E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Perytroidy – środki ochrony roślin owadobójcze

Perytroidy to owadobójcze środki ochrony roślin. Mogą być zarówno naturalne (ulegające rozkładowi pod wpływem światła), jak i syntetyczne. Podawane jako roztwór wodny pod postacią oprysków nalistnych, które wykonuje się po wystąpieniu szkodników na danej roślinie. Działają w sposób kontaktowy i żołądkowy. Dla ludzi są mało szkodliwe, nie działają również na grzyby. Najskuteczniej działają w temperaturze do 20 stopni.

Substancje czynne występujące w perytroidachCypermetryna – substancja czynna

Cypermetryna jest substancją czynną, należącą do pyretroidów syntetycznych. Działa selektywnie, nie jest toksyczna dla wszystkich organizmów, natomiast jest trująca dla owadów oraz ryb. Jest bezpieczna dla ludzi. Optymalna temperatura stosowania cypermetryny wynosi poniżej 20 stopni. 

Środki jednoskładnikowe z cypermetryną: Cypermoc 500 ECCyperkill Max 500 EC, Belem 0,8 MG, Sherpa 100 EC.Jak działa cypermetryna?

Cypermetryna zwalcza szkodniki o gryzącym i ssącym aparacie gryzącym, występujące w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Stosowana jest po wystąpieniu szkodnika lub od początku wylęgania się larw. Podawana jest w formie oprysku, wykazuje działanie powierzchniowe na roślinie. Na szkodniki działa żołądkowo i kontaktowo, prowadząc do paraliżu i w efekcie do śmierci. Działa na szkodniki takie, jak drutowce, śmietka kapuściana, pchełka rzepakowa i połyśnica marchwianka.Wady i zalety cypermetryny

Do zalet cypermetryny zaliczyć można wybiórcze działanie - wysoką skuteczność na owady przy jednoczesnej niskiej szkodliwości dla ludzi. Wystarczy już niewielka dawka, aby móc zaobserwować działanie substancji na układ nerwowy szkodnika. Niestety, jest silnie toksyczna dla organizmów wodnych i kotów, co może nieść za sobą przykre konsekwencje.
Deltametryna – substancja czynna

Deltametryna należy do grupy syntetycznych pyretroidów. Jest silnie owadobójcza i roztoczobójcza. Podawanie przebiega w postaci roztworu wodnego, przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub samobieżnych opryskiwaczy polowych. Jest w pełni bezpieczna dla ludzi.

Środki jednoskładnikowe z deltametryną: Decis Mega 50 EW, DelCaps 050 CSDeltakill, Delmetros 100 SC.Jak działa deltametryna?

Deltametryna ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Służy do zwalczania szkodników gryzących i kłująco - ssących. Wnika w organizm szkodnika, powodując nadpobudliwość i paraliż, co w połączeniu z drgawkami agonalnymi prowadzi do śmierci pasożyta. Stosowana jest po wystąpieniu szkodnika lub od początku wylęgania się larw. Chroni między innymi przed stonką ziemniaczaną, pchełką rzepakową, słodyszkiem rzepakowym i śmietką kapuścianą.Wady i zalety deltametryny

Deltametryna skutecznie eliminuje szkodniki występujące w roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Może jednak mieć negatywny wpływ na inne organizmy, gdyż utrzymuje się w glebie i może akumulować się w osadach. Silnie działa na organizmy wodne oraz pszczoły miodne, dlatego stosowanie tej substancji wymaga dużej ostrożności.
Tau-fluwalinat – substancja czynna

Tau-fluwalinat to środek owadobójczy z grupy pyretroidów. Służy przede wszystkim do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie rzepaku ozimego. Jest bezpieczny dla ludzi, najbardziej efektywny jest w temperaturach od 15 do 20 stopni, powinien być podawany podczas bezdeszczowej pogody. 

Środki jednoskładnikowe zawierające Tau-fluwalinat: Mavrik Vita 240 EW.Jak działa Tau-fluwalinat?

Tau-fluwalinat stosuje się przy użyciu opryskiwaczy. Działa w sposób żołądkowy i kontaktowy, wykazuje działanie powierzchniowe na roślinie. Powinien być stosowany w optymalnej fazie wzrostu rośliny, po wystąpieniu szkodników. Podczas zabiegu należy pamiętać  o bezpieczeństwie owadów zapylających, dla których substancja ta jest niebezpieczna. Chroni rośliny między innymi przed chowaczem brukwiaczkiem, słodyszkiem rzepakowym, szkodnikami łuszczynowymi, chowaczem podobnikiem, pryszczarkiem kapustnikiem i owocówką jabłkóweczką.Wady i zalety Tau-fluwalinatu

Tau-fluwalinat to substancja działająca bardzo szybko i agresywnie. Owady po jej przyjęciu doznają szoku nerwowego i paraliżu, co prowadzi do śmierci. Niestety wymaga określonych warunków temperaturowych i jest szkodliwa dla innych organizmów. Substancja aktywna szybko się rozkłada, przez co szkodniki mogą ponownie zasiedlić roślinę.
Gamma-cyhalotryna – substancja czynna

Gamma-cyhalotryna to substancja czynna przeznaczona do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Jest bezpieczna dla ludzi. Podawana w formie oprysków, przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środki jednoskładnikowe zawierające gamma-cyhalotryna: Nexide 60 CS.Jak działa gamma-cyhalotryna?

Gamma-cyhalotryna ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo. Stosowana jest po wystąpieniu szkodnika lub od początku wylęgania się larw. Pomaga na szkodniki takie, jak mszyca zbożowa, skrzypionki, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny i słodyszek rzepakowy.Wady i zalety gamma-cyhalotryny

Gamma-cyhalotryna skutecznie zwalcza szkodniki na roślinach rolniczych, w tym jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, rzepaku jarym, rzepaku ozimym i życie ozimym. Może mieć jednak szkodliwe działanie na inne organizmy, dlatego wymaga podjęcia odpowiednich środków w celu ich ochrony.Może zainteresuje Cię również:

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie