E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

W jakiej temperaturze stosować aminokwasy?

Niskie temperatury i pojawiające się nocami przymrozki nie sprzyjają szybkiemu wzrostowi roślin. Ponadto, takie warunki pogodowe są stresem dla roślin. Z kolei aminokwasy działają na rośliny stymulująco oraz wzmacniają ich odporność tak, ze wzrasta ich odporność na stres. Zastosowanie nawozów aminokwasowych dostarcza roślinom gotowych substancji, które mogą zostać włączone w ich przemiany metaboliczne, co z kolei pozwala na skierowanie energii roślin na wzrost.

W jakiej temperaturze można pryskać odżywką?

Stosowanie różnych typów oprysków to jeden z podstawowych zabiegów wykonywanych we wszystkich typach upraw. Skuteczność takiego zabiegu zależy od wielu czynników, należy tu wymienić następujące:

- typ oprysku,

- rodzaj stosowanej substancji czynnej,

- wiatr,

- wilgotność powietrza,

- temperatura.

Wśród powyższych, kluczowe są parametry opisujące pogodę przed, podczas i po zabiegu. Wietrzna i mokra pogoda nie jest sprzyjającym czasem na stosowanie jakichkolwiek oprysków. A jaki wpływ na skuteczność oprysku ma temperatura? Wykonywanie oprysków w zbyt niskich temperaturach sprawi, że wybrany środek nie będzie skuteczny lub nie będzie przez rośliny wchłonięty, może także dojść do zahamowania wzrostu roślin. Z kolei zbyt wysokie temperatury mogą powodować bardzo szybkie odparowywanie wody oprysku z powierzchni liści z jednoczesną krystalizacją substancji czynnej na jej powierzchni. Taki stan znacząco utrudnia wnikanie substancji czynnej oprysku do wnętrza tkanek roślin. Optymalna temperatura do stosowania preparatów aminokwasowych mieści się w przedziale od 5 do 25ºC.

Aminokwasy a wysoka temperatura

Aminokwasy są substancjami krystalicznymi o wysokich temperaturach topnienia – ponad 200ºC. Dopiero w takiej temperaturze dochodzi do rozkładu cząsteczki. Jednakże w odżywkach aminokwasy występują jako chelaty. Stąd też, wysokie temperatury wywierają niekorzystny wpływ na skuteczność wykonywanego oprysku. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy, w połączeniu z wysokimi temperaturami, występuje duże nasłonecznienie i niska wilgotność powietrza. W wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza dochodzi do szybkiego odparowywania wody z oprysku oraz krystalizacji substancji czynnej na powierzchni liści, przez co nie wnika ona do tkanek rośliny. W ten sposób znacząco spada skuteczność oprysku. Ponadto, w wysoka temperatura jest bodźcem stresowym, który aktywuje w roślinach mechanizmy obronne, takie jak wytwarzanie grubszej warstwy nabłonka co dodatkowo utrudnia substancjom czynnym wnikanie do tkanek roślin. Stosowanie aminokwasów w wysokich temperaturach znacząco utrudnia przyswajalność substancji czynnej, a, co za tym idzie, w sposób znaczny zmniejsza skuteczność przeprowadzanego zabiegu.

Czy aminokwasy można używać po przymrozkach?

Niskie temperatury nie tylko nie sprzyjają wegetacji, ale także są stresorem dla roślin. W takich temperaturach dochodzi do zahamowania tempa wzrostu, a także do zaburzenia pobierania składników pokarmowych i wody. Dodatkowo, przymrozki wpływają na osłabienie kondycji roślin. W opisanych wyżej warunkach, standardowe, dolistne dostarczanie makro- i mikroelementów jest zazwyczaj niewystarczające. Co więcej, działający na rośliny stres przyczynia się do osłabienia odporności co jeszcze bardziej pogłębia negatywne skutki panujących niskich temperatur, a także przymrozków. Stąd też, wzbogacenie dolistnego nawożenia o preparaty zawierające aminokwasy jest dobrym rozwiązaniem. Aminokwasy nie tylko podnoszą kondycję roślin oraz eliminują skutki stresu spowodowanego niskimi temperaturami, ale także dostarczają roślinom łatwo dostępne składniki odżywcze, które mogą zostać włączone w szlaki przemian biochemicznych. Należy jednocześnie pamiętać, że optymalna temperatura stosowania aminokwasów wynosi minimum 5ºC.

Czy aminokwasy można używać, kiedy temperatura jest ujemna? Czy aminokwasy można używać podczas mrozu?

Badania naukowe różnych zespołów wykazały, że w warunkach stresu, którego źródłem jest niska temperatura, w celu samoobrony, rośliny produkują różne aminokwasy, a ich gromadzenie a wpływ na wytrzymałość na stres. Wykonywanie oprysku aminokwasami wykazuje zbliżone działanie do naturalnej akumulacji aminokwasów. Dlatego przeprowadzenie wspomnianego zabiegu zwiększa odporność roślin, a także stymuluje ich rozwój po ustaniu czynników stresowych. Jednakże, aby rośliny mogły pobrać zawarte w preparatach aminokwasy, konieczne jest, aby termometr wskazywał temperaturę powyżej zera, także kilka dni przed planowanym zabiegiem. Zaleca się, aby oprysk preparatami z aminokwasami wykonywać w temperaturach powyżej 5ºC. Aby wykonywany zabieg był skuteczny, należy upewnić się, że produkt dobrze rozpuści się w cieczy roboczej. Jeżeli ciecz robocza nie będzie dobrze rozpuszczona, preparat nie będzie działał prawidłowo. Stąd też wynika, że stosowanie aminokwasów podczas mrozu znacznie obniża skuteczność wykonywanego zabiegu, a rośliny nie będą w stanie wchłaniać substancji czynnej. Dlatego aminokwasy zaleca się stosować przed spodziewanymi mrozami.

W jakiej temperaturze rośliny pobierają składniki odżywcze?

Temperatura wywiera znaczny wpływ na procesy fizjologiczne roślin, a także na procesy zachodzące w podłożu, które warunkują dostępność składników mineralnych. Minimalna temperatura, jakiej wymagają rośliny do skutecznego pobierania składników pokarmowych, celem prowadzenia normalnej gospodarki i prawidłowego wzrostu, zależy od typu rośliny. W naszym kraju najczęściej uprawia się rośliny z dwóch grup: rośliny klimatu umiarkowanego oraz rośliny ciepłolubne. Rośliny z pierwszej grupy do pobierania składników pokarmowych wymagają minimalnej temperatury 5 – 8ºC, z kolei rośliny ciepłolubne wymagają temperatur powyżej 12ºC. W niższych temperaturach dochodzi do ograniczenia pobierania wody i składników pokarmowych – zachodzi zjawisko suszy fizjologicznej, co prowadzi do ich zamierania. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie efektywność pobierania składników odżywczych, osiągając optimum w przedziale 20 – 30ºC. Z kolei w temperaturach wyższych, powyżej 40 – 45ºC pobieranie składników jest znacznie ograniczone.Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie