E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Nawożenie kukurydzy z naciskiem na dokarmianie dolistne

Aktualny rekord plonu kukurydzy padł w Lubaszczu wynosząc 17,304 t/ha. Wynik imponujący, wynikający z całego spektrum przygotowań gleby. Uznanie należy się, tym bardziej że kukurydza jest rośliną wymagającą, a na końcowy efekt pracy ogromny wpływ ma przedsiewne nawożenie, z uwzględnieniem klasy gruntu, jego zasobności w składniki pokarmowe oraz jakości. Program nawożenia kukurydzy powinien uwzględniać nie tylko wzbogacanie samej gleby, lecz także metody dostarczania mikroelementów bezpośrednio roślinom przez nawożenie dolistne.Wczesna faza rozwoju kukurydzy

Rozwój rośliny w początkowej fazie jej życia przebiega następująco:

 • Pierwszy liść w 7-12 dniu- pojawia się wtórny system korzeniowy;

 • Trzeci liść w 16-22 dniu- początek pełnego procesu fotosyntezy;

 • Szósty liść w 33-38 dniu- rozpoczyna się proces powstawania liści właściwych.

W tym okresie zagrożeniem dla przyszłych plonów są chwasty.

Uniemożliwiają prawidłowe ukorzenienie się przy jednoczesnym, zbyt intensywnym wzroście, spowodowanym walką o słońce.

Zaniedbania w tym zakresie mogą spowodować straty nawet 15%.

Pełne oczyszczenie plantacji pozwala skupić się na produkcji właściwej.Program nawożenia kukurydzy

Poza temperaturą i wilgotnością gleby, istotny wpływ na wschody roślin ma także prawidłowe zaopatrzenie w składniki pokarmowe.

Dla uproszczenia można posłużyć się skalą BBCH (obowiązująca w UE skala identyfikacji faz rozwojowych roślin uprawnych).

W ten sposób precyzyjnie da się zidentyfikować, jakich składników, w tym mikroelementów, potrzebuje kukurydza w określonych fazach oraz jakie nawozy pod kukurydzę będą najwłaściwsze.

Składniki nawozowe w poszczególnych okresach rozwoju:W fazie pierwszego liścia (BBCH 10-11)

                                                                                                                                                         
po wykorzystaniu substancji zgromadzonych w tzw. ziarniaku, nowo powstające korzenie przybyszowe poszukują składników pokarmowych w otaczającej je glebie.
Z tego powodu wskazane jest zastosowanie nawozów donasiennych zawierających duże dawki azotu, potasu, siarki, magnezu i żelaza.
Wiedzę o tym, kiedy i w jakich warunkach stosować poszczególne preparaty powinien dostarczyć profesjonalny sprzedawca.

Nasze rekomendacje na tym etapie:

 1. Yara Mila Starter
 2. Nova
 3. PG-MixOd pojawienia się trzeciego liścia (BBCH 13)

                                                                                                                                            
korzenie przybyszowe wyrastają także z łodyg. W tym czasie należy nieznacznie zwiększyć dawkę azotu oraz dość istotnie Cynku, najlepiej skompleksowanego kwasem organicznym, co znacznie intensyfikuje proces jego pobierania. Bezpośrednim efektem tego zabiegu jest silne wytwarzanie auksyn wzmacniających podziały komórkowe oraz wzrost odporności kukurydzy na niskie temperatury.

Nasze rekomendacje na tym etapie: 

 1. Yara Vita Kukurydza
 2. Fostar
 3. Grow-on
 4. Bormax Turbo
 5. Nitromag
 6. Siarczan magnezu siedmiowodny
 7. Amino Ultra ZN-24, Mikrovit Zn-112,, Yara Vita Cynk, Zintrac 700
 8. Amino Ultra MN-22, Yara Vita Mangan, Mantrac
 9. Superplon KAsahi SL, Tytanit
 10. KaishiBrassiOneShigekiMegafol
 11. NovaPiąty, a najpóźniej szósty liść kukurydzy (BBCH13-19)


jest sygnałem, że należy zastosować drugą dawkę azotu do gruntu. Jednocześnie podajemy nawozy dolistne zawierające niezbędne mikroelementy oraz magnez. Nawożenie dolistne kukurydzy jest istotne z punktu widzenia zdolności absorpcyjnych mikroelementów, przy czym proporcje dobrane są optymalnie dla danej produkcji. Dla pobudzenia wzrostu dobrze jest także zastosować tytan (Ti) wspomagający fotosyntezę, a tym samym przyrost biomasy, co wpływa na tworzenie organów stanowiących plon.

Nasze rekomendacje na tym etapie: 

 1. Mikrovit Cu-80Amino Ultra CU-24
 2. Yara Vita BortracBormax Turbo
 3. Tytanit
 4. Plonvit Opty
 5. Amino Ultra FE-20
 6. Plonvit Kukurydza
 7. Yara Vita Kukurydza (Zeatrel)
 8. Siarczan magnezu siedmiowodny
 9. Aminoprim
 10. Yara Vita BiotracFolifolFolicist
Dokarmianie dolistne kukurydzy

Dokarmianie dolistne przeprowadza się przy wykorzystaniu mocznika. Oczywiście można użyć gotowych preparatów na bazie tego składnika.

Niezwykle ważne jest, by stosować mocznik zawsze z dodatkiem siarczanu magnezu. Stanowi on ochronę przed ewentualnymi poparzeniami.

W przypadku kukurydzy ma to dodatkowe znaczenie z uwagi na typowe dla tej rośliny znaczne zapotrzebowanie na magnez.

Do roztworu należy dodać dolistne nawozy zawierające następujące mikroelementy:

Pierwsze opryski dokonuje się od fazy BBCH16-17.Mieszanie nawozów dolistnych w jednym zabiegu ze środkami ochrony roślin - czy można?

Nie ma istotnych przeciwwskazań, by stosować oba te zabiegi jednocześnie. Przy zachowaniu odpowiednich proporcji oraz względów bezpieczeństwa zabieg powinien być w pełni efektywny.

Istotne jest to, że środki ochrony roślin są specyficznie wrażliwe na właściwości chemiczne wody. Z tego powodu należy zapoznać się właściwościami płynu, szczególnie pod kątem twardości. Niektóre mieszaniny mają tendencję do ścinania się w zbyt twardej wodzie.

Optymalny odczyn pH powinien mieścić się w granicach 5,5 do 6,0, przy czym należy pamiętać, że niektóre składniki nawozowe znacznie podnoszą wspomniany odczyn.

Dla przykładu bor powoduje niestabilność odczynu, przez co ma negatywny wpływ na działanie pestycydów.

Kondycjonery wody rekomendowane przez nas:

Nawożenie jest materią dość skomplikowaną, dlatego wskazana jest konsultacja z doświadczonym sprzedawcą, przed dokonaniem stosownych zakupów.

Z pewnością przyczyni się to do znacznego wzrostu plonów oraz jakości produktu finalnego.Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

  TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

  Kategorie