E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Maister Power 42,5 OD 5L

 • W magazynie
maister5l.jpg
search
11129

  info_outline

Ten czas dotyczy zamówień:
 • z formą płatności za pobraniem, szybka płatność TPAY (Blik, karta itp.)
 • zapłaconych przelewem tradycyjnym (czas liczony od momentu zaksięgowania środków na naszym koncie)
 • kompletnych, czyli takich, w których wszystkie produkty podczas składania zamówienia mają informację "w magazynie"
 • obecnie w ciągu 24H wysyłamy aż 99% złożonych zamówień

Kup do 12.30 - wysyłka dziś
info_outline
szt.
Darmowa dostawa dla zakupów powyżej 1000zł info_outline
Rabat 2% za zakupy powyżej 3000zł info_outline
965,00 zł Cena Brutto

965,00 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni

W magazynie / Dostępne powyżej 100 szt.

Lub zamów telefonicznie: 607-256-222

Warianty tego produktu:
5L 1L
Kupowane często razem z tym produktem:

Sprawdź ofertę dalszej odsprzedaży

Informacje podstawowe

Maister Power 42,5 OD:
 • herbicyd do nalistnego stosowania
 • zwalcza powschodowo chwasty jednoliścienne i dwuliścienne
 • do stosowania w uprawie kukurydzy
 • zwalcza perz właściwy
 • skład: foramsulfuron - 31,5 g/l, jodosulfuron metylosodowy - 1 g/l, tienkarbazon metylu - 10 g/l
 • dawka: 1,25 – 1,5 l/ha
 • Opis

  MAISTER POWER 42,5 OD

  POJEMNOŚĆ: 5 L

  HERBICYD DO STOSOWANIA NALISTNEGO, PRZEZNACZONY DO POWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH I DWULIŚCIENNYCH W UPRAWIE KUKURYDZY  Maister Power 42,5 OD to herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC są one zaliczane do grupy B. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnych środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD:

  • foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 31,5 g/l (3,21%)
  • jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 1 g/l (0,10%)
  • tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) - 10 g/l (1,02%)
  • inne substancje: cyprosulfoamid, eter poliglikolu, dokuzan sodowy.

  Korzyści stosowania oprysku Maister Power 42,5 OD:

  • duże spectrum zwalczanych chwastów,
  • kontroluje wtórne zachwaszczenie,
  • przedłużone działanie i wygodny w stosowaniu,
  • powschodowo zwalcza chwasty dwuliścienne i jednoliścienne,
  • zwalcza również perz właściwy.

  Maister Power 42,5 OD - na jakie chwasty działa? Działanie na chwasty:

  Maister Power 42,5 OD jest środkiem selektywnym o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika, działające poprzez liście chwastów oraz tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów, działający poprzez korzenie i liście chwastów. Objawami działania środka jest zahamowanie wzrostu, następnie chloroza i czerwienie oraz skręcenie liści, zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni, w konsekwencji czego następuje skarłowacenie roślin, które prowadzi do ich śmierci. Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie około 14 dni od wykonania zabiegu. Maister Power 42,5 OD najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych.

  Zastosowanie jednorazowe:
  Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice.
  Chwasty średnio odporne: przetacznik perski.

  Dawki dzielone:
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, rdest powojowaty, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

  Dawkowanie herbicydu Maister Power 42,5 OD - jak stosować?

  Kukurydza
  a) Zastosowanie jednorazowe:
  Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
  Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  UWAGA: W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).

  b) Dawki dzielone:
  W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadku, gdy warunki termiczne mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy, zaleca się stosowanie dawek dzielonych.
  Pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Drugi zabieg
  Termin stosowania: środek należy zastosować maksymalnie do końca fazy 8 liścia właściwego (BBCH < 18).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Następstwo roślin

  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenie dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby, szkodniki lub inne nieprzewidziane sytuacje losowe) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę. W przypadku, gdy w roku stosowania herbicydu występowała susza (warunki termicznowilgotnościowe kształtowały się poniżej normy z wielolecia), w warunkach braku okrywy śniegowej w okresie zimowym lub gdy stosowane są uproszczenia uprawowe (szczególnie na glebach lekkich), możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu preparatu w glebie. Powyższe warunki mogą zwiększać ujemny wpływ na uprawiane rośliny następcze. Z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat reakcji roślin ogrodniczych (warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych) uprawa tych roślin nie jest zalecana.
  UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących reakcji roślin uprawianych następczo zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

  Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
  Okres karencji: zawiera się w czasie wegetacji roślin.
  Okres karencji dla pasz: nie dotyczy.
  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin.

  UWAGA WAŻNE:

  1. Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka.
  2. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego uwilgotnienia gleby, zastosowanie środka Maister Power 42,5 OD może nie chronić w dostatecznym stopniu uprawy kukurydzy przed zachwaszczeniem wtórnym.
  3. Po zastosowaniu środka Maister Power 42,5 OD oraz innych środków ochrony roślin zawierających substancję czynną foramsulfuron w kolejnym roku po zastosowaniu nie wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.
  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (szczególnie burak cukrowy i ziemniaki),
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Środka nie stosować środka:
  – na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion,
  – na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych,
  – na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki temperatur, zalanie wodą,
  – w temperaturze poniżej 8oC i powyżej 25oC,
  – w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin,
  – w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, niskie pH, itp.,
  – jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat doglebowy),
  – w mieszankach z płynnymi nawozami i insektycydami fosforoorganicznymi.  Okres ważności: 2 lata od daty produkcji.  Szczegóły produktu

  Opis

  Działanie
  nalistne
  Na chwasty dwuliścienne
  Tak
  Na chwasty jednoliścienne
  tak
  Nalistne
  tak
  Kukurydza
  Tak

  Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

  Wpisy na blogu powiązane z tym produktem

  TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

  Kategorie