E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Jak sprawdzić, czy gleba jest mineralna, czy organiczna?

To, jaka gleba znajduje się na danym terenie — mineralna czy organiczna — jest wbrew pozorom bardzo istotną kwestią. W zależności od rodzaju podłoża należy na przykład sadzić inne gatunki roślin. Badania w zakresie typu gleby prowadzą między innymi takie podmioty jak starosta powiatowa, a sposób dokonywania pomiarów jest ściśle uregulowany przez przepisy. Więcej informacji na temat można znaleźć w przygotowanym przez nas tekście.Kiedy gleba jest organiczna, a kiedy mineralna?

Cennych informacji w tym zakresie dostarcza nam oficjalny dokument, czyli Systematyka gleb Polski z 2011 roku. Generalnie, do podłoża o organicznym charakterze zalicza się takie gleby, które spełniają między innymi następujące warunki:

  •  nasycenie wodą przez co najmniej trzydzieści dni w ciągu roku lub sztuczne odwodnienie. W takiej sytuacji np. co najmniej 30% składu powinna zawierać materia organiczna, a co najmniej 60% to tzw. frakcja ilasta,
  •  nasycenie wodą przez okres nie dłuższy niż trzydzieści dni w roku – wówczas co najmniej 35% materii powinna stanowić materia organiczna.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy mowa jest o glebie mineralnej. Z tego typu podłożem mamy do czynienia w sytuacji, gdy w glebie znajduje się mniejsza ilość materii organicznej, a poziom miąższości organicznej nie przekracza 40 centymetrów.Jak sprawdzić rodzaj gleby?

Zastanawiasz się, jaki rodzaj gleby znajduje się na Twojej działce lub przydomowym ogródku? Jest to ważne między innymi dlatego, ponieważ od rodzaju gleby zależy, jakie rośliny będzie można zasadzić. Jeśli się nad tym zastanawiasz, mamy dla Ciebie dobrą informację – istnieje kilka sposobów na wykonanie zadania.

Organem, który prowadzi na mocy ustawy działania w tym zakresie, jest starosta powiatowy. Starosta zajmuje się przeprowadzeniem tzw. gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może zrobić to:

  •  na wniosek właściciela danego gruntu,
  •  z urzędu.

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. To właśnie w tym akcie prawnym można znaleźć definicje poszczególnych rodzajów podłoża. W art. 4 zostały zamieszczone zapisy, zgodnie z którymi:

  •  gleba pochodzenia organicznego jest wytwarzana „w warunkach nadmiernego uwilgotnienia”. Do tej kategorii zalicza się również gleby torfowe i murszowe;
  •  gleba pochodzenia mineralnego – do tej kategorii zaliczają się wszystkie pozostałe rodzaje gleb.

Jak już wspomniano, ustaleniem rodzaju gleby zajmuje się starosta. Czynności te są wykonywane w oparciu o inny akt prawny, tzn. rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W ramach tego procesu wykonuje się m.in. następujące zadania: opis fizjograficzny, badanie profilu glebowego, ustalenie typu zbiorowisk roślinnych, drzewostanu, podszycia i runa leśnego itp.

Tak opracowane informacje na temat rodzaju gleby można sprawdzić na platformie „geoportal” lub udać się do urzędu gminy/urzędu miasta. Sprawdzenie informacji w tym zakresie nie wymaga ponoszenia opłat.

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie