E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Jaką odmianę pszenżyta ozimego wybrać do siewu w 2022 roku?

Wybór właściwej odmiany pszenżyta ozimego do siewu ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania jak największych plonów. Przed zakupem materiału siewnego, warto więc zapoznać się z poziomem plonowania poszczególnych gatunków oraz ich cechami jakościowymi. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia odporności na choroby, wymagań glebowych i zimotrwałości. Jaką odmianę pszenżyta ozimego wybrać do siewu w 2022 roku?

Opłacalność uprawy pszenżyta ozimego

Pszenżyto ozime to zdecydowanie jedno z najbardziej opłacalnych zbóż uprawianych w Polsce. Rolnicy szukając właściwego materiału do siewu najczęściej kierują się bowiem jego stopniem wysokoplenności. Możliwości plonowania pszenżyta ozimego są o wiele wyższe, niż w przypadku pszenicy i żyta, plasując się na granicy 10-12 t/ha. Duży wpływ ma na to zwiększona ilość kwiatów wytwarzanych w kłosie pszenżyta w porównaniu do innych rodzajów zbóż. Pszenżyto ozime wykazuje też większą tolerancję na stanowiska glebowe o niskim pH, a także cechuje się doskonałą odpornością na choroby i stres biotyczny. Świetnie sprawdzi się do uprawy na glebach lekkich, gdzie pozwoli uzyskać efektywne plony o lepszej jakości paszowej. Warto również zauważyć, że uprawy ozime w ostatnich latach przezimowały o wiele lepiej, niż w poprzednich, przez co osiągnęły wyższe plony w porównaniu do hodowli pozostałych zbóż. Obecnie średnie plony pszenżyta ozimego przewyższają uprawę żyta o około 40%, a w niektórych regionach kraju, o 50%. Wysoka wartość pokarmowa oraz duży potencjał plonowania sprawiają, że uprawa pszenżyta ozimego staje się coraz bardziej opłacalna. Dodatkowo zboże wykorzystywane jest w celach energetycznych i jako surowiec do produkcji bioetanolu. Cechuje się więc wyższą konkurencyjnością w stosunku do innych zbóż, co skutecznie zwiększa dochodowość uprawy.
Pszenżyto krótkosłome czy długosłome?

Zarówno hodowla pszenżyta długosłomego, jak i krótkosłomego przynosi wiele korzyści. Odmiany tradycyjne dedykowane są głównie rolnikom oraz właścicielom gospodarstw, którzy uprawiają pole lub plantację. Gatunki długosłome charakteryzują się wysokim potencjałem plonowania, bardzo dobrą zimotrwałością oraz doskonałą tolerancją na słabsze stanowiska glebowe. Ze względu na dużą zawartość składników odżywczych, a także białka o bardzo dobrej strawności wykorzystywane są również przez hodowców jako pasza dla zwierząt. Pszenżyto długosłome stosowane jest też w celach komercyjnych, najczęściej do wyrobu mąki, kasz lub płatków zbożowych. Słód tego zboża okazuje się również przydatny w przemyśle alkoholowym. 
Odmiany krótkosłome stanowią doskonałą propozycję pod bardziej intensywne uprawy na większą skalę. Świetnie nadadzą się pod hodowlę na paszę dla zwierząt lub na sprzedaż komercyjną. W porównaniu do pszenżyta tradycyjnego, wymagają jednak nieco lepszych, żyznych stanowisk, bogatych w składniki mineralne. Z pewnością wykazują za to większą odporność na wyleganie i porastanie ziarna w kłosach, lepszą stabilność łanu oraz zwiększoną tolerancję na opóźniony siew. Dodatkowo pszenżyto krótkosłome znakomicie znosi okresowe susze. Dzięki mniejszym normom wysiewu i niższym kosztom zakupu materiału siewnego umożliwia efektywną hodowlę na bardzo dużą skalę. 


Odmiany pszenżyta ozimego rekomendowane przez dlaroslin.pl w 2022 roku

Sprawdź, rekomendowane przez nas odmiany pszenżyta ozimego w 2022 roku!


Jaką odmianę krótkosłomą pszenżyta ozimego wybrać?

Aby otrzymać jak największe plony, warto wybierać wyłącznie sprawdzony materiał siewny. Na jakie odmiany pszenżyta krótkosłomego należy postawić w 2022 roku? 


Nasiona pszenżyta ozimego Corado

Corado to nowa odmiana pszenżyta ozimego, charakteryzująca się grubymi ziarnami i średnio krótką długością słomy. Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, wysoką mrozoodporność oraz znakomitą tolerancję na wyleganie. Dzięki dużej zawartości białka nadaje się pod uprawę na paszę dla zwierząt. Corado wyróżnia się też wysoką plennością. Odmiana polecana jest do upraw w szerokim zakresie jakości gleb - klasa IIIa-V.

Nasiona pszenżyta ozimego Mondeo

Mondeo to zarejestrowana w Szwecji odmiana pszenżyta ozimego o jednym z największych potencjałów plonowania. Posiada grube ziarno ze średnio krótką długością słomy. Dużą zaletą gatunku jest bardzo dobra odporność na choroby oraz porastanie. Ponadto wykazuje wysoką mrozoodporność i zimotrwałość. Modeo najefektywniej plonuje na glebach o średniej oraz dobrej jakości - klasa IIIa do IVb.


Nasiona pszenżyta ozimego Tadeus

Odmiana Tadeus wyróżnia się krótkim źdźbłem, średnią długością słomy oraz wysoką masą tysiąca ziaren (47,5g). Jej dużym atutem jest wysoka tolerancja na suszę i bardzo dobra zimotrwałość. Tadeus wykazuje również jedną z najwyższych odporności na porastanie zboża w kłosie. Posiada średnio-wysoki potencjał plonowania. Pszenżyto Tadeus z powodzeniem może być uprawiane na nieco słabszych glebach.


Jaką odmianę długosłomą pszenżyta wybrać?

Szukając odpowiedniego gatunku pszenżyta długosłomego, najlepiej kierować się ich rekomendacjami. Czym charakteryzują się odmiany polecane w 2022 roku?

Nasiona pszenżyta ozimego Avokado

Avokado to odmiana o tradycyjnej długości słomy, która doskonale radzi sobie na słabych i bardzo słabych stanowiskach glebowych. Cechuje się wysokim poziomem plonowania, gdzie może być z powodzeniem uprawiania niezależnie od regionu kraju. Ten rodzaj pszenżyta ozimego wyróżnia się znakomitą mrozoodpornością, a także bardzo wysoką odpornością na porastanie ziarna w kłosie i choroby grzybowe. Dodatkowo posiada świetnie rozwinięte zdolności krzewienia.


Nasiona pszenżyta ozimego Belcanto

Pszenżyto ozime Belcanto charakteryzuje się niezwykle wysokim plonowaniem, nawet w latach niesprzyjających rozwojowi. Odmiana uznawana jest za jednego z liderów pod względem zdrowotności oraz odporności na choroby. Posiada bardzo dobrą mrozoodporność, a także wysoką odporność na porastanie ziarna w kłosie i wyleganie. Ponadto ma znakomicie rozwinięte zdolności krzewienia. Wykazuje wyjątkowo duże zdolności adaptacyjne do warunków klimatyczno- glebowych. Belcanto nadaje się do uprawy już przy średnich stanowiskach (klasa IVA - IVB).


Nasiona pszenżyta ozimego SU Liborius

SU Liborius to jedna z nowszych odmian zarejestrowanych w Polsce. Cechuje się bardzo wysokim plonowaniem, co zostało potwierdzone w badaniach COBORU w 2017 roku. Jej dużym atutem jest wysoka niepodatność na choroby, dobra zimotrwałość oraz duża odporność na wyleganie. Gatunek dobrze toleruje także okresowe niedobory wody i susze. Pszenżyto ozime Liborius polecane jest głównie na słabsze stanowiska. 


Nasiona pszenżyta ozimego Meloman

Meloman to odmiana o niezwykle szerokich możliwościach uprawy. Osiąga bardzo wysokie oraz stabilne plony, jednocześnie nadając się na większość rodzajów stanowisk. Posiada wyjątkowo dorodne i dobrze wyrównane ziarna oraz tradycyjną długość słomy. Charakteryzuje się doskonałą zimotrwałością, wysoką odpornością na porastanie ziarna w kłosie i wyleganie, a także na popularne choroby zbóż. Wyróżnia się niewielkimi wymaganiami glebowymi, dzięki czemu toleruje również zakwaszone bądź gorsze stanowiska. 
Odmiany rekomendowane przez COBOR na rok 2022 według województw

Dolnośląskie:

Meloman [plon 79 q/ha]Kasyno [plon 78,1 q/ha], Temuco [plon 81,4 q/ha], Belcanto [plon 80,6 q/ha], Lombardo [plon 84,6 q/ha], SU Liborius [plon 87,2 q/ha].Kujawsko-pomorskie:

Meloman [plon 79 q/ha]Trapero [plon 79 q/ha]Sekret [plon 79 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha], Carmelo [plon 79,8 q/ha], Tadeus [plon 84,7 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha], Medalion [plon 84,7 q/ha].Lubelskie:

Lombardo [plon 84,7 q/ha], Tadeus [plon 84,7 q/ha], Temuco [plon 81,4 q/ha], Belcanto [plon 80,6 q/ha]Orinoko [plon 77,3 q/ha]Lubuskie:

Meloman [plon 82,3 q/ha]Tadeus [plon 84,7 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha], Lombardo [plon 84,7 q/ha], Trefl [plon 75,7 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha]Łódzkie:

Meloman [plon 79 q/ha]Tadeus [plon 84,7 q/ha], Carmelo [plon 79,8 q/ha], Sekret [plon 79 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha], Toro [plon 77,3 q/ha], SU Liborius [plon 87,2 q/ha], Medalion [plon 84,7 q/ha]. Małopolskie:

Meloman [plon 79 q/ha], Lombardo [plon 84,7 q/ha], Porto [plon 76,5 q/ha]Sekret [plon 79 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha], Carmelo [plon 79,8 q/ha], SU Liborius [plon 87,23 q/ha].Mazowieckie:

Meloman [plon 79 q/ha]Kasyno [plon 78,1 q/ha]Orinoko [plon 77,3 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha], Medalion [plon 84,7 q/ha].Opolskie:

Meloman [plon 79 q/ha], Lombardo [plon 84,7 q/ha], Carmelo [plan 79,8 q/ha], Tadeus [plon 84,7 q/ha], Balcanto [plon 80,6 q/ha], Orinoko [plon 77,3 q/ha].Podkarpackie:

Panteon [plon 75,7 q/ha]Avokado [plon 78,1 q/ha]Sekret [plon 79 q/ha]Tadeus [plon 84,7 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha]. 

Podlaskie:

Dolindo [plon 74,8 q/ha], SU Liborius [plon 87,2 q/ha], Tadeus [plon 84,7 q/ha], Toro [plon 77,3 q/ha], Medalion [plon 84,7 q/ha].Pomorskie:

Trapero [plon 79 q/ha]Kasyno [plon 78,1 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha]Tadeus [plon 84,7 q/ha], Toro [plon 77,3 q/ha], Corado [plan 82,3 q/ha], Medalion [plon 84,7 q/ha]. Śląskie:

Meloman [plon 79 q/ha], Lombardo [plon 84,7 q/ha], Kasyno [plon 78,2 q/ha]Sekret [plon 79 q/ha]Tadeus [plon 84,8 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha], Toro [plon 77,3 q/ha].Świętokrzyskie:

Borowik [plon 76,5 q/ha]Meloman [plon 79 q/ha], Carmelo [plon 79,8 q/ha], Porto [plon 76,5 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha]Warmińsko-mazurskie:

Meloman [plon 79 q/ha]Octavio [plon 76,5 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha]Orinoko [plon 77,3 q/ha]Wielkopolskie:

Meloman [plon 79 q/ha]Avokado [plon 78,2 q/ha], Temuco [plon 81,5 q/ha], Carmelo [plon 79,8 q/ha], Tadeus [plon 84 ,7 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha]SU Liborius [plon 87,2 q/ha]Zachodniopomorskie:

Tadeus [plon 84,8 q/ha]Belcanto [plon 80,6 q/ha]Sekret [plon 79 q/ha], Temuco [plon 81,5 q/ha], Lombardo [plon 84,8 q/ha], SU Liborius [plon 87,2 q/ha], Medalion [plon 84,8 q/ha]. 

Może zainteresuje Cię również:

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie