E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Dopłaty do pastwisk i łąk

Ekstensywne użytkowanie pastwisk i łąk w ramach pakietu 8, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to swego rodzaju płatność, która jest realizowana poprzez spełnienie odpowiednich wymogów na określonych terenach użytkowania. W ich skład wchodzą tereny kośne, kośno-pastwiskowe i pastwiskowe, które są ustalane wobec konkretnych warunków. Spełnienie wymogów jest konieczne do otrzymywania dopłat. Szczegółowy opis pakietu, warunków płatności, wymogów ogólnych i sprecyzowanych do konkretnego rodzaju użytkowania znajdują się poniżej.

Dopłaty do pastwisk i łąk są realizowane w ramach wsparcia zrównoważonego gospodarowania na TUZ (Trwałe użytki zielone). Pakiet będzie realizowany przez państwo tylko i wyłącznie do terenów poza siecią Natura 2000. Wyjątkiem są tereny, które zostały włączone do Natura 2000 w trakcie trwania zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Pakiet realizowany jest przez jeden rok kalendarzowy. Żeby otrzymać dopłaty, należy spełniać odpowiednie wymogi, które zostały nałożone odgórnie. Celem dopłat ma być rozwój TUZ i obszarów wiejskich.Dopłaty do użytków zielonych – warunki płatności

Jeżeli chcemy otrzymać dopłaty, musimy spełniać określone warunki. W pierwszej kolejności rolnik (lub małżonek rolnika) musi posiadać gospodarstwo rolne nie mniejsze niż 1 ha, które jest położone na terytorium Polski. Kolejnym warunkiem jest posiadanie określonego rodzaju zwierząt. W ich skład wchodzą:

 • bydło domowe (Bos taurus),
 • bawoły domowe (Bubalus bubalis),
 • kozy (Capra hircus),
 • owce (Ovis aries),
 • konie (Equus caballus).

W przypadku gdy małżonek jest właścicielem zwierząt, musi on wyrazić zgodę na przyznanie świadczenia. Pod uwagę są brane tylko i wyłącznie te zwierzęta, których małżonek lub rolnik jest posiadaczem od 15 marca do 30 września, aktualnego roku. Wszystkie zwierzęta, które mają być brane pod uwagę, muszą być poprawnie zarejestrowane i zidentyfikowane.Dopłaty do użytków zielonych (pastwisk i łąk)– wymogi 

Otrzymanie dopłat jest realizowane jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione odpowiednie wymogi. Muszą być one spełnione dla wszystkich typów użytkowania. Co trzeba zrobić, a czego nie robić, żeby je spełnić? Rolnik nie może stosować komunalnych osadów ściekowych i ma bezwzględny zakaz przeorywania. Dodatkowo rolnik, musi zobowiązać się do niewykonywania czynności włóknowania i bronowania w konkretnych okresach: 1 kwiecień - 1 wrzesień na nizinach - poniżej 300 m n.p.m oraz od 15 kwietnia do 1 września na wyżynach i terenach górskich - powyżej 300 m n.p.m. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?

 • nie może stosować środków ochrony roślin,
 • nie może rozbudowywać, tworzyć lub odtwarzać melioracji wodnych chyba, że wyrazi na to zgodę doradca rolnośrodowiskowy,
 • nie może składować biomasy (kępy drzew, zarośli),
 • może nawozić tereny (wykluczając te, nawożone przez namuły rzeczne) jednie do 60 kilogramów N/ha na rok.Dopłaty do użytków zielonych – wymogi przy użytkowaniu kośnym

Dopłaty do w ramach TUZ przy użytkowaniu kośnym uwzględniają jedynie dwa pokosy w roku. Aby spełniać warunki, należy również dostosować się do terminu koszenia, który określi doradca rolnośrodowiskowy w terminie między 1 czerwca, a 30 września. Skoszoną biomasę, należy usuwać do 2 tygodniu lub układać w odpowiednie pryzmy (balotowe, stogi lub brogi). W przypadku układania biomasy, w pryzmy, musi zostać ona usunięta do 1 marca kolejnego roku. Ostatnim wymogiem jest pozostawienie 5-10% fragmentu, który zostanie nieskoszony (przy wykorzystaniu 2 pokosów, drugi nieskoszony fragment musi być w tym samym miejscu co pierwszy).Dopłaty do użytków zielonych – wymogi przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym 

Wymogi przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym są trochę inne niż te przy użytkowaniu kośnym. Koszenie może być przeprowadzane raz do roku w tym samym terminie po uzgodnieniu z doradcą rolnośrodowiskowym (1 czerwiec- 30 wrzesień). Skoszona biomasa, musi być usuwana na tych samych zasadach, co przy użytkowaniu kośnym. Wymagane jest pozostawienie nieskoszonego fragmentu w wysokości od 5 do 10%. Wypasanie rozpoczyna się w określonych porach, przy czym również ta czynność musi być uzgodniona z doradcą. Terminy wypasania różnią się w zależności od położenia terenu:

 • nizinne - 1.05 - 15.10,
 • wyżynne i górzyste - 20.05 - 1.10 (obsada zwierząt od 0.3 do 1.5 DJP/ha).Dopłaty do użytków zielonych – wymogi przy użytkowaniu pastwiskowym

Użytkowanie pastwiskowe - w tym przypadku należy spełnić zupełnie inne wymogi niż w dwóch poprzednich rodzajach użytkowania ( z wyjątkiem terminów wypasania). Wypas jedynie przy obsadzie zwierząt od 0.5 do 2 DJP/ha gruntów objętych wsparciem pakietu. Wykaszanie niedojadów może odbywać się po uzgodnieniu z doradcą od 31.10, a usuwanie biomasy jest objęte identycznymi zasadami co w przypadku użytkowania kośnego.Może zainteresuje Cię również:

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie