E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Co na skrzypionkę i mszyce w zbożu?

Skrzypionki, jak i mszyce mogą stanowić bardzo poważny problem dla upraw zbóż. Okres na przełomie maja i czerwca, będący czasem krzewienia zbóż to również niestety czas aktywności szkodników. Wpływają one negatywnie na jakość oraz wielkość zbóż. Straty sięgające nawet kilku ton plonów mogą spowodować finansowo wielotysięczne straty gospodarstwa rolnego. Stąd też warto zapoznać się z informacjami, jak skutecznie radzić sobie ze skrzypionkami i mszycami w zbożach.

Rynek chemiczny oferuje szerokie możliwości, które związane są ze środkami służącymi do zwalczania skrzypionek i mszyc. Skuteczne instektycydy powinny posiadać w swoim składzie substancje czynne, określanej mianem – pyretroidów.

Skuteczność ich działania w dużej mierze zależy od temperatury powietrza. Gwarantują eliminację szkodników, podczas występowania temperatury powietrza sięgającej maksymalnie do 20°C.

W przypadku występowania wyższych temperatur, warto sięgać po produkt z następującymi substancjami czynnymi:

  • acetamipiryd
  • flonikamid
  • pirymikarb
  • sulfoksaflorJak rozpoznać żerowanie skrzypionki i mszycy w zbożu?

Okres, w którym spodziewać się można występowania mszyc i skrzypionek w zbożach przypada na maj i czerwiec.

W pierwszej połowie maja, a konkretnie po wywinięciu liścia flagowego, szkodniki rozpoczynają czas żerowania.

Gdzie znaleźć składane jaja? W przypadku skrzypionek, podczas występowania warunków sprzyjających temu gatunkowi szkodników, samica składa nawet 200 – 300 jaj. Są one złożone pojedynczo lub w grupach składających się z maksymalnie trzech jaj, po zewnętrznej stronie liści. Najczęściej występują wspólnie z mszycami.

Szkodliwe działanie obu gatunków polega na wysysaniu soków z liści, pochew liściowych oraz źdźbeł i kłosów. Swój żer zaczynają w dolnych częściach roślin, gdzie zostały złożone. Z czasem przemieszczają się w górne partie zbóż, gdzie żer, ze względu na występowanie młodych liści, jest łatwiejszy.Jakie straty może wywołać skrzypionka i mszyca w zbożu?

Występowanie skrzypionek i mszyc w zbożu wpływa negatywnie na jakość i wielkość plonów.

Skrzypionki działając poprzez niszczenie liści, zmniejszają zdolność rośliny do fotosyntezy. Każda larwa potrafi zniszczyć nawet do 3,5 cm2 liścia. W konsekwencji powoduje to zmniejszenie ilości ziarniaków w kłosie oraz ogólna ich masa. Prowadzone badania wskazują, że uszkodzenie np. jęczmienia generuje spadek plonu o nawet 10%.

Mszyce, podobnie jak i skrzypionki, swoje żerowanie prowadzą poprzez niszczenie liści roślin. Ich masowe żerowanie powoduje w efekcie zaburzenie fizjologii zbóż oraz prowadzi do obumierania ich fragmentów.

Charakterystycznymi objawami występowania mszyc i skrzypionek są białe plamy z podłużnymi otworkami umiejscowionymi wzdłuż nerwów liści. Częstym przypadkiem jest bielenie liści, co oznacza ich całkowite pozbawienie miękiszu.

Osłabione przez działanie wspomnianych szkodników zboża, podatne stają się również na porażenia. Zjawisko dzieje się przez sprawców chorób wnikających do rośliny poprzez wykorzystanie właśnie uszkodzonych tkanek. Określa się je mianem patogenów – przede wszystkim grzybów sadzawkowych. Choroby rozwijają się na pozostawionych przez skrzypionki i mszyce wydzielinach. Mogą nie tylko szkodzić roślinie, na której występuje, ale również rozwijać i przenosić wirusy.

W zależności od stopnia rozwinięcia szkodników, skrzypionki i mszyce mogą powodować straty sięgające od 2 do aż 20 dt/ha.  Dzieje się tak, ponieważ masa ziaren spada, skrócone zostają kłosy oraz zmniejszona zostaje ilość ziaren w kłosie.O czym należy pamiętać wykonując zabieg zwalczania skrzypionki i mszycy w zbożu?

Decydując się na zastosowanie chemicznych rozwiązań w zakresie zwalczania skrzypionki i mszycy warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Opryskiwanie zbóż insektycydami należy rozpocząć wówczas, gdy liczebność szkodników przekroczy próg szkodliwości ekonomicznej.

Orientacyjne progi szkodliwości ekonomicznej w przypadku skrzypionek wynoszą:

  • 1-1,5 larwy na jednym źdźble w przypadku – jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta;
  • 0,5-1 larwy na jednym źdźble w przypadku – jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

W przypadku występowania mszyc progiem ekonomicznej szkodliwości jest ilość od 15 do 25 osobników tego szkodnika na jednym źdźble.

Planując oprysk środkami chemicznymi należy wziąć pod uwagę warunki termiczne oraz obecność owadów pożytecznych. Najlepszą porą dnia jest w tym przypadku późne popołudnie i wieczór. W przypadku mszyc, wystarczającym działaniem mogą okazać się opryski prowadzone tylko wzdłuż pasów brzegowych plantacji – tzw. ramka. Zwalczanie skrzypionek natomiast prowadzić trzeba od początku do szczytu wylęgu ich larw. Skuteczność zabiegu jest najskuteczniejsza w momencie, gdy larwy osiągają wielkość od 2 do 4 mm długości.

Ponadto warto mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach wystarczająca będzie automatyczna działalność ich wrogów występujących w przyrodzie. Przykładem są tu m.in. larwy biedronek, które zjadają jaja skrzypionek.

Nasze rekomendacje:Co na mszyce w pszenicy ozimej?- BBCH 11-23

INAZUMA 130WG

(diacetamipryd, lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Inazuma: 0,15 kg/ha

KARATE ZEON 050CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Karate Zeon: 0,075-0,1 l/ha- BBCH 50-75

CYPERKILL MAX 500EC

(cypermetryna)

Dawkowanie Cyperkill Max: 0,05 l/ha

DECIS MEGA 50EW

(deltametryna)

Dawkowanie Decis Mega: 0,2 l/ha

KARATE ZEON 050CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Karate Zeon: 0,075-0,1 l/ha

NEXIDE 60CS

(gamma-cyhalotryna)

Dawkowanie Nexide: 80 ml/ha

SUMI-ALPHA 050EC

(esfenwalerat)

Dawkowanie Sumi-Alpha: 0,25 l/ha

SUMICIDIN 050 EC

(esfenwalerat)

Dawkowanie Sumicidin: 0,25 l/ha

PIRIMOR 500WG

(pirymikarb)

Dawkowanie Pirimor: 0,25 kg/ha

TEPPEKI 50WG

(flonikamid)

Dawkowanie Teppeki: 0,14 kg/haCo na mszyce w pszenżycie ozimym?- BBCH 50-75

NEXIDE 60CS

(gamma-cyhalotryna)

Dawkowanie Nexide: 80 ml/ha

SPARVIERO 100CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Sparviero: 0,075 l/ha

SUMI-ALPHA050EC

(esfenwalerat)

Dawkowanie Sumi-Alpha: 0,25 l/ha

SUMICIDIN 050 EC

(esfenwalerat)

Dawkowanie Sumicidin: 0,25 l/haCo na mszyce w pszenicy jarej?- BBCH 50-75

CYPERKILL MAX 500EC

(cypermetryna)

Dawkowanie Cyperkill Max: 0,05 l/ha

SPARVIERO 100CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Sparviero: 0,075 l/ha

PIRIMOR 500WG

(pirymikarb)

Dawkowanie Pirimor: 0,25 kg/haCo na mszyce w pszenżycie jarym?- BBCH 50-75

SPARVIERO 100CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Sparviero: 0,075 l/haCo na mszyce w jęczmieniu jarym?- BBCH 11-23

KARATE ZEON 050CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Karate Zeon: 0,075-0,1 l/ha- BBCH 5-0-75

DECIS MEGA 50EW

(deltametryna)

Dawkowanie Decis Mega: 0,2 l/ha

KARATE ZEON 050CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Karate Zeon: 0,075-0,1 l/ha

SPARVIERO 100CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Sparviero: 0,075 l/ha

PIRIMOR 500WG

(pirymikarb)

Dawkowanie Pirimor: 0,25 kg/haCo na mszyce w życie ozimym?- BBCH 50-75

NEXIDE 60CS

(gamma-cyhalotryna)

Dawkowanie Nexide: 80 ml/ha

SPARVIERO 100CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Sparviero: 0,075 l/haCo na mszyce w życie jarym?- BBCH 50-75

TEPPEKI 50WG

(flonikamid)

Dawkowanie Teppeki: 0,14 kg/haCo na skrzypionkę w pszenicy ozimej?- BBCH 49-69

CYPERKILL MAX 500EC

(cypermetryna)

Dawkowanie Cyperkill Max: 0,05 l/ha

DECIS MEGA 50EW

(deltametryna)

Dawkowanie Decis Mega: 0,2 l/ha

KARATE ZEON 050CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Karate Zeon: 0,075-0,1 l/ha

NEXIDE 60CS

(gamma-cyhalotryna)

Dawkowanie Nexide: 80 ml/ha

SUMI-ALPHA 050EC

(esfenwalerat)

Dawkowanie Sumi-Alpha: 0,25 l/haCo na skrzypionkę  w pszenżycie ozimym?- BBCH 49-69

NEXIDE 60CS

(gamma-cyhalotryna)

Dawkowanie Nexide: 80 ml/ha

SUMI-ALPHA 050EC

(esfenwalerat)

Dawkowanie Sumi-Alpha: 0,25 l/ha

SUMICIDIN 050 EC

(esfenwalerat)

Dawkowanie Sumicidin: 0,25 l/haCo na skrzypionkę w pszenicy jarej?- BBCH 49-69

CYPERKILL MAX 500EC

(cypermetryna)

Dawkowanie Cyperkill Max: 0,05 l/haCo na skrzypionkę w jęczmieniu ozimym?- BBCH 49-69

NEXIDE 60CS

(gamma-cyhalotryna)

Dawkowanie Nexide: 80 ml/haCo na skrzypionkę w jęczmieniu jarym?- BBCH 49-69

CYPERKILL MAX 500EC

(cypermetryna)

Dawkowanie Cyperkill Max: 0,05 l/ha

DECIS MEGA 50EW

(deltametryna)

Dawkowanie Decis Mega: 0,2 l/ha

KARATE ZEON 050CS

(lambda-cyhalotryna)

Dawkowanie Karate Zeon: 0,075-0,1 l/ha

Może zainteresuje Cię również:

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie