Co na miotłę zbożową w pszenicy ozimej? Jakie herbicydy na miotłę zbożową? - dlaroslin.pl - E-sklep Twoich Roślin | E-sklep dlaroslin.pl

Co na miotłę zbożową w pszenicy ozimej? Jakie herbicydy na miotłę zbożową?

Co na miotłę zbożową w pszenicy ozimej? Jakie herbicydy na miotłę zbożową?

Miotła zbożowa jest jednoroczną trawą i powszechnie występującym w uprawach chwastem.

Powszechne występowanie i oporność na niekorzystne warunki sprawiają, że przy intensywnym zachwaszczeniu uprawy tym gatunkiem, plon ziarna może zmniejszyć się nawet o 40%.

Podstawą walki z tym chwastem jest zastosowanie odpowiednich herbicydów, najczęściej z grupy sulfonylomoczników. Niestety, w ostatnich latach obserwuje się wzrost oporności miotły zbożowej na taki oprysk.

Jak zwalczyć miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w pszenicy ozimej? Jak skutecznie załatwić miotłę?

Do walki z miotłą zbożową powszechnie wykorzystuje się herbicydy z grupy sulfonylomoczników, które są inhibitorami syntetazy acetylomleczanowej, przez co upośledzają syntezę aminokwasów odpowiedzialnych za regulację wzrostu chwastów. Herbicydy z tej grupy efektywnie zwalczają miotłę zbożową.

Jeżeli na polu występują formy miotłu oporne na sulfonylomoczniki, warto sięgnąć po graminicydy o innym mechanizmie działania.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanin substancji czynnych (o ile pozwala na to etykieta produktu), na przykład, pinoksaden z fluroksypyrem. Połączenie to pozwala na skuteczną walkę z miotłą zbożową i chwastami dwuliściennymi. Dobór produktów powinien opierać się na analizie obecności chwastów na polu oraz zaleceń producenta środków ochrony roślin.

Co to jest miotła zbożowa?

Miotła zbożowa to jednoroczna roślina ozima lub jara, powszechnie występująca w całym kraju, na wszystkich typach gleb. Chwast ten preferuje gleby lekko kwaśne, unikając podłoży ciężkich. Miotła zbożowa często masowo zachwaszcza uprawy zbóż ozimych i rzepaku. Formy ozime rozrastają się bardzo silnie, rośliny kiełkujące jesienią mogą wydać nawet 30 wiech. Z kolei rośliny wschodzące wiosną charakteryzują się znacznie słabszym krzewieniem – tworzą od 2 do 5 wiech.

Czym jest miotła zbożowa?

Miotła zbożowa zaliczana jest do ważniejszych chwastów trawiastych występujących w uprawach zbóż ozimych. Przez wiele lat chwast ten był skutecznie zwalczany na polach uprawnych, jednak obserwuje się narastającą tendencję występowania oporności miotły zbożowej na najczęściej stosowane grupy herbicydów, co skutkuje wzrostem zachwaszczenia tym gatunkiem. Masowe występowanie miotły zbożowej w uprawie może przyczynić się do straty nawet 40% plonów.

Uważa się, że próg szkodliwości to 10 -20 roślin na metr kwadratowy, co może równać się obniżeniu plonu pszenicy ozimej nawet o 8dt. Miotła zbożowa stanowi duże zagrożenie dla upraw pszenicy ozimej ze względu na powszechność występowania, szybki i intensywny rozwój i wzrost (nawet 150 cm wysokości), łatwe rozprzestrzenianie (rośliny produkują liczne ziarniaki rozsiewane z wiatrem) i zdolność do zdominowania upraw.

Jak wygląda miotła zbożowa?

Kwiaty miotły zbożowej zebrane są w długą (do 40cm), rozgałęzioną wiechę. Kłoski jednokwiatowe, koloru zielonego, czasami nabiegłego czerwienią.

Owoc – ziarniak, jest szczelnie owinięty plewkami, osiąga 2 – 3 mm długości, a jedna roślina może ich wydać ponad 10 000. Liście miotły zbożowej są długie i wąskie, na wierzchniej stronie widoczne jest lekkie żłobkowanie. Charakterystyczny jest brak uszek. W wypadku miotły zbożowej występuje zróżnicowanie na formę jarą i ozimą.

Forma jara charakteryzuje się stosunkowo miernym krzewieniem – wydaje od 2 do 5 wiech. Z kolei formy ozime krzewią się silnie, wydając nawet do 30 wiech. Ponadto, miotła zbożowa jest bardzo wysoką trawą – cała roślina osiąga przeciętnie od 40 do 100 cm wysokości, czasami dorasta nawet do 150 cm, przez co stanowi duże zagrożenie dla krótkosłomych odmian pszenicy.

Jak rozpoznać miotłę zbożową? Jak wygląda mała miotła zbożowa?

Pierwsze rośliny można zaobserwować w uprawach pszenicy ozimej gdy zboże jest w fazie 4 liścia zboża uprawnego. Ziarniaki miotły zbożowej kiełkują z wierzchniej warstwy gleby. Kiełkujące ziarniaki wypuszczają charakterystyczny pierwszy, bardzo wąski, wręcz nitkowaty, dobrze zaostrzony na szczycie liść. Nerw środkowy tego liścia jest dobrze widoczny, podobnie jak dwa boczne. Języczek jest biały lub jasnożółty, posiada charakterystyczne, głębokie wcięcia i jest poszarpany.

Kolejne liście są coraz dłuższe i szersze, z widocznym żłobkowaniem, zwinięte w pączku. Miotłę zbożową należy także różnicować z wyczyńcem polnym, który występuje gdy zboże jest w fazie kwitnienia, ponadto, jest rośliną bardziej masywną.

Jak się pozbyć miotły zbożowej?

W zwalczaniu miotły zbożowej kluczowe jest wykonanie analizy zachwaszczenia oraz wybranie odpowiedniego preparatu. Najczęściej wybierane są herbicydy sulfonylomocznikowe. Produkty z tej grupy mogą być stosowane w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin, co dodatkowo zwiększa spektrum działania stosowanego oprysku. Sulfonylomoczniki wnikają do rośliny zarówno przez części zielne, jak i przez korzeń. Związki te następnie transportowane są po całej roślinie, w której upośledzają syntezę aminokwasów kluczowych w procesie wzrostu i rozwoju miotły zbożowej. Efekty działania widoczne są po około 10 – 28 dniach od oprysku (czas ten zależy od substancji czynnej i warunków pogodowych). Wzrost chwastów najpierw ulega zahamowaniu, a następnie rośliny odbarwiają się i zamierają.

Kiedy najlepiej zwalczać miotłę zbożową?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wybór optymalnego terminu uzależniony jest od kilku czynników:

- gatunki jakie występują w uprawie,

- fazy rozwojowe i kondycja chwastów na polu,

- w jakiej fazie i kondycji jest pszenica,

- jaka będzie temperatura i wilgotność powietrza w nadchodzących dniach.

Wydawać by się mogło, że optymalne będzie jak najszybsze wykonanie oprysku, jednak należy brać też pod uwagę temperatury i opady, gdyż każdy producent podaje inne optymalne zakresy działania produktu, zwłaszcza gdy stosujemy połączenie dwóch produktów. Rzeczywiście, większość producentów rekomenduje wykonanie wiosennych zabiegów herbicydowych między początkiem wiosennej wegetacji, a końcem fazy krzewienia zbóż. Jednakże termin ten może być wydłużony aż do fazy 1 – 2 kolanka, a nawet do końca fazy strzelania w źdźbło. Niektórzy zalecają także wykonanie oprysków po siewie.

Czym zwalczać miotłę zbożową? Jak pozbyć się miotły?

W walce z zachwaszczeniem upraw pszenicy ozimej przez miotłę zbożową najczęściej stosuje się substancje z grupy sulfonylomoczników. Wykazują one wysoką skuteczność w stosunku do miotły, ale także i chwastów dwuliściennych.

Możliwe jest także zastosowanie mieszanki wyżej wspomnianych z innymi substancjami aktywnymi, takimi jak, na przykład: fluoksypyr, florasulam, dikamba. Zastosowanie połączenia dwóch substancji czynnych zwiększa spektrum działania oprysku o chwasty takie jak, między innymi, mak polny, przytulia czepna czy fiołek polny. Stosując środki ochrony roślin należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta odnośnie przygotowania, użytkowania i łączenia kilku substancji aktywnych, jednocześnie zachowując wymagane środki ostrożności.Kiedy można najwcześniej pryskać? Środki do sporządzenia oprysku na miotłę zbożową jesienią:1. Krótko po siewie - BBCH 00

RACER 250 EC

(flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g w l litrze środka)

Dawkowanie Racer 250 EC: 1-2 l/ha,

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa. 

VERNAL 250 EC

(flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g w l litrze środka)(Skuteczność przy dawce substancji flurochloridon 250-500 g/ha - dobra)

Dawkowanie Vernal 250 EC: 1-2 l/ha,

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa. 
2. Po siewie, jeszcze przed wschodami - BBCH 00-08

CEVINO 500 SC

(flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %))

Dawkowanie Cevino 500 SC: 0,24-0,1 l/ha, 

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała

PENFOX 330 EC

(pendimetalina (związek z grupy toluidyn) , N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina - 330 g/l)

Dawkowanie Penfox 330 EC: 3-5 l/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.

SHARPEN 400 SC

(pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin)- 400 g/l (38,04%))

Dawkowanie Sharpen 400 SC: 2,5-4,1 l/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.

ARNOLD

(diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200g/ l (16,2%); flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%))

Dawkowanie Arnold: 0,6 l/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, wyczyniec polny.3. Po siewie, do momentu trzech liści - BBCH 00-13

BOXER 800 EC

(prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%))

Dawkowanie Boxer 800 EC: 3 l/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.4. Po siewie, do końca fazy krzewienia zbóż - BBCH 00-29

PONTOS

(flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 240 g/l (20,98 %); pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (8,74%))

Dawkowanie Pontos: 0,5-1 l/ha,

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity. 
5. Od fazy szpilkowania do momentu trzech liści - BBCH 10-13

BATTLE DELTA 600 SC

(flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,3%); diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%))

Dawkowanie Battle Delta 600 SC: 0,35 l/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.6. Od momentu szpilkowania do końca fazy krzewienia - BBCH 10-29

SNAJPER 600 SC 

(chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %); diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %))

Dawkowanie Snajper 600 SC: 1,25-1,5 l/ha,

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

ZESTAW RCG

(flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)); florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%); metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg))

Dawkowanie Zestaw RCG: Cevino 500SC 0,25 l/ha,  Rassel 100 SC 0,05 l/ha Galmet 20SG 30 g/ha.

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne,  fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, poziewnik szorstki, rdest powojowaty.

ZESTAW CAR

(flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)); diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%); florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%))

Dawkowanie Zestaw CARCevino 500SC 0,25 l/ha, Adiunkt 500 SC 0,25 l/ha, Rassel 100 SC 0,05 l/ha.

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 7. W fazie 1-3 liści pszenicy - BBCH 11-13

EXPERT MET

(metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%); flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%))

Dawkowanie Expert Met0,35 kg/ha,

Chwasty wrażliwe:  bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity.

BACARA TRIO

(diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 233 g/l (19,58%); flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 200 g/l (16,81%); metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 83 g/l (6,98%))

Dawkowanie Bacara Trio: 0,45 l/ha.

Chwasty wrażliwe: Bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 


8. Faza 1-4 liści - BBCH 11-14

ARNOLD

(diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200g/ l (16,2%); flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%))

Dawkowanie Arnold: 0,6 l/ha,

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.
9. Od pierwszego liścia do startu fazy krzewienia - BBCH 11-20

CEVINO 500 SC

(flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %))

Dawkowanie Cevino 500 SC: 0,24-0,1 l/ha, 

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała, rumian polny.
10. Od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia - BBCH 11-23

BIZON

(diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%); florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%); penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%))

Dawkowanie Bizon: 1 l/ha,

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 

LEGION

(diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%); florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%); penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%))

Dawkowanie Legion: 1 l/ha,

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 11. Faza 2-4 liści - BBCH 12-14

TRINITY 590 SC

(diflufenikan - (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,5%); chlorotoluron - (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l (21,7%); pendimetalina - (związek z grupy dinitroanilin) - 300 g/l (26,1%))

Dawkowanie Trinity 590 SC: 2-2,5 l/ha,

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 12. Od fazy dwóch liści do końca wegetacji jesiennej

AXIAL KOMPLETT PAK

(pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%); florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%))

Dawkowanie Axial Komplett Pak: 0,75-1 l/ha,

Chwasty wrażliwe: owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polne.

TOLUREX 500 SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)

Dawkowanie Tolurex 500 SC: 1,5-2 l/ha,

Chwasty wrażliwe:  miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała.

TOLURON 700 SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 700 g/1 (43,98%))

Dawkowanie Toluron 700 SC: 1,4 l/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psia. 

13. Od fazy trzech liści do końca okresu krzewienia - BBCH 13-29

OPAL 500 SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,86%))

Dawkowanie Opal 500 SC: 2 l/ha.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 

DICUREX FLO 500 SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%))

Dawkowanie Dicurex Flo 500 SC: 2 l/ha,

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny. 


Jaki środek na miotłę zbożową na wiosnę?

Kiedy można najpóźniej pryskać? Środki do sporządzenia oprysku na miotłę zbożową:1. Od wiosennego startu wegetacji do momentu pełni krzewienia - BBCH Rw-25

DICUREX FLO 500 SC | LENTIPUR FLO 500 SC

(chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%))

Dawkowanie Dicurex Flo 500 SC: 2,5 l/ha,

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny. 
2. Od wiosennego startu wegetacji do końca fazy krzewienia Rw-29

FOXTROT 069 EW 

(fenoksaprop - P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) - 69 g/l(6,69 %))

Dawkowanie Foxtrot 069 EW: 1-1,2 l/ha,

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa. 3. Od wiosennego startu wegetacji do początku strzelania w źdźbło BBCH Rw-30

ATLANTIS 12 OD

(jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 2 g/l; mezosulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/l)

Dawkowanie Atlantis 12 OD: 0,45-1,2 l/ha.

Chwasty wrażliwe: owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polny. miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 4. Od wiosennego startu wegetacji do fazy drugiego kolanka - BBCH Rw-32

AXIAL KOMPLETT PAK

(pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%); florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%))

Dawkowanie Axial Komplett Pak: 1-1,3 l/ha,

Chwasty wrażliwe: owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polne.5. Od wiosennego startu wegetacji do momentu widocznego liścia flagowego

AXIAL 50 EC 

(pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%))

Dawkowanie Axial 50 EC: 0,6-1,2 l/ha.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny.6. Od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka

LANCET PLUS 125 WG

(florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%); piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/kg (5,0%); aminopyralid (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 50 g/kg (5%))

Dawkowanie Lancet Plus 125 WG: 0,2 kg/ha,

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny (przed kwitnieniem), fiołek trójbarwny (przed kwitnieniem), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 

HUZAR ACTIV PLUS

(2,4-D w postaci estru – 300 g/l (28,8%); jodosulfuron metylosodowy – 10 g/l (0,96%); tienkarbazon metylowy – 7,5 g/l (0,72%))

Dawkowanie Huzar Activ Plus: 1 l/ha,

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

NOMAD 75 WG

(piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%))

Dawkowanie Nomad 75 WG: 100-120 g/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.7. Od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka - BBCH 20-32

ATLANTIS STAR

(mezosulfuron metylowy 45 g/kg; tienkarbazon metylu 22,5 g/kg; jodosulfuron metylosodowy 9 g/kg)

Dawkowanie Atlantis Star: 0,2-0,333 kg/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne. gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny. bodziszek kosmaty, bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stokłosa dachowa, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życica trwała, życica wielokwiatowa.

REXADE PAK

(florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10 %); halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 104,23 g/kg (10,42 %); piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 240 g/kg (24,0%))

Dawkowanie Rexade Pak: 50 g/ha,

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska (bezwonna), miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 8. Od fazy dwóch rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka BBCH 22-33

PUMA UNIWERSAL 069 EW

(fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%))

Dawkowanie Puma Uniwersal 069 EW: 1-1,2 l/ha,

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny. • 47,60 zł W magazynie

  Tolurex 500 SC to chwastobójczy preparat stosowany nalistnie lub doglebowo, zwalcza: miotła zbożowa i niektóre chwasty jednoroczne dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime i jęczmień ozimy. Dawkowanie: 2,0-2,5 l/ha.

  47,60 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 124,90 zł Brak towaru

  Racer 250 EC to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do doglebowego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, marchew, pietruszka, seler, pasternak. Dawkowanie: 1,5-3,0 l/ha.

  124,90 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 475,06 zł Brak towaru

  VERNAL 250 EC to chwastobójczy preparat firmy Adama, do doglebowego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach. Dawkowanie: 1-3 l/ha.

  475,06 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 28,48 zł Brak towaru

  Opal 500 SC to: środek chwastobójczy, stosowanym nalistnie przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej skład: chlorotoluron - 500 g/l dawka: 2,5 l/ha, ilość wody: 200-300 l/ha

  28,48 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 357,00 zł W magazynie

  Axial Komplett to: pakiet: Axial 50EC 2*1L + Winnetou 20WG 40G Axial Komplett to herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego, selektywnego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara skład: pinoksaden – 45 g/l,...

  357,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 62,50 zł W magazynie

  Toluron 700 SC to: preparat chwastobójczy stosowany nalistnie lub doglebowo zwalcza miotłę zbożową i niektóre chwasty jednoroczne dwuliścienne w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego i jęczmienia ozimego skład: chlorotoluron - 700 g/1 dawka: 1,4--1,75 l/ha, ilość wody: 200-300 l/ha

  62,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 157,00 zł Brak towaru

  Puma Universal 069 EW to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do nalistnego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne głównie: miotła zbożowa i owies głuchy w uprawie: pszenica ozima, pszenica jara i jęczmień jary. Dawkowanie: 1,0-1,2 l/ha.

  157,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Oczekujemy na dostawę.
  Przyjmujemy zamówienia.
  Tel. 607-256-222
 • 253,14 zł Brak towaru

  Atlantis Star to: pakietu, w którego wchodzi herbicyd Atlantis oraz Biopower - preparat wspomagający poprawiający zdolność przyklejania się środków ochrony roślin na powierzchni liści środek chwastobójczy, do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie dawka: 0,20-0,33...

  253,14 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 153,00 zł W magazynie

  REXADE PAK to środek chwastobójczy/ herbicyd selektywny firmy Corteva (wcześniej Dow Agro); służy do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych i jarych. Dawkowanie 40-50g/ha+ adiuwant

  153,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 194,00 zł W magazynie

  Axial 50 EC to: selektywny herbicyd o układowym działaniu stosowany nalistnie w uprawach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary skład: pinoksaden – 50 g/l dawka: 0,6-1,2 l/ha

  194,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 763,50 zł W magazynie

  Lancet Plus 125 WG to: chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego zwalcza wiosną powschodowo chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime skład: florasulam - 25 g/kg, piroksysulam - 50 g/kg, aminopyralid - 50 g/kg dawka: 0,2 kg/ha opakowanie na 5 hektarów

  763,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 160,90 zł W magazynie

  Huzar Activ Plus to: herbicyd do stosowania nalistnego działanie układowe powschodowo zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne stosowany w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto skład: 2,4-D w postaci estru – 300 g/l, jodosulfuron metylosodowy – 10 g/l, tienkarbazon metylowy – 7,5 g/l dawka: 1 l/ha

  160,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 119,90 zł W magazynie

  Nomad 75 WG to chwastobójczy preparat do nalistnego stosowania o systemicznym działaniu, zwalcza powschodowo w okresie wiosny chwasty jednoliścienne i wybrane dwuliścienne w uprawie pszenicy ozimej, żyta, pszenżyta ozimego. Dawkowanie: 120 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha.

  119,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 108,00 zł Brak towaru

  Atlantis 12 OD to: chwastobójczy preparat do nalistnego stosowania zwalcza chwasty jednoliścienne i niektóre dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime i żyto Biopower preparat o właściwościach zwilżających, powlekających, poprawia przyklejanie preparatu ochrony roślin do powierzchni liścia. skład: jodosulfuron metylosodowy- 2 g/l,...

  108,00 zł
  Dodaj do koszyka
  Oczekujemy na dostawę.
  Przyjmujemy zamówienia.
  Tel. 607-256-222
 • 97,90 zł W magazynie

  Foxtrot 069 EW to: chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara ma działanie systemiczne skład: fenoksaprop - P - 69 g/l dawka: 2 l/ha

  97,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 219,90 zł W magazynie

  Cevino 500 SC to: preparat chwastobójczy stosowany doglebowo lub nalistnie preparat ten skutecznie zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne, w tym miotłę zbożową w uprawie pszenicy ozimej skład: flufenacet – 500 g/l dawka: 0,24-0,3 l/ha

  219,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 38,32 zł Brak towaru

  Penfox 330 EC to chwastobójczy preparat do nalistnego lub doglebowego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie zbóż ozimych, kukurydzy oraz cebuli. Dawkowanie: 3-5L/ha.

  38,32 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 38,32 zł Brak towaru

  Sharpen 400 SC to chwastobójczy preparat o układowym działaniu, zwalcza wybrane roczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie: jęczmień ozimy i pszenica ozima. Dawkowanie: 3-5 l/ha.

  38,32 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 260,28 zł Brak towaru

  Arnold to: środek chwastobójczy w formie zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany doglebowo i nalistnie przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych skład: diflufenikan - 200g/ l, flufenacet - 400 g/l dawka: 0,6 l/ha

  260,28 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 173,90 zł W magazynie

  Expert Met 56 WG to: chwastobójczy preparat do stosowania dolistnego zwalcza: miotła zbożowa w uprawie: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto oraz niektóre chwasty dwuliścienne skład: metrybuzyna - 140 g/kg, flufenacet - 420 g/kg dawka: 0,35 kg/ha

  173,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 1 172,01 zł W magazynie

  Bacara Trio 516 SC to: herbicyd stosowany w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyto ozimego skład: diflufenikan - 233 g/l, flufenacet - 200 g/l, metrybuzyna - 83 g/l dawka: 0,45 l/ha

  1 172,01 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 80,20 zł W magazynie

  Snajper 600 SC to chwastobójczy preparat do stosowania jesiennego, zwalcza wybrane roczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie: jęczmień ozimy, pszenżyto ozime i pszenica ozima. Dawkowanie: 1,5 l/ha.

  80,20 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 476,28 zł Brak towaru

  Zestaw RCG to kompleksowy pakiet w zwalczaniu chwastów w pszenicy ozimej. Wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu miotły zbożoweji innych uciążliwych chwastów dwuliściennych. Pakiet wystarcza na 4-5ha.

  476,28 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 558,90 zł Brak towaru

  Zestaw CAR to: kompleksowy pakiet w zwalczaniu chwastów w pszenicy ozimej wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu przytuli czepnej i chabra bławatka i innych uciążliwych chwastów dwuliściennych skład: flufenacet – 500 g/l, diflufenikan - 500 g/l, florasulam - 100 g/l pakiet wystarcza na 4-5ha dawka: Cevino 500SC 0,25 l/ha, Adiunkt 500 SC 0,25...

  558,90 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 148,90 zł W magazynie

  Battle Delta 600 SC to: chwastobójczy preparat, zawierający dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne do stosowania nalistnego i doglebowego we wczesnych fazach rozwojowych zbóż skład: flufenacet - 400 g/l, diflufenikan - 200 g/l dawka: 0,35 l/ha

  148,90 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 225,00 zł W magazynie

  Pontos to preparat chwastobójczy, zwalczający uciążliwe jednoliścienne i dwuliścienne chwasty. Środek ten odznacza się bardzo dobrą elastycznością stosowania, zabezpiecza również przed wykształtowaniem się odporności chwastów. Dawkowanie: 0,5-1 l/ha.

  225,00 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 46,50 zł W magazynie

  Boxer 800 EC to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie i doglebowo zwalcza selektywnie wybrane jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, warzywa, rośliny ozdobne i zielarskie skład: prosulfokarb - 800 g/l dawka: 3-5 l/ha

  46,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 116,40 zł W magazynie

  Bizon to: chwastobójczy preparat stosowany nalistnie zwalcza jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy skład: diflufenikan - 100 g/l, florasulam- 3,75 g/l, penoksulam- 15 g/l dawka: 1 l/ha

  116,40 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h
 • 113,32 zł Brak towaru

  Legion to: chwastobójczy preparat, o działaniu systemicznym do stosowania jesiennego zwalcza: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy i perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto...

  113,32 zł
  Dodaj do koszyka
  Brak towaru
 • 75,50 zł W magazynie

  Trinity 590 SC to chwastobójczy preparat do stosowania w okresie jesiennym, zwalcza wybrane jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie: pszenica ozima, żyto i pszenżyto ozime. Dawkowanie: 2,5 l/ha.

  75,50 zł
  W magazynie
  Wysyłka 24h

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 2023-01-23

Udostępnij post:


Dlaczego warto
u nas kupować?
Zaufane opinie
ceneo.pl

Sprawdź jak inni nas oceniają

Zobacz opinie
Nasze
wyróżnienia
Rzetelna firmaGazele biznesu 2014 - Puls Biznesu
Jesteśmy do Państwa

dyspozycji od poniedziałku do piątku
tel: 607 256 222 (od 8 do 16:00)
tel: 609 096 777 (od 8 do 16:00)
sklep@dlaroslin.pl

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza

Inagri sp. z o.o. - 98-200 Sieradz,
ul. Wojska Polskiego 136
woj. łódzkie
NIP: 8272126848

Zamów

Kategorie