to środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Dawkowanie: 1,0 l/ha

  37,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 72,89 zł Brak towaru

  Zeagran 340 SE to chwastobójczy preparat do nalistnego stosowania, zwalcza chwasty w uprawie: kukurydza. Dawkowanie: 2,0 l/ha.

  72,89 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 133,00 zł W magazynie

  Metodus to herbicyd firmy Innvigo herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo w kukurydzy, w formie granul, dawkowanie: 0,8kg/ ha.

  133,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 62,50 zł W magazynie

  TEZOSAR jest środkiem chwastobójczym firmy Ciech Sarzyna, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy. Dawkowanie: 1l/ha

  62,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 38,26 zł Brak towaru

  Henik 50 SG to: chwastobójczy preparat do dolistnego stosowania w kukurydzy zwalcza powschodowo wybrane gatunki chwastów jednoliściennych i dwuliściennych dawkowanie: 60-80 g/ha + preparat Rimel 25 SG/Egzecutor 25 SG/Rincon 25 SG + Asystent 100ml/ha

  38,26 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 99,00 zł W magazynie

  Metos 960 EC to chwastobójczy preparat firmy Innvigo do stosowania doglebowego, zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie kukurydzy, w formie koncentratu dawkowanie: 1,5 l/ha.

  99,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 405,00 zł W magazynie

  Sulcotrek 500 SC to środek chwastobójczy/ herbicyd selektywny firmy Adama; służy do przedwschodowego zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Dawkowanie 2l/ha.

  405,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 61,50 zł Brak towaru

  JUZAN 100 SC jest środkiem chwastobójczym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy. Dawkowanie: 0,75 - 1,5 l/ha

  61,50 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 45,00 zł Brak towaru

  Nikosar 060 OD jest herbicydem selektywnym stosowanym w uprawie kukurydzy, o działaniu układowym pobieranym głównie poprzez liście i szybko przemieszczanym w roślinie, powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.. Zawartość substancji czynnych: nikosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 60 g/l (6,09%)

  45,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 43,15 zł Brak towaru

  Narval 040 OD to chwastobójczy preparat o układowym działaniu, do nalistnego stosowania , zwalcza powschodowo perz właściwy oraz jednoroczne chwasty jednoliścienne i niektóre dwuliścienne w uprawie kukurydzy. Dawkowanie: 1,0-1,5 l/ha.

  43,15 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 2 579,00 zł W magazynie

  Adengo 315 SC to preparat chwastobójczy, stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej, zwalcza chwasty prosowate (chwastnica, włośnice) i jednoroczne chwasty dwuliścienne w uprawie: kukurydza. Dawkowanie: 0,33- 0,44 L/HA, opakowanie 5L na 15 HA.

  2 579,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 81,50 zł W magazynie

  Lumax 537 SE to chwastobójczy preparat do nalistnego lub doglebowego stosowania, zwalcza przedwschodowo i powschodowo chwasty jednoliścienne (głównie prosowate) jak i dwuliścienne w uprawie: kukurydza. Dawkowanie: 4,0 l/ha.

  81,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 249,50 zł W magazynie

  Wing P 462,5 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczonym do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i chwastnicy jednostronnej w kukurydzy. Zawartość substancji czynnych: dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 212,5 g/l (19,7%) pendimetalina (związek z grupy...

  249,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 150,58 zł Brak towaru

  METODUS PAKIET to gotowy pakiet herbicydowy do kukurydzy, zawierający dwa preparaty: Metodus i Nixon oraz adiuwant Asystent. Wystarcza na wykonanie zabiegu na areale 1 hektar. METODUS to HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Nixon 50 SG to chwastobójczy preparat do...

  150,58 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 122,00 zł W magazynie

  Mezonir to herbicyd firmy Innvigo herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w kukurydzy, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, dawkowanie: 0,5kg/1 ha.

  122,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 176,00 zł W magazynie

  TEZOSAR EXTRA BOX to: pakiet, który tworzą trzy herbicydy: Tezosar 500SC, Nikosar 060 OD, Juzan 100SC kompleksowo zwalcza chwasty w kukurydzy działanie doblebowe i dolistne zestaw na 1,4ha

  176,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 681,97 zł W magazynie

  Botiga to: herbicyd o działaniu kontaktowym środek stosowany w uprawie kukurydzy występuje w formie zawiesiny olejowej dawkowanie: 0,5 l/ha - 1 l/ha

  681,97 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 321,11 zł W magazynie

  Onyx Trio ( Onyx 1L+ Daichi 1L+ Osorno 1L) to: kompletny zestaw do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w kukurydzy zestaw na 2 ha

  321,11 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2022-04-27

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Opinie

Co mówią nasi klienci:

Kategorie