Co na chwasty w grochu? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Co na chwasty w grochu?

Co na chwasty w grochu?

Co na chwasty w grochu?

Uprawy grochu, szczególnie w pierwszych fazach rozwoju, są narażone na presję ze strony wielu gatunków chwastów.
Do chwastów, które wyrządzają największe szkody w zasiewach grochu należą zarówno dwuliścienne (komosa biała, gwiazdnica pospolita, rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa, tasznik pospolity), jak i jednoliścienne (chwastnica jednostronna, perz właściwy i owies głuchy), a także samosiewy rzepaku.
Jak sobie z nimi radzić?

 

Co na chwasty w grochu?

Od 2014 r. obowiązują zasady integrowanej ochrony roślin.
Zastosowanie herbicydów musi być poprzedzone wyczerpaniem innych możliwości neutralizowania chwastów.
Dopiero gdy metody inne niż metody chemiczne zawiodą, można sięgnąć po herbicydy.
Można je stosować po wysiewie przed wschodami lub po wschodach grochu.
Dla grochu zarejestrowano więcej herbicydów niż dla innych bobowatych.
Do wyboru są preparaty o działaniu doglebowym i nalistnym.

 

 

O czym należy pamiętać decydując się na zwalczenie chwastów w uprawie grochu?

Wybór optymalnego preparatu i odpowiedniej dawki zależy od zróżnicowania gatunkowego chwastów i ich faz rozwojowych, poziomu zachwaszczenia pola oraz warunków glebowych i pogodowych.

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji stosowania umieszczonej na etykiecie i zasad BHP oraz zwracać uwagę na okres karencji.
 2. Żaden z herbicydów stosowanych w uprawach grochu nie zwalcza chwastów wieloletnich (poza perzem właściwym, który jest zwalczany przy pomocy graminicydów). Chwasty wieloletnie można zwalczyć glifosatem po zebraniu przedplonu.
 3. Herbicydy doglebowe stosuje się na dobrze przygotowaną i niezbryloną powierzchnię o odpowiedniej wilgotności. Sucha gleba osłabia działanie herbicydu.
 4. Rodzaj gleby wpływa na skuteczność stosowania herbicydów doglebowych. Jest ona znacznie mniejsza na glebach bardzo lekkich oraz na glebach z dużą zawartością substancji organicznych (gleby torfowe).
 5. Duża wilgotność powietrza w okresie stosowania herbicydów nalistnych przyczynia się do spływanie preparatu z powierzchni liścia. Z kolei suche powietrze powoduje wysychanie herbicydu, który nie może przeniknąć do wnętrza liścia.
 6. Do zabiegu trzeba wybrać bezdeszczową pogodę. Obfite lub długotrwałe deszcze wpłukują herbicydy doglebowe na głębokość, w której mogą zagrażać nasionom grochu. Deszcze powodują spłukiwanie herbicydów nalistnych.
 7. Dla większości herbicydów optymalną temperaturą na wykonanie zabiegu jest temperatura 10-20° C.
 8. Niektóre herbicydy mogą długo pozostawać w glebie i porażać uprawy następcze.

 

Czy w każdej odmianie grochu można wykonać zabieg herbicydowy?

Zabieg herbicydowy musi być poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z etykietą produktu.
Bardzo ważny, ze względu na przeznaczenie wybranej odmiany grochu, jest okres karencji.
W przypadku herbicydów stosowanych w uprawach grochu jest on stosunkowo długi.
Odmiany grochu o krótkim okresie wegetacji narażone są na to, że w chwili zbiorów w częściach rośliny przeznaczonych do spożycia będą jeszcze pozostałości substancji czynnych.
Ograniczenia stosowania herbicydów nalistnych dotyczą zwłaszcza odmian jadalnych, uprawianych na strąki i zielone nasiona.

 

 

Czy zwalczać chwasty w grochu od razu po siewie, czy po wschodach?

Dla grochu, który najwolniej rośnie w początkowym okresie rozwoju, najważniejsze jest uwolnienie go od chwastów pomiędzy wschodami (BBCH 09) i fazą początku wydłużania się pędu (BBCH 30).
Podstawowe znaczenie dla grochu ma odchwaszczanie herbicydami doglebowymi, opryski środkami nalistnymi należy traktować jako zabiegi uzupełniające.
W późniejszych okresach, do fazy BBCH 71, gdy 10% strąków osiągnie właściwą długość, dolistnie niszczy się wyłącznie chwasty jednoliścienne.

Zaletą stosowania herbicydów przed wschodami jest eliminacja chwastów na wczesnym etapie rozwoju grochu, kiedy jego wzrost jest słabszy niż konkurujących z nim chwastów.
Przy bardzo przepuszczalnych, piaszczystych glebach, zbyt płytkim siewie lub dużej wilgotności gruntu istnieje ryzyko porażenia herbicydem samego grochu.
Groch wysiewa się wcześnie, gdy na polach jest dużo wilgoci po roztopach.
Skuteczność zabiegu zależy od przygotowania podłoża i dopasowania herbicydu do spodziewanego składu gatunkowego chwastów.

Zaletą stosowania herbicydów po wschodach grochu jest to, że można rozpoznać rozwijające się w uprawie chwasty.
Na tym etapie stosuje się herbicydy o działaniu nalistnym, których skuteczność uzależniona jest od kapryśnej wiosennej pogody.
Niektóre herbicydy nalistne mają długi okres karencji i nie nadają się do stosowania w odmianach cukrowych, uprawianych na strąki i zielone nasiona.
Przedwschodowe zwalczanie chwastów  dwuliściennych w grochu. Jakich herbicydów użyć? Nasze rekomendacje.

 

* BBCH 00 (bezpośrednio po siewie) do 3 dni po siewie

BANDUR 600 SC

Aklonifen 600 g/l

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała.

Dawkowanie Bandur 600 SC: 3 l/ha

 

COMMAND 480 EC

chlomazon 480 g/l

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Dawkowanie Command 480 EC: 0,25 l/ha

 

BOXER 800 EC

prosulfokarb 800 g/l

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

Dawkowanie Boxer 800 EC: 3-4 l/ha

 

WING P 462,5 EC

dimetenamid-P 212,5 g/l, pendimetalina  250 g /l

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne.

Dawkowanie Wing P: 4 l/ha

 

STOMP AQUA 455 CS

pendimetalina 455 g/l

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

Dawkowanie Stomp Aqua: 3,5 l/ha

 

 

 

Powschodowe zwalczanie chwastów  dwuliściennych w grochu. Jakich herbicydów użyć? Nasze rekomendacje.
* BBCH 11-13 (faza 1-3 wąsów czepnych)

BUTOXONE M 400 SL

MCPB 400 g/l w formie soli sodowej

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa bała, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Dawkowanie Butoxone M 400 SL: 3-4 l/ha

 

 

* BBCH 11-15 (od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy piątego liścia właściwego)

BENZ 480 SL

bentazon 480 g/l

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mak polny, rdestówka powojowata, tasznik pospolity.

Dawkowanie Benz 480 SL: 2 l/ha

 

 

* BBCH 12-16 (na początku pojawieniu się wąsów czepnych, wysokość rośliny 6-12 cm)

CORUM 502.4 SL

bentazon 480 g/l, imazamoks 22,4 g/l

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Dawkowanie Corum 502,4 SL: 1-1,25 l/ha

 

 

Powschodowe zwalczanie chwastów  jednoliściennych w grochu. Jakich herbicydów użyć? Nasze rekomendacje.

 

* BBCH 12-13 (po wykształceniu się 2-3 liści właściwych)

TARGA SUPER 05 EC

chizalofop - P- etylowy 50 g/l

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Dawkowanie Targa Super: 0,75-2,5 l/ha

 

FUSILADE FORTE 150 EC

fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l

Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny, perz właściwy.

Dawkowanie Fusilade Forte: 0,6-1,7 l/ha

 

SELECT SUPER 120 EC

kletodym 120 g/l

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż

Dawkowanie Select Super: 0,8 l/haFORESTO 502.4 SL 2X5L+ DASH 5L

bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l, imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 22,4 g/l <br><br>

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Dawkowanie Foresto + Dash: 1-1,25 l/ha

 

* BBCH 13-14 (w fazie 3-4 liści właściwych rośliny uprawnej)

LEOPARD EXTRA 05EC

chizalofop-P-etylowy 50 g/l

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, wyczyniec polny, życica trwała.

Dawkowanie Leopard Extra: 1-3 l/haFORESTO 502.4 SL 2X5L+ DASH 5L

bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l, imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 22,4 g/l <br><br>

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Dawkowanie Foresto + Dash: 1-1,25 l/ha

 

 

* BBCH >13 (od fazy trzech liści właściwych rośliny uprawnej)

ZETROLA 100EC

propachizafop – 100 g/l

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała.

Dawkowanie Zetrola: 0,5-1,5 l/ha

 

FORESTO 502.4 SL 2X5L+ DASH 5L

bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l, imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 22,4 g/l <br><br>

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Dawkowanie Foresto + Dash: 1-1,25 l/ha
Jakie mieszaniny herbicydów na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne? - Kompletne rozwiązania:

BANDUR 1,5-2 l/ha + COMMAND 0,2 l/ha

BOXER 3 l/ha + STOMP AQUA 2 l/ha

BOXER 3 l/ha + WING P 2 l/ha

 

 

 

Jaki adiuwant do herbicydów przedwschodowych? Nasze rekomendacje.

SOLITERRA

Dawkowanie Soliterra: 0,2 l/ha

ATPOLAN SOIL MAX 

Dawkowanie Atpolan: 0,4 l/ha

 

 

Jaki adiuwant do herbicydów powschodowych? Nasze rekomendacje.

Do nalistnego zabiegu nie rekomendujemy dodawania adiuwantu. • 609,80 zł W magazynie

  Bandur 600 SC to: herbicyd doglebowy osadzający się na powierzchni rośliny, tworząc jednolitą powłokę stosowany do uprawy: ziemniaka, marchwi, pietruszki, pasternaku skład: aklonifen – 600 g/l dawka: 1-3l

  609,80 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 126,30 zł Brak towaru

  Bandur 600 SC to: herbicyd doglebowy osadzający się na powierzchni rośliny, tworząc jednolitą powłokę stosowany do uprawy: ziemniaka, marchwi, pietruszki, pasternaku skład: aklonifen – 600 g/l dawka: 1-3l

  126,30 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 74,90 zł W magazynie

  Command 480EC to: środek chwastobójczy stosowany doglebowo przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w uprawach: fasola, groch, marchew, ogórek, rzepak ozimy, rzepak jary, tytoń i ziemniak skład: chlomazon – 480 g/l dawka: 0,2-0,25 l/ha

  74,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 45,20 zł W magazynie

  Command 480EC to: środek chwastobójczy stosowany doglebowo przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w uprawach: fasola, groch, marchew, ogórek, rzepak ozimy, rzepak jary, tytoń i ziemniak skład: chlomazon – 480 g/l dawka: 0,2-0,25 l/ha

  45,20 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 222,80 zł Brak towaru

  Boxer 800 EC to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie i doglebowo zwalcza selektywnie wybrane jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, warzywa, rośliny ozdobne i zielarskie skład: prosulfokarb - 800 g/l dawka: 3-5 l/ha

  222,80 zł
  Dodaj do koszyka
  Oczekujemy na dostawę.
  Przyjmujemy zamówienia.
  Tel. 607-256-222
 • 46,50 zł W magazynie

  Boxer 800 EC to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie i doglebowo zwalcza selektywnie wybrane jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, warzywa, rośliny ozdobne i zielarskie skład: prosulfokarb - 800 g/l dawka: 3-5 l/ha

  46,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 859,90 zł W magazynie

  Boxer 800 EC to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie i doglebowo zwalcza selektywnie wybrane jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, warzywa, rośliny ozdobne i zielarskie skład: prosulfokarb - 800 g/l dawka: 3-5 l/ha

  859,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 37,00 zł W magazynie

  Boxer 800 EC: herbicyd selektywny skutecznie zwalczający miotłę zbożową wysoka zawartość substancji czynnej - prosulfokarbu (78,43%) do stosowania w uprawach zbóż ozimych, ziemniaków, cebuli, marchwi, pietruszki, soi, lnu, konopii, roślin i krzewów ozdobnych dawkowanie: 2-5 l/ha

  37,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 079,00 zł Brak towaru

  Wing P 462,5 EC to chwastobójczy preparat, zwalcza przedwschodowo jednoroczne chwasty dwuliścienne i chwastnicę jednostronną w uprawie kukurydzy. Dawkowanie: 4,0 l/ha.

  1 079,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 537,00 zł Brak towaru

  Wing P 462,5 EC: zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne bezpieczny dla kukurydzy i roślin następczych herbicyd selektywny o działaniu układowym stosowany doglebowo środek pobierany przez korzenie i liście chwastów skład: dimetenamid-P – 212,5 g/l, pendimetalina – 250 g/l dawkowanie: 1 - 4 l/ha

  537,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 103,00 zł Brak towaru

  Wing P 462,5 EC: zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne bezpieczny dla kukurydzy i roślin następczych herbicyd selektywny o działaniu układowym stosowany doglebowo środek pobierany przez korzenie i liście chwastów skład: dimetenamid-P – 212,5 g/l, pendimetalina – 250 g/l dawkowanie: 1 - 4 l/ha

  103,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 95,90 zł Brak towaru

  Stomp Aqua jest: herbicydem do stosowania doglebowego lub nalistnego likwiduje jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w sadownictwie, w uprawie wybranych warzyw, roślin zielarskich, kwiatów i roślin ozdobnych substancja czynna - pendimetalina 455 g/l dawkowanie 1,75-3,5 l/ha.

  95,90 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 75,49 zł Brak towaru

  Butoxone M 400 SL to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie: grochu najskuteczniej działa na chwasty jednoroczne, które znajdują się w fazie siewki skład: MCPB – związek z grupy fenoksykwasów – 400 g/l w formie soli sodowej (35,08%) dawka: 3,0 – 4,0 l/ha

  75,49 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 100,47 zł Brak towaru

  Benz 480 SL to: środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie skład: bentazon– 480 g/l dawka: 2l/ha

  100,47 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 600,00 zł Brak towaru

  Benz 480 SL to: środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie skład: bentazon– 480 g/l dawka: 2l/ha

  600,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 659,01 zł Brak towaru

  Corum 502.4 SL + Dash HC to: herbicyd powschodowy Corum oraz adiuwant Dash zwalcza chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne działa nalistnie stosowanie w soi, grochu, bobie, bobiku, lucernie, koniczynie skład: bentazon – 480 g/l, imazamoks - 22,4 g/l dawka: Corum 502.4 SL- 1,25l/ha jednorazowo lub 2x0,625 l/ha w dawkach dzielonych + Dash HC...

  659,01 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 2 666,00 zł W magazynie
  Promocja!

  Corum 502.4 SL + Dash HC to: herbicyd powschodowy Corum oraz adiuwant Dash zwalcza chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne działa nalistnie stosowanie w soi, grochu, bobie, bobiku, lucernie, koniczynie skład: bentazon – 480 g/l, imazamoks - 22,4 g/l dawka: Corum 502.4 SL- 1,25l/ha jednorazowo lub 2x0,625 l/ha w dawkach dzielonych + Dash HC...

  2 666,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 29,44 zł Brak towaru

  Targa Super 05 EC to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do stosowania nalistnego, zwalcza selektywnie: perz właściwy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż i inne chwasty jednoliścienne (roczne i wieloletnie) w uprawach niektórych roślin rolniczych, warzywnych oraz truskawce w czasie ich wegetacji. Dawkowanie: 0,75-2,0 l/ha, przy czym perz...

  29,44 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 525,15 zł Brak towaru

  Targa Super 05 EC to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do stosowania nalistnego, zwalcza selektywnie: perz właściwy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż i inne chwasty jednoliścienne (roczne i wieloletnie) w uprawach niektórych roślin rolniczych, warzywnych oraz truskawce w czasie ich wegetacji. Dawkowanie: 0,75-2,0 l/ha, przy czym perz...

  525,15 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 100,00 zł W magazynie

  Fusilade Forte 150 EC to: środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz...

  100,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 26,21 zł W magazynie

  Fusilade Forte 150 EC to: środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz...

  26,21 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 469,50 zł W magazynie

  Fusilade Forte 150 EC to: środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz...

  469,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 95,90 zł Brak towaru

  Select Super 120 EC to chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego, zwalcza selektywnie perz właściwy, samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy i inne chwasty jednoliścienne (po wschodach). Dawkowanie: 0,8-2,0 l/ha.

  95,90 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 459,00 zł W magazynie

  Select Super 120 EC to chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego, zwalcza selektywnie perz właściwy, samosiewy zbóż, chwastnicę jednostronną, owies głuchy i inne chwasty jednoliścienne (po wschodach). Dawkowanie: 0,8-2,0 l/ha.

  459,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 20,42 zł Brak towaru

  Leopard Extra 05 EC to: chwastobójczy preparat, do nalistnego stosowania zwalcza: perz właściwy, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, inne chwasty jednoliścienne (po wzejściu) w wybranych roślinach rolniczych i warzywnych w czasie wegetacji skład: chizalofop-P-etylowy - 50 g/l dawka: 3 l/ha

  20,42 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 23,00 zł W magazynie

  Leopard Extra 05 EC to: chwastobójczy preparat, do nalistnego stosowania zwalcza chwasty jednoliścienne (po wzejściu) w wybranych roślinach rolniczych i warzywnych zawiera chizalofop-P-etylowy 50 g/l dawkowanie: 0,75 - 3 l/ha

  23,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 118,86 zł W magazynie

  Zetrola 100 EC to preparat chwastobójczy o układowym działaniu, do stosowania nalistnego, zwalcza: perz właściwy, samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy i inne chwasty jednoliścienne w wybranych uprawach roślin rolniczych, warzywnych oraz sadowniczych. Dawkowanie: 0,5-1,5 l/ha.

  118,86 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 28,79 zł W magazynie

  SOLITTERA to adiuwant do herbicydów stosowanych doglebowo, szczególnie zalecany do wszystkich herbicydów doglebowych opartych m.in. na substancjach: chlomazon (i jego mieszaniny z innymi substancjami),pendimetalina, diflufenikan, metazachlor, dimetanamid-P. Dawkowanie: 0,2 l/ha.

  28,79 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 104,00 zł W magazynie

  SOLITTERA to adiuwant do herbicydów stosowanych doglebowo, szczególnie zalecany do wszystkich herbicydów doglebowych opartych m.in. na substancjach: chlomazon (i jego mieszaniny z innymi substancjami),pendimetalina, diflufenikan, metazachlor, dimetanamid-P. Dawkowanie: 0,2 l/ha.

  104,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 58,80 zł W magazynie

  Atpolan Soil Maxx to: wielofunkcyjny adiuwant stosowany z agrochemikaliami doglebowymi wykazuje działanie wielokierunkowe może być stosowany z każdym doglebowym środkiem ochrony roślin i w każdej uprawie skład: wysoko rafinowany olej mineralny oraz ester metylowy oleju roślinnego dawka: 0,3-0,6 l/ha

  58,80 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 248,00 zł W magazynie

  Atpolan Soil Maxx to: wielofunkcyjny adiuwant stosowany z agrochemikaliami doglebowymi wykazuje działanie wielokierunkowe może być stosowany z każdym doglebowym środkiem ochrony roślin i w każdej uprawie skład: wysoko rafinowany olej mineralny oraz ester metylowy oleju roślinnego dawka: 0,3-0,6 l/ha

  248,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2022-04-20

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie