E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Przegląd oprysków na miotłę zbożową

Miotła zbożowa to inwazyjny chwast z rodziny wiechlinowatych, rozpowszechniony na 80% powierzchni upraw zbożowych w Polsce. Ta uciążliwa jednoroczna trawa potrafi w ciągu sezonu wytworzyć kilka tysięcy nasion. Miotła zbożowa jest tolerancyjna wobec warunków środowiskowych, rozwija się w niższej temperaturze niż zboża, zabiera im wodę i składniki pokarmowe oraz wcześniej od nich dojrzewa. Jak zwalczać miotłę zbożową?

Miotła zbożowa nie poddaje się łatwo profilaktyce. Masowy wysiew tych chwastów może doprowadzić do spadku plonów nawet o 40%. Jedynym skutecznym sposobem walki z miotłą zbożową jest oprysk herbicydowy. W ostatnich latach zauważa się wzrost odporności miotły zbożowej na popularne substancje z grupy sulfonylomoczników. Co zatem wybrać?

Jakich środków warto użyć na miotłę zbożową?

Miotła zbożowa prawie nie wchodzi w okres wegetacyjnego spoczynku i wyprzedza w wiosennym starcie rośliny uprawne. Dobrze znosi polską zimę i dlatego jest głównym problemem w uprawie zbóż ozimych. Skuteczność walki z tym uciążliwym chwastem zależy od rozpoznania zagrożenia, właściwej strategii oraz odpowiednio wczesnego zwalczanie, które należy rozpocząć jesienią. Przez wiele lat podstawowymi herbicydami do walki z miotłą zbożową były preparaty zawierające substancje czynne z grupy sulfonylomoczników (ALS). Błędy przy ich stosowaniu mogły w niektórych przypadkach doprowadzić do przetrwania na polu pojedynczych chwastów, które w kolejnych pokoleniach wykształciły odporność na te substancje. Jakich środków użyć, żeby miotła zbożowa nie uodporniła się na kolejne herbicydy? Zapewnić to mogą np. środki ochrony roślin zawierające kilka substancji aktywnych, których łączne działanie kumuluje się i zapobiega nabyciu odporności. Oto nasze propozycje.

Axial Komplett Pak

Pakiet zawiera Axial Komplett 50 EC i Winnetou 20 WG w dwóch wersjach opakowań przeznaczonych na areał 5 ha lub 2 ha do zwalczania szerokiego spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Dzięki zastosowanej technologii składniki wspierają się, zwiększając skuteczność walki z chwastami. Axial Komplett Pak firmy Syngenta wśród herbicydów o tak uniwersalnym zastosowaniu zapewnia najwyższy poziom zwalczania miotły zbożowej i innych chwastów jednoliściennych. Zawiera pinoksaden, florasulam i metsulfuron metylu.

Tolurex 500 SC

Tolurex 500 firmy Adama jest stężonym koncentratem chwastobójczym w formie zawiesiny do rozcieńczania wodą. Może być stosowany doglebowo i dolistnie. Jest przeznaczony do zwalczania w miotły zbożowej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych (gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, tasznik pospolity, tobołki polne) w zbożach ozimych. Wykazuje największą skuteczność w zwalczaniu miotły zbożowej od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia. Substancją czynną jest chlorotoluron, który nie pozostawia kłopotliwych pozostałości dla kolejnych upraw.

>>>SPRAWDŹ CO NA MIOTŁĘ ZBOŻOWĄ W PSZENICY OZIMEJ? -> KLIKNIJ TUTAJ <<<

Racer 250 EC

Racer 250 firmy Adama jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym do stosowania doglebowego. Ma formę koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach i warzywach. Opryski wykonuje się bezpośrednio po siewie (do 2 dni) na starannie uprawioną glebę. Herbicyd jest pobierany przez korzenie i liście chwastów w czasie ich kiełkowania. Po wschodach staje się mało skuteczny. Substancją czynną jest flurochloridon (pochodna pyrolidonu), inhibitor syntezy karotenoidów, który niszczy chlorofil w chwastach.

Vernal 250 EC

Vernal 250 firmy Adama jest selektywnym środkiem chwastobójczym stosowanym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach. Ma postać koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosuje się go do oprysków doglebowych, na starannie uprawioną glebę, najpóźniej w drugim dniu po siewie. Jest pobierany przez korzenie i liścienie chwastów w czasie ich kiełkowania, po wschodach jego skuteczność spada. Substancją aktywną jest flurochloridon.

Opal 500 SC

Opal 500 firmy Ciech Sarzyna jest koncentratem do rozcieńczania wodą. Jest to środek o działaniu systemicznym, przeznaczony do oprysków nalistnych. Skutecznie zwalcza miotłę zbożową w fazie 2-4 liści. Środek jest pobierany zarówno przez liście, jak i przez korzenie chwastów. Substancją czynną jest chlorotoluron, inhibitor fotosyntezy. Działanie preparatu ujawnia się po kilkunastu dniach po oprysku w postaci rozszerzających się objawów chlorozy i nekrozy, prowadzących do obumierania chwastów. Opal 500 może być stosowany w mieszaninach opryskowych, poszerzając ich zakres działania o zwalczanie miotły zbożowej.

Puma Uniwersal 069 EW

Puma Uniwersal 069 firmy Bayer jest herbicydem o działaniu systemicznym wyspecjalizowanym w zwalczaniu jednoliściennych uciążliwych chwastów trawiastych, a zwłaszcza miotły zbożowej. Substancją aktywną jest fenoksaprop-P-etylu z grupy arylofenoksykwasów. Środek w formie emulsji wodnej do oprysków nalistnych zalecany jest do stosowania na wiosnę, po ruszeniu wegetacji. Niszczy chwasty w fazie od dwóch liści do końca krzewienia, kiedy pszenica jest pomiędzy fazą dwóch rozkrzewień (BBCH 22) a fazą trzeciego kolanka (BBCH 33). Środek można łączyć w jeden zabieg z herbicydem Sekator 125 OD, zwalczającym chwasty dwuliścienne.

Rexade Pak

Pakiet herbicydowy Rexade + Esteron 600 EC firmy Corteva to zestaw herbicydów selektywnych o działaniu systemicznym do oprysków nalistnych. Środek ma postać granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Substancjami aktywnymi w Rexade są florasulam, halauksyfen metylu (Arylex) i piroksysulam. Preparat Esteron zawiera 2,4-D, inhibitor auksyn, który hamuje wzrost roślin, a w tym zestawie jest również adiuwantem. Substancje aktywne po wniknięciu do tkanek roślin wzajemnie się uzupełniają, zakłócając procesy życiowe i wzrost chwastów. Pakiet działa najskuteczniej we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (do 6-10 liści).

Lancet Plus 125 WG

Lancet Plus 125 firmy Corteva (dawniej: Dow Agro) służy do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie. Jest środkiem o działaniu systemicznym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Może być stosowany do oprysków nalistnych tuż po ruszeniu wegetacji aż do fazy pierwszego kolanka (BBCH 31). Jest całkowicie wchłaniany w ciągu godziny po oprysku, ale pełne efekty trzeba poczekać kilka tygodni. Zawiera florasulampiroksysulam i aminopyralid.

>>>SPRAWDŹ CO NA MIOTŁĘ ZBOŻOWĄ W PSZENICY OZIMEJ? -> KLIKNIJ TUTAJ <<<

Huzar Activ Plus

Huzar Activ Plus firmy Bayer jest środkiem stosowanym do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Jest to koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, służący do oprysków nalistnych. Zawiera 2,4-D w postaci estru, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylowy. Jest pobierany przez liście i korzenie i przemieszczany do wszystkich tkanek. Blokuje syntezę aminokwasów i hormonów wzrostu. Efekt chwastobójczy jest widoczny po upływie 1-3 tygodni. Warunkiem skuteczności jest oprysk na wczesnym etapie rozwoju miotły zbożowej, najpóźniej do końca fazy krzewienia.

Foxtrot 069 EW

Foxtrot 069 firmy FMC jest herbicydem selektywnym przeznaczonym do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów jednoliściennych w zbożach ozimych i jarych. Preparat do sporządzania emulsji wodnej służy do oprysków nalistnych. Zawiera fenoksaprop-P, który po wchłonięciu przez zielone części chwastów blokuje syntezę kwasów tłuszczowych, hamuje wzrost i powoduje zamieranie. Efekt chwastobójczy jest widoczny po upływie 2-4 tygodni. Wykazuje największą skuteczność pomiędzy fazą liścieni a fazą krzewienia chwastów.

Cevino 500 SC

Cevino 500 firmy Innvigo jest koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Służy do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Może być stosowany jesienią, nalistnie lub doglebowo, w zbożach ozimych. Przy optymalnej wilgotności pozostaje w glebie przez wiele tygodni, zwiększając efekt chwastobójczy. Zawiera flufenacet pobierany przez korzenie i hipokotyl (łodyżkę podliścieniową) kiełkujących chwastów. Blokuje syntezę kwasów tłuszczowych. Działa najskuteczniej we wczesnych fazach rozwojowych chwastów.

Expert Met 56 WG

Expert Met 56 firmy Bayer jest przeznaczony przede wszystkim do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Środek zawiera flufenacet pobierany przez korzenie i łodyżki podliścieniowe chwastów oraz metrybuzynę pobieraną bardziej przez system korzeniowy niż przez liście. Substancje aktywne blokują syntezę kwasów tłuszczowych i zakłócają procesy fotosyntezy i pozostają aktywne w glebie wiele tygodni po oprysku. Najskuteczniej działają na chwasty, które są w fazie kiełkowania lub siewek.

Bacara Trio 516 SC

Bacara Trio 516 firmy Bayer jest herbicydem selektywnym, przeznaczonym do doglebowego lub nalistnego zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Bacara Trio 516 zawiera trzy uzupełniające się działaniem substancje aktywne. Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym, który blokuje syntezę karotenoidów, pobierany przez korzenie i hipokotyl flufenacet jest inhibitorem syntezy kwasów tłuszczowych, a metrybuzyna hamuje fotosyntezę. Najlepszy efekt dają opryski w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach chwastów. Środek długo utrzymuje się w glebie po zabiegu.

Snajper 600 SC

Snajper 600 firmy Nufarm jest środkiem przeznaczonym do jesiennego zwalczania wybranych chwastów jednoliściennych i dwuliściennym w zbożach ozimych. Zawiera dwie substancje czynne, których działania się uzupełniają. Diflufenikan jest inhibitorem syntezy karotenoidów, a pobierany przez korzenie i liście chlorotoluron jest inhibitorem fotosyntezy. Najlepsze efekty daje stosowanie środka we wczesnych fazach rozwoju chwastów, do fazy siewek. Środek utrzymuje się w glebie i działa też na chwasty później wschodzące.

Bizon

Bizon to środek firmy Corteva (dawniej Dow Agro) o działaniu systemicznym, który zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w zbożach ozimych. Zawiera trzy uzupełniające się substancje aktywne. Diflufenikan blokuje syntezę karotenoidów, a florasulam i penoksulam hamują syntezę aminokwasów. Diflufenikan tworzy na powierzchni gleby cienką warstwę, która działa kontaktowo na kiełkujące chwasty. Penoksulam i florasulam pobierane głównie przez liścienie powodują hamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najlepszy efekt dają opryski w czasie kiełkowania lub wschodów chwastów.

Trinity 590 SC

Trinity 590 firmy Adama to herbicyd o działaniu układowym służący do jesiennego zwalczania wybranych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych. Zawiera trzy wspierające się substancje aktywne. Diflufenikan powoduje bielenie liści i rozpad komórek, pendimetalina hamuje podział komórek, a chlorotoluron hamuje procesy fotosyntezy. Najskuteczniej zwalcza chwasty jednoliścienne do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia. Środek działa też na chwasty później wschodzące.Może zainteresuje Cię również:

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie