E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Jak sprawdzić, czy środki ochrony roślin i nawozy mają rejestrację w danej uprawie?
Produkcja, import oraz sprzedaż w Polsce środków ochrony roślin i nawozów jest regulowana ustawami. Duża i ciągle zmieniająca się liczba produktów może wprowadzać zamieszanie i dezorientację. Gdzie można znaleźć wiarygodne i aktualne informacje na temat zarejestrowanych i dopuszczonych do stosowania w Polsce nawozów i środków ochrony roślin? Czy można stosować nawozy i środki ochrony roślin bez etykiety produktu lub w innych uprawach niż przewiduje instrukcja?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 76) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity — Dz. U. 2020 poz. 2097) zarówno nawozy, jak i środki ochrony roślin muszą być zarejestrowane i dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Mogą to być produkty zarejestrowane w Polsce lub (na zasadach wzajemności) produkty zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA) oraz w Turcji.

Jak sprawdzić rejestrację w uprawie?

Przy ogromnej liczbie nawozów i środków ochrony roślin trudno sprawdzić, czy dany produkt jest legalny, oryginalny i nadaje się do stosowania w wybranej uprawie.

Wykaz zarejestrowanych nawozów i środków ochrony roślin

Co roku na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikowane są wykazy zarejestrowanych nawozów i środków ochrony roślin (do pobrania w formie arkusza Excell). Zawierają nazwę produktu, informacje o producencie, skład chemiczny (w przypadku środków ochrony roślin nazwę substancji czynnej), numer i termin ważności zezwolenia oraz rodzaj i wielkość opakowań, których dotyczy zezwolenie. Nie ma tam informacji o praktycznym stosowaniu produktu ani rodzaju upraw, dla których jest przeznaczony.

Wyszukiwarka środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Korzystanie z wyszukiwarki zaczynamy od rozwinięcia filtrów. Możemy sprawdzić, czy wybrany przez nas środek jest zarejestrowany i dopuszczony do stosowania. Po wypełnieniu okna z nazwą środka (np. Adexar Plus), otrzymujemy kilka wyników w zależności od tego, jakie choroby zwalcza i w jakich uprawach jest stosowany. Możemy też zobaczyć szczegóły, czyli informację o numerze zezwolenia, terminach ważności zezwolenia, dopuszczenia do sprzedaży i dopuszczenia do stosowania. Wyszukiwarka może pomóc znaleźć środki ochrony roślin przydatne w konkretnej sytuacji, ale po wpisaniu uprawy i nazwy agrofaga (np. pszenica ozima i rdza brunatna) otrzymamy bardzo długą i niewygodną w użyciu listę środków. Na stronie ministerstwa dostępne są też najnowsze publikowane etykiety środków ochrony roślin.

Wyszukiwarka nawozów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

W tej wyszukiwarce możemy wpisać nazwę nawozu (np. Basacote Plus 6M) i uzyskać szczegółowe informacje na jego temat. Możemy też znaleźć nawozy spełniające określone kryteria, wpisując sposób stosowania nawozu (doglebowo, dolistnie), składnik, grupę roślin uprawnych i konkretną uprawę. IUNiG nie gwarantuje poprawności informacji, ponieważ są one publikowane na podstawie danych dostarczonych przez producentów nawozów. Nie znajdziemy tam nawozów, których producenci nie przekazali informacji do IUNiG.

Wyszukiwarka nawozów i środków ochrony roślin dlaroslin.pl

Wyszukiwarka na stronie dlaroslin.pl pozwala znaleźć zarejestrowane nawozy i środki ochrony roślin przeznaczone dla konkretnej uprawy. Po wybraniu kilku kryteriów lista produktów ulega zawężeniu, dzięki czemu łatwiej znaleźć produkty najlepiej odpowiadające potrzebom. Co więcej, użytkownik może łatwo porównać ze sobą kilka produktów pod względem składu, zastosowania i ceny. Może też pobrać etykiety produktów ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stosowania.

Jeśli w etykiecie nie ma informacji o stosowaniu w danej uprawie, to czy można użyć oprysku?

Nadzór nad sprzedażą i stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin jest jednym z zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do handlu nawozami i środkami ochrony roślin. Są to zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe i tylko tam można kupić je legalnie. Rolnicy muszą uważać na pochodzące zza wschodniej granicy produkty oferowane na aukcjach internetowych lub bazarach. Zarówno handel, jak i posiadanie nielegalnych preparatów podlega karze.

Przepisy nakładają na producentów lub dostawców nawozów i środków ochrony roślin obowiązek umieszczania na wyrobach etykiet w języku polskim, które zawierają szczegółowe informacje o produkcie i jego składzie, producencie lub importerze, instrukcje dotyczące jego przechowywania i stosowania, numer pozwolenia oraz okres przydatności. W przypadku braku etykiety należy niezwłocznie skontaktować z dostawcą. Stosowanie produktów bez etykiety lub niezgodnie z instrukcją zawartą na etykiecie stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt i jest karalne. Nie jest obojętne, w jakiej uprawie stosuje się dany środek, ponieważ maksymalna dawka i termin stosowania tego samego środka w różnych uprawach mogą się różnić. Użycie środków ochrony roślin do innych upraw i do innych agrofagów niż przewiduje to etykieta produktu, jest absolutnie zabronione. Stosowanie środków ochrony roślin musi być też ograniczone do strefy oddziaływania, czyli nie można dopuścić do znoszenia oprysków przez wiatr.

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie