Jaką odmianę rzepaku ozimego wybrać do siewu w 2022 roku? - | E-sklep dlaroslin.pl

Jaką odmianę rzepaku ozimego wybrać do siewu w 2022 roku?

Jaką odmianę rzepaku ozimego wybrać do siewu w 2022 roku?

Sierpniowe zasiewy odmian rzepaku ozimego poprzedza czas decyzji, jaką odmianę wybrać w bieżącym sezonie. Warto więc wiedzieć, że znaczenie odmiany jako czynnika plonotwórczego wzrasta. Eksperci szacują, że wpływ na wzrost plonowania dochodzić może nawet do 50%.

Dobierając odmianę rzepaku do siewu, należy zwracać uwagę na jej cechy takie jak:

 • odporność na choroby,
 • odporność na wyleganie,
 • odporność na otwieranie łuszczyn i osypywanie nasion,
 • zimotrwałość,
 • plenność
 • oraz zawartość oleju i białka.

Korzystnie jest też uprawiać odmiany sprawdzone w danym rejonie kraju. Dobrą pomocą przy wyborze może okazać się Lista Odmian Zalecanych przygotowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Wybierając odmianę rzepaku ozimego na olej konsumpcyjny, ważną rolę odgrywa również zawartość kwasów Omega-3 - im wyższa ich zawartość, tym wyższa cena za nasiona na skupie nasion. Jeśli chcesz uzyskać wysokie plony, najlepiej siać rzepak po roślinach strączkowych lub mieszankach zbożowo-strączkowych.

Opłacalność uprawy rzepaku

Produkcja rzepaku rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie. Roślina ta posiada aż 95% udziału w areale krajowych upraw oleistych. Po wejściu do UE produkcja rzepaku stała się najszybciej rozwijającym się u nas kierunkiem produkcji roślinnej – przybywa powierzchni zasiewów i rolników uprawiających tę roślinę.

Dzieje się tak, ponieważ popyt na tłuszcze roślinne ciągle wzrasta. Duży wpływ na ten stan rzeczy ma zainteresowanie biopaliwami i energią odnawialną. To właśnie polityka energetyczna UE zadecydowała o dynamicznym rozwoju produkcji rzepaku, który jest surowcem używanym w produkcji właśnie takich biokomponentów. Wydaje się więc, że w najbliższych latach będzie uprawą opłacalną.

Optymistyczne perspektywy dla producentów przedstawia też Wielkopolska Izba Rolnicza w kalkulacji uprawy 1 ha rzepaku na rok 2022. Eksperci WIR wyliczają, że z 1 ha rolnik powinien uzyskać ponad 16 tys. zł przychodu. Po odliczeniu kosztów, które stanowią około 50 % tej kwoty, prognozowany zysk wyniesie nie mniej niż 8 tys. zł.

Natomiast Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w swojej kalkulacji z grudnia 2021, szacuje wskaźnik opłacalności produkcji rzepaku na poziomie od 120 % do 189 % w zależności od wysokości kosztów nawożenia.

Również cena rzepaku rośnie. Notowania rzepaku na paryskiej giełdzie w maju 2022 wyniosły 814,75 euro za tonę (czyli 3737 złotych za tonę) i były o 56,8 proc. wyższe niż przed rokiem. Cena ta dotyczy nowych zbiorów rzepaku z dostawą w sierpniu. Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na giełdzie we Francji dominuje długoterminowy trend wzrostowy.

Na tak gwałtowny wzrost cen rzepaku na giełdach światowych miała niewątpliwy wpływ wojna na Ukrainie. Ukraina, Kanada i Australia to główni światowi eksporterzy rzepaku. Te trzy kraje zaspokajają 95% zapotrzebowania na nasiona tej rośliny w UE. Ukraina ma 40% udziału w rynku rocznie. Zapotrzebowanie Europy na rzepak przewyższa jego krajową podaż, co powoduje konieczność importu dużych ilości rzepaku do tłoczenia. Import do UE osiągnął rekordowy poziom prawie 6 mln ton w sezonie 2019/20. Dla europejskiego rynku rzepaku Ukraina jest więc ważnym graczem.

Jednak, jak informują eksperci z Earth Observation for Ukraine, struktura upraw w rejonach objętych wojna ulega zmianie. Producenci płodów rolnych na Ukrainie nie chcą siać słonecznika i rzepaku, ponieważ rośliny te mają długi łańcuch przetwarzania i istnieje obawa, czy rolnicy zdołają je sprzedać. W wyniku wojny dostawy plonów nie docierają do odbiorców, co wiąże się z możliwością powstania deficytów żywności. Wstrzymanie działalności rolniczej na Ukrainie będzie mieć konsekwencje także dla europejskiego rynku biopaliw oraz żywności dla niemowląt, ponieważ oparte są o dostawy ukraińskiego rzepaku.

W tej sytuacji MRiRW poinformowało, że na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska ma umożliwić rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach. Zgodnie z decyzją ugory te można wykorzystać pod uprawę żywności i pasz. Decyzje te uzasadnione są zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego w UE w sytuacji trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Otwiera się więc nowa perspektywa dla rolników pragnących powiększyć areały swoich upraw, w tym producentów rzepaku.Populacja czy mieszaniec?

Czerwiec i lipiec to dla producentów rzepaku czas decyzji, którą odmianę powinni wybrać na siew ozimy. Populacja czy mieszaniec? - to pytanie dręczy wielu plantatorów. Spróbujmy więc przybliżyć zalety i wady obu typów rzepaku.

Odmiany populacyjne, inaczej liniowe - zalety:

 • znacznie niższa cena niż w przypadku odmian hybrydowych,
 • wysoka tolerancja na przyśpieszony termin siewu,
 • lepiej sprawdzają się na słabszych stanowiskach oraz w uprawie mniej zintensyfikowanej.Odmiany populacyjne, inaczej liniowe wady:

 • plon nasion uzyskany z odmiany populacyjnej jest zwykle około 20% niższy niż w przypadku formy mieszańcowej.


Odmiany mieszańcowe, inaczej hybrydowe – zalety:

 • wyższy plon niż w przypadku odmian liniowych,
 • lepiej rozwinięty system korzeniowy pozwala roślinom na dobry rozwój na słabszych i suchych ziemiach. Dotyczy to odmian specjalnie do tego przeznaczonych,
 • duża tolerancja na opóźniony termin siewu dzięki szybkiemu rozwojowi początkowemu,
 • bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki stresowe.


Odmiany mieszańcowe, inaczej hybrydowe – wady:

 • znacznie wyższa cena w porównaniu do odmian populacyjnych.


Wybierając nasiona rzepaku ozimego, trzeba wziąć pod uwagę stanowisko, na którym będzie uprawiany rzepak, termin siewu oraz warunki agrotechniczne w gospodarstwie.

Odmiany rzepaku ozimego rekomendowane przez dlaroslin.pl w 2022 roku - przegląd odmian rzepaku

Jaka odmianę liniową rzepaku wybrać?

Nasiona rzepaku ozimego Bono

Bono to odmiana wczesna polecana do uprawy na terenie całego kraju.
Odmiana ta cechuje się tolerancją na opóźniony termin siewu ze względu na szybki profil rozwoju jesiennego. Zaletą tej odmiany jest bez wątpienia bardzo wysoka odporność na wymarzanie oraz wysoki i stabilny plon przy wysokiej masie tysiąca nasion bogatych w tłuszcz. Rzepak ozimy Bono ma niska zawartość glukozynolanów - substancji niepożądanych w paszach dla zwierząt.Nasiona rzepaku ozimego Birdy

Birdy to lider plonowania wśród odmian populacyjnych w doświadczeniach COBORU 2014, 2015, 2017, 2019, 2020. Wyróżnia się także wysoką odpornością na czerń krzyżowych. Odmiana ta ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe i wysoką mrozoodporność. Birdy ze względu na wysoki początkowy wigor jest elastyczny co do terminu siewu. Do jego zalet należy też wysoki potencjał plonowania i podwyższona zawartość oleju w nasionach.Nasiona rzepaku ozimego Derrick

Odmiana rzepaku ozimego Derrick średnio późno startuje na wiosnę, przez co rośliny mniej są narażone na wiosenne przymrozki. Odmiana ta cechuje się wysoką zimotrwałością i wysoką odpornością na wyleganie. Odmiana Derrick gwarantuje stabilny i wysoki plon oraz wysoką zawartość oleju w nasionach. Tę odmianę rzepaku uprawiać można na typowych stanowiskach pod uprawę rzepaku oraz na stanowiskach przeciętnych. Decydując się na wysiew nasion rzepaku ozimego Derrick, pamiętać należy, że odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia.Nasiona rzepaku ozimego Gemini

Gemini to odmiana rzepaku ozimego o wysokim potencjale plonowania – może osiągnąć nawet 115% plonu wzorca. Cechuje ją podwyższona odporność na czerń krzyżowych i dobra zimotrwałość. Plon rzepaku Derrick ma wysoką masę tysiąca nasion, podwyższoną zawartość tłuszczu i niską zawartość glukozynolanów. Jest to odmiana o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania.Nasiona rzepaku ozimego Harry

Zarejestrowany w 2013 roku w Polsce, Harry to jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych. W uprawie tej odmiany rzepaku możliwy jest opóźniony wysiew, gdyż cechuje ją bardzo dobry wigor jesienny. Harry posiada gen odporności na czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową oraz suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana ta nadaje się do uprawy na glebach średnich i dobrych. Możliwa jest również uprawa na glebach słabszych. Jest to odmiana średnio wczesna.Nasiona rzepaku ozimego SY Ilona

Odmiana rzepaku SY Ilona charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonowaniem, a nasiona posiadają wysoką masę tysiąca nasion oraz podwyższoną zawartość tłuszczu i średnią zawartość glukozynolanów. Jest to odmiana odporna na choroby podstawy łodygi, wyleganie, mróz i i zgniliznę twardzikową. Ma przeciętne wymagania glebowe, dlatego polecana jest do uprawy na terenie całego kraju. SY Ilona średnio wcześnie kwitnie i dojrzewa.Nasiona rzepaku ozimego Kepler

Odmiana rzepaku ozimego Kepler osiągnęła najlepsze wyniki plonowania wśród odmian populacyjnych w Polsce w 2021 roku wg badań COBORU. Jest to jedna z niewielu odmian populacyjnych z genem odporności na wirus żółtaczki rzepy - tę cechę odporności można było dotychczas znaleźć jedynie wśród odmian hybrydowych. Kepler charakteryzuje się także wysoką zimotrwałością i silnym wigorem jesiennym i wiosennym.
Jaka odmianę mieszańcową rzepaku wybrać?

Nasiona rzepaku ozimego LG Ambassador

LG Ambassador cechuje się silnym wigorem jesiennym, dlatego polecany jest do siewu zarówno w terminie optymalnym jak i opóźnionym. Zaletą rzepaku LG Ambassador jest dobra zdrowotność - bardzo wysoka odporność na wirusa żółtaczki rzepy oraz wysoka na suchą zgniliznę kapustnych. Ponadto jest to odmiana rzepaku o wysokiej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski, także w uproszczonych systemach uprawy oraz w systemach bezorkowych.Nasiona rzepaku ozimego DK Excited

DK Excited charakteryzuje się doskonałym wigorem jesiennym i dzięki temu dobrze znosi ataki szkodników rzepaku - gnatarza rzepakowca, śmietki kapuścianej i pchełki. DK Excited to wysoko plonująca odmiana wykazująca tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy, odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiana DK Excited polecana jest na wszystkie stanowiska glebowe do wysiewu w terminie optymalnym lub opóźnionym.Nasiona rzepaku ozimego Invigor 1165

Odmiana rzepaku ozimego Invigor 1165 osiągnęła jeden z najlepszych wyników zimotrwałości w badaniach rejestrowych COBORU. Invigor 1165 charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonowaniem, nawet w warunkach silnego stresu. Do niewątpliwych zalet odmiany Invigor 1165 należą wysoka mrozoodporność i przydatność na lżejszych stanowiskach, a także odporność na wertyciliozę i bardzo wysoka odporność na osypywanie.Nasiona rzepaku ozimego Kuga

Kuga to odmiana rzepaku ozimego, która w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2015–2019 wykazała dużą plenność i stabilność plonowania osiągając 119% wzorca. Inne jej zalety to znakomita zimotrwałość, wysoka odporność na wyleganie i choroby. Kuga jest odmianą średnio wczesną o wysokiej zawartości tłuszczu. Polecana w warunkach intensywnej technologii uprawy.Nasiona rzepaku ozimego LG Scorpion

Odmiana rzepaku LG Scorpion cechuje się wysoką zdrowotnością w tym wysoką odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty. LG Scorpion jest również odmianą wybitnie odporną na pękanie łuszczyn. W segmencie odmian kiłoodpornych LG Scorpion jest liderem rynku pod względem plonowania – w badaniach COBORU w latach 2019-2020 osiągnął kolejno 117% i 118% wzorca.Nasiona rzepaku ozimego KWS Umberto

KWS Umberto to bardzo plenna odmiana rzepaku, która w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015-2016 osiągała plon ponad 121% wzorca. KWS Umberto cechuje się wybitną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych dzięki kombinacji genów Rlm3 i Rlm7. Kolejnym atutem tej odmiany jest również odporność na osypywanie się nasion i bardzo dobra zimotrwałość. Choć KWS Uberto polecany jest na dobre stanowiska, udaje się również na tych przeciętnychOdmiany rekomendowane przez COBOR na rok 2022 według województw


Dolnośląskie

Odmiany populacyjne: Birdy [plon 44,3 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 53,7 q/ha], Artemis [plon 54,3 q/ha], Aurelia [plon 53,1 q/ha], Angelico [plon 52,5 q/ha], DK Expansion [plon 51,4 q/ha], DK Extract [plon 51,9 q/ha], Marc KWS [plon 54,8 q/ha], Stefano KWS [plon 52,5 q/ha], Trezzor [plon 51,9 q/ha].Kujawsko-pomorskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 40,1 q/ha]Gemini [plon 39,5 q/ha], ES Fuego [plon 36,5 q/ha], Mars [plon 36,6 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 47,3 q/ha], Artemis [plon 48,4 q/ha], Aurelia [47,5 q/ha], Angelico [plon 45 q/ha],  Dominator [plon 48,2 q/ha]LG Ambassador [plon 47,6 q/ha],  DK Excited [plon 49,5 q/ha], Chopin [plon 46,9 q/ha],  Temptation [plon 47 q/ha], Akilah [plon 48,9 q/ha].Lubelskie

Odmiany populacyjne: Gemini [plon 43,1 q/ha]Birdy [plon 36,9 q/ha]SY Ilona [plon 36,5 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: Aurelia [plon 49,6 q/ha], Dynamic [plon 51 q/ha], Duke [plon 49,4 q/ha]LG Architect [plon 50,5 q/ha].Lubuskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 40,1 q/ha],  Gemini [plon 39,5 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 47,3 q/ha], Artemis [plon 48,4 q/ha], Dominator [plon 48,2 q/ha]LG Ambassador [plon 47,6 q/ha], Aurelia [plon 47,5 q/ha], Angelico [plon 45 q/ha], LG Advocat [plon 45,8 q/ha]Duke [plon 46,7 q/ha], Dynamic [plon 46,2 q/ha], Chopin [plon 46,9 q/ha], Prince [plon 44,6 q/ha], DK Exporter [plon 43,2 q/ha].Łódzkie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 44,2 q/ha], Gemini [plon 43,1 q/ha]Galileus [plon 38,3 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 50,3 q/ha], Artemis [plon 52,9 q/ha], Dominator [plon 51 q/ha]LG Ambassador [plon 52,7 q/ha]Duke [plon 49,4 q/ha]DK Excited [plon 56,7], Dynamic [plon 51 q/ha], LG Areti [plon 54,2 q/ha]LG Architect [plon 50,5 q/ha]ES Imperio [plon 43,9 q/ha].Mazowieckie

Odmiany populacyjne:  Derrick [plon 44,2 q/ha]Gemini [plon 43,1 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 50,3 q/ha], Artemis [plon 52,9 q/ha], Dominator [plon 51 q/ha]LG Ambassador [plon 52,7 q/ha]LG Advocat [plon 50,3 q/ha]DK Excited [plon 56,7 q/ha], Dynamic [plon 51 q/ha], Chopin [plon 49 q/ha], LG Artei [plon 54,2 q/ha].Opolskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 46,8 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 53,7 q/ha], Artemis [plon 54,3 q/ha], Dominator [plon 52,5 q/ha], Aurelia [plon 53,1 q/ha], Angelico [plon 52,5 q/ha], LG Advocat [plon 51,3 q/ha]DK Excited [plon 59,6 q/ha], Dynamic [plon 53,9 q/ha], Chopin [plon 50,9 q/ha], Prince [plon 47,4 q/ha], ES Imperio [plon 49,9 q/ha], Stefano KWS [plon 52,5 q/ha], Trezzor [plon 51,9 q/ha].Podkarpackie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 51 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 61,7 q/ha], Artemis [plon 71 q/ha], Angelico [plon 61,4 q/ha], Duke [plon  62,9 q/ha], Dynamic [plon 62,5 q/ha], LG Aviron [plon 66,3 q/ha], LG Anarion [plon 58,7 q/ha], Tigris [plon 58,2 q/ha].Podlaskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 48,6 q/ha]Gemini [plon 49,2 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 59,2 q/ha]Dominator  [plon 58,5 q/ha]LG Ambassador [plon 59,6 q/ha], Aurelia [plon 58,4 q/ha], Angelico [plon 55,6 q/ha], LG Advocat [plon 56,9 q/ha]Duke [plon 60,2 q/ha]Prince [plon 58,1 q/ha]Luciano KWS [plon 57,1 q/ha]Pomorskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 41,3 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut  [plon 52,7 q/ha], Artemis [plon 52,1 q/ha], Dominator [plon 47 q/ha],  LG Ambassador [plon 50,9 q/ha], Aurelia [plon 51,1 q/ha], DK Excited [plon 55,2 q/ha].Śląskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 46,8 q/ha]Gemini [plon 48,2 q/ha], Kwazar [plon 46,1 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 53,7], Artemis [plon 54,3 q/ha], Dominator [plon 52,5 q/ha]LG Ambassador [plon 51,5 q/ha]Duke [plon 53,7 q/ha]DK Excited [plon 59,6 q/ha], Chopin [plon 50,9 q/ha],

LG Areti [plon 57,7 q/ha]LG Aviron [plon 56,7 q/ha], DK Expansion [plon 51,4 q/ha], Temptation [plon 52 q/ha], Batis [plon 56 q/ha], DK Exporter [plon 52 q/ha], Marc KWS [plon 54,8 q/ha], Bonanza [plon 48,9 q/ha], Umberto KWS [plon 52,5 q/ha].Świętokrzyskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 51 q/ha]Gemini [plon 54,8 q/ha]Birdy [plon 50,1 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Architect [plon 58,7 q/ha], DK Expansion [plon 56,5 q/ha], DK Extract [plon 59,1 q/ha].Warmińsko-mazurskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 48,6 q/ha]Gemini [plon 49,2 q/ha]ES Fuego [plon 45,9 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 59,2 q/ha], Artemis [plon 60,1 q/ha], Dominator [plon 58,5 q/ha]LG Ambassador [plon 59,6 q/ha], Aurelia [plon 58,4 q/ha], Angelico [plon 55,6 q/ha], Advocat [plon 56,9 q/ha],

Duke [plon 60,2 q/ha]DK Excited [plon 62,1 q/ha]LG Areti [plon 59,8 q/ha]Prince [plon 58,1 q/ha]LG Aviron [plon 58,6 q/ha]Temptation [plon 60,6 q/ha], Batis [plon 62,3 q/ha], LG Anarion [plon 57,1 q/ha].Wielkopolskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 40,1 q/ha]Gemini [plon 39,5 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 47,3 q/ha], Artemis [plon 48,4 q/ha], Dominator [plon 48,2 q/ha]LG Ambassador [plon 47,6 q/ha], Aurelia [plon 47,5 q/ha], LG Advocat [plon 45,8 q/ha]LG Architect [plon 45,8 q/ha]Anniston [plon 42,9 q/ha].Zachodniopomorskie

Odmiany populacyjne: Derrick [plon 41,3 q/ha]Gemini [plon 35,2 q/ha]Birdy [plon 34,4 q/ha]Galileus [plon 39,4 q/ha]SY Ilona [plon 37,5 q/ha].

Odmiany mieszańcowe: LG Absolut [plon 52,7 q/ha], Angelico [plon 48,4 q/ha], LG Advocat [plon 48,2 q/ha]LG Areti [plon 51,5 q/ha]Prince [plon 44,8 q/ha]LG Aviron [plon 51,8 q/ha], Astana [plon 45,2 q/ha].
 • 539,00 zł W magazynie

  Rzepak Bono: odmiana populacyjna, wysoki potencjał plonotwórczy, bardzo wysoka mrozoodporność i regeneracja roślin po zimie, odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu, podwyższona zawartość tłuszczu.

  539,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 744,99 zł W magazynie
  Nowy

  Rzepak Bono: odmiana populacyjna, wysoki potencjał plonotwórczy, bardzo wysoka mrozoodporność i regeneracja roślin po zimie, odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu, podwyższona zawartość tłuszczu.

  744,99 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 725,00 zł W magazynie

  Rzepak Birdy: odmiana populacyjna, jest to roślina osiągająca stabilny i wysoki plon, nadająca się na typowe dla rzepaku kompleksy glebowe, wykazuje on prawidłową odporność na mrozy i czerń krzyżowych, dodatkowo rzepak jest zaprawiony specjalną zaprawą insektycydową Cruiser.

  725,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 935,00 zł W magazynie

  Rzepak Birdy: odmiana populacyjna, jest to roślina osiągająca stabilny i wysoki plon, nadająca się na typowe dla rzepaku kompleksy glebowe, wykazuje on prawidłową odporność na mrozy i czerń krzyżowych, dodatkowo rzepak jest zaprawiony specjalną zaprawą insektycydową Buteo Start.

  935,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 995,00 zł W magazynie

  Rzepak Derrick: jest to odmian populacyjna, duży plon nasion, dobra zimotwałość, odporność powyżej średniej, wysoka zawartość oleju w nasionach, rzepak poradzi sobie nawet na glebach przeciętnych

  995,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 785,00 zł W magazynie

  Rzepak Derrick: jest odmianą populacyjną, wyróżnia się dobra zimotrwałość, duży plon nasion, elastyczny termin siewu, a także wysoka zawartość oleju w nasionach.

  785,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 550,00 zł W magazynie

  Rzepak Gemini: odmiana populacyjna, jest to roślina osiągająca bardzo stabilne i wysokie plony, tolerancja na suszę oraz stabilne plonowanie na glebach o zróżnicowanej jakości, wysoka zawartość tłuszczu.

  550,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 755,00 zł W magazynie

  Rzepak Gemini: odmiana populacyjna, jest to roślina osiągająca bardzo stabilne i wysokie plony, tolerancja na suszę oraz stabilne plonowanie na glebach o zróżnicowanej jakości, wysoka zawartość tłuszczu.

  755,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 555,00 zł Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.

  Rzepak Harry: populacyjna odmiana ozimego rzepaku, jeden z najlepiej plonujących rzepaków populacyjnych, jest wysoce odporny na mrozy, może być uprawiany na gorszych stanowiskach w opóźnionym terminie.

  555,00 zł
  Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.
 • 744,99 zł W magazynie

  Rzepak Harry: populacyjna odmiana ozimego rzepaku, jeden z najlepiej plonujących rzepaków populacyjnych, jest wysoce odporny na mrozy, może być uprawiany na gorszych stanowiskach w opóźnionym terminie.

  744,99 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 005,00 zł W magazynie

  Rzepak Ilona: odmiana populacyjna, doskonała odporność na choroby podstawy łodygi, wysoka zawartość tłuszczu, bardzo dobra odporność na wyleganie, przeciętne wymagania glebowe.

  1 005,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 625,00 zł Brak towaru

  Rzepak Ilona: odmiana populacyjna, doskonała odporność na choroby podstawy łodygi, wysoka zawartość tłuszczu, bardzo dobra odporność na wyleganie, przeciętne wymagania glebowe.

  625,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 779,00 zł W magazynie

  Rzepak Kepler: odmiana populacyjna odporna na wirusa żółtaczki rzepku TuYV, Kepler osiągnał najlepsze wyniki spośród wszystkich odmian populacyjnych, wysokie i stabilne plony, wysoka zawartość tłuszczu.

  779,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 575,00 zł W magazynie

  Rzepak Kepler: odmiana populacyjna odporna na wirusa żółtaczki rzepku TuYV, Kepler osiągnał najlepsze wyniki spośród wszystkich odmian populacyjnych, wysokie i stabilne plony, wysoka zawartość tłuszczu.

  575,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 645,00 zł W magazynie

  Rzepak Ambassador: odmiana mieszańcowa, bardzo dobry wigor jesienny w optymalnym i późnym terminie siewu, duża odporność na pękania łuszczyn, odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

  1 645,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 566,00 zł W magazynie

  Rzepak DK Excited: mieszańcowa odmiana ozimego rzepaku, cechuje go wysoki i stabilny plon tłuszczu oraz bardzo dobra zimotrwałość, roślina odporna na wyleganie, która może być uprawiana na różnych, także gorszych stanowiskach.

  1 566,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 295,00 zł Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.

  Rzepak Invigor 1165: odmiana mieszańcowa, może być z powodzeniem uprawiana na różnych stanowiskach, duża energia wschodów, dobrze rozgałęzione rośliny o pięknych kwiatach, szybko regeneruje się po zimie.

  1 295,00 zł
  Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.
 • 1 395,00 zł W magazynie

  Rzepak Kuga: mieszańcowa odmiana ozimego rzepaku, osiąga wysoki i stabilny poziom plenności, wysoce odporny na mrozy, dobra odporność na wyleganie, szybki rozwój jesienno-wiosenny.

  1 395,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 695,00 zł W magazynie

  Rzepak LG Scorpion: odmiana mieszańcowa, wysoka odpornoość na specyficzne rasy kiły kapusty, wysokie i stabilne plony, dobra odporność na pękanie łuszczyn.

  1 695,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 325,00 zł Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.

  Rzepak Umberto: odmiana mieszańcowa, wyjątkowa zdrowotność i odporność na mrozy, przeciętne wymagania. dobra odporność na wyleganie.

  1 325,00 zł
  Oczekujemy na dostawę. Przyjmujemy zamówienia. Wystarczy dodać ten produkt do koszyka. Realizacja nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu wszystkich pozycji zamówienia.

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2022-08-04

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Opinie

Co mówią nasi klienci:

Kategorie