Fungicydy – środki ochrony roślin grzybobójcze - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Fungicydy – środki ochrony roślin grzybobójcze

Fungicydy – środki ochrony roślin grzybobójcze

Fungicyd to specjalistyczny środek ochrony roślin, który skutecznie zwalcza choroby wywoływane przez patogeny grzybowe. Działanie takich preparatów opiera się głównie na tworzeniu wysokiej jakości bariery ochronnej, posiadającej zarówno właściwości lecznicze, jak i zapobiegawcze.

Mechanizmy działania fungicydów

Głównym zadaniem fungicydów jest efektywne hamowanie procesów oddychania grzybów oraz zapobieganie biosyntezie kwasów nukleinowych i białek. Stosując tego typu preparaty można więc szybko wyeliminować choroby roślin wywoływane przez grzyby, co zapewnia uprawom optymalne warunki wegetacyjne i przyczynia się do ogólnego zwiększenia zbiorów. 


Środki grzybobójcze zapobiegawcze

Fungicydy zapobiegawcze uniemożliwiają przenikanie szkodliwych patogenów bezpośrednio do wnętrza rośliny, co wywołuje długotrwałą ochronę przed chorobami grzybowymi.


Środki grzybobójcze interwencyjne

Preparaty grzybobójcze interwencyjne, nazywane również leczniczymi hamują rozwój grzybów  odpowiedzialnych za wywoływanie chorób. 


Środki grzybobójcze wyniszczające

Tego typu specyfiki w niezwykle skuteczny sposób likwidują szkodliwe struktury grzybowe wraz z zarodkami, jednocześnie zapobiegając ponownemu nawrotowi infekcji. 


Jak działają fungicydy?

Fungicydy to preparaty grzybobójcze, które działają zapobiegawczo, leczniczo lub niszcząco. Takie środki skutecznie hamują dalszy rozwój patogenów, a następnie zwalczają sprawców choroby zarówno na etapie zainfekowania, jak i już po zaatakowaniu uprawy. 


Fungicydy kontaktowe / powierzchniowe – działanie

Fungicyd kontaktowy lub powierzchniowy to środek grzybobójczy, który stwarza barierę ochronną jedynie na powierzchni roślin, dzięki czemu zapobiega kiełkowaniu zarodników grzybowych na jej  zewnętrznych warstwach. Wykazuje toksyczność wyłącznie podczas bezpośredniego zetknięcia z patogenem. Przeważnie zawiera substancje czynne, takie jak fludioksonil, dodyna czy mankozeb.


Fungicydy wgłębne – działanie 

Preparaty wgłębne przenikają do wnętrza tkanek roślin, jednocześnie likwidując postępującą chorobę. Nie przemieszczają się do innych struktur roślinnych, działając skutecznie wyłącznie w miejscu podania. Tego typu środki zazwyczaj bazują na prochlorazie, cyprodynilu oraz cymoksanilu. 

 

Fungicydy systemiczne / układowe – działanie

Środki systemiczne lub układowe przedostają się do wnętrza rośliny, przez co doskonale zwalczają wszelkie infekcje i procesy chorobowe. Działają też w miejscach, w których nie zostały bezpośrednio zaaplikowane. W ich składzie najczęściej można odnaleźć tiofanat metylu, tebukonazol i azyksostrobinę.

 

Najczęstsze choroby grzybowe roślin

Choroby grzybowe roślin to różnorodne infekcje wywoływane przez grzyby i ich zarodniki. Zarówno zboża, jak i warzywa czy drzewa owocowe są w takim samym stopniu narażone na działanie szkodliwych patogenów. 


Choroby grzybowe zbóż

Zboża przeważnie atakowane są przez choroby grzybowe w trakcie procesu wegetacji. Zainfekowanie można rozpoznać po niepokojących plamach na liściach oraz widocznym porażeniu poszczególnych części rośliny. Do najczęściej występujących chorób grzybowych zbóż zalicza się mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę liści, rynchosporiozę zbóż, plamistość siatkową, fuzariozę kłosów, a także zgorzel podstawy źdźbła. 


Choroby grzybowe ziemniaków

Infekcje grzybowe ziemniaków mogą atakować część podziemną lub nadziemną roślin. Ich rozwojowi sprzyja podwyższona wilgotność oraz przedłużające się okresy z opadami deszczu. Proces chorobowy rozpoczyna się od wystąpienia nieregularnych plamek na najniżej położonych liściach. Przy dużym nasileniu grzyby zaczynają obejmować łodygi, wierzchołki pędów oraz bulwy ziemniaka. Do najgroźniejszych chorób powodujących duże straty należy alternarioza i zaraza ziemniaka.


Choroby grzybowe kukurydzy

Plantacje kukurydzy zagrożone są, aż 400 patogenami grzybiczymi, które mogą wywołać kilkanaście różnych chorób. Tego typu infekcje najczęściej ściśle związane są z obecnością szkodników osłabiających naturalne mechanizmy obronne roślin. Pierwsze objawy widoczne są na dolnych liściach rośliny, potem jednak stopniowo przenoszą się na jej wyższe partie. Najpoważniejsze choroby plantacji kukurydzy to: fuzarioza kolb, zgorzel podstawy łodygi, choroba szalonych wiech oraz rdza kukurydzy. 


Choroby grzybowe rzepaku

Corocznie choroby grzybowe rzepaku powodują starty sięgające nawet 50%. Uprawy szczególnie narażone są na infekcje w okresie jesienno-zimowym przy niezbyt groźnej zimie i dodatnich temperaturach. Atak patogenów grzybowych zmniejsza wysokość oraz jakość plonów, jednocześnie znacząco uszkadzając struktury roślin. Do najczęściej występujących chorób grzybowych rzepaku należy zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek, szara pleśń, cylindrosporioza i czerń krzyżowych.


Choroby grzybowe warzyw

Uprawa warzyw wiąże się z koniecznością regularnego dbania o zasiewy. Niestety, mimo właściwej pielęgnacji, rośliny cały czas narażane są na działanie chorób grzybiczych. Porażone infekcją warzywa charakteryzują się dziurawymi liśćmi, zwiędłymi i zasychającymi pędami, a także szarym nalotem pleśni. Do typowych chorób grzybiczych warzyw zalicza się alternariozę, mączniaka rzekomego oraz szarą pleśń. 

Choroby grzybowe w sadzie

Drzewa w sadzie przeważnie atakowane są przez infekcje wywoływane przez patogeny grzybicze. Chore drzewa nie tylko zaczynają wolniej rosnąć, ale również rodzą mniej owoców i wykazują niższą odporność na mróz. Zainfekowane sady można rozpoznać po przebarwionych, zwiędniętych oraz zniekształconych liściach. Drzewa chorują głównie na antraknozę, brudną plamistość, brunatną zgniliznę, drobną plamistość liści, mączniaka, rdzę i parch.


Najpopularniejsze substancje czynne występujące w fungicydach

Każdy środek ochrony roślin powinien być odpowiednio dobrany pod względem właściwości i przeznaczenia. Poszczególne substancje biologicznie czynne posiadają bowiem szereg indywidualnych cech, które okażą się przydatne wyłącznie w walce z poszczególnymi patogenami grzybiczymi. 

Difenokonazol jak działa?

Difenokonazol to substancja czynna wywodząca się z grupy triazoli. Ochrania rośliny w sposób kompleksowy, przez co można ją wykorzystywać zarówno zapobiegawczo, jak i systemicznie oraz interwencyjnie. Opryski z difenokonazolem okażą się szczególnie pomocne przy uprawie rzepaku, zbóż i buraka cukrowego. 

Fungicydy z difenokonazolem solo: Narita 250 EC, Dafne 250 EC, Bluna 250 EC.


Tebukonazol jak działa?

Tebukonazol zaliczany jest do fungicydów triazolowych. Działa systemicznie, dzięki czemu przenika bezpośrednio do tkanek okrywających roślinę. Efektywnie chroni rzepak, zboże oraz drzewa owocowe. 

Fungicydy z tebukonazolem solo: Orius Extra 250 EWTarcza Łan Extra, Spekfree 430 SC, Tebusha 250 EW, Bukat 500 SC, Ambrossio 500 SC.

Azoksystrobina jak działa?

Azoksystrobina uznawana jest za jeden z najskuteczniejszych preparatów grzybobójczych. Wyróżnia się długotrwałym czasem działania, sięgającym nawet do 8 tygodni. Pozytywnie wpływa na wysokość i jakość plonu. Azoksystrobina stosowana jest w uprawach zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków oraz szparagów. 

Fungicydy z azoksystrobiną solo: Amistar 250 SC, Tazer 250 SC, Azoksar 250 SC.


Propamokarb jak działa?

Propamokarb to popularny środek ochrony roślin, który znany jest z właściwości profilaktycznych i antysporulacyjnych. Mimo iż, stosunkowo długo wnika do tkanek roślinnych to jednocześnie nie dopuszcza przy tym do powstawania nowych zarodników grzybiczych. Okaże się szczególnie przydatny podczas uprawy ziemniaków i warzyw. 

Fungicydy z propamokarbem solo: Proplant 722 SL.


Cymoksanil jak działa?

Cymoksanil wykazuje silne działanie interwencyjne. Skutecznie zapobiega dalszemu rozwojowi patogenów grzybiczych, a także hamuje produkcję nowych zarodników. Oprysk zazwyczaj stosuje się do dwóch dni po wykryciu pierwszych objawów infekcji. Cymoksanil wykorzystywany jest do ochrony ziemniaków oraz warzyw. 

Fungicydy z cymoksanilem solo: Sacron WG, Drum 45 WG.


Cyprodynil jak działa?

Cyprodynil to ogólnoustrojowy fungicyd stosowany interwencyjnie i zapobiegawczo. Jego działanie opiera się na hamowaniu rozwoju patogenów oraz zapobieganiu penetracji grzybni w zbożach. Środki z cyprodynilem mogą być używane przy niskich i wysokich temperaturach. Tego typu fungicydy skutecznie zwalczają choroby dotykające zboża, rośliny sadownicze oraz drzewa owocowe.

Fungicydy z cyprodynilem solo: Unix 75 WG, Chorus 50 WG.


Fludioksonil jak działa?

Fludioksonil znany jest ze swoich właściwości zapobiegawczych. Przede wszystkim hamuje rozwój grzybni, pobudza działanie błony komórkowej tkanek roślinnych, a także wpływa na syntezę aminokwasów patogenów. Substancja swoje zastosowanie znajduje w ochronie upraw sadowniczych i zbóż. 

Fungicydy z fludioksonilem solo: Geoxe 50 WG.


Miedź w postaci tlenochlorku miedzi jak działa?

Tlenochlorek miedzi to zdecydowanie jeden z najskuteczniejszych fungicydów. Doskonale zapobiega rozwojowi chorób grzybowych, jednocześnie wykazując bardzo niską toksyczność. Tworzy solidną warstwę ochronną na liściach i łodygach, przez co efektywnie niszczy zarodniki grzybów infekujących roślinę. Tlenochlorek miedzi stosowany jest do ochrony drzew owocowych, warzyw i ziemniaków. 

Fungicydy z miedzią w postaci tlenochlorku solo: Miedzian Extra 350 SC, Miedź Plus 50WP, Curzate CU 49,5 WP, Cuproflow 375 SC, Miedzian 50WP, Miedz 50WP, Airone SC.


Prochloraz jak działa?

Prochloraz należy do grupy fungicydów wgłębnych. Jego grzybobójcze właściwości działają skutecznie wyłącznie w temperaturze powyżej 12°C. Środek stosuje się zapobiegawczo oraz prewencyjnie. Prochloraz wykorzystywany jest do ochrony zbóż i rzepaku ozimego.

Fungicydy z prochlorazem solo: Promax 450 EC, Mirage 450 EC, Mondatak 450 EC, Sporgon 50 WP, Faxer, Prokarb 450 EC.


Fenpropidyna jak działa?

Fenpropidyna działa leczniczo i zapobiegawczo. Potrafi też skutecznie wyniszczyć patogeny na plantacjach porażonych już chorobą. Tworzy wyjątkowo skuteczną warstwę ochronną zielonych części rośliny. Ten środek grzybobójczy stosuje się głównie w celu ochrony zbóż.

Fungicydy z fenpropidyną solo: Andros 750 EC, Tern 750 EC.

 • 135,00 zł Brak towaru

  NARITA 250 EC jest: środkiem grzybobójczym, ma działanie układowe stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie ziemniaków przed alternariozą ziemniaka substancja czynna: difenokonazol 250 g/l dawkowanie: 0,5 l/ha

  135,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 119,90 zł W magazynie

  Dafne 250 EC to : fungicyd o działaniu układowym stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie przed grzybami w uprawach rzepaku, buraka cukrowego, pszenicy, pszenżyta, żyta ozimego, jęczmienia jarego, ziemniaka, jabłoni skład: difenokonazol 250 g/l dawka: 0,2-0,6 l/ha

  119,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 117,72 zł Brak towaru

  Bluna 250 EC to: fungicyd działający układowo, do czynności zapobiegawczych i interwencyjnych do stosowania w: jabłoń, rzepak, wiśnia, czereśnia, grusza, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew skład: difenokonazol 250g/l dawka: 0,2l - 0,5l /ha

  117,72 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 68,00 zł Brak towaru

  Orius Extra 250 EW jest: środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego zawiera tebukonazol 250 g/l dawkowanie: 1,0 l/ha

  68,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 61,69 zł W magazynie

  Tarcza Łan Extra 250 EW to: środek grzybobójczy o działaniu układowym do stosowania w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego poprawia jakość plonu zawiera tebukonazol 250g/l dawkowanie: 0,5 – 1,25 l/ha

  61,69 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 93,50 zł W magazynie

  Spekfree 430 SC: jest środkiem grzybobójczym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego zawiera tebukonazol 430 g/l dawkowanie: 0,45-0,75 l/ha

  93,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 57,79 zł Brak towaru

  Tebusha 250 EW to: środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym stosowany w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego zawiera tebukonazol 250 g/l dawkowanie: 0,75 - 1 l/ha

  57,79 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 109,50 zł W magazynie

  Bukat 500 SC to: fungicyd wykazujący działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające stosowany w uprawie zbóż ozimych, w jęczmieniu jarym i rzepaku skład: tebukonazol 500g/l dawka: 0,4-0,5 l/ha

  109,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 115,00 zł Brak towaru

  Ambrossio 500 SC to: fungicyd o działaniu układowym stosowaniy zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczająco zwalcza choroby grzybowe w rzepaku oraz w zbożach skład: tebukonazol - 500g/l dawka: 0,5l/ha

  115,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 165,50 zł Brak towaru

  Amistar 250 SC to: preparat grzybobójczy, działający wgłębnie i systemicznie stosowany zapobiegawczo zwalcza choroby m.in mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń krzyżowych, szara pleśń, antraknoza skład: azoksystrobine 250 g/l dawka: 0,5-3,0 l/ha

  165,50 zł
  Dodaj do koszyka
  Oczekujemy na dostawę.
  Przyjmujemy zamówienia.
  Tel. 607-256-222
 • 108,71 zł W magazynie

  Tazer 250 SC: jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym i układowym stosowany w uprawie m.in pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, kukurydzy, ziemniaka, fasoli zawiera azoksystrobine 250g/l dawkowanie: 0,5-3 l/ha

  108,71 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 107,00 zł W magazynie

  Azoksar 250 SC to: środek grzybobójczy, ma działanie wgłębne i systemiczne stosowany przede wszystkim zapobiegawczo do zwalczania chorób grzybowych roślin rolniczych skład: azoksystrobina 250g/l dawka: 0,8-1 l/ha

  107,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 104,65 zł Brak towaru

  Proplant 722 SL: środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w uprawie m.in ogórka, pomidora, sałaty, roślin ozdobnych zawiera propamokarb 722 g/l dawkowanie: 15-30 ml/10 litrach wody, 15ml/100 m2

  104,65 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 47,52 zł Brak towaru

  Sacron WG: jest środkiem grzybobójczym w formie granul o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka zawiera cymoksanil 450 g/kg dawkowanie: 0,22 kg/ha

  47,52 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 52,90 zł W magazynie

  Drum 45 WG to: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka skład: cymoksanil - 45 % dawka: 0,2 kg/ha

  52,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 193,21 zł W magazynie

  Chorus 50 WG to: środek grzybobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej ma działanie wgłębne, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego chroni jabłoń i gruszę przed chorobami grzybowymi skład: cyprodynil 500 g/kg dawka:0,3 kg/ha

  193,21 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 225,00 zł W magazynie

  Unix 75 WG jest: środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w uprawie zbóż ozimych zawiera cyprodynil 750 g/kg dawkowanie: 0,7-1,0 kg/ha

  225,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 595,00 zł W magazynie

  Geoxe 50 WG to: środek grzybobójczy, o działaniu powierzchniowym szerokie spektrum działania do stosowania zapobiegawczego ochrona przeciwko patogenom powodującym choroby przechowalnicze skład: fludioksonil 500 g/kg dawka: 0,45 - 0,75 kg/ha

  595,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 47,20 zł W magazynie

  Miedzian Extra 350 SC to: środek grzybobójczy o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami skład: miedź – 350g Cu/l dawka: 1,5-3 l/ha

  47,20 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 57,50 zł W magazynie

  Miedź Plus 50 WP to: nawóz pylisty przeznaczony do nawożenia dolistnego i likwidacji niedoborów miedzi nawóz miedziowy do sadów i warzyw skład: miedź w postaci tlenochlorku miedz - 50% dawka: 1,5 - 3 kg/ha

  57,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 56,53 zł Brak towaru

  Curzate Cu 49,5 WP to: środek grzybobójczy do ochrony chmielu i pomidora przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi skład: cymoksanil - 4,5%, miedź - 45,0% dawka: 2,25-2,5 kg/ha lub 0,4% (400 g środka w 100 l wody)

  56,53 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 26,00 zł W magazynie

  Cuproflow 375 SC to: środek o działaniu kontaktowym do stosowania w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi skład: miedź w postaci tlenochlorku miedzi (II) – 377,5 g/l dawka: 2 l/ha

  26,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 129,75 zł Brak towaru

  Miedzian 50 WP to: środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami skład: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% dawka: 1,5-7 kg/ha

  129,75 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 315,93 zł Brak towaru

  Miedź 50 WP to: nawóz płynny pylisty przeznaczony do nawożenia dolistnego i likwidacji niedoborów miedzi nawóz miedziowy do sadów i warzyw skład: miedź w postaci tlenochlorku miedz - 50% dawka: 1,5 - 3 kg/ha

  315,93 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 206,40 zł W magazynie

  Airone SC to: fungicyd do stosowania zapobiegawczego przed chorobami grzybowymi stosowany w ochronie ziemniaka, chmielu oraz roślin sadowniczych skład: miedź w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 10% + miedź Cu w postaci wodorotlenku miedzi (II) – 10% - 272 g/l (20%) dawka: 1,8-7 l/ha

  206,40 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 93,77 zł Brak towaru

  Promax 450 EC jest: środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji o działaniu wgłębnym stosowany w uprawie pszenicy ozimej i żyta zawiera prochloraz 450g/l dawkowanie 1 l/ha

  93,77 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 73,66 zł Brak towaru

  Mirage 450 EC to: środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego do stosowania w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi może być stosowany w T1, T2, T3 skład: prochloraz 450 g/l dawka: 1 l/ha

  73,66 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 65,34 zł Brak towaru

  Mondatak 450 EC jest: środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi może być stosowany w T1, T2, T3 dawkowanie 1 l/ha

  65,34 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 586,43 zł Brak towaru

  Sporgon 50 WP to: fungicyd szczególnie rekomendowany do zwalczania suchej zgnilizny stosowany w uprawie pieczarki i roślin ozdobnych zawiera prochloraz 500 g/kg dawkowanie o stężeniu 0,05-0,2%

  586,43 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 295,49 zł Brak towaru

  Faxer to: środek grzybobójczy do sporządzania emulsji wodnej wykazuje działanie wgłębne, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jarej i pszenżyta ozimego, przed chorobami grzybowymi skład: prochloraz 450g/l dawka: 1 l/ha

  295,49 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 63,72 zł Brak towaru

  Prokarb 450 EC to: środek grzybobójczy przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w uprawie pszenicy, rzepaku, łubinu zawiera prochloraz 450 g/l dawkowanie: 0,8- 1 l/ha

  63,72 zł

  Produkt trwale niedostępny

 • 155,00 zł Brak towaru

  Andros 750 EC to: środek grzybobójczy, działający układowo, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi skład: fenpropidyna 750g/l dawka: 0,75l/ha- solo, dawkowanie mieszanina Andros 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

  155,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 153,00 zł W magazynie

  Tern Turbo 750 EC: jest fungicydem w postaci koncentratu do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego stosowany w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi zawiera fenpropidyne 750 g/l dawkowanie: 0,75 l/ha

  153,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-02-02

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie