Jak wykonać oprysk dla efektywnego nawożenia dolistnego? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Jak wykonać oprysk dla efektywnego nawożenia dolistnego?

Jak wykonać oprysk dla efektywnego nawożenia dolistnego?

Nawożenie dolistne jest doskonałym sposobem nawożenia roślin, ponieważ umożliwia dostarczenie uprawom łatwo przyswajalnych składników pokarmowych. Aby oprysk przy użyciu nawozu był efektywny, należy jednak przestrzegać kilku zasad dotyczących techniki prawidłowego dokarmiania roślin. Skuteczny oprysk należy wykonać o odpowiedniej porze dnia, przy sprzyjających warunkach pogodowych. Nawożone rośliny powinny być w odpowiednim stanie i wieku. Z kolei używany sprzęt powinien być odpowiednio ustawiony, a ciecz robocza powinna charakteryzować się określonymi parametrami.

Jakie powinny panować warunki pogodowe, aby nawożenie dolistne było efektywne?

Warunki pogodowe, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, są jednymi z kluczowych czynników, które determinują skuteczność oprysku. Nieodpowiednia temperatura i wilgotność mogą zmniejszyć efektywność stosowanego roztworu, utrudnić lub uniemożliwić roślinom pobieranie składników aktywnych, a także doprowadzić do zmiany stężenia produktu trafiającego na powierzchnię liści.

Jednocześnie, para wodna znajdująca się w powietrzu, rosa osadzająca się na powierzchni nawozu dostarcza wodę niezbędną do właściwego wchłaniania nawozu dolistnego. Możliwość pobierania nawozu przez rośliny zależy także od jego puntu higroskopijności. Termin ten określa podatność substancji na wiązanie wody i wchłanianie wilgoci.

Optymalna wilgotność powietrza do przeprowadzenia efektywnego mieści się w granicach 60 – 80%. W bardziej suchych warunkach niekiedy dopuszcza się przeprowadzanie zabiegu przy wilgotności powietrza rzędu 40%. Zbyt niska wilgotność sprawia, że woda odparowuje z cieczy roboczej zanim kropla dotrze na rośliny, co może prowadzić do poparzenia roślin. Wilgotność powietrza powyżej 90%, która zazwyczaj panuje w nocy, między 3-4 godziną, przed punktem rosy również nie wpływa korzystnie na skuteczność oprysku, ponieważ powoduje nadmierne rozwodnienie cieczy roboczej. Stosowanie nawozów w odpowiedniej temperaturze również ma duży wpływ na skuteczność oprysku. Nie zaleca się stosowania nawozów w temperaturze powyżej 20°C, ponieważ zabieg taki jest nieefektywny. Dzieje się tak, ponieważ wysoka temperatura, w połączeniu z niską wilgotnością powietrza, sprawiają, że kropla zdąży odparować zanim dotrze do liścia. Z kolei zbyt niska temperatura znacząco upośledza zdolność roślin do przyswajania nawozu. Dolistne dokarmiane najlepiej przeprowadzać gdy temperatura powietrza wynosi 15-16°C.

Powyższe wskazówki są uśrednione. Planując zabieg dolistnego dokarmiania należy pamiętać, że stosowany nawóz może mieć nieco inne wymagania dotyczące temperatury i wilgotności powietrza. Na przykład siedmiowodny siarczan magnezu najlepiej jest pobierany przez rośliny przy wilgotności sięgającej 90% (jest to punkt higroskopijności nawozu). Zatem planując dokarmianie roślin tą substancją, należy zaplanować oprysk na 3 w nocy.

O jakiej porze dnia stosować nawożenie dolistne?

Pora dnia jest kolejnym parametrem, który ma wpływ na skuteczność zabiegu dolistnego dokarmiania roślin. Ma to związek z dobowymi zmianami nie tylko wilgotności i temperatury, ale także ze zmianami w nasłonecznieniu, które zachodzą w ciągu dnia.

Optymalną porą na dolistne dokarmianie jest wczesny ranek lub późne popołudnie – wczesny wieczór. Pory te charakteryzują się zwiększoną wilgotnością, która poprawia wchłanialność substancji czynnych. Ponadto, w tych porach rośliny są najlepiej uwodnione, mają zachowany pełny turgor, który może spaść w okolicy południa. Godziny te charakteryzują się także słabszą aktywnością słońca, co ogranicza ryzyko poparzenia liści przez krople osadzającej się cieczy roboczej.

Wykonywanie zabiegu dolistnego dokarmiania w godzinach południowych wpływa na ograniczenie przyswajalności składników pokarmowych z nawozu. Ponadto, krople cieczy roboczej działają jak soczewki, skupiając promienie słoneczne, co może prowadzić do uszkodzenia liści poprzez powstawanie poparzeń.

Jaka powinna być temperatura cieczy użytkowej?

Temperatura cieczy użytkowej ma bardzo duży wpływ na skuteczność zabiegu dolistnego dokarmiania. Powinna ona utrzymywać się na stałym poziomie przez czas przygotowywania cieczy roboczej oraz oprysku.Prawidłowa temperatura wody ma bardzo duży wpływ na efektywność zabiegu już na etapie tworzenia roztworu nawozu, warunkuje bowiem prawidłowe dawkowanie nawozu. Przede wszystkim, powinna być jednorodna w całej objętości cieczy.

Temperatura wody jest cechą warunkującą rozpuszczalność. W wypadku większości substancji, ich rozpuszczalność w wodzie rośnie wraz ze wzrostem temperatury wody. Im zimniejsza woda wykorzystywana jest do sporządzenia oprysku, tym gorzej rozpuszczalny jest nawóz. W nawożeniu dolistnym należy stosować ciecz roboczą, w której nawóz jest całkowicie rozpuszczony. Pozwala to precyzyjnie dawkować substancje czynne, ponieważ w roztworze całkowicie rozpuszczonego nawozu w każdej części zbiornika znajduje się taka sama dawka produktu. W zbyt zimnej wodzie nawóz nie rozpuszcza się całkowicie, przez co ciecz robocza nie jest dobrze wymieszana, zatem na górze zbiornika jest mniej substancji czynnej, a na dole znacznie więcej. Z koeli stosowanie cieczy roboczej w zbyt wysokiej temperaturze jest czynnikiem stresowym dla roślin. Sytuacje takie znacząco upośledzają zdolność wchłaniania nawozu. Ponadto, zastosowanie cieczy użytkowej o zbyt wysokiej temperaturze może doprowadzić do powstania uszkodzeń i poparzeń na roślinach.

Ciecz użytkowa powinna być lekko ciepła, ale nie gorąca. Zaleca się stosowanie cieczy roboczej o temperaturze minimum 10-12°C. Temperatura taka umożliwia dobrą rozpuszczalność i mieszalność nawozu, jednocześnie nie powoduje wystąpienia stresu u roślin, ani nie prowadzi do powstania uszkodzeń w opryskiwanych uprawach. Zimna woda z kranu ma znacznie niższą temperaturę niż prawidłowa temperatura cieczy roboczej, dlatego powinna być ona podgrzana przed przystąpieniem do sporządzania cieczy roboczej.

Należy pamiętać, że niektóre substancje należy rozpuszczać w wyższej temperaturze. Aby uniknąć negatywnego wpływu wysokiej temperatury na rośliny, powinno się wstępnie napełnić pojemnik ciepłą wodą, wymieszać nawóz, a następnie uzupełnić opryskiwacz zimną wodą do uzyskania pożądanej temperatury roztworu.

Jak ustawić dysze opryskiwacza, aby oprysk był efektywny?

Stan techniczny opryskiwacza oraz jego ustawienia również mają duży wpływ na skuteczność wykonywanego oprysku. Niesprawny lub nieprawidłowo skalibrowany sprzęt sprawi, że na rośliny trafi nieodpowiednia dawka nawozu, a oprysk będzie nierównomierny. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie dysz opryskiwacza.

W tym celu należy wykonać kalibrację, która umożliwia uzyskanie równomiernej pracy rozpylaczy, pożądanej wielkości kropel i odpowiedniej dawki cieczy roboczej. Aby prawidłowo ustawić dysze, należy również wziąć pod uwagę prędkość jazdy ciągnika, ponieważ ma on wpływ na uzyskanie prawidłowego wydatku cieczy roboczej. Prawidłowe ustawienie dysz opryskiwacza przeprowadza się w kilku krokach:

1. Sprawdzenie działania, szczelności i drożności spryskiwacza.

W tym celu napełnia się zbiornik opryskiwacza wodą i uruchamia go w celu sprawdzenia, czy nie istnieją wspomniane nieprawidłowości. Wszelkie nieszczelności i niedrożności muszą być jak najszybciej naprawione.

2. Pomiar rozstawu dysz.

W większości spryskiwaczy dysze rozstawione są co 50 cm.

3. Ustalenie rzeczywistej prędkości ciągnika.

Prędkość jazdy należy wziąć pod uwagę przy ustawianiu wielkości przepływu przez dysze.

4. Zaplanowanie dawki nawozu.

Należy określić odpowiednią dawkę cieczy roboczej na daną uprawę.

5. Ustalenie nominalnej dawki oprysku.

Nominalna dawka to rzeczywista ilość produktu, która trafia na rośliny. Aby ją obliczyć należy pomnożyć zaplanowaną dawkę, prędkość jazdy i rozstaw rozpylaczy na belce polowej. Dzieląc otrzymany wynik przez wartość stałą – 600 – otrzymujemy nominalną dawkę cieczy roboczej.

6. Ustalenie wartości wydatku cieczy.

Każdy model opryskiwacza posiada zbiór tabel z opisanymi jednostkowymi wydatkami cieczy. Wartość ta zależy od ciśnienia i określana jest w litrach na minutę.

7. Określenie rzeczywistego wydatku cieczy z jednego rozpylacza.

W tym celu należy uruchomić opryskiwacz, włączyć wszystkie sekcje, ustawić nominalne ciśnienie, a następnie zmierzyć wydatek rozpylaczy uruchamiając je na minutę. Jeśli zmierzony wydatek jest zbliżony do nominalnego, nie należy zmieniać ciśnienia. Jeżeli wyniki znacznie się różnią, konieczna jest korekta ciśnienia tak, aby różnica między wydatkiem nominalnym, a rzeczywistym nie przekraczała 5%.

8. Obliczenie objętości cieczy roboczej i ilości środka.

Na podstawie wydatku cieczy z jednej dyszy należy obliczyć objętość roboczą konieczną do opryskania uprawy i ilość nawozu, która odpowiada objętości opryskiwacza. s

Kiedy wykonać oprysk dolistny? Jak nawozić dolistnie?

Aby dolistne dokarmianie przyniosło optymalne efekty, rośliny muszą mieć wykształcone liście. Jednocześnie, prowadząc opryski nawozami należy kierować się zasadą, że im starsza roślina, tym mniejsze stężenie nawozu. Z tego powodu, zabiegi dolistnego dokarmiania upraw wykonuje się wiosną i wczesnym latem. Optymalny termin do wykonywania takich oprysków to miesiące od maja do lipca. Aby dolistne dokarmianie było efektywne, należy je przeprowadzać w uprawach rosnących na glebach o uregulowanym odczynie i przynajmniej średniej zasobności w makroelementy. Oprysk należy wykonywać gdy rośliny są dobrze uwodnione, ponieważ obniżenie ich turgoru sprawia, że zamykają się aparaty szparkowe, co utrudnia asymilację nawozu. Zabieg ten jest najskuteczniejszy, gdy opryskowi poddaje się zdrowe rośliny, a lepsze wchłanianie nawozu ma miejsca na młodych częściach roślin.

Dzieje się tak, ponieważ młode liście mają cienką woskową powłokę ochronną, która ogranicza przepuszczalność. Powłoka ta jest gruba na częściach starszych, co wpływa na zmniejszenie przyswajalności nawozu.

Opryski dolistne należy wykonywać rano lub wczesnym wieczorem, w dni ciepłe, bezwietrzne, gdy wilgotność powietrza jest stosunkowo wysoka. Ponadto, zabieg powinien być prowadzony w odpowiedni sposób, oznacza to, że parametry oprysku, takie jak ciśnienie i dawka nawozu, powinny być dopasowane do rodzaju uprawy.

Dolistne dokarmianie polega na wykonywaniu oprysku roztworem nawozu, który trafia bezpośrednio na liście i łodygi roślin, z których jest pobierany i przemieszczany do pozostałych tkanek rośliny. Aby zabieg ten był efektywny, należy przestrzegać zasad prawidłowego dokarmiania dolistnego dotyczących przeprowadzania oprysku:

- należy unikać stosowania wysokich stężeń nawozu, ponieważ mogą prowadzić do uszkodzeń liści,

- oprysk należy wykonywać utrzymując stałą prędkość jazdy i ciśnienie robocze,

- ciecz roboczą sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem,

- nawóz należy dokładnie rozpuścić,

- roztwór do oprysku musi być dobrze wymieszany, aby zapewnić jednakowe stężenie substancji,

- zaleca się stosowanie maksymalnej, podanej przez producenta, ilości wody na hektar.

Czy można pryskać odżywką po deszczu?

Najlepsze efekty przynosi oprysk nawozem suchych roślin, jednak zabieg ten może być wykonywany po deszczu, pod warunkiem zastosowania się do kilku zaleceń. Należy także podkreślić, że, aby zachować największą skuteczność zabiegu, nie należy pryskać odżywką przed deszczem. Na termin zabiegu najlepiej wybrać taki czas, gdy przez kilka kolejnych dni nie będzie padał deszcz.

Przeprowadzając dolistne dokarmianie po deszczu, należy zmienić kilka parametrów już na etapie przygotowywania cieczy roboczej. W tym wypadku należy bowiem zmniejszyć stężenie cieczy. Ma to na celu zapobieganie poparzeniu roślin. Opady deszczu zmywają z powierzchni liści woskową warstwę ochronną, co powoduje zwiększoną podatność na poparzenia i wrażliwość na uszkodzenia spowodowane zbyt wysokim stężeniem nawozu. Pryskając po deszczu, do roztworu nawozu można dodać środki, które wykazują działanie ochronne na liście. W wypadku oprysku mocznikiem substancją taką jest siedmiowodny siarczan magnezu, który chroni rośliny przed poparzeniem azotem.

Jak długo nie powinno padać po oprysku?

Dolistne nawożenie charakteryzuje się szybką asymilacją składników aktywnych nawozu przez rośliny. W wypadku azotu jest on niemal całkowicie wchłaniany w ciągu kilku godzin. O ile możliwe jest pryskanie odżywką po opadach deszczu, to nie zaleca się wykonywania tego zabiegu przed deszczem. Dolistne dokarmianie polega na dostarczeniu na powierzchnię roślin wodnego roztworu nawozu. Następnie, substancje czynne są wchłaniane przez rośliny z ich powierzchni. Opady deszczu występujące krótko po oprysku sprawiają, że stężenie substancji czynnych na powierzchni roślin spada, co dzieje się w przypadku niewielkich opadów. Jeżeli opady deszczu są silniejsze, dochodzi do całkowitego zmycia nawozu z liści, co sprawia, że rośliny nie mogą pobierać substancji czynnych. Nawożenie dolistne jest najskuteczniejsze, gdy opady deszczu nie występują co najmniej kilkanaście godzin po oprysku. Czas ten sprawia, że nawozy są w stanie odpowiednio zadziałać. Im dłuższy czas między zabiegiem, a opadami, tym lepsza przyswajalność nawozu przez liście. Opady występujące po czasie dłuższym niż 24 godziny od oprysku zazwyczaj nie mają wpływu na działanie nawozu.

Dlaczego powinniśmy nawozić rośliny dolistnie?

Nawożenie dolistne stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznego nawożenia doglebowego, a w wielu wypadkach może być również stosowane jako podstawowa metoda zasilania upraw. Dzięki dostarczaniu substancji aktywnych bezpośrednio na liście, w formie łatwo przyswajalnego roztworu wodnego, możliwe jest szybkie wchłanianie nawozu przez rośliny, dzięki czemu efekty działania nawozów dolistnych widoczne są bardzo szybko.

Dolistne dokarmianie jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym szybkie uzupełnienie niedoborów makroelementów, ale także pozwala na skuteczne dostarczenie wysoko przyswajalnych mikroelementów, których wchłanianie z gleby jest stosunkowo trudne i długotrwałe. Ten sposób dostarczania roślinom substancji odżywczych jest także świetnym sposobem na szybkie uzupełnienie niedoborów, także gdy utrudnione jest pobieranie substancji przez korzenie. Dzieje się tak, ponieważ wchłanianie składników z powierzchni liści nie jest zależne od transportu korzeniowego.

Wśród innych zalet płynących ze stosowania dolistnych nawozów należy wymienić:

- równomierne rozmieszczenie składników aktywnych na całej powierzchni uprawy – każda część pola otrzymuje taką samą ilość nawozu co sprzyja budowaniu wyrównanych plonów,

- dolistne dokarmianie pozwala na stosowanie minerałów w różnych proporcjach, dobranych do aktualnych potrzeb upraw, związanych z ich fazą rozwoju oraz warunkami glebowymi,

- w odróżnieniu od nawożenia doglebowego, nie dochodzi do uwstecznienia, unieczynnienia ani wymycia składników aktywnych z gleby,

- zabiegi dolistnego dokarmiania roślin mogą być połączone z zabiegami wykorzystującymi środki ochrony roślin, co pozwala na ograniczenie czasu i środków niezbędnych do prawidłowego dbania o uprawy, a także pozwala zmniejszyć ugniatanie gleby,

- nawozy dolistne, stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin, często wpływają na zwiększenie skuteczności zabiegu, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie mniejszych dawek środków ochrony roślin,

- dolistne dokarmianie, w porównaniu z nawożeniem glebowym, charakteryzuje się znacznie zwiększoną przyswajalnością i efektywnością działania nawozu.

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-06-02

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie