E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Lista produktów marki HR Smolice

HR Smolice to producent nasion ponad 100 odmian roślin uprawnych. Materiał siewny HR Smolice to polski produkt wysokiej jakości. Oferta nasion HR Smolice obejmuje nasiona takich gatunków roślin jak:
- kukurydza,
- zboża jare i ozime,
- groch,
- łubin,
- rzepak ozimy,
- proso,
- gryka.
Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do użytkowników profesjonalnych. Oprócz klasycznych odmian gatunków takich jak jęczmień ozimy czy proso, HR Smolice oferuje także nasiona rzadziej spotykanych roślin uprawnych, takich jak pszenica twarda czy żyto mieszańcowe F1.
HR Smolice to producent materiału siewnego najwyższej jakości. Oferowane przez firmę nasiona charakteryzują się wyśmienitą zdrowotnością i wysoką siłą kiełkowania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokich plonów. Odmiany znajdujące się w portfolio producenta, pozwalają osiągnąć sukces hodowlany na różnych typach gleb, w różnych warunkach klimatycznych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod hodowlanych, oferowane odmiany charakteryzują się ściśle określonymi parametrami, takimi jak oddawanie wody, odporność na wyleganie czy określona długość łodygi. HR Smolice oferuje kwalifikowany materiał siewny, oznacza to, że nasiona są najwyższej jakości, profesjonalnie zaprawione, o lepszej zdrowotności.

Aktywne filtry

Przedsiębiorstwo HR Smolice jest krajowym liderem w hodowli mieszańcowych odmian kukurydzy. W Krajowym Rejestrze jest blisko 50 odmian kukurydzy pochodzących z tej hodowli, zajmują one około 35% areału upraw kukurydzy w Polsce, a ponadto uprawiane są w innych krajach europejskich i wygrywają rywalizację z zagraniczną konkurencją. HR Smolice zajmuje się też hodowlą odmian zbóż, roślin strączkowych i innych roślin uprawnych.

Historia i oferta Marki HR Smolice

HR Smolice zaczęła swoją działalność po II wojnie światowej na terenie przejętego przez państwo majątku ziemskiego, który do końca wojny należał do niemieckiej rodziny Zietenów. W 1951 r. dawny zespół dworski wraz z przylegającymi gruntami stał się własnością Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie pod Warszawą i zaczęła tam działać Stacja Hodowlano-Badawcza przekształcona później w Zakład Doświadczalny, który prowadził hodowlę nowych odmian na powierzchni 460 ha. Od początku głównym przedmiotem prac były nowe odmiany kukurydzy. Początkowo były to odmiany populacyjne, ale już w 1597 zakład w Smolicach wyhodował pierwszą odmianę mieszańcową, nazwaną Wiel-Wi. Zakład Doświadczalny w Smolicach był kilkakrotnie powiększany o kolejne gospodarstwa. Zmiany ustrojowe w Polsce spowodowały, że w 2000 r. zakład został przekształcony w spółkę należącą do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Główna siedziba HR Smolice mieści się w neobarokowo-klasycystycznym pałacu dworskim z XIX w., który został zniszczony w czasie II wojny światowej, ograbiony i zdewastowany przez żołnierzy sowieckich, a następnie odbudowany. Poza głównym oddziałem w Smolicach spółka ma oddziały zamiejscowe w Bąkowie koło Kluczborka, Przebędowie koło Murowanej Gośliny i w Ożańsku. Do HR Smolice należy 4,8 tys. ha ziem uprawnych. Spółka zajmuje się hodowlą twórczą i zachowywaniem odmian roślin uprawnych. Drugim (po hodowli odmian kukurydzy) ważnym kierunkiem działalności HR Smolice jest hodowla nowych odmian zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, proso). Z HR Smolice pochodzi odmiana Bojko, najpopularniejsza i do niedawna jedyna odmiana żyta jarego zarejestrowana w Polsce. Przez wiele lat najpopularniejszą odmianą pszenicy w Polsce była odmiana Almari. HR Smolice jest jedynym w Polsce ośrodkiem prowadzącym hodowlę pszenicy twardej (durum) do produkcji makaronu. Ponadto HR Smolice pracuje nad odmianami roślin strączkowych (łubin, groch), rzepaku ozimego i gorczycy.

Produkty Marki HR Smolice

HR Smolice jest najważniejszym w Polsce ośrodkiem hodowli odmian kukurydzy, a wyhodowane w Smolicach odmiany należą do najczęściej uprawianych odmian kukurydzy w Polsce. Nowości hodowlane z HR Smolice, systematyczne badane przez COBORU, regularnie trafiają do krajowego rejestru odmian roślin rolniczych i szybko zyskują uznanie rolników. Aktualna oferta HR Smolice obejmuje różnorodne odmiany kukurydzy od wczesnych (FAO 200) do średnio późnych (FAO 280).

Nasiona kukurydzy SM Kurant

SM Kurant to odmiana średnio wczesna (FAO 250), trójliniowa (TC). Rośliny tworzą kolby typu flex (ziarna semi dent), dobrze znoszą gorsze warunki uprawy, obniżone normy wysiewu i niekorzystną pogodę. Odmiana typu stay green, dłużej zachowuje zieloność liści, co wydłuża okno optymalnych zbiorów i ułatwia zakwaszenie kiszonki. Odmiana charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym, stosunkowo dużą odpornością na głownię guzowatą, dużą odpornością na stres spowodowany przez niskie temperatury i susze oraz stabilnym i wysokim plonem suchej masy, zielonej masy i zawartością składników pokarmowych o wysokiej strawności. Odmiana przeznaczona na kiszonki, tolerująca różne gleby, zalecana do uprawy w całym kraju.

Nasiona kukurydzy Legion

Legion to odmiana średnio późna (FAO 260-270), trójliniowa (TC) z ziarnami typu semi dent. Odmiana w typie stay green o wydłużonym okresie zieloności liści. Charakteryzuje się dobrym wzrostem początkowym i tolerancją na okresowe niedobory wody. Odmiana SM Legion daje wysoki plon suchej masy z wysoką zawartością składników pokarmowych niezbędnych w żywieniu krów mlecznych i opasów. Odmiana o średnich wymaganiach glebowych, zalecana do uprawy na kiszonki w I, II i południowej części III rejonu upraw kukurydzy w Polsce, nadaje się też do produkcji biogazu. Odmiana o stosunkowo wysokiej odporności na fuzariozę i głownię guzowatą.

Nasiona kukurydzy Opoka

Opoka to odmiana średnio wczesna (FAO 240), trójliniowa (TC) z ziarnami typu pośredniego między flint i dent. W badaniach COBORU potwierdzono wysoki poziom strawności składników pokarmowych i stabilne plonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych. Odmiana stay green, długo zachowuje zieloność liści i łodyg, co pozwala na wydłużenie okresu zbiorów z zachowaniem optymalnej wilgotności i zawartości suchej masy. Dobrze znosi słabsze gleby. Zalecana do uprawy z przeznaczeniem na kiszonki w całym kraju oprócz północnej części III rejonu upraw kukurydzy. Pozwala uzyskać kiszonki wysokiej jakości o odpowiedniej zawartości białka, minerałów i witamin, korzystnie wpływające na produktywność bydła mlecznego.

Nasiona kukurydzy Podlasiak

Podlasiak to odmiana średnio późna (FAO 260), pojedyncza (SC) z ziarnami typu semi dent. Jest to jedna z najpopularniejszych pastewnych odmian kukurydzy. Rośliny są bardzo wysokie (320-325 cm), dobrze ulistnione i mają wysoki potencjał plonowania (znacznie powyżej wzorca). Zalecane są do uprawy w całym kraju (poza północną częścią III rejonu upraw kukurydzy w Polsce) z przeznaczeniem na kiszonki oraz do wykorzystania w produkcji biogazu. Tolerują słabsze gleby, ale wymagają stanowisk zasobnych w wodę. Podlasiak jest odmianą stay green o wysokim plonie suchej masy. Dla uzyskania większego udziału kolb w kiszonce wymagają koszenia na wysokości co najmniej 40 cm.

Nasiona kukurydzy Rosomak

Rosomak to odmiana średnio późna (FAO 250-260), pojedyncza (SC) o ziarnach pośrednich między semi flint i semi dent. Rośliny dobrze plonują nawet w warunkach dużych niedoborów wody oraz dobrze znoszą słabsze i lekkie gleby. Charakteryzują się grubymi i sztywnymi łodygami oraz odpornością na fuzariozę kolb. Liście dłużej zachowują zieloność (stay green), a ziarna zasychają w kolbach na polu (dry down). Osadki kolb są cieńsze niż w innych odmianach kukurydzy, dzięki czemu przy tych samych rozmiarach kolby zawierają więcej ziarna. Odmiana Rosomak jest zalecana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę w całym kraju (poza północną częścią III rejonu uprawy kukurydzy), a na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy kukurydzy.

Nasiona kukurydzy SM Vistula

SM Vistula to odmiana wczesna (FAO 210-220), trójliniowa (TC) z ziarnami typu pośredniego. Rośliny mają sztywne łodygi i są odporne na wyleganie. Odmianę cechuje duża zdrowotność (odporna na fuzariozę i głownię guzowatą). Bardzo dobrze toleruje słabe gleby i susze. Daje najwyższy plon wśród odmian wczesnych. Odmianę charakteryzuje wysoki udział ziarna w kolbach. Odmiana zachowuje zieloność liści do zbiorów (stay green), a ziarna szybko wysychają na polu (dry down), dzięki czemu podczas zbioru kukurydza ta ma wyjątkowo niską wilgotność. Krótki okres wegetacyjny sprawia, że jest zalecana do uprawy z przeznaczeniem na ziarno, CCM i kiszonkę w całym kraju.

Nasiona kukurydzy SM Wawel

SM Wawel to odmiana średnio wczesna (FAO 230-240), pojedyncza (SC) z ziarnami typu semi dent i kolbami typu fix. Jest to jedna z nowości w ofercie HR Smolice. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym i wyjątkowo wysokim plonowaniem ziarna i CCM z dużym udziałem ziarna w masie kolb. Odmiana wyjątkowo odporna na wyleganie o dużej zdrowotności liści i łodyg, które długo pozostają zielone (stay green). Odmiana odporna na fuzariozę, dobrze znosi susze, toleruje słabsze gleby. Zalecana do uprawy w całym kraju z przeznaczeniem na ziarno, CCM i wysokoenergetyczną kiszonkę oraz do produkcji bioetanolu.

TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

Kategorie