Zalety stosowania oryginalnych środków ochrony roślin - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Zalety stosowania oryginalnych środków ochrony roślin

Zalety stosowania oryginalnych środków ochrony roślin
Koszty produkcji rolniczej z roku na rok rosną, a jej opłacalność często jest loterią. Gdy przyszłość jest niepewna, szukamy oszczędności. W takiej sytuacji możemy ulec pokusie zakupu tańszych środków ochrony roślin. Na taką okazję czekają przestępcy, którzy oferują sfałszowane preparaty w znacznie niższych cenach. Niektórzy rolnicy mogą nawet nie być świadomi, że zakupione przez nich środki ochrony roślin są nielegalne lub podrobione. Opakowania podrobionych preparatów są zazwyczaj niemal identyczne z oryginałem, nigdy jednak nie wiemy, jaki jest skład zawartych w nich substancji. Kupując je powinniśmy posiadać wiedzę, która pozwoli nam odróżnić oryginał od podróbki.

Jak rozpoznać, czy zakupiony przez nas pestycyd jest oryginalny?

  • Środek jest zarejestrowany w Polsce. Każdy legalnie sprzedawany w Polsce preparat jest umieszczony w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich pełną listę znajdziemy na oficjalnej stronie tego ministerstwa. 
  • Środek oferowany jest przez sklep (stacjonarny lub internetowy), który jest zarejestrowany i kontrolowany przez PIORiN. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków. Listę znajdziemy na stronie tej instytucji. 
  • Sprzedawca wystawia fakturę  za zakup preparatu.
  • Środek posiada etykietę po polsku i jest ona trwale przytwierdzona do opakowania. Musi ona spełniać wymagania dotyczące treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Na etykiecie powinien znajdować się numer zezwolenia MRiRW, dane posiadacza zezwolenia i dane podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Etykieta informuje również o zawartości substancji czynnej, działaniu i sposobie zastosowania danego środka, a także o okresie karencji i sposobie jego przechowywania. Powinna też posiadać informacje o dacie produkcji środka i okresie jego ważności, a także określać sposób postępowania z opakowaniami po zużytym środku. Wykaz etykiet dopuszczonych środków znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Środek posiada dodatkowe zabezpieczenia. Każdy producent stosuje własne zabezpieczenia. Może to być np. kod QR,  za pomocą którego sprawdzimy, czy zakupiony przez nas preparat nie został sfałszowany. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu GooglePlay lub AppStore. Etykieta może być opatrzona hologramem, którego wzór jest zastrzeżony. Zakrętka pestycydów może też być zaopatrzona w specjalną plombę. Warto sprawdzić na stronie producenta, jakich zabezpieczeń używa.

Zalety stosowania oryginalnych środków ochrony roślin

Odpowiedzialna produkcja bez ryzyka dla zdrowia i życia

Produkując i wprowadzając do obrotu żywność, jesteśmy odpowiedzialni także za zdrowie konsumentów.  Oryginalne środki ochrony roślin przed dopuszczeniem do sprzedaży przeszły wiele badań i testów, również związanych z bezpieczeństwem dla człowieka. Badania takie trwają średnio 10 lat i wymagają nakładów rzędu setek milionów euro. Takie testy są przeprowadzane  przez certyfikowane laboratoria działające zgodnie z normami zdefiniowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Stosując oryginalne opryski zarejestrowane w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mamy pewność, że nie zagrozimy nie tylko własnemu zdrowiu i życiu, ale także zdrowiu i życiu konsumentów naszych rolnych.

Ochrona roślin bezpieczna dla gleby, wody i pszczół

Stosowanie oryginalnych produktów zgodnie z zaleceniami producenta jest neutralne dla środowiska. Przed dopuszczeniem do obrotu, takie środki badane są pod kątem wpływu na środowisko. Tylko te, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska,  dopuszczane są do sprzedaży w UE. Dodatkowo producenci zobowiązani są do określenia dla każdego środka okresu karencji i prewencji. Stosując je zgodnie z zaleceniami producenta mamy pewność, że użyty środek jest neutralny dla środowiska i organizmów pożytecznych. Opakowania po oryginalnych środkach zostaną bezpłatnie zutylizowane w ramach systemu PSOR. Podrobione pestycydy i nawozy zawierają  nieznane substancje, które mogą trwale zanieczyścić glebę i wodę, a także stanowić zagrożenie dla życia owadów zapylających.

Skuteczna ochrona i wyższe plony bez niespodziewanych wydatków

Środki ochrony roślin są niezbędne, by zapewnić odpowiednią wielkość i jakość plonów. Niszcząc patogeny roślin, zapobiegają również skażeniu plonów przez substancje szkodliwe, które te patogeny produkują (np. mikotoksyny). Dokonując zakupu oryginalnych preparatów ochrony roślin, mamy pewność, że zawierają deklarowaną na etykiecie substancję aktywną. W przypadku podróbki nie wiemy, czy oprysk wykonany z użyciem sfałszowanego preparatu zwalczy agrofagi. Jeśli tak się nie stanie, będziemy musieli ponownie zakupić środek, tym razem oryginalny. Używając oryginalnego produktu, unikniemy ryzyka podwójnych wydatków. W przypadku, gdy preparat nie zadziała zgodnie z opisem producenta, mamy możliwość reklamacji. Nie mamy jednak takiej możliwości, gdy użyjemy podrobionego.

Zwalczanie agrofagów bez szkody dla upraw

Wykonując opryski z użyciem oryginalnych środków ochrony roślin i zgodnie z zaleceniami producenta nie musimy obawiać się, że zastosowany środek zniszczy nasze uprawy. Podrobione produkty mogą zawierać substancje fitotoksyczne, które doprowadzą do utraty całorocznych plonów, a nawet całej plantacji, o którą dbaliśmy przez wiele lat.

Ochrona plonów bez ryzyka utraty dopłat i certyfikatów

Musimy być świadomi, że zakup i użycie środków ochrony roślin nie jest tylko naszą prywatną sprawą. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontroluje warunki, w jakich odbywa się produkcja rolna w naszym gospodarstwie. Wysokość dopłat bezpośrednich zależy od spełnienia przez nas określonych wymogów, w tym właściwego stosowania oprysków. Stosując te oryginalne, nie musimy obawiać się utraty dotacji, a stracić możemy nawet 100% dopłat.

Bez ryzyka grzywny i odpowiedzialności karnej

Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nałożyć grzywnę nawet 5000 zł na tych rolników, u których stwierdzi posiadanie podrobionych środków ochrony roślin. Muszą się też oni liczyć, że nielegalne preparaty zostaną skonfiskowane i zniszczone na ich koszt. Także płody rolne, w których wykryto pozostałości tych środków, nie zostaną dopuszczone do sprzedaży, a WIORiN wyda nakaz ich zniszczenia. W ten sposób można też utracić możliwość eksportu. Rolnicy, którzy używają podróbek, mogą być też pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli organa ścigania stwierdzą sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Taki czyn zagrożony jest karą  pozbawienia wolności do 8 lat. Również w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody, powietrza lub ziemi, które zagraża życiu lub zdrowiu, sprawcom może grozić do 5 lat więzienia. Możliwe jest również postępowanie karno-skarbowe jeśli osoba posiadająca nielegalne preparaty oskarżona zostanie o próbę ich sprzedaży.

Podsumujmy:

Stosując oryginalne środki ochrony roślin, możemy spać spokojnie wiedząc, że:

  • prowadzimy etyczną, legalną i bezpieczną dla ludzi i otoczenia produkcję,
  • podniesiemy jakość i wielkość naszych plonów,
  • koszty ich zakupu poniesiemy tylko raz,
  • zachowamy dopłaty i certyfikaty,
  • przyczyniamy się do zachowania bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy.

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-01-23

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie