Jakich nawozów nie wolno mieszać? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Jakich nawozów nie wolno mieszać?

Jakich nawozów nie wolno mieszać?

Łączne stosowanie środków ochrony roślinnawozów oraz mieszanie nawozów ma swoje uzasadnienie. Pole jest rzadziej rozjeżdżane kołami, mniejsze jest też zużycie paliwa i części maszyn. Nawozy mineralne są związkami chemicznymi, które mogą ze sobą reagować lub zmieniać swoje cechy fizyczne. Warto wiedzieć, których nawozów nie wolno mieszać, a które można i pod jakimi warunkami.

Stosowanie nawozu trzeba zacząć od zapoznania się z kartą charakterystyki. Przy mieszaniu różnych nawozów pomocna może być tabela mieszania nawozów mineralnych. Część nawozów można mieszać w dowolnym terminie, część jedynie bezpośrednio przed rozsiewem, są też takie, których mieszać nie wolno. Składniki nawozów mogą wchodzić w reakcje chemiczne albo powodować zmianę właściwości fizycznych, które utrudnią lub uniemożliwią zastosowanie sporządzonej mieszanki.Jak prawidłowo mieszać nawozy?

Skuteczność nawożenia zależy od odpowiedniego dobrania składników pokarmowych dla roślin. Na rynku są co prawda dostępne różne opcje nawozów wieloskładnikowych, ale nie zawsze są w stanie uzupełnić niedobory minerałów w glebie na konkretnym stanowisku. Przystępując do samodzielnego mieszania nawozów, trzeba znać szereg zasad, które zapewnią równomierne i efektywne dostarczenie nawozów do gleby.

 1. Można mieszać nawozy o podobnych cechach fizycznych (wielkość ziaren, kształt, masa usypowa). W przeciwnym wypadku dojdzie do rozwarstwienia składników mieszanki podczas transportu i rozsiewania na polu oraz nierównomiernego rozsiania. Nie należy mieszać nawozów granulowanych z nawozami pylastymi ani nawozów różniących się kształtem cząstek. Pod wpływem wstrząsów drobne cząstki nawozu (poniżej 1 mm średnicy) będą się przesypywały w dół pomiędzy cząstkami większymi. Tak samo cząstki o większym ciężarze właściwym łatwiej będą opadały na dno. Podczas rozrzucania mieszanki cząstki o kształcie kulistym lub owalnym odlecą dalej od rozrzutnika niż te o budowie krystalicznej, lub nieregularnym kształcie.
 2. Podczas mieszania trzeba brać pod uwagę ich zdolność do pochłaniania wilgoci. Nawozy o silnych właściwościach higroskopijnych mogą spowodować szybkie zawilgocenie mieszanki nawozowej, zbrylenie uniemożliwiające równomierne rozsianie lub nawet rozpuszczenie niektórych składników.
 3. Należy zwrócić uwagę na chemiczne właściwości komponentów mieszanki. Duża reaktywność niektórych związków chemicznych wchodzących w skład nawozów może powodować niepożądane reakcje chemiczne i utratę właściwości odżywczych (utrata składników gazowych, powstawanie związków nierozpuszczalnych w wodzie i nieprzyswajalnych dla roślin).

Ze względu na stopień zgodności chemicznej możemy mieć do czynienia z nawozami, które można mieszać w dowolnym czasie, nawozami, które można zmieszać tuż przed wysianiem na pole oraz takimi, których łączyć nie wolno. Zgodność cech fizycznych zapewnia równomierne rozprowadzenie poszczególnych składników mieszanki na polu.Czego nie mieszać w rozsiewaczu?

Błędy w mieszaniu nawozów mogą powodować zatkanie rozsiewacza, uszkodzenie urządzenia, zmianę właściwości fizycznych lub chemicznych mieszanych nawozów oraz uszkodzenie roślin. Nie miesza się:

 • nawozów o różnej wielkości ziaren, ciężarze i konsystencji (np. nawozów granulowanych z pylistymi);
 • nawozów higroskopijnych (pochłaniających wilgoć) z niehigroskopijnymi (w ostateczności można to zrobić bezpośrednio przed rozsianiem na polu);
 • mocznika z siarczanem magnezu, nawozami w postaci saletry oraz solami potasowymi o zawartości K2O poniżej 50% z domieszką soli magnezu (połączenie jest silnie higroskopijne, mieszanka nasiąka wodą i zamienia się w papkę);
 • mocznika z superfosfatami (mocznik wypiera z superfosfatów wodę krystalizacyjną, która nawilża mieszankę);
 • nawozów o odczynie zasadowym z nawozami zawierającymi amonową formą azotu, ponieważ dochodzi do strat azotu (uwalnia się amoniak);
 • nawozów wapniowych z nawozami zawierającymi rozpuszczalne związki fosforu, które ulegają przekształceniu w nieprzyswajalny przez rośliny fosforan wapnia;
 • saletry z superfosfatami, zwłaszcza pylistymi (reagują, tworząc kwas azotowy, powodujący korozję rozsiewacza);
 • superfosfatu z siarczanem amonu (pod wpływem wilgoci mieszanka twardnieje); 
 • nawozów potasowych z magnezowymi ze względu na antagonizm (zbyt duża zawartość potasu w glebie utrudnia roślinom pobieranie magnezu, a zbyt duża ilość magnezu utrudnia pobieranie potasu).Czy można mieszać siarczan magnezu z saletrą amonową?

Saletra amonowa (azotan amonu) NH4NO3 jest nawozem o wyjątkowo wysokiej zawartości azotu. Powszechne stosowanie do doglebowego zaopatrzenia roślin w azot zawdzięcza połączeniu szybko działającej formy azotanowej z wolno uwalniającą się formą amonową. Wysianie najlepiej zrobić przed prognozowanym deszczem, a nawóz dokładnie wymieszać z glebą. Saletra amonowa działa utleniająco (może powodować poparzenie roślin) i jest silnie higroskopijna, co powoduje jej zbrylanie. Można ją mieszać z saletrzakiem i siarczanem amonu, a bezpośrednio przed rozsiewem z solami potasu, mączką fosforytową, superfosfatem, Polifoską, Polidapem i Polimagiem S, o ile są suche. Saletra amonowa działa utleniająco i podana dolistnie powoduje poparzenia roślin.

Bezwodny siarczan magnezu MgSO4 jest higroskopijny i nietrwały. Jako nawóz stosuje się siarczan magnezu jednowodny lub siedmiowodny, zwany też solą epsom lub solą gorzką. Najczęściej występuje w postaci kryształków, dostępny jest też w formie proszku, płynu lub granulatu. Przeważnie jest stosowany w formie roztworu do nawożenia dolistnego lub fertygacji, uzupełniając niedobory siarki i magnezu. Zastosowany doglebowo wiosną lub jesienią i dokładnie wymieszany z glebą, najlepiej przed deszczem, bardzo szybko ulega rozpuszczeniu. Siarczan magnezu w naturze występuje w postaci złóż kizerytu. Kizeryt podaje się 2-3 tygodnie przed nawożeniem azotowym, bo w tej formie rozpuszcza się dużo wolniej niż granulat saletry amonowej.Czy można mieszać siarczan magnezu z siarczanem potasu?

Siarczan potasu jest nawozem stosowanym przeważnie do przedsiewnego i pogłównego odżywiania roślin wrażliwych na chlorki i zasolenie gleb, warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych. Wspiera przyswajanie azotu, kwitnienie roślin, odporność na uszkodzenia mechaniczne, przymrozki, susze, choroby i szkodniki, poprawia jakość owoców i warzyw (wielkość, smak, zapach, kolor). Całkowicie rozpuszcza się w wodzie i dlatego jest stosowany głównie do oprysków i fertygacji. Stosując nawożenie potasem i magnezem trzeba pamiętać o antagonizmie tych dwóch składników pokarmowych. Zbyt duże stężenie potasu w glebie blokuje pobieranie magnezu przez rośliny i na odwrót, zbyt duży poziom magnezu utrudnia pobieranie potasu z gleby. Generalnie przyjmuje się zasadę, żeby nie mieszać nawozów potasowych i magnezowych. Okazuje się jednak, że duże ilości potasu z resztek organicznych lub zastosowanie nawożenia potasem bez jednoczesnego dostarczenia odpowiedniej ilości magnezu mogą zachwiać równowagę między tymi pierwiastkami i rośliny będą wykazywały objawy niedoboru magnezu, pomimo wystarczającej jego obecności w glebie. Antagonizmu potasowo-magnezowego można uniknąć, zapewniając właściwe proporcje tych składników w glebie. W przypadku upraw polowych stosunek ten wynosi 3:1, a w przypadku owoców i warzyw pomiędzy 2:1 a 5:1. Odpowiednia proporcja między potasem i magnezem zapewnia wysoki poziom i jakość plonów, dlatego przed nawożeniem potasem i magnezem warto zrobić analizę gleby.Czy można mieszać kredę z nawozami?

Kreda jest najszybciej działającym nawozem wapniowym węglanowym, który służy do odkwaszania gleb. W ciągu od kilku miesięcy do roku potrafi podnieść pH o 1 do 1,5. W odróżnieniu od reszty nawozów wapniowych nie trzeba jej mieszać z glebą. Generalnie nie zaleca się mieszać nawozów mineralnych z nawozami wapniowymi. Zasadowy odczyn kredy sprawia, że nie należy łączyć jej z nawozami azotowymi w postaci amonowej (siarczan amonowy, saletra amonowa, Azofoska, Polifoska i inne). Pod wpływem kredy nastąpi utrata azotu, który ulegnie przemianie w postać gazową (amoniak). Bezpośrednio przed wysianiem można zmieszać kredę z szybko działającą saletrą amonową i saletrzakiem. Nie można łączyć kredy z nawozami fosforowymi (Superfosfat) i wieloskładnikowymi NP i NPK z zawartością fosforu. Rozpuszczalne związki fosforu przekształcają się wówczas stopniowo w nierozpuszczalny fosforan wapnia, którego rośliny nie są w stanie przyswoić. Zarówno w przypadku nawozów fosforowych, jak i amonowych należy zachować 4-6 tygodni odstępu pomiędzy nawożeniem i wapnowaniem.Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2022-12-20

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie