E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Choroby przechowalnicze marchwi – jak ograniczyć straty?

Choroby przechowalnicze marchwi są przyczyną znacznych strat podczas magazynowania marchwi. Atakują one korzenie podczas przechowywania, czemu sprzyjają warunki panujące w chłodniach. Aby ograniczyć straty spowodowane tą grupą schorzeń, należy zadbać o prawidłowy zbiór i warunki przechowywania, a także prowadzić obserwacje, które umożliwią szybkie rozpoznanie choroby, jednocześnie ograniczając obecność patogenów w środowisku.

Na korzeniach marchwi brunatnoczarne, suche i wklęsłe plamy — alternarioza marchwi

Alternarioza marchwi, zwana również czarną suchą zgnilizną korzeni, to choroba powodowana przez grzyby z rodziny Alternaria. Pierwsze objawy pojawiają się już po 15 – 20 dniach od załadunku marchwi do przechowalni lub chłodni, chociaż czasami objawy chorobowe mogą być widoczne już podczas zbioru.

Alternarioza jest chorobą, która zazwyczaj początkowo atakuje najstarsze liście, prowadząc do powstania brązowo-czarnych plam, a następnie utraty właściwości asymilacyjnych liści i ich obumarcia. Jednakże choroba może atakować także korzenie podczas przechowywania.

Początkowo, na korzeniach marchwi pojawiają się wklęsłe, okrągłe plamy, które następnie pokrywają się czarnym nalotem. Zmiany te rozwijają się zazwyczaj na górnej części korzeni. Tkanki pokryte chorobowymi zmianami mają charakterystyczną brunatnoczarną barwę.

Rozwojowi grzybów powodujących alternariozę sprzyja wysoka wilgotność i temperatura, a niskie temperatury panujące w przechowalni nie zatrzymują rozwoju grzyba, a jedynie wpływają na jego spowolnienie.

Korzenie marchwi robią się miękkie i wodniste — zgnilizna twardzikowa marchwi

Zgnilizna twardzikowa to choroba przechowalnicza powodowana przez grzyby Sclerotinia sclerotiorum i dotyka marchew podczas przechowywania zarówno w pomieszczeniach jak i na pryzmach. Początkowo, w miejscu porażenia korzenia rozwija się obfity, biały, puszysty nalot. Z czasem w nalocie zaobserwować można czarne, twarde grudki, nie przekraczające 0,5 cm, które są formami przetrwalnikowymi grzyba – sklerocjami. Formy te mogą przetrwać w środowisku długi czas. Tkanka korzeni w obrębie zmienionych chorobowo plam początkowo staje się miękka, a z czasem ulega gniciu, któremu towarzyszy nieprzyjemny zapach.

Zgnilizna twardzikowa dotykać może wiele gatunków roślin, a chorobotwórcze grzyby potrafią przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat i zostać przeniesione razem z marchwią, jednak źródłem zakażenia mogą być także zarodniki znajdujące się w przechowalni. Choroba szybko rozprzestrzenia się na korzenie stykające się z zainfekowanymi tkankami, a warunki panujące w przechowalni nie wpływają negatywnie na rozwój grzyba.

Korzenie marchwi pokrywają się obfitą, szarą grzybnią — szara pleśń marchwi

Szara pleśń to kolejna, powszechnie występująca, choroba przechowalnicza powodowana przez grzyby Botrytis cinerea. Może być ona przyczyną powstania dużych strat podczas przechowywania plonów. Czasami może również dotykać rośliny jeszcze na polu.

Miejsca porażone przez patogeny początkowo stają się wodniste, lekko zapadnięte, a następnie pokrywają się początkowo białą, a z czasem szarą grzybnią grzybnią, na której widoczne są charakterystyczne zarodniki. Zmienione chorobowo miejsca powiększają się i zlewają z sobą, a sam korzeń ulega gniciu, któremu towarzyszy nieprzyjemny zapach.

Szara pleśń często rozwija się już w początkowym okresie przechowywania, a jej rozprzestrzenianiu sprzyja kontakt tkanek chorych ze zdrowymi, chociaż w rozprzestrzenianiu grzyba biorą także udział zarodniki. Rozwojowi patogenów sprzyja wzrost temperatury w przechowalni do 3 – 6º C, a na powierzchni korzeni dochodzi do kondensacji pary wodnej. Jednak niższe temperatury nie hamują rozwoju patogenów i szara pleśń może rozwijać się na każdym etapie przechowywania.

Nieregularne, czarne plamy na korzeniach marchwi — czarna zgnilizna korzeni marchwi

Czarna zgnilizna korzeni to grzybowa choroba powodowana przez odglebowe patogeny – Thielaviopsis basicola. Objawy choroby zazwyczaj pojawiają się podczas przechowywania, ale do rozwoju tej choroby może dojść jeszcze na polu, także na wczesnym etapie rozwoju.

Choroba ta najczęściej rozwija się na korzeniach marchwi po zbiorze, zwłaszcza gdy podczas zbioru i mycia doszło do uszkodzeń skórki. W miejsca uszkodzeń wnika grzybnia powodując rozwój choroby. Początkowo, na powierzchni korzeni pojawiają się czarne plamy o nieregularnych kształtach, które stopniowo obejmują całą powierzchnię korzenia.

W warunkach wysokiej wilgotności na zmienionych chorobowo plamach może rozwijać się ciemnoszary, mączysty nalot grzybni. Choroba szybko rozprzestrzenia się przez kontakt zakażonych tkanek ze zdrowymi. Czarna zgnilizna, powodując uszkodzenia korzeni, może prowadzić do rozwoju miękkiej zgnilizny. Zwalczanie czarnej zgnilizny jest stosunkowo trudne, przez co najważniejsze jest zapobieganie występowaniu choroby.

Korzenie marchwi miękną, gniją i przekształcają się w śluzowatą, żółtą masę, o nieprzyjemnym zapachu — mokra zgnilizna korzeni marchwi

Mokra zgnilizna korzeni marchwi powodowana jest przez bakterie Pectobacterium carotovorum. Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza, może ona także atakować różne gatunki roślin. Do zakażenia dochodzić może podczas transportu lub składowania mokrych korzeni, na których występują uszkodzenia. W miejsca uszkodzeń wnikają bakterie, które następnie namnażają się i powodują zmian chorobotwórczych. Początkowo, na tkance widoczne są małe, wodniste plamki, które z czasem powiększają się i brunatnieją. W ich miejscu tkanka mięknie, gnije i zmienia się w półpłynną, śluzowatą masę o nieprzyjemnym zapachu.

Oprócz uszkodzeń, rozwojowi choroby sprzyjają inne schorzenia (np. czarna zgnilizna korzeni), wysoka temperatura oraz wilgotność względna powietrze powyżej 90%. Jednakże niska temperatura nie hamuje całkowicie rozwoju bakterii.

Podstawą zwalczania mokrej zgnilizny są działania profilaktyczne, takie jak: unikanie nadmiernego nawożenia, ograniczanie uszkodzeń korzeni, dokładne oczyszczanie, dezynfekcja przechowalni oraz utrzymywanie prawidłowej temperatury podczas przechowywania.

Jak zapobiec stratom podczas przechowywania marchwi?

Szacuje się, że straty w sektorze magazynowania wynoszą około 3 % całego zbioru. Przyczyną większości strat są choroby przechowalnicze, dlatego tak ważne jest ograniczenie ich występowania. Zapobieganie stratom podczas przechowywania marchwi obejmuje działanie na wielu poziomach, a niektóre działania wykonuje się już na etapie planowania upraw.

1. Przed siewem i na polu.

Na tym etapie najważniejsze jest zwalczanie i zapobieganie chorobom grzybowym, gdyż większość z nich może przyczyniać się do powstawania strat podczas przechowywania. Ponadto, planowanie i stosowanie prawidłowego płodozmianu umożliwia ograniczenie występowania chorób. Istotna jest również walka ze szkodnikami glebowymi, których żerowanie prowadzi do powstawania uszkodzeń w korzeniach, przez które mogą wnikać drobnoustroje chorobotwórcze.

2. Podczas zbioru i transportu.

Zbiór i transport należy przeprowadzić w taki sposób, aby ograniczyć powstawanie uszkodzeń korzeni. Marchew po wykopaniu należy umyć i osuszyć. Zabiegi te pozwalają nie tylko oczyścić korzenie, ale również przeprowadzić oględziny i selekcję. Na tym etapie należy również wybrać marchew do przechowywania. Takie korzenie powinny być całe, pozbawione uszkodzeń i objawów chorobowych. Przeznaczenie do przechowywania warzyw z objawami choroby może prowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się drobnoustroju i powstania znacznych strat.

3. Podczas przechowywania.

Warzywa należy przechowywać w czystych i zdezynfekowanych pomieszczeniach. Oprócz mycia środkami myjąco-dezynfekującymi, stosować może także środki grzybobójcze. Dobrym rozwiązaniem jest zamgławianie, gdyż umożliwia ono wydłużenie działania środka aktywnego na każdą część pomieszczenia. Ponadto, w przechowalniach powinny panować odpowiednie warunki – niska temperatura oraz wysoka wilgotność powietrza. Ważnym elementem umożliwiających ograniczenie strat podczas przechowywania jest systematyczne przeprowadzanie oględzin, które umożliwia wczesne zaobserwowanie choroby oraz szybkie wdrożenie działań naprawczych, a także zminimalizowanie strat.

Jak zapobiegać chorobom przechowalniczym marchwi?

Zapobieganie chorobom przechowalniczym marchwi to długotrwały proces, który rozpoczyna się wraz z planowaniem uprawy oraz wyborem odmiany i trwa przez cały okres przechowywania.

Marchew należy uprawiać na glebach żyznych, pod uprawy gorzej sprawdzają się gleby mineralne, które mogą zwiększać ryzyko uszkodzeń skórki, oraz ciężkie, gliniaste, które zaburzają równomierny wzrost korzenia. Warzywo to nie powinno być uprawiane na terenach, gdzie stwierdzono występowanie najczęściej występujących chorób. Do hodowli najlepiej wybierać odmiany silne, o podwyższonej odporności na choroby.

Kolejnym ważnym elementem jest zapewnienie równomiernego i jednostajnego wzrostu, co związane jest z zapewnieniem zbliżonych warunków wodnych oraz pokarmowych. Optymalnym rozwiązaniem jest prowadzone regularnie nawadnianie, a także stosowanie nawozów długodziałających lub w dawkach dzielonych. Z kolei podczas zbioru, do przechowywania powinno się przeznaczać tylko marchew zdrową, dojrzałą, pozbawioną uszkodzeń i objawów chorobowych.

Niezwykle istotne jest również zwalczanie szkodników, które przyczyniają się do powstawania uszkodzeń, a także chorób, które mogą być przyczyną strat podczas przechowywania. W tym celu należy prowadzić prawidłową agrotechnikę, a także, w razie potrzeby stosować fungicydy. Pomieszczenia służące do przechowywania, przez umieszczeniem w nich plonów, powinny być dokładnie wymyte i zdezynfekowane, a także wywietrzone. Podczas przechowywania powinny też być spełnione następujące warunki:

- temperatura powinna wynosić od 0 do 1ºC,

- wilgotność względna powietrza powinna mieścić się w zakresie 95-98%,

- zawartość CO2 powinna mieścić się między 2, a 4%,

- optymalna zawartość ozonu 2-3%.

Ponadto ważne jest systematyczne prowadzenie oględzin przechowywanej marchwi. Obserwacje należy prowadzić pod kątem występowania objawów chorób przechowalniczych, co pozwala szybko rozpoznać chorobę, a także wdrożyć stosowne środki zaradcze (np. usunięcie i utylizacja zainfekowanych korzeni) w krótkim czasie.

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie