Jaką odmianę żyta ozimego wybrać do siewu w 2022 roku? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Jaką odmianę żyta ozimego wybrać do siewu w 2022 roku?

Jaką odmianę żyta ozimego wybrać do siewu w 2022 roku?

Żyto ozime charakteryzuje się wysokimi plonami nawet tam, gdzie stanowiska do jego uprawy są stosunkowo słabe. Dobrze radzi sobie przy słabszym nawodnieniu, a nawet okresowych niedoborach wody. To gatunek dobrze znoszący zimę i mało wymagający. Planując uprawy warto zwrócić uwagę na odmiany mieszańcowe, które według badań dają bardzo dobre plony.

Opłacalność uprawy żyta ozimego

Warunki klimatyczne i charakterystyka polskich gleb sprawiają, że żyta ozime są najkorzystniejsze w uprawie. Podejmując decyzję o sierpniowym zasiewie zbóż ozimych warto zwrócić uwagę na kalkulację kosztów. Uprawy żyta w Polsce prowadzone są na potrzeby przemysłu paszowego, na cele konsumpcyjne, do produkcji bioetanolu oraz dla branży spirytusowej. W roku 2021 cena netto skupu żyta kształtowała się stabilnie – od 63 do 67 zł/dt. Zboże ozime jest opłacalne w uprawie, głównie dzięki odporności na choroby, możliwość wzrostu w warunkach niedoboru wody i łatwość uprawy na ubogich oraz zakwaszonych glebach.

 

Jeśli chodzi o uzyskiwanie plonów w trudnych warunkach, szczególnie przy występowaniu suszy, to bardzo dobre wyniki osiągają uprawy rzepaku. To roślina, dla której charakterystyczna jest duża zawartość tłuszczu w nasionach. Powierzchnie upraw rzepaku systematycznie wzrastają. Dane Wielkopolskiej Izby Rolniczej pokazują, że zysk z ha uprawy rzepaku (przy plonie z 3,5 ha) osiąga 4333 zł/ha, wliczając dopłaty bezpośrednie. Eksperci są zdania, że ceny rzepaku będą w najbliższym czasie rosnąć. Uprawa rzepaku jest opłacalna, nawet biorąc uwagę wzrost cen nawozów.Żyto populacyjne czy mieszańcowe?

Przez wiele lat na terenie Polski uprawiano głównie populacyjne odmiany żyta. Pierwszy gatunek żyta mieszańcowego, inaczej hybrydowego zarejestrowano dopiero w połowie lat 90, a kolejne pojawiały się stosunkowo rzadko. Przyrost popularności odmian mieszkańcowych nastąpił po wyeliminowaniu wad takich, jak np. słaba odporność na rdzę brunatną. Pierwsza odmiana hybrydowa Marder dawała jednak wyższy plon od zbóż populacyjnych.

 

Uprawa żyta populacyjnego może być opłacalna i korzystna dla rolnika. W porównaniu z odmianami mieszańcowymi wymaga mniejszych nakładów finansowych – nasiona są tańsze, co ma znaczenie w przypadku odnawiania materiału siewnego.  Żyta populacyjne, takie jak np. Dańkowskie Diament są również bardziej odporne na choroby niż odmiany hybrydowe. Zarówno żyta populacyjne, jak i mieszańcowe są dobrze przystosowane do uprawy nawet w trudnych warunkach glebowych, przy niskich zawartościach składników pokarmowych roślin oraz małej zasobności w wodę. Odmiany hybrydowe przy warunkach niedoborów charakteryzują się jednak większą plennością – średnio o około 20 proc.  Jeśli chodzi o sam proces uprawy to nie ma większych różnic pomiędzy żytem populacyjnym a mieszańcowym. Żyta mieszańcowe mają natomiast mniejsze normy wysiewu – zaleca się stosować dwie jednostki siewne ziarna na 1 ha na głębokość 2-3 cm. W odróżnieniu od żyta populacyjnego, odmiany hybrydowe sieje się rzadziej i wcześniej. Termin siewu powinien zapewniać 45-55 dni jesiennej wegetacji.

Odmiany żyta ozimego rekomendowane przez dlaroslin.pl w 2022 roku

Oferta rekomendowanych zbóż zmienia się każdego roku, a do katalogów dołączają kolejne odmiany. Różnią się one potencjałem plonotwórczym i odpornością na choroby.

Jak wskazuje portal dlaroslin.pl odmiany żyta ozimego nadają się do uprawy nawet na najsłabszych stanowiskach glebowych w gospodarstwach. Posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, dzięki czemu znacznie lepiej radzi sobie z okresami niedoboru wody niż inne gatunki zboża. Polecane odmiany to Dańkowskie Turkus, Helltop, KWS Berado, KWS Bono, Dańkowskie Kanter, Dańkowskie Sand, Dankowskie Granat, a także KWS Jethro.

Jaką odmianę populacyjną żyta wybrać?

Decydując się na odmiany populacyjne żyta ozimego należy zwrócić uwagę m.in. na odporność na patogeny. Wybór dobrej jakości materiału siewnego przekłada się na wysokość plonów  Do odmian o największej odporności na rdzę brunatną należy m.in. populacyjne żyto – Dańkowskie Kanter.


Nasiona żyta ozimego Dańkowskie Kanter

Dańkowskie Kanter to jedna z nowych odmian populacyjnych żyta ozimego. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami adaptacyjnymi jeśli chodzi o glebę i klimat.

- odporność na choroby,

- przydatność w rolnictwie ekologicznym,

- grube ziarno, o dobrych parametrach jakościowych,

- duża krzewistość,

Dańkowskie Kanter to odmiana wysokiej i stabilnej plenności.


Nasiona żyta ozimego Dańkowskie Skand

Odmiana Dańkowskie Skand dedykowana jest szczególnie do uprawy na słabych glebach, przy jednoczesnym wysokim plonowaniu. Charakterystyczne cechy tej odmiany to:

- bardzo dobra odporność na choroby,

- nie wymaga zaawansowanej ochrony fungicydowej,

- dobre parametry wypiekowe ziarna,

Odmiana Dańkowskie Skand posiada największą wśród odmian populacyjnych odporność na wyleganie.


Nasiona żyta ozimego Dańkowskie Granat

Żyto ozime Dańkowskie Granat również nadaje się do uprawy na słabszych stanowiskach. Wyróżnia się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania. Dodatkowe zalety tej odmiany to:

- wysoka plenność, także w monokulturze,

- przydatna do uprawy w słabszych warunkach,

- ziarno przydatne w uprawie na cele młynarsko-piekarskie,

- szybkie wschody, nawet w warunkach niedoboru wody.

Odmiana Dańkowskie Granat została nagrodzona Złotym Medalem Polagra Premiery 2018.
Jaka odmianę mieszańcową żyta wybrać?

Odmiany populacyjne i mieszańcowe dostępne na rynku nie różnią się nadto wymaganiami glebowymi, jednak wyższe jest jego plonowanie. Żyta mieszańcowe są również bardziej odporne na suszę. Uwagę zwrócić należy na odmiany takie jak KWS Bono, KWS Dolaro, KWS Jethro i Helltop.Nasiona żyta ozimego KWS Bono

Żyto ozime KWS Bono charakteryzuje się wysoką odpornością na suszę. Posiada też zdolność do wytwarzania własnego pyłku. Dodatkowe zalety to:

- niskie łany, dające mało resztek pożniwnych,

- wysoki plon, bez względu na warunki glebowe,

- duża odporność na wyleganie.

 

Nasiona żyta ozimego KWS Dolaro

Odmiana KWS Dolaro wyróżnia się bardzo dużą odpornością na choroby. rynchosporiozę, rdzę źdźbłową, mączniaka prawdziwego i pleśń śniegową. Dzięki temu można ograniczyć stosowanie fungicydów.  Pozostałe cechy charakterystyczne to:

- dobra zdolność krzewienia,

- najwyższa odporność na wyleganie,

- stabilny poziom plonowania we wszystkich rejonach.

Nasiona żyta ozimego KWS Jethro

Odmiana hybrydowa KWS Jethro odznacza się dużym potencjałem plonowania i dużą odpornością na choroby. Posiada też status odmiany wzorcowej COBORU. Cechy charakteryzujące tę odmianę to:

- niskie rośliny i dobra odporność na wyleganie,

- zdolność wytwarzania własnego pyłku,

- System POLLENPLUS chroni łan żyta przed sporyszem.

Nasiona żyta ozimego Helltop

Helltop to odmiana wysokoplenna i odporna na wyleganie. Pod tym względem odmiana ta jest jedną z najlepszych wśród pozostałych. Dodatkowo odmiana mieszańcowa Helltop charakteryzuje się:

- tolerancją na gorsze kompleksy glebowe,

- dużą odpornością na rdzę źdźbłową, brunatną i mączniaka prawdziwego,

- posiada bardzo dobre parametry młynarskie.
Odmiany rekomendowane przez COBOR na rok 2022 według województwDolnośląskie:

Dańkowskie Hadron [plon 67 q/ha]KWS Serafino [plon 81,8 q/ha]KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha], KWS Trebiano [plon 82,4], Antonińskie [plon 66,2 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha]Kujawsko-pomorskie:

Horyzo [plon 67,6 q,/ha]Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha], KWS Florano [plon 82,4 q/ha], Dańkowskie Hadron [plon 66,9 q/ha], Inspector [plon 67,6 q/ha], Piastowskie [plon 68,2 q/ha], KWS Jethro [plon 87,2 q/ha],

KWS Tayo [plon 88,5 q/ha], KWS Skylor [plon 86,5 q/ha].Lubelskie:

Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha]Dańkowskie Hadron [plon 66,9 q/ha]KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha]Dańkowskie Turkus [plon 69,6 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha]. Lubuskie:

Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha]KWS Serafino [plon 81,8 q/ha], KWS Trebiano [plon 82,4 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha], KWS Berado [plon 83,8 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha], KWS Tayo [plon 88,5 q/ha].Łódzkie:

KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha]Dańkowskie Turkus [plon 69,6 q/ha]KWS Serafino [plon 81,8 q/ha]Dańkowskie Skand [plon 68,9 q/ha]Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha]KWS Berado [plon 85,8 q/ha], KWS Trebiano [plon 82,4 q/ha],

Reflektor [plon 68,2 q/ha], Antonińskie [plon 66,2 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha], KWS Tayo [plon 88,5 q/ha].

Małopolskie:

Dańkowskie Turkus [plon 69,6 q/ha]KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha]KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha], KWS Florano [plon 82,5 q/ha], Reflektor [plon 68,2 q/ha].Mazowieckie:

Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha]Dańkowskie Hadron [plon 66,9 q/ha]KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha], KWS Florano [plon 82,4 q/ha], Dańkowskie Turkus [plon 69,6 q/ha], Inspector [plon 67,6 q/ha], KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha],

KWS Serafino [plon 81,7 q/ha]KWS Berado [plon 85,8 q/ha], KWS Tayo [plon 88,5 q/ha].Opolskie:

SU Performer [plon 80,4 q/ha]KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha]Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha], KWS Serafino [plon 81,8 q/ha], KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha],

KWS Tayo [plon 88,5 q/ha].Podkarpackie:

Dańkowskie AmberKWS Dolaro [plon 84,5 q/ha], KWS Florano [plon 82,4 q/ha], Dańkowskie Skand [plon 68,9 q/ha]Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha]KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha],

KWS Tayo [plon 88,5 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha], Reflektor [plon 68,2 q/ha].Podlaskie:

Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha]Dańkowskie Hadron [plon 66,9 q/ha]Dańkowskie Turkus [plon 69,6 q/ha]KWS Serafino [plon 81,7 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha], KWS Trebiano [plon 82,4 q/ha], KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha],

KWS Berado [plon 85,85 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha].Pomorskie:

Antonińskie [plon 66,2 q/ha]Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha], Inspector [plon 67,6 q/ha], KWS Serafino [plon 81,8 q/ha]KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha]KWS Berado [plon 85,8 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha],

Piastowskie [plon 68,2 q/ha].Śląskie:

SU Performer [plon 80,4 q/ha], Inspector [plon 67,6 q/ha], KWS Serafino [plon 81,8 q/ha]KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha]KWS Berado [plon 85,8 q/ha]Dańkowskie Dragon [plon 68,2 q/ha],

SU Dreamer [plon 85,8 q/ha].Świętokrzyskie:

Dańkowskie AmberDańkowskie Hadron [plon 66,9 q/ha]KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha]Dańkowskie Skand [plon 68,9 q/ha]KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha].

Warmińsko-mazurskie:

Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha]Dańkowskie Skand [plon 68,9 q/ha], Inspector [plon 67,6 q/ha], KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha], Reflektor [plon 68,2 q/ha], KWS Berado [plon 85,8 q/ha]KWS Jethro [87,2 q/ha],

KWS Tayo [plon 88,5]. q/ha].Wielkopolskie:

Dańkowskie Turkus [plon 69,6 q/ha]KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha]KWS Vientto [plon 83,8 q/ha]KWS Serafino [plon 81,8 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha], Dańkowskie Skand [plon 68,9 q/ha]KWS Jethro [plon 87,2 q/ha].Zachodniopomorskie:

Antonińskie [plon 66,2 q/ha]KWS Serafino [plon 81,8 q/ha]KWS Vinetto [plon 83,8 q/ha]Dańkowskie Granat [plon 67,6 q/ha], KWS Trebiano [plon 82,4 q/ha], SU Performer [plon 80,4 q/ha]KWS Dolaro [plon 84,5 q/ha],

KWS Jethro [plon 87,2 q/ha], Piano [plon 84,5 q/ha], SU Arvid [plon 81,1 q/ha], Dańkowskie Dragon [plon 68,2 q/ha]Dańkowskie Turkus [plon 69,6 q/ha], Reflektor [plon 68,2 q/ha].
 • 231,00 zł Brak towaru

  Żyto ozime Tur odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 5,7, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 80,5 q/ha, norma wysiewu: 180-210 szt./1 m2

  231,00 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 289,00 zł

  Żyto Performer odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 5, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 78,5 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  289,00 zł
  Brak Towaru
 • 214,00 zł

  Żyto ozime Laurids odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 5, na wszystkie gleby, norma wysiewu 2 j/ha.

  214,00 zł
  Brak Towaru
 • 291,00 zł W magazynie

  Żyto ozime Stannos odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie bardzo dobrym, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie bardzo dobrym, norma wysiewu 2 j/ha.

  291,00 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 88,50 zł

  Żyto ozime Poznańskie odmiana populacyjna, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 80,9 q/ha, norma wysiewu 240-300 ziaren/m2

  88,50 zł
  Brak Towaru
 • 246,00 zł

  Żyto ozime Mephisto odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie wysokim, niskie wymagania glebowe, norma wysiewu 2 j/ha.

  246,00 zł
  Brak Towaru
 • 299,00 zł Brak towaru

  Żyto ozime odmiany Vinetto odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 6,3, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 91 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  299,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 329,00 zł Brak towaru

  Żyto KWS Serafino odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 5,5, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 90,4 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  329,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 319,00 zł Brak towaru

  Żyto ozime KWS Jethro odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 6, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 86,5 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  319,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 319,00 zł W magazynie

  Żyto ozime Igor odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 6,5, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 87 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  319,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 299,00 zł Brak towaru

  Żyto KWS Dolaro odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 6,4, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 87 q/ha, norma wysiewu: 65-75 kg/ha (2 j/ha).

  299,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 305,00 zł Brak towaru

  Żyto KWS Bono odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 5,3, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 84,5 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  305,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 229,00 zł

  Żyto KWS Binntto odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 6,4, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 101,5 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  229,00 zł
  Brak Towaru
 • 304,00 zł W magazynie

  Żyto ozime KWS Berado odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 6,2, przeciętne-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 78 q/ha, norma wysiewu 2 j/ha.

  304,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 115,00 zł W magazynie

  Żyto ozime Horyzo odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,7, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 69,6 q/ha, norma wysiewu 90-110 kg/ha

  115,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 275,00 zł Brak towaru

  Żyto ozime Helltop odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie 6,4, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie bardzo dobrym, norma wysiewu 2 j/ha.

  275,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 147,00 zł W magazynie

  Żyto ozime Turkus Dańkowskie odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 6,1, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 61,1 q/ha, norma wysiewu 80-90kg/ha (2 jed/ha)

  147,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 147,00 zł W magazynie

  Żyto ozime Skand Dańkowskie: odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,9, przeciętno-niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 61,8 q/ha, norma wysiewu: 80-90kg/ha (2 jed/ha)

  147,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 69,50 zł W magazynie

  Żyto ozime Dańkowskie Rubin to odmiana populacyjna, mająca niewielkie wymagania glebowe. Jest odporna na choroby zbóż, cechuje go także odporność przed sporyszem. Osiąga stabilne plony i bardzo dorodne ziarna.

  69,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 89,50 zł

  Żyto ozime Dańkowskie Opal odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 6,6, nisko-średnie wymagania glebowe, norma wysiewu 80-90 kg/ha

  89,50 zł
  Brak Towaru
 • 155,00 zł W magazynie

  Żyto ozime Dańkowskie Kanter: odmiana populacyjna bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych przydatna na cele młynarsko-piekarskie norma wysiewu: 260 szt./m2 (90-100kg/ha)

  155,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 69,50 zł Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka i sfinalizować zamówienie. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.

  Żyto ozime Hadron odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,4, nisko-średnie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 70,5 q/ha, norma wysiewu 4 jed./ha

  69,50 zł
  Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka i sfinalizować zamówienie. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.
 • 145,00 zł Brak towaru

  Żyto Dańkowskie Granat to odmiana populacyjna. To wczesna odmiana żyta, nadająca się na uprawę na gorszych stanowiskach. Odmiana bardzo dobrze się krzewi, a także jest wysoce odporna na większość chorób.

  145,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 139,00 zł

  Żyto ozime Dańkowskie Granat odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,6, nisko-średnie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 71,1 q/ha, norma wysiewu 80-90 kg/ha

  139,00 zł
 • 139,00 zł Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka i sfinalizować zamówienie. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.

  Żyto Dańkowskie Dragon to odmiana żyta z hodowli DANKO, zarejestrowana w 2020 roku. Dragon posiada wysokie parametry jakościowe wysoka liczba opadania, podwyższona temperatura kleikowania wysoka lepkość kleiku.

  139,00 zł
  Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka i sfinalizować zamówienie. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.
 • 145,00 zł Brak towaru

  Żyto ozime Dańkowskie Dragon: na cele młynarsko-piekarskie wysokie plonowanie bardzo dobra odporność na zakwaszenie gleby odmiana wczesna o średniej wysokości dobra odporność na wyleganie

  145,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 117,00 zł Brak towaru

  Żyto ozime Dańkowskie Diament odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,5, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 68,1 q/ha, norma wysiewu 90-110 kga/ha

  117,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 117,00 zł Brak towaru

  Żyto ozime Dańkowskie Amber odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,8, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 58,4 q/ha, norma wysiewu: 90-110kg/ha

  117,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 109,00 zł

  Żyto ozime Dańkowskie Agat odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,9, niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie bardzo dobrym, norma wysiewu 2 jed/ha

  109,00 zł
  Brak Towaru
 • 69,50 zł W magazynie

  Żyto ozime Antonińskie odmiana populacyjna, odporność na wyleganie na poziomie 5,4, nisko-średnie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie 80,2 q/ha, norma wysiewu 280-320 ziaren/m2

  69,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-01-23

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie