E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Nawóz z azotem do trawy - ranking dlaroslin.pl

Piękny trawnik z soczyście zieloną trawą może zapewnić odpowiedni nawóz z azotem. Azot odpowiada za rozwój biomasy i zapewnia prawidłową fotosyntezę, ale nie jest jedynym składnikiem pokarmowym, którego potrzebują trawy. Do odpowiedniego krzewienia się, zadarnienia powierzchni, zwiększenia odporności na choroby oraz zdrowego wyglądu potrzebują również innych składników, dlatego najlepiej stosować nawozy wieloskładnikowe. Jaki nawóz wybrać i czym się kierować przy wyborze?

Piękny trawnik wymaga regularnego nawożenia. Większość gatunków traw płytko się korzeni i szybko zużywa składniki pokarmowe w powierzchniowej warstwie gleby. Zdrowy rozwój na wiosnę oraz szybki odrost po skoszeniu zapewniają nawozy z azotem. Nawożenie nie może być jednostronne, konieczne jest dostarczenie trawom wszystkich niezbędnych składników mineralnych. Poniżej przedstawiamy najlepsze nawozy z azotem do trawy według rankingu dlaroslin.plJaki nawóz azotowy do trawy wybrać?

Nawóz do trawy powinien być dostosowany do potrzeb pokarmowych traw, stanowiska, pory roku oraz celu, jaki chcemy osiągnąć. Mieszanki traw różnią się składem gatunkowym, a poszczególne gatunki traw mają nieco inne zapotrzebowanie na makroskładniki i mikroelementy. Na stanowiska o zbyt kwaśnej glebie wybieramy nawozy z dodatkiem wapnia, który poprawia odczyn gleby. Na wiosnę zasilamy trawy azotem, który zapewni im prawidłowy wzrost i intensywną zieleń liści. Ten sam azot nie jest jednak wskazany jesienią, kiedy trawy szykują się do zimowego spoczynku. Dobry nawóz do trawy powinien mobilizować trawy do krzewienia i zadarnienia powierzchni, zapewniać właściwy kolor i połysk liści, chronić przed mchem, wzmacniać odporność na susze i przymrozki. Nawozy mogą być też stosowane doraźnie w celu poprawienia kondycji traw.

Kiedy stosować nawóz azotowy do trawy?

Powszechnie uważa się, że trawnik powinien być nawożony trzy razy w roku. Pierwsze nawożenie (wiosenne) powinno być wykonane w drugiej połowie marca lub na początku kwietnia, przy dodatnich temperaturach, kiedy zniknie pokrywa śnieżna, a ziemia całkowicie odmarznie. Mniej więcej tydzień przed nawożeniem powinno się wykonać wertykulację w celu usunięcia z trawnika martwych źdźbeł i tak zwanego filcu oraz aerację, czyli napowietrzenie darni. Wiosenne nawożenie powinno pobudzić trawnik do szybkiej regeneracji po zimie i intensywnego zazielenienia murawy. Wiosenne nawozy do trawników powinny zawierać szczególnie dużo azotu, podstawowego budulca tkanek roślinnych. Drugie nawożenie (letnie) przeprowadza się po to, żeby w okresie bujnego rozwoju roślin i intensywnego użytkowania trawnika uzupełnić niedobory składników pokarmowych, zapobiec rozwojowi chwastów oraz pomóc trawom przetrwać letnie susze i upały. Ostatnie nawożenie (jesienne) wykonuje się pomiędzy drugą połową sierpnia a początkiem października. Zabieg ten ma na celu spowolnić wegetację, wzmocnić system korzeniowy, zwiększyć mrozoodporność i odporność na choroby grzybowe. Nawozy jesienne mają zredukowaną zawartość azotu, za to zwiększoną zawartość potasu i fosforu. Ważnym aspektem nawożenia trawnika jest wybór odpowiednich warunków pogodowych. Najlepiej jest wysiać nawóz na suchą trawę, ale wilgotną glebę. Optymalny byłby pochmurny, ale bezdeszczowy dzień z umiarkowaną temperaturą i przewidywane w prognozie pogody nadejście frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Podczas suchego i słonecznego dnia może dojść do spalenia trawy nawozem, natomiast podczas deszczu granulat nawozowy uległby zbryleniu i oblepił liście traw. Podczas aplikacji nawozów nalistnych w postaci płynnej trzeba unikać promieni słonecznych i wysokich temperatur powietrza. Każda kropla płynu działałaby wówczas jak skupiająca soczewka, a po odparowaniu wody doszłoby do nadmiernej koncentracji nawozu na źdźbłach trawy. Nadmiar wilgoci w glebie jest również niekorzystny, ponieważ nawóz zostałby szybko wypłukany do niższych poziomów profilu glebowego poza zasięg korzeni traw.

Jak często należy nawozić trawę?

Trzykrotne nawożenie trawnika w ciągu roku to standardowe zalecenia doradców. Do terminów nawożenia trawników trzeba podchodzić bardzo elastycznie i pamiętać o tym, że trawnik trawnikowi nierówny. Nawożenie ma zapewnić murawie optymalne warunki rozwoju. Częstotliwość nawożenia zależy od:

 • warunków glebowych i charakterystyki podłoża,
 • warunków pogodowych w danych sezonie,
 • sposobu eksploatacji trawnika,
 • rodzaju i składu nawozu.

Składniki mineralne są pobierane z gleby przez korzenie w postaci roztworów wodnych. Większość gatunków traw ma płytki system korzeniowy i składniki pokarmowe wprowadzone do górnej warstwy gleby mogą być dla nich niedostępne już po upływie miesiąca od nawożenia. Wszystko zależy od przepuszczalności podłoża oraz intensywności opadów atmosferycznych i podlewania. W takiej sytuacji lepiej rozłożyć proces nawożenia na więcej etapów i nawozić regularnie co kilka tygodni mniejszymi dawkami (przenawożenie może być równie szkodliwe, jak niedobór składników pokarmowych). Żeby tego uniknąć, można zastosować nawozy długo działające, w których producenci zadbali o spowolnienie procesu uwalniania się składników do gleby. Pozwala to na ograniczenie nawożenia trawnika do jednego lub dwóch zabiegów w sezonie wegetacyjnym. Bez względu na zalecane terminy nawożenia świeżo założony trawnik nawozi się dopiero po pierwszym koszeniu, stosując nawóz o zwiększonej zawartości fosforu, który stymuluje rozwój systemu korzeniowego i korzystnie wpływa na równomierne zadarnienie powierzchni. Poza nawożeniem regularnym niekiedy stosuje się nawożenie interwencyjne. Przekleństwem wszystkich właścicieli trawników jest przerastający darń mech, który zwalcza się, stosując z dużą zawartością siarczanu żelaza. Interwencyjne nawożenie wykonuje się też w celu regeneracji trawników po stresie związanym z suszą, dla ratowania trawników zaniedbanych i nadmiernie wydeptywanych oraz w przypadku żółknięcia liści traw. Co dwa lub trzy lata przeprowadza się też wapnowanie w celu odkwaszenia gleb. Nawożenie zawsze warto poprzedzić analizą gleb.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze nawozu do trawy?

Skład nawozu i pora roku. W nawozach wiosennych dominującym składnikiem jest azot, który pobudza rośliny do intensywnego rozwoju, a następnie pomaga szybko i równomiernie odrastać po każdym koszeniu. W nawozach jesiennych ważniejsze są fosfor i potas, które ułatwiają przezimowanie.

Rodzaj nawozu i sposób aplikacji. Nawóz granulowany jest wygodniejszy do stosowania, nie wymaga specjalistycznego sprzętu i ułatwia równomierne rozprowadzenie na całej powierzchni. Działa wolniej, ale dłużej niż nawóz w postaci płynnej. Nawozy płynne bardziej nadają się do interwencyjnego wspomagania roślin.

Przeznaczenie. Dobre utrzymanie trawnika może zapewnić zarówno specjalistyczny nawóz do traw, jak i nawóz uniwersalny o szerszym zakresie stosowania (do roślin ozdobnych, iglaków, warzyw itp.). Są też nawozy, które pozwalają pozbyć się mchów lub nadmiernego zakwaszenia gleby.

Długość działania. Nowoczesne nawozy o długim działaniu zawierają 3,4-DMPP (fosforan 3,4-dimetylo-1H-pirazolu). Jest to inhibitor nitryfikacji, hamujący przetwarzanie przez bakterie Nitrosomonas przyswajalnych jonów amonowych w wypłukiwane z gleby jony azotanowe.

Na trawę zastosować nawóz krótko czy długoterminowy?

Nawozy krótkoterminowe szybko uwalniają składniki mineralne do gleby, ale ich działanie na trawy ogranicza się do mniej więcej miesiąca po zastosowaniu. Przesiąkająca glebę woda opadowa odprowadza je do niższych warstw gleby, gdzie nie sięgają korzenie traw. Takie nawozy należałoby stosować regularnie co miesiąc lub półtora, ryzykując groźne dla roślin przedawkowanie składników pokarmowych. Podnosi to także koszty nawożenia trawnika, ponieważ około 2/3 zastosowanego nawozu nie dociera tam, gdzie zamierzamy je dostarczyć. Należy stosować je systematycznie, najlepiej co miesiąc przez cały okres wegetacyjny, inaczej nawożenie trawnika nie przyniesie spodziewanych rezultatów. W przypadku trawników nawozy krótkoterminowe nadają się bardziej do nawożenia interwencyjnego, żeby szybko poprawić kondycję trawnika, niż do nawożenia regularnego. Nawozy długoterminowego uwalniają swoje składniki w okresie od 100 do nawet 160 dni od zastosowania. Tajemnica tkwi w specjalnej trudno rozpuszczalnej osłonie granul oraz substancjach spowalniających działanie poszczególnych składników nawozu, a zwłaszcza łatwo wypłukiwanego przez wodę azotu. Powolne i równomierne przedostawanie się związków mineralnych do gleby sprzyja skutecznemu wychwytywaniu ich przez system korzeniowy traw. Im wyższa temperatura i wilgotność gleby, tym szybciej dochodzi do przedostawania się składników nawozu do roztworów glebowych. Odpowiada to okresowym zmianom zapotrzebowania traw na składniki pokarmowe w okresie wegetacji. Trawy szybciej rosną latem, gdy jest ciepło i więcej pada. Ocenia się, że przeszło 2/3 dawki nawozu długoterminowego jest przyswajana przez trawy, zanim w postaci roztworu wodnego grawitacyjnie opuści powierzchniową warstwę gleby, w której rozwijają się korzenie traw. Przy stosowaniu nawozów długoterminowych nie ma też ryzyka przedawkowania. Nawozy długoterminowe są korzystnym rozwiązaniem w przypadku braku rozeznania składu mineralnego gleby oraz gdy właściciel trawnika nie dysponuje czasem ani dostatecznymi umiejętnościami związanymi z zasilaniem trawnika nawozami.

Na trawę zastosować nawóz jedno czy wieloskładnikowy?

Trawy, podobnie jak inne rośliny, potrzebują do prawidłowego rozwoju całego zestawu makroelementów i mikroelementów.

 • Azot (N) jest podstawowym pierwiastkiem, pobieranym przez rośliny w dużych ilościach. Buduje kwasy nukleinowe, jest składnikiem białek, chlorofilu, hormonów, enzymów i witamin. Odpowiada za wydłużanie się komórek i rozwój liści. Pomaga trawom przetrwać susze i wydeptywanie. Jego niedobór sygnalizuje zahamowanie wzrostu i żółknięcie liści. Nadmiar azotu zmniejsza odporność na choroby i przemarzanie.
 • Fosfor (P) jest elementem łączącym łańcuchy kwasów nukleinowych, zapewnia roślinom energię, odpowiada za rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność traw na suszę, przemarzanie i liczne choroby.
 • Potas (K) wpływa na przyswajanie azotu, gospodarkę wodną i krążenie płynów w roślinie, ułatwia trawom zniesienie okresów suszy i odbudowanie tkanek po koszeniu i wydeptywaniu.
 • Magnez (Mg) jest składnikiem chlorofilu, białek, tłuszczów i węglowodanów, wpływa na kolor liści traw i zdrowotność roślin.
 • Wapń (Ca) tworzy błony komórkowe i reguluje działanie enzymów. Wpływa też na regulację odczynu pH gleby (trawy najlepiej rozwijają się na glebach lekko kwaśnych z pH 5,6-6,5).
 • Żelazo (Fe) wspiera tworzenie chlorofilu oraz ogranicza rozwój mchów.

Za rozwój traw odpowiadają też takie pierwiastki jak bor, mangan, miedź, cynk czy molibden. To pobieżne zestawienie pokazuje, że najlepszym dla traw jest odpowiednio zbilansowany nawóz wieloskładnikowy, chociaż skład tego nawozu zmienia się w trakcie wegetacji i zależy od stanu zdrowotności trawnika. W okresie intensywnego rozwoju wegetatywnego trawa wymaga dużych ilości azotu i wówczas można stosować jednoskładnikowe nawozy azotowe np. saletrę amonową. Obecność azotu jest z kolei niewskazana w nawożeniu jesiennym, ponieważ azot prowadzi do niepotrzebnego przedłużenia wegetacji, obniża odporność traw na choroby i osłabia ich zdolność przetrwania ujemnych temperatur. Na wiosnę trawa wymaga nie tylko dużych ilości azotu niezbędnego do rozwoju tkanek, ale także potasu i fosforu dla regeneracji darni i żelaza dla odzyskania żywych kolorów liści. Zapewniają to tak zwane nawozy startowe.

Co daje nawóz do trawy i po co się go stosuje?

Trawy zadarniają powierzchnię, ale ich korzenie sięgają płytko i bardzo szybko wyczerpują dostępne tam składniki pokarmowe. Konsekwencją niedoborów minerałów jest spowolnienie wzrostu, odbarwienie i szarzenie liści, zmniejszenie odporności na warunki pogodowe, placowe obumieranie i wypadanie trawy, przerastanie mchu i chwastów oraz zwiększona podatność na choroby. Co dają trawom poszczególne składniki pokarmowe? Makroskładniki:

 • azot buduje zieloną masę liści, pomaga trawom rozwijać się wiosną i odrastać po koszeniu;
 • fosfor wspomaga rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników pokarmowych; 
 • potas odpowiada za gospodarkę wodną, zwiększa odporność na susze i przymrozki;
 • wapń zmniejsza kwasowość gleby (trawy preferują gleby o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym);
 • magnez buduje chlorofil (zielony barwnik liści) oraz reguluje procesy rozwoju roślin.

Ważne jest też działanie mikroelementów, wśród których np. żelazo przeciwdziała rozwojowi mchów.TOP 8 najlepszych nawozów do trawnika:1. Agromaster 24-5-10 

Agromaster 24-5-10 to nawóz o wysokiej zawartości azotu, fosforu i potasu, wyrażonej odpowiednio jako 24-5-10. Oto kilka cech, które sprawiają, że jest to dobry nawóz do trawnika:

 • Wysoka zawartość składników odżywczych: Zawiera 24% azotu, 5% fosforu i 10% potasu, co zapewnia trawnikowi niezbędne składniki odżywcze do wzrostu i zdrowego rozwoju.
 • Wydajność w poprawie zieleni: Dzięki wysokiej zawartości azotu (24%), nawóz ten sprzyja intensywnemu wzrostowi trawy, co przyczynia się do utrzymania pięknego, zielonego koloru trawnika.
 • Równomierne uwalnianie składników odżywczych: Nawóz Agromaster został zaprojektowany w taki sposób, aby składniki odżywcze uwalniane były stopniowo, co zapewnia długotrwałe korzyści dla trawnika.
 • Zbalansowany stosunek składników odżywczych: Proporcje azotu, fosforu i potasu w nawozie (24-5-10) są dobrze zbalansowane, co sprzyja równomiernemu wzrostowi i zdrowiu trawnika.
 • Wszechstronność zastosowania: Może być stosowany zarówno na trawnikach rekreacyjnych, jak i na bardziej wymagających obszarach, np. w ogrodach czy parkach.

2. Yara Mila Power NPK 20-7-10

Yara Mila Power to nawóz mineralny zawierający trzy podstawowe składniki odżywcze niezbędne dla roślin: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Oto kilka powodów, dla których Yara Mila Power NPK 20-7-10 może być dobrym wyborem do nawożenia trawy:

 • Zrównoważony stosunek składników: Proporcje azotu, fosforu i potasu w tym nawozie (20-7-10) zapewniają zrównoważone i kompleksowe odżywianie trawy. Azot wspomaga wzrost liści, fosfor korzystnie wpływa na korzenie i procesy kwitnienia, natomiast potas wpływa na ogólną wytrzymałość rośliny.
 • Wszechstronność: Nawóz ten może być stosowany do różnych rodzajów traw, co czyni go wszechstronnym w zastosowaniu. Nadaje się zarówno do trawników rekreacyjnych, jak i trawiastych obszarów zieleni.
 • Poprawa koloru i gęstości trawy: Dzięki odpowiedniemu dostarczeniu składników odżywczych, nawóz ten może przyczynić się do poprawy koloru liści trawy oraz zwiększenia gęstości rośliny, co wpływa na estetykę trawnika.
 • Wzmacnianie odporności rośliny: Potas, będący składnikiem tego nawozu, pomaga roślinom w utrzymaniu zdrowej odporności na stresy środowiskowe, takie jak susza, choroby czy ekstremalne warunki atmosferyczne.
 • Dostosowany do określonych potrzeb roślin: Nawozy NPK (azot, fosfor, potas) są dobrze zbilansowane i dostarczają roślinom koniecznych składników odżywczych. W przypadku trawy, która wymaga różnych pierwiastków w różnych fazach wzrostu, taki nawóz może wspomagać rozwój rośliny na różnych etapach jej cyklu życiowego.
 • Łatwość stosowania: Nawozy Yara Mila Power NPK 20-7-10 są zazwyczaj dostępne w formie granulowanej, co ułatwia ich równomierne rozłożenie na powierzchni trawnika.

3. NovaTec N-Max

NovaTec N-MAX 24-5-5 jest granulowanym nawozem NPK o wydłużonym działaniu. Zapewnia je dodatek inhibitora nitryfikacji 3,4-DMPP. Zawiera aż 24% azotu, 5% fosforu (P2O5), 5 % potasu (K2O), 2% magnezu (MgO), 5% siarki i domieszki innych mikroelementów (boru, żelaza i cynku). Składniki mineralne są w postaci dobrze rozpuszczalnych, a jednocześnie odpornych na wymywanie związków, dzięki temu nawóz polecany jest na gleby lekkie o dużej przepuszczalności. Nawóz zapewnia zrównoważone zaopatrzenie traw w niezbędne składniki, a duża zawartość azotu jest przydatna szczególnie wiosną. Powolne uwalnianie składników zapobiega negatywnemu wpływowi nawożenia na środowisko. Może być stosowany od wiosny do końca lata. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2019/1148 nawóz o zawartości ponad 16% azotu jest traktowany jako prekursor materiałów wybuchowych. Jego nabywca musi okazać dowód osobisty i podpisać oświadczenie dotyczące przeznaczenia nawozu.

4. Novatec Classic 12-8-16

NovaTec Classic 12-8-16 to wieloskładnikowy nawóz NPK o wydłużonym działaniu, które zapewnia mu innowacyjny dodatek 3,4-DMPP, blokujący aktywność bakterii nitryfikacyjnych. Dzięki temu zawarty w nawozie azot nie ulega tak łatwo wymywaniu, co pozwala na stosowanie nawozu na glebach lekkich i przepuszczalnych. Nie ma też ryzyka związanego z zanieczyszczeniem wód azotanami. Nawóz NovaTec Classic 12-8-16 zapewnia zaopatrzenie roślin we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe przez cały okres wegetacyjny. Wyjątkowo duża zawartość potasu i siarki pomaga roślinom znieść stres związany ze zmiennymi warunkami pogodowymi oraz przygotować trawnik do zimowania. Nawóz zawiera 12% azotu, 8% fosforu, 16% potasu, 3% magnezu, 10% siarki oraz domieszki boru, żelaza i cynku. Niska zawartość chlorków zapobiega zasoleniu gleb. Nawóz jest w postaci drobnych granulek o identycznym składzie, co ułatwia równomierne nawożenie. Może być stosowany przez cały okres wegetacyjny, a podlewanie natychmiast inicjuje działanie nawozu.

5. Blaukorn Classic NPK 12-8-16

Blaukorn Classic NPK 12-8-16 to kolejny nawóz wieloskładnikowy o wydłużonym działaniu, które zawdzięcza uzupełnieniu składu o inhibitor nitryfikacji 3,4-DMPP. Nawóz jest odporny na wymywanie i dlatego świetnie sprawdza się na stanowiskach słabych z lekkimi i przepuszczalnymi glebami. Zawiera 12% azotu całkowitego (większość w formie amonowej), 8% fosforu, 16% potasu, 3% magnezu, 10% siarki oraz domieszki żelaza, boru i cynku. Nawóz charakteryzuje się wysoką efektywnością i szybkim redukowaniem niedoborów pokarmowych, zwłaszcza w zakresie potasu, który jest dostępny dla roślin natychmiast po nawożeniu. Równomierną aplikację nawozu ułatwia drobna granulacja. Duża zawartość potasu i siarki ułatwia roślinom pokonanie stresów związanych z suszą lub przymrozkami. Nawóz może być stosowany przez cały okres wegetacyjny, a zalecane dawkowanie zależy od zasobności podłoża.

6. Blaukorn Suprem NPK 21-5-10

Blaukorn Suprem NPK 21-5-10 to granulowany mineralny nawóz makroskładnikowy z wysoką zawartością azotu, przez co podlega regulacjom dotyczącym prekursorów materiałów wybuchowych (Rozporządzenie UE 2019/1148). Szybko i skutecznie zaspokaja duże zapotrzebowanie na azot, a dzięki wysokiej zawartości potasu wspiera gospodarkę wodną roślin oraz ułatwia pobieranie i transport składników pokarmowych. Doskonale nadaje się do wiosennego nawożenia traw, szybkiego uzupełnienia niedoboru składników pokarmowych oraz do poprawienia kondycji roślin po stresach związanych z warunkami pogodowymi. Zawiera 21% azotu, 5% fosforu, 10% potasu, 3% magnezu, 6% siarki oraz bor, żelazo i cynk. Niska zawartość chlorków umożliwia stosowanie nawozu na stanowiskach wrażliwych na zasolenie. Nadaje się do stosowania w całym okresie wegetacyjnym, a dzięki drobnej granulacji można go równomiernie rozprowadzić.

7. YaraMila Complex Hydrocomplex

YaraMila Complex (dawna nazwa Hydrocomplex) to granulowany wieloskładnikowy nawóz NPK (12-11-18). Jest to od lat jeden z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych nawozów wieloskładnikowych stosowanych do przygotowania podłoża przed siewem oraz pogłównie w czasie całego okresu wegetacyjnego. Zawiera 12% azotu, 11% fosforu, 18% potasu, 2,7% magnezu, 20% siarki (SO3) oraz bor, żelazo, mangan i cynk. Zbilansowany skład zapewnia dobre odżywienie roślin i chroni przed skutkami przenawożenia. Może być mieszany z glebą lub wysiewany bezpośrednio na glebę bez ryzyka poparzenia roślin. Zaletami nawozu YaraMila Complex są odpowiednia wielkość granulek o identycznym składzie oraz brak frakcji pyłowej. Nawóz zawiera składniki pokarmowe w postaci łatwo przyswajalnych związków, które stopniowo uwalniają się do gleby, zapewniając dłuższe działanie i lepsze wykorzystanie.

8. Nawóz do Trawnika Ogród 2001

Ogród 2001 do trawników produkowany przez Siarkopol to granulowany nawóz wieloskładnikowy NPK, który poza dostarczeniem dobrych proporcji niezbędnych minerałów zapewnia trawnikom odpowiednie ilości wapnia i żelaza, zapobiegające rozwojowi mchów i nadmiernej kwasowości gleb. Nawóz zawiera 8% azotu, 9% fosforu, 10% potasu, 5% wapnia, 2% magnezu, 30% siarki i 1% żelaza w związkach dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Nadaje się do różnych odmian traw i mieszanek oraz różnych rodzajów trawników. Korzystnie wpływa na krzewienie się i zwartość darni, poprawia odporność traw na przymrozki i działanie patogenów chorobotwórczych. Nawóz zapewnia prawidłowe wybarwienie traw i doskonałą kondycję roślin. Każda granulka zawiera identyczne proporcje niezbędnych składników pokarmowych. Forma nawozu ułatwia jego stosowanie na każdej powierzchni. Zalecany do stosowania od wczesnej wiosny (przed rozpoczęciem wegetacji) do połowy sierpnia.

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

  TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

  Kategorie