E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Kiedy siać trawy na zielone pastwiska i łąki?

Użytki zielone są źródłem taniej i wydajnej paszy objętościowej dla zwierząt hodowlanych. Warunkiem uzyskania odpowiedniej ilości i jakości zielonej masy jest przestrzeganie wskazówek agrotechnicznych przy zakładaniu i renowacji łąk i pastwisk. Dobór mieszanek traw musi być dostosowany do warunków glebowych i wodnych oraz potrzeb zwierząt. Trzeba pamiętać o tym, że użytki zielone wymagają właściwego nawożenia, koszenia i odnawiania co kilka lat. Kiedy zakładać łąki i pastwiska i kiedy wykonywać podsiewy? Tradycyjnie wyróżnia się dwa terminy siewu traw na łąki i pastwiska. Siew wiosenny wykonuję się od początku kwietnia do początku maja, a siew jesienny od połowy sierpnia do połowy września. Przestrzeganie wczesnych terminów agrotechnicznych jest ważne ze względu na zapewnienie optymalnych warunków kiełkowania. Wiosenne susze i jesienne przymrozki mogą porazić młode siewki i spowodować ich obumieranie.

Jakie nasiona trawy zasiać na łące?

Na łąkach kośnych dominują gatunki traw wysokich, szybko odrastających i pozwalających uzyskać duże zbiory siana lub zielonki o dużej smakowitości, strawności i walorach odżywczych. Skład mieszanki zależy od nawodnienia i charakterystyki gleb na danym stanowisku. W polskich warunkach rzadko się zdarza, żeby trwałe użytki zielone występowały na glebach o odczynie obojętnym w uregulowanych warunkach wilgotnościowych. Wybór mieszanki traw łąkowych musi poprzedzić analiza wymagań poszczególnych gatunków. Na glebach lekkich, przepuszczalnych i okresowo suchych trawy powinny mieć rozbudowany system korzeniowy, który pozwoli im wykorzystać wodę z głębszych warstw podłoża. Trawy wysiewane na glebach ciężkich, podmokłych lub okresowo zalewanych powinny znosić przejściowe zalewanie korzeni przez wodę i niedobór tlenu w glebie.

Jak zasiać trawę na łące?

Przed przystąpieniem do wysiania trawy należy dokładnie wymieszać mieszankę traw, ponieważ podczas transportu materiału siewnego cięższe nasiona opadają na dno opakowania i siew byłby niejednorodny. Nie należy obniżać norm wysiewu zalecanych przez producenta, ponieważ zbyt małe zagęszczenie spowoduje inwazję chwastów, które zdominują szlachetne gatunki. Ze względu na niewielkie rozmiary nasiona traw i roślin motylkowych wchodzących w skład mieszanek łąkowych powinny być wysiane płytko, około 1-2 cm pod powierzchnią. Zbyt głęboki siew utrudni wschody. Po siewie zaleca się wałowanie, żeby nasiona nie uległy wypłukaniu przez deszcze lub wydziobaniu przez ptaki. W przypadku stosowania siewników rzędowych warto stosować siew na krzyż, żeby dokładniej pokryć nasionami powierzchnię.

Jaka trawa na pastwisko?

Mieszanki traw pastwiskowych zawierają gatunki traw niższych, odpornych na udeptywanie i krótkie przygryzanie. Podobnie jak w przypadku traw łąkowych istotnym czynnikiem jest ich strawność, walory zdrowotne i smakowitość optymalna dla danego gatunku wypasanych tam zwierząt. Warto zadbać o obecność gatunków łatwo strawnych, o dużej zawartości białka, korzystnie wpływających na mleczność krów, zapewniających odpowiednią dawkę błonnika itd. Pastwiska często zajmują stanowiska na pochyłym terenie, gdzie powinny być wysiewane gatunki skutecznie zadarniające i zapobiegające erozji gleb. Jeszcze częściej spotyka się pastwiska na terenach o niewłaściwych stosunkach wodnych, nadmiernie suche lub położone na terasach zalewowych i w innych miejscach o nadmiernej wilgotności. Występujące tam rośliny muszą być przystosowane do częstych i długotrwałych niedoborów lub nadmiarów wody.

Czy można siać nasiona trawy razem z nawozem?

Rolnicy często łączą zabiegi agrotechniczne w celu obniżenia kosztów uprawy oraz zmniejszenia ugniatania gruntu kołami maszyn. Nawożenie i siew mieszanek traw można wykonywać w tym samym okresie, ale nie można ich łączyć w jeden zabieg. Wymieszanie nasion z nawozem spowoduje nierównomierny wysiew jednego i drugiego składnika. W efekcie powstaną plamy przenawożonej ziemi z niewielką ilością traw oraz obszary dużego zagęszczenia roślin niemal pozbawione dawki nawozu. Nadmiar nawozu może spalić znaczną część nasion oraz kiełkujących siewek. Można natomiast najpierw wysiać nawóz, a zaraz potem wysiać nasiona. Dzięki temu można zarówno rozsiewany nawóz, jak i nasiona będą równomiernie rozprowadzone na całej powierzchni zgodnie z zalecanymi normami.

Czy można siać trawę jak są przymrozki?

Termin zakładania użytków zielonych i siewu traw jest uzależniony od warunków termicznych i wilgotnościowych. Sprzyjające warunki to odpowiednia wilgotność gleby oraz minimalna temperatura gleby (co najmniej 6°C) i powietrza. Młode siewki traw są wrażliwe na ujemne temperatury. Przyjmuje się, że wysiew powinien nastąpić po ostatnich przymrozkach wiosennych albo minimum 45 dni przed spodziewanymi pierwszymi przymrozkami jesiennymi. Trawy potrzebują odpowiedniej ilości czasu, żeby wykiełkować (w zależności od gatunku od tygodnia do miesiąca) i osiągnąć fazę trzech liści, która pozwala im przezimować. Optymalny okres siewu to koniec lata, kiedy panują umiarkowane temperatury powietrza, gleba jest wystarczająco ciepła, a zmniejszone tempo parowania pozwala utrzymać właściwą wilgotność gleby.

Kiedy można siać trawę na wiosnę?

Zaletą siewu wiosennego jest duża ilość wilgoci pochodzącej z roztopów. Wiosenny siew traw odbywa się zazwyczaj pomiędzy początkiem kwietnia a początkiem maja. Z siewem należy poczekać do zakończenia pory przymrozków, które utrudniłyby kiełkowanie lub zniszczyły młode i delikatne siewki. Zmiany klimatyczne ostatnich lat sprawiają, że po niemal bezśnieżnych zimach następuje ciepła i sucha wiosna. Mała wilgotność gleb i ryzyko wystąpienia przymrozków znacznie ograniczają czas sprzyjający wysiewom traw. Kapryśna wiosenna aura sprawia, że trudno przewidzieć warunki pogodowe w okresie, w którym następuje kiełkowanie traw. Podejmując decyzję o terminie wiosennego wysiewu traw, trzeba bacznie obserwować warunki meteorologiczne w danym terenie oraz aktualną i przewidywaną wilgotność podłoża.

Jaki termin podsiewu łąk i pastwisk jest najbardziej efektywny?

Spadek plonów uzyskiwanych z użytków zielonych jest sygnałem do odnowienia użytku lub wykonania podsiewu. Podsiew wykonuje się w przypadku ubytku darni na poziomie 30-60%. Odpowiednią porą do podsiewu jest przełom marca i kwietnia, kiedy rusza wegetacja i w glebie jest wystarczająco dużo wilgoci po zimie. Wiosenna susza i konkurencja ze strony szybciej rosnących traw już występujących na użytku mogą obniżyć skuteczność tego zabiegu. Nie poleca się robić podsiewu w pełni lata, kiedy może być zbyt sucho. Drugim dobrym terminem jest schyłek lata i początek jesieni, począwszy od połowy sierpnia, pod warunkiem odpowiedniego poziomu wilgotności gleby. Jesienny podsiew powinien być wykonany odpowiednio wcześnie, ponieważ młode siewki mogą nie przetrwać przymrozków, podczas gdy stara darń jest już zahartowana.

Jak wykonać podsiew traw?

Przed wykonaniem podsiewu trzeba usunąć chwasty (mechanicznie lub przy pomocy środków chemicznych). Kolejnym etapem jest osłabienie starej darni, żeby stworzyć jak najlepsze warunki startu młodym roślinom. W tym celu przeprowadza się bronowanie lub włókowanie. Podczas wysiewania warto zmieszać nasiona z glebą, ale najważniejsze jest wałowanie po wykonaniu podsiewu. Można do podsiewu wykorzystać specjalistyczny sprzęt, który wszystkie te czynności wykona za jednym razem. Po podsiewie należy wstrzymać się z zasilaniem nawozami azotowymi, żeby stara darń nie zagłuszyła młodych siewek. Wskazane jest natomiast zasilenie ich fosforem, który korzystnie wpłynie na rozwój korzeni młodych roślin. Pierwszy pokos wykonuje się stosunkowo wcześnie, żeby młode rośliny mogły wyprzedzić stare trawy.

Jakie trawy stosować do podsiewu?

Do podsiewu wybiera się najodpowiedniejsze gatunki traw do danych warunków siedliskowych. Podstawowe znaczenie mają stosunki wodne oraz rodzaj i odczyn gleb na danym stanowisku. Ponadto rośliny te powinny charakteryzować się szybkimi wschodami, intensywnym wzrostem i dużą ekspansywnością, żeby nie dały się zdominować roślinom już istniejącym. Do podsiewu używa się przeważnie mieszanek wielogatunkowych najwyższej jakości. Przy wyborze gatunków w mieszankach ważne jest ich plonowanie i wartość odżywcza dla zwierząt. Warto zadbać o udział roślin bobowatych w mieszankach do podsiewu. Dobrym rozwiązaniem są nasiona roślin bobowatych w otoczkach z nawozem i bakteriami azotowymi Rhizobium, co ułatwia nowym roślinom szybki rozwój.Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie